Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Projektové centrum → Projekty řešené VŠCHT → Projekty českých programů VaVaI → Přehled běžících projektů na FPBT
iduzel: 20459
idvazba: 38643
šablona: stranka
čas: 11.8.2020 15:16:58
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled běžících projektů na FPBT

Číslo dle CEP Název Poskytovatel Program Hlavní řešitel Datum zahájení Datum ukončení Role za VŠCHT
FV10155 Řasové biotechnologie pro potravinářství - příprava proteinů, polysacharidů a karotenů heterotrofní kultivací mikrořas se sníženým množstvím chlorofylu. MPO TRIO Demnerová Kateřina prof. Ing., CSc. 1.8.2016 31.7.2020 Spolupříjemce
FV10312 Biosenzory pro detekci bakteriální kontaminace pitné vody MPO TRIO Ledvina Miroslav RNDr., CSc. 1.8.2016 31.7.2019 Spolupříjemce
FV10471 Výzkum selektivní inovační technologie podpory kometabolického aerobního mikrobiálního odbourávání polychlorovaných organických sloučenin pro sanaci a stabilizaci území s kontaminací persistentními organickými látkami MPO TRIO Uhlík Ondřej doc. Ing., Ph.D. 1.7.2016 30.6.2020 Spolupříjemce
FV10810 Vývoj výrobní technologie peptidické substance D-Phe6-gonadorelinu pro výrobu farmaceutického léčivého prostředku MPO TRIO Ledvina Miroslav RNDr., CSc. 1.8.2016 31.7.2019 Spolupříjemce
FV20666 Rozšíření výzkumu - Bioremediační a bioaktivní folie MPO TRIO Wimmer Zdeněk prof. Ing., DrSc. 1.7.2017 31.12.2020 Spolupříjemce
FV30300 Rostlinné látky s účinky proti stresovým a jiným neurodegenerativním chorobám MPO TRIO Wimmer Zdeněk prof. Ing., DrSc. 1.1.2018 31.12.2021 Spolupříjemce
FV40094 Vývoj nové materiálové základny na základě Hydal PHA pro náhradu mikroplastů MPO TRIO Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 1.4.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
FV40095 Smart Fertilizers MPO TRIO Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 1.4.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
FV40103 Biotechnologie kultivace konopí pro výrobu produktů CBD MPO TRIO Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 1.7.2019 31.12.2022 Spolupříjemce
LM2015047 Česká národní infrasturktura pro biologická data (ELIXIR CZ) MŠMT Výzkumné infrastruktury Spiwok Vojtěch doc. Ing., Ph.D. 1.1.2016 31.12.2019 Spolupříjemce
LM2018100 METROFOOD-CZ MŠMT Výzkumné infrastruktury Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 1.1.2019 31.12.2022 Spolupříjemce
LO1601 Pražské vysokoškolské analytické centrum II a III - NPU 2015-2020 MŠMT Národní program udržitelnosti Poustka Jan prof. Dr. Ing. 1.1.2016 30.6.2020 Příjemce
LTACH17006 Výroba biobutanolu a kyseliny jantarové/mléčné z lignocelulózové biomasy MŠMT INTER-ACTION Melzoch Karel prof. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
LTAUSA17061 Fullerenové inhibitory HIV-1 MŠMT INTER-ACTION Rumlová Michaela doc. Dr. Ing. 1.6.2017 31.12.2021 Příjemce
LTAUSA17182 Biomarkery expozice vybraným látkám znečišťujícím ovzduší, posouzení zdravotních rizik u dětské populace MŠMT INTER-ACTION Pulkrabová Jana doc. Ing., Ph.D. 1.6.2017 31.12.2020 Příjemce
LTC17089 Implementace pokročilých analytických technologií pro bioprospekci mikrořas MŠMT INTER-COST Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 1.6.2017 31.3.2019 Příjemce
LTC18074 Autokodéry pro víceúrovňové simulace MŠMT INTER-COST Spiwok Vojtěch doc. Ing., Ph.D. 16.5.2018 4.4.2020 Příjemce
LTC19007 Testování nových látek s potenciálem modulace resistence u mnohočetně lékově rezistentních kmenů MŠMT INTER-COST Viktorová Jitka Ing., Ph.D. 1.6.2019 31.8.2022 Příjemce
LTV17006 Zapojení české chemické obce do evropských struktur a participace při společném řešení projektů MŠMT INTER-VECTOR Drašar Pavel prof. RNDr., DSc. 1.3.2017 31.12.2019 Příjemce
NV18-08-00149 Metabolom lipidů u pacientů s akutním koronárním syndromem a cévní mozkovou příhodou ve vztahu ke stupni oxidačního stresu MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 1.5.2018 31.12.2021 Spolupříjemce
TE01020080 Centrum kompetence pro výzkum biorafinací TAČR Centra kompetence Melzoch Karel prof. Ing., CSc. 1.6.2012 31.12.2019 Spolupříjemce
TE02000177 Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků TAČR Centra kompetence Dostálek Pavel prof. Ing., CSc. 1.1.2014 31.12.2019 Spolupříjemce
TH02030874 Nové impedimetrické biosensory pro monitorování stopové kontaminace podzemních vod xenobiotiky v reálném čase: design a evaluace TAČR Epsilon Ledvina Miroslav RNDr., CSc. 1.11.2016 31.10.2020 Příjemce
TH03030271 Vinné produkty s přidanou hodnotou TAČR Epsilon Kolouchová Irena doc. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.1.2021 Příjemce
TH04030109 Výzkum a vývoj pomocných látek pro výživu a vitalitu rostlin TAČR Epsilon Kolouchová Irena doc. Ing., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2022 Příjemce
TJ02000238 Vývoj inovativních analytických strategií využitelných pro kontrolu bezpečnosti a autenticity potravin a potravinářských surovin TAČR Zéta Stránská Milena doc. Ing., Ph.D. 1.3.2019 31.12.2020 Koordinátor
TJ02000372 Biologicky aktivní látky mikrořas a kmenových buněk rostlin pro využití v kosmetickém průmyslu TAČR Zéta Viktorová Jitka Ing., Ph.D. 1.3.2019 31.12.2020 Příjemce
TN01000013 Personalizovaná medicína - diagnostika a terapie TAČR Národní centra kompetence Ruml Tomáš prof. Ing., CSc. 1.1.2019 31.12.2020 Spolupříjemce
TN01000048 BIOCIRTEC / Biorafinace jako oběhové technologie TAČR Národní centra kompetence Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 1.1.2019 31.12.2020 Spolupříjemce
TN01000048 Zpracování živočišných odpadů (PEŘÍ) TAČR Národní centra kompetence Vlčková Martina Ing. 1.1.2019 31.12.2020 Spolupříjemce
TN01000048 Valorizace rostlinné biomasy biorafinačními postupy (BIOMASA) TAČR Národní centra kompetence Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 1.1.2019 31.12.2020 Spolupříjemce
TN01000048 Degradace reziduí pesticidů pomocí bakterií (MONAS) TAČR Národní centra kompetence Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 1.1.2019 31.12.2020 Spolupříjemce
GA17-00027S Velmi dlouhé mastné kyseliny z mikroorganizmů GA ČR Standardní projekty Kolouchová Irena doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Spolupříjemce
GA17-00227S Úloha sekundárních rostlinných metabolitů v ekologii půdních mikroorganismů GA ČR Standardní projekty Uhlík Ondřej doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Koordinátor
GA17-00551S Vztah mezi efluxem butanolu a tolerancí k butanolu u klostridií GA ČR Standardní projekty Patáková Petra prof. Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2019 Koordinátor
GA17-05151S Enzymy metabolizující fosfolipidy jako nové komponenty signální dráhy kyseliny salicylové GA ČR Standardní projekty Valentová Olga prof. RNDr., CSc. 1.1.2017 31.12.2019 Koordinátor
GA17-10591S Vymezení fyziologických, metabolických a adaptačních procesů u kapradiny Pteris cretica rostoucí na půdách kontaminovaných arsenem GA ČR Standardní projekty Kotrba Pavel prof. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Spolupříjemce
GA17-15936S Interakce nanočástic modifikovaných přírodními látkami s biofilmy patogenních mikroorganismů GA ČR Standardní projekty Demnerová Kateřina prof. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-24281S Intracelulární transport retrovirových proteinů a inkorporace obalových glykoproteinů GA ČR Standardní projekty Ruml Tomáš prof. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-25602S Studium role kapsidového proteinu v časné fázi HIV-1 replikačního cyklu využitím nově identifikovaných sloučenin, stabilizujících kapsidové komplexy GA ČR Standardní projekty Rumlová Michaela doc. Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA18-00036S Ekologie extrémofilních mikroorganismů ve vodách kulturně významných českých pramenů GA ČR Standardní projekty Uhlík Ondřej doc. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA18-00150S Minoritní a neobvyklé flavonolignany: Chemo-enzymatická příprava a biologická aktivita GA ČR Standardní projekty Macek Tomáš prof. Ing., CSc. 1.1.2018 31.12.2020 Spolupříjemce
GA18-05007S Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na vlastnosti vloček tvořených během koagulace/ flokulace při úpravě vody GA ČR Standardní projekty Brányik Tomáš prof. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Spolupříjemce
GA18-05076S Biomateriály obsahující oktaedrické molybdenové klastry jako radiosensitizátory singletového kyslíku GA ČR Standardní projekty Ruml Tomáš prof. Ing., CSc. 1.1.2018 31.12.2020 Spolupříjemce
GA18-16549S Prevalence a diverzita Campylobacter jejuni isolovaných z environmentálních, klinických a potravinových vzorků a identifikace faktorů umožňujících jejich přežívání. GA ČR Standardní projekty Demnerová Kateřina prof. Ing., CSc. 1.1.2018 31.12.2020 Koordinátor
GA18-26463S Vztah endofytní mikroflory a metabolomu Vitis vinifera GA ČR Standardní projekty Stránská Milena doc. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA18-27204S Interakce genomové a subgenomové RNA flavivirů s hostitelskými a virovými proteiny GA ČR Standardní projekty Rumlová Michaela doc. Dr. Ing. 1.1.2018 31.12.2020 Spolupříjemce
GA19-02836S Biochar: valorizace pevných odpadů a zlepšení půdních vlastností GA ČR Standardní projekty Demnerová Kateřina prof. Ing., CSc. 1.1.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
GA19-06759S Hyperakumulace kadmia ve velkých houbách: od izotopů k proteinům a bakteriálním komunitám GA ČR Standardní projekty Kotrba Pavel prof. Ing., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
GA19-08549S Mikroporézní polyurethany s řízenou rychlostí biodegradace GA ČR Standardní projekty Halecký Martin doc. Ing., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
GA19-16857S Zpřesnění molekulárně mechanických potenciálů léčivům podobných GA ČR Standardní projekty Spiwok Vojtěch doc. Ing., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2021 Koordinátor
8E18B045 Nové "maskované" fusariové mykotoxiny vyskytující se ve sladu a pivu, objasnění jejich vzniku a návrh strategií pro jejich minimalizaci MŠMT mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu Stránská Milena doc. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Koordinátor
8JCH1012 Společná studie o technikách kontroly a mechanismech pro zmírnění vzniku procesních kontaminantů v tepelně zpracovaných potravinách MŠMT MOBILITY CHINA Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 1.1.2019 31.12.2020 Příjemce
8JCH1015 Sdílení zkušeností o pokročilých technologiích pro zajištění bezpečnosti a autenticity vína MŠMT MOBILITY CHINA Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 1.1.2019 31.12.2020 Příjemce
Aktualizováno: 2.7.2019 13:54, Autor: Hana Čadková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi