Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Projektové centrum → Projekty řešené VŠCHT → Projekty českých programů VaVaI → Přehled běžících projktů na FTOP
iduzel: 20458
idvazba: 38642
šablona: stranka
čas: 2.12.2021 01:50:23
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled běžících projektů na FTOP

Číslo dle CEP Název Poskytovatel Program Hlavní řešitel Datum zahájení Datum ukončení Role za VŠCHT
FW01010142 Kombinace pokročilých oxidačních procesů (AOP) a membránové separace pro čištění průmyslových odpadních vod (POV) TAČR Trend Bindzar Jan Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Spolupříjemce
FW01010158 Projekt výzkumu a vývoje technologie materiálového využití odpadních plastů a pneumatik v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR TAČR Trend Straka Petr Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2024 Spolupříjemce
FW01010563 Nanostrukturované katalyzátory pro pokročilé dekontaminační postupy (3deCAT) TAČR Trend Kroužek Jiří Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2023 Spolupříjemce
LTAUSA18198 ADAR - Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem MŠMT INTER-ACTION Petrů Jana Ing. 01.01.2019 31.12.2022 Spolupříjemce
SS01020063 Snížení obsahu stopových xenobiotik v pitné vodě za specifických podmínek zdroje Káraný TAČR Prostředí pro život Pohořelý Michael doc. Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2023 Spolupříjemce
SS01020112 argTECH; Technologie pro odstranění antibiotické resistence z čistírenských kalů aplikovaných v zemědělství TAČR Prostředí pro život Bartáček Jan doc. Ing., Ph.D. 01.06.2020 31.05.2023 Příjemce
SS01020210 Water Scan toolbox; Využití cloud-computingu a prediktivní analýzy odpadní vody za účelem snížení emisí do vodního ekosystému TAČR Prostředí pro život Bartáček Jan doc. Ing., Ph.D. 01.05.2020 31.12.2022 Příjemce
SS02030008 Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost TAČR Prostředí pro život Kočí Vladimír doc. Ing., Ph.D., MBA 01.01.2021 31.12.2026 Spolupříjemce
SS02030027 Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu TAČR Prostředí pro život Bindzar Jan Ing., Ph.D. 01.07.2020 31.12.2026 Spolupříjemce
TH03020169 Posouzení environmentálních dopadů životního cyklu výroby elektřiny a tepla TAČR Epsilon Kočí Vladimír doc. Ing., Ph.D., MBA 01.01.2018 31.12.2021 Spolupříjemce
TH04030102 NEWSAK | Aktivní vsakovací vrstva pro přírodě blízké hospodaření se srážkovými vodami TAČR Epsilon Hendrych Jiří Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2022 Spolupříjemce
TH04030202 Nanotechnologie pro snížení zatížení ekosystémů fosforem TAČR Epsilon Wanner Jiří prof. Ing., DrSc. 01.01.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
  Hodnocení skladovatelnosti sladkých rop v systému SSHR TAČR Beta Maxa Daniel Ing., Ph.D. 01.02.2021 31.01.2023 Příjemce
TJ02000139 Vývoj technologie pro eliminaci vnosu mikropolutantů a genů rezistence na antibiotika do životního prostředí a lidského organismu TAČR Zéta Kouba Vojtěch Ing., Ph.D. 01.06.2019 31.05.2021 Příjemce
TJ02000164 Vývoj multifunkčního vzorkovače a metodiky pro zjištění míry znečištění vodních toků ČR mikroplasty TAČR Zéta Kholomyeva Marina Ing. 01.04.2019 31.03.2021 Příjemce
TK01030051 Biomethanizace oxidu uhličitého na biomethan s využitím vodíku TAČR Théta Pokorná Dana Ing., CSc. 01.09.2018 31.08.2023 Spolupříjemce
TK01030089 Odolnost a degradace slitin ve vysokoteplotním plynném médiu TAČR Théta Ciahotný Karel doc. Ing., CSc. 01.09.2018 31.12.2024 Příjemce
TK02030023 ČiČiMe - Čištění a kontrola čistoty plynného média CO2 okruhů TAČR Théta Hlinčík Tomáš doc. Ing., Ph.D. 01.07.2019 01.06.2025 Spolupříjemce
TK03030167 Nízkoemisní technologie energetického využití biomasy a alternativních paliv TAČR Théta Pohořelý Michael doc. Ing., Ph.D. 01.10.2020 31.12.2025 Spolupříjemce
GA20-13766S Unique ladderane phospholipids of anammox bacteria: potential valuable resource from sewage GAČR Standardní projekty Bartáček Jan doc. Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Příjemce
Aktualizováno: 17.2.2021 16:12, Autor: Hana Čadková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi