Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Projektové centrum → Projekty řešené VŠCHT → Projekty českých programů VaVaI → Přehled běžících projektů na FPBT
iduzel: 20459
idvazba: 38643
šablona: stranka
čas: 29.11.2021 09:01:12
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled běžících projektů na FPBT

Číslo dle CEP Název Poskytovatel Program Hlavní řešitel Datum zahájení Datum ukončení Role za VŠCHT
  Zařízení na přepracování másla - reworker MPO OPPIKA Filip Vladimír prof. Ing., CSc. 01.05.2020 31.12.2022 Spolupříjemce
EF16_017/0002654 Infrastruktura pro moderní doktorské studium na VŠCHT Praha ESF OP VVV Kotrba Pavel prof. Ing., Ph.D. 01.09.2017 31.10.2021 Příjemce
EF16_018/0002732 Modernizace stávajících a tvorba doktorských studijních programů na VŠCHT Praha ESF OP VVV Kotrba Pavel prof. Ing., Ph.D. 01.04.2017 30.11.2021 Příjemce
EF16_025/0007397 Centrum pro rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika ESF OP VVV Ledvina Miroslav RNDr., CSc. 01.01.2018 31.12.2022 Spolupříjemce
FV30300 Rostlinné látky s účinky proti stresovým a jiným neurodegenerativním chorobám MPO Trio Wimmer Zdeněk prof. Ing., DrSc. 01.01.2018 31.12.2021 Spolupříjemce
FV40094 Vývoj nové materiálové základny na základě Hydal PHA pro náhradu mikroplastů MPO Trio Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 01.04.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
FV40095 Smart Fertilizers MPO Trio Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 01.04.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
FV40103 Biotechnologie kultivace konopí pro výrobu produktů CBD MPO Trio Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 01.07.2019 31.12.2022 Spolupříjemce
FW01010370 Biofiltrační impregnované kompozitní materiály a substráty TAČR Trend Halecký Martin doc. Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2023 Spolupříjemce
LM2018100 METROFOOD-CZ MŠMT Výzkumné infrastruktury Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 01.01.2019 31.12.2022 Spolupříjemce
LM2018131 ELIXIR-CZ - pokračování MŠMT Výzkumné infrastruktury Spiwok Vojtěch doc. Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Spolupříjemce
LTAUSA17061 Fullerenové inhibitory HIV-1 MŠMT INTER-ACTION Rumlová Michaela doc. Dr. Ing. 01.06.2017 31.12.2021 Příjemce
LTAUSA19013 Mikrobiální kometabolismus: Propagace biodegradace polutantů MŠMT INTER-ACTION Uhlík Ondřej doc. Ing., Ph.D. 01.11.2019 31.12.2022 Příjemce
LTAUSA19028 Mikrobiomy vybraných extrémních biotopů – jejich fylogenetická diversita a funkční potenciál MŠMT INTER-ACTION Uhlík Ondřej doc. Ing., Ph.D. 01.11.2019 31.12.2022 Příjemce
LTC19007 Testování nových látek s potenciálem modulace resistence u mnohočetně lékově rezistentních kmenů MŠMT INTER-COST Viktorová Jitka Ing., Ph.D. 01.06.2019 31.08.2022 Příjemce
LTC20015 In vitro toxicological comparison of extracts of stressed transgenic and non-transgenic crops MŠMT INTER-COST Macek Tomáš prof. Ing., CSc. 01.06.2020 31.03.2023 Příjemce
NV18-08-00149 Metabolom lipidů u pacientů s akutním koronárním syndromem a cévní mozkovou příhodou ve vztahu ke stupni oxidačního stresu MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 01.05.2018 31.12.2021 Spolupříjemce
QK1710156 Nové přístupy a metody analýzy pro zajištění kvality, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti sýrů, optimalizace jejich výroby a zefektivnění procesů hygieny a sanitace při současném snížení zátěže životního prostředí odpadními vodami. MZE ZEMĚ Šviráková Eva Ing., Ph.D. 01.02.2017 31.12.2021 Spolupříjemce
QK1910024 Využití enzymatického a probiotického potenciálu mikroorganismů k vývoji nových a zvýšení kvality a trvanlivosti stávajících mléčných a pekárenských výrobků MZE ZEMĚ Štětina Jiří doc. Ing., CSc. 01.01.2019 31.12.2023 Spolupříjemce
QK1910028 Biologická ochrana brambor proti vybraným patogenním bakteriím MZE ZEMĚ Ševčík Rudolf doc. Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2022 Spolupříjemce
QK1910036 Využití potenciálu různých metabolitů divokých kmenů bakterií mléčného kvašení a kvasinek k potlačení výskytu nežádoucích fungálních kontaminantů a prodloužení trvanlivosti mléčných a pekařských výrobků. MZE ZEMĚ Horáčková Šárka Ing., CSc. 01.01.2019 31.12.2023 Spolupříjemce
QK1910100 Vliv reformulace potravin na trvanlivost a fyzikálně-chemické vlastnosti výrobků MZE ZEMĚ Rajchl Aleš doc. Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2023 Koordinátor
QK1910104 Výzkum metabolomických metod pro laboratorní ověření geografické autenticity jablek. MZE ZEMĚ Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 01.01.2019 31.12.2023 Spolupříjemce
QK1910209 Inovativní aplikace léčivých hub ve funkčních potravinách a podpora jejich národní produkce MZE ZEMĚ Sinica Andrej doc. Mgr., Ph.D. 02.01.2019 29.12.2023 Spolupříjemce
QK1910231 Nové přístupy k průkazu falšování rybího masa pomocí genomové DNA MZE ZEMĚ Zdeňková Kamila Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2023 Spolupříjemce
QK1910300 Využití odpadů z mlékáren pro produkci nových mléčných výrobků a doplňků stravy s přídavkem mikrořas nebo jejich komponent MZE ZEMĚ Brányik Tomáš prof. Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2023 Koordinátor
QK1910302 Zpracování vedlejších produktů z lisování semen olejnin na nové výrobky s nutričními a zdravotními přínosy MZE ZEMĚ Filip Vladimír prof. Ing., CSc. 01.01.2019 31.12.2023 Spolupříjemce
QK1920214 Problematika pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů MZE ZEMĚ Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 01.01.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
QK1920344 Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn MZE ZEMĚ Čížková Helena doc. Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
QK21020238 Inovace integrované produkce zeleniny při změně spektra prostředků ochrany, zdokonaleném monitoringu škodlivých organismů a omezení rizik pesticidů v produktech MZE ZEMĚ Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 01.01.2021 31.12.2023 Spolupříjemce
EG17_176/0015758 Aplikace a vývoj zařízení RECLIME 5.0 ve společnosti FUTURECYCLING Technology a.s. MPO OPPIKA Šárka Evžen doc. Ing., CSc. 01.01.2019 30.11.2021 Spolupříjemce
  Spolupráce při vývoji výroby vín se zvýšeným obsahem RESVERATROLU SZIF Program rozvoje venkova Kolouchová Irena doc. Ing., Ph.D. 01.08.2018 30.04.2021 Spolupříjemce
SS01020234 REZIDUA; Snižování zátěže potravního řetězce a životního prostředí rezidui přípravků na ochranu rostlin při produkci ovoce TAČR Prostředí pro život Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 01.03.2020 31.12.2023 Spolupříjemce
TH03030271 Vinné produkty s přidanou hodnotou TAČR Epsilon Kolouchová Irena doc. Ing., Ph.D. 01.01.2018 31.01.2021 Příjemce
TH04030109 Výzkum a vývoj pomocných látek pro výživu a vitalitu rostlin TAČR Epsilon Kolouchová Irena doc. Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2022 Příjemce
TJ04000443 Inovativní způsob podání imunoglobulinů TAČR Zéta Klojdová Iveta Ing., Ph.D. 01.08.2020 31.07.2022 Příjemce
TN01000013 Personalizovaná medicína - diagnostika a terapie TAČR Národní centra kompetence Ruml Tomáš prof. Ing., CSc. 01.01.2019 31.12.2023 Spolupříjemce
TN01000048 BIOCIRTEC / Biorafinace jako oběhové technologie TAČR Národní centra kompetence Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 01.01.2019 31.12.2023 Spolupříjemce
TN01000048 Zpracování živočišných odpadů (PEŘÍ) TAČR Národní centra kompetence Vlčková Martina Ing. 01.01.2019 31.12.2023 Spolupříjemce
TN01000048 Valorizace rostlinné biomasy biorafinačními postupy (BIOMASA) TAČR Národní centra kompetence Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 01.01.2019 31.12.2023 Spolupříjemce
TN01000048 Degradace reziduí pesticidů pomocí bakterií (MONAS) TAČR Národní centra kompetence Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 01.01.2019 31.12.2023 Spolupříjemce
VI04000090 Biosenzory pro epidemiologický monitoring virových respiračních onemocnění MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 Ledvina Miroslav RNDr., CSc. 01.01.2021 31.12.2022 Příjemce
GA18-16549S Prevalence a diverzita Campylobacter jejuni isolovaných z environmentálních, klinických a potravinových vzorků a identifikace faktorů umožňujících jejich přežívání. GAČR Standardní projekty Demnerová Kateřina prof. Ing., CSc. 01.01.2018 30.06.2021 Koordinátor
GA18-26463S Vztah endofytní mikroflory a metabolomu Vitis vinifera GAČR Standardní projekty Stránská Milena doc. Ing., Ph.D. 01.01.2018 31.05.2021 Příjemce
GA19-02836S Biochar: valorizace pevných odpadů a zlepšení půdních vlastností GAČR Standardní projekty Demnerová Kateřina prof. Ing., CSc. 01.01.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
GA19-06759S Hyperakumulace kadmia ve velkých houbách: od izotopů k proteinům a bakteriálním komunitám GAČR Standardní projekty Kotrba Pavel prof. Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
GA19-08549S Mikroporézní polyurethany s řízenou rychlostí biodegradace GAČR Standardní projekty Halecký Martin doc. Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
GA19-16857S Zpřesnění molekulárně mechanických potenciálů léčivům podobných GAČR Standardní projekty Spiwok Vojtěch doc. Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2021 Koordinátor
GA20-00291S Ecological functions of soil microorganisms govern by secondary plant metabolites GAČR Standardní projekty Strejček Michal Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Příjemce
GA20-14649S Pulzní elektrické pole jako inovativní nástroj snižující výskyt mikromycet rodu Fusarium a mykotoxinů v řetězci ječmen-slad-pivo GAČR Standardní projekty Stránská Milena doc. Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Koordinátor
GA20-19906S Modulation of capsid lattice stability: promising targets for HIV-1 inhibition GAČR Standardní projekty Rumlová Michaela doc. Dr. Ing. 01.01.2020 31.12.2022 Příjemce
GA21-00551S Metabolity a jiné deriváty polyfenolů - chemoenzymatická příprava a biologická aktivita GAČR Standardní projekty Viktorová Jitka Ing., Ph.D. 01.01.2021 31.12.2023 Spolupříjemce
GA21-11688S Radiosensitizátory složené z oktaedrických molybdenových klastrů pro cílenou fotodynamickou terapii indukovanou RTG zářením GAČR Standardní projekty Ruml Tomáš prof. Ing., CSc. 01.01.2021 31.12.2023 Spolupříjemce
GC21-16084J Antibakteriální a antivirální materiály GAČR Mezinárodní projekty Zelenka Jaroslav Ing., Ph.D. 01.01.2021 31.12.2023 Spolupříjemce
GA21-19437S Vliv nových chlorovaných kontaminantů na adipogenezi GAČR Standardní projekty Pulkrabová Jana prof. Ing., Ph.D. 01.01.2021 31.12.2023 Příjemce
8JCH1012 Společná studie o technikách kontroly a mechanismech pro zmírnění vzniku procesních kontaminantů v tepelně zpracovaných potravinách MŠMT Mobility Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 01.01.2019 31.12.2021 Příjemce
8JCH1015 Sdílení zkušeností o pokročilých technologiích pro zajištění bezpečnosti a autenticity vína MŠMT Mobility Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 01.01.2019 31.12.2021 Příjemce
Aktualizováno: 17.2.2021 16:11, Autor: Hana Čadková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi