Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Projektové centrum → Projekty řešené VŠCHT → Projekty českých programů VaVaI → Přehled běžících projktů na FTOP
iduzel: 20458
idvazba: 38642
šablona: stranka
čas: 27.5.2019 06:41:03
verze: 4588
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled běžících projektů na FTOP

Číslo dle CEP Název Poskytovatel Program Hlavní řešitel Datum zahájení Datum ukončení Role za VŠCHT
FV10790 Biofiltrační jednotka s dielektrickým ohřevem MPO TRIO Hendrych Jiří Ing., Ph.D. 1.10.2016 31.12.2019 Spolupříjemce
Aid for trade Pomoc při nastavení pravidel kontroly kvality paliv v Srbsku MPO zahraniční rozvojová spolupráce Pospíšil Milan prof. Ing., CSc. 1.5.2017 31.12.2018 Příjemce
TH02020443 Termické zpracování vedlejších zemědělských produktů na látky využitelné jako biosložky pohonných hmot TAČR Epsilon Ciahotný Karel doc. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2020 Spolupříjemce
TH02020578 Optimalizace a určování netěsností spojů a regenerace helia z úniků chladiva u heliem chlazených reaktorů 4 GEN TAČR Epsilon Hlinčík Tomáš Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2020 Spolupříjemce
TH02020643 Způsob získávání strategických prvků z tuhých zbytků po spalování uhlí TAČR Epsilon Kubal Martin doc. Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2020 Spolupříjemce
TH02020767 Methanizace oxidu uhličitého v bioplynu TAČR Epsilon Hlinčík Tomáš Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2020 Spolupříjemce
TH02030209 Kombinovaná mobilní technologie pro úpravu decentralizovaně produkovaných obtížně zpracovatelných odpadních vod TAČR Epsilon Hendrych Jiří Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Spolupříjemce
TH02030814 Aplikace membránových kontaktorů pro odstranění organických polutantů z odpadních proudů TAČR Epsilon Kroužek Jiří Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Spolupříjemce
TH02030815 On-site termická dekontaminace nebezpečných tuhých odpadů TAČR Epsilon Kroužek Jiří Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Spolupříjemce
TH03020119 Materiálová transformace čistírenského kalu na hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu TAČR Epsilon Skoblia Siarhei Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Spolupříjemce
TH03020169 Posouzení environmentálních dopadů životního cyklu výroby elektřiny a tepla TAČR Epsilon Kočí Vladimír doc. Ing., Ph.D., MBA 1.1.2018 31.12.2021 Spolupříjemce
TH03030080 Recyklace odpadních vod pro využití ve vodním hospodářství měst budoucnosti TAČR Epsilon Wanner Jiří prof. Ing., DrSc. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
TH03030240 Filtrační jednotka pro membránovou destilaci TAČR Epsilon Honzajková Zuzana Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Spolupříjemce
TH03030335  Snižování emisí polutantů v plynech a vodných roztocích pomocí zeolitů a jejich kompozitů TAČR Epsilon Ciahotný Karel doc. Ing., CSc. 1.1.2018 31.12.2020 Spolupříjemce
TH03030408 Modulární technologie pro oddělené čištění šedé vody TAČR Epsilon Bartáček Jan doc. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
TJ01000062 Vývoj komplexního separačního zařízení pro odstranění vybraných kontaminantů z odpadních vod ražby tunelů TAČR Zéta Vurm Radek Ing., Ph.D. 1.9.2017 31.8.2019 Příjemce
TJ01000138 Zlepšování kvality stabilizovaných kalů metodou postaerace TAČR Zéta Vojtíšková Marie Ing. 1.1.2018 31.12.2019 Příjemce
TJ01000144 Vývoj integrované technologie pro čištění a recyklaci vod v prádelenských provozech TAČR Zéta Tomášová Pavla Ing. 1.1.2018 31.12.2019 Příjemce
TJ01000148 Vývoj train technologie pro odstranění chlorovaných ethylenů z horninového prostředí TAČR Zéta Honetschlägerová Lenka Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2019 Příjemce
VI20172020091 Dekontaminační technologie pro případ hrozby rozšíření nebezpečných chemických či biologických agens ve vnitřním ovzduší MV Bezpečnostní výzkum ČR 2015 -2020 Hendrych Jiří Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2020 Spolupříjemce
GA16-03085S Elektrochemické a korozní vlastnosti Heuslerovy slitiny typu Fe2ZrSi GA ČR Standardní projekty Macák Jan doc. Ing., CSc. 1.1.2016 31.12.2018 Příjemce
GA17-25781S Fyziologická reakce anammox bakterií na studené teplotní šoky GA ČR Standardní projekty Bartáček Jan doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
Aktualizováno: 9.5.2018 16:04, Autor: Hana Čadková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi