Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Projektové centrum → Projekty řešené VŠCHT → Projekty Evropských strukturálních fondů - Operační programy
iduzel: 2286
idvazba: 2687
šablona: stranka
čas: 16.1.2018 22:38:54
verze: 4060
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Projekty Evropských strukturálních fondů - Operační programy

Evropské strukturální fondy pro období 2014 - 2020

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz (šířka 450px)

 

Vytvoření systému pro efektivní komunikaci s aplikační sférou

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000657

Anotace projektu:

Cílem projektu je vybudování efektivní a udržitelné interní a externí infrastruktury pro efektivní komunikaci s aplikační sférou a transfer know-how. Součástí interní infrastruktury bude vytvoření a zavedení efektivního motivačního systému. Budovaná infrastruktura bude poskytovat podporu v oblasti ochrany duševního vlastnictví, přípravy a administrace projektů grantových i komerčních. Systém bude zaměřen na efektivní správu duševního vlastnictví a hledání příležitostí pro jeho aplikaci v praxi.

Termín realizace projektu:  1.12.2016 – 30.11.2019

Garant projektu:  Ing. Milan Petrák

Kontaktní osoba projektu:  Ing. Milan Petrák

Celkové způsobilé výdaje: 17 499 717,32 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Pokročilí funkční nanoroboti

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000444

Anotace projektu:

Cílem projektu Pokročilí Funkční Nanoroboti je vytvořit mezinárodní tým, který se bude vyvíjet novou kategorii nanotechnologií - dynamické nanosystémy. Všechny nanotechnologie dosud vyvinuté byly v podstatě statické. Právě vznikající excelentní tým by měl vyvíjet zcela nové  nanotechnologie - autonomní nano-zařízení získávající energii ze svého okolí, která je možné dálkově ovládat tak, aby selektivně vyhledávali konkrétní buňky nebo chemické látky. Tito mobilní, samopohánějící se a samoorganizující nanoroboti budou nositeli chemických funkčních skupin, které lze použít v nanomedicinálních  aplikacích, jako je cílená léčba rakoviny, distribuce léků v organismu nebo aktivní dekontaminaci během ekologických havárií.

Termín realizace projektu:  15.12.2016 – 31.10.2022

Garant projektu:  RNDr. Martin Pumera, Ph.D.

Kontaktní osoba projektu:  doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Celkové způsobilé výdaje: 219 452 785,44 Kč

Odkaz na stránky projektu: http://nanorobots.vscht.cz/?jazyk=cs

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Modernizace stávajících a tvorba doktorských studijních programů na VŠCHT Praha

Registrační číslo projektu: 02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002732

Anotace projektu:

Předmětem řešení projektu bude modernizace 9 stávajících doktorských studijních programů (DSP) a zavedení tří zcela nových DSP na VŠCHT Praha. V obou případech bude dbáno toho, aby v DSP došlo k ustavení nového, moderního systému výuky a vědecké výchovy, které povedou zejména k vyšší kvalitě a relevanci studijní části DSP ve vztahu k  vyšší míře samostatnosti, šíři odborného a mezioborového rozhledu a rychlé adaptaci a lepší uplatnitelnosti absolventů v praxi.

Termín realizace projektu:  1.5.2017 – 31.12.2021

Garant projektu: prof.  Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.

Kontaktní osoba projektu:  Bc. Petra Nicole Košinár

Celkové způsobilé výdaje: 14 457 767,32 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


ELIXIR-CZ: Budování kapacit

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001777

Anotace projektu:

Z projektu ELIXIR-CZ: Budování kapacit bude financováno vybudování výpočetní infrastruktury (několik tisíc výpočetních jader a až PB pro ukládání data) pro biomedicínská data ELIXIR CZ. Dále se v rámci projektu infrastruktura rozšíří o několik přímo podporovaných databází a nástrojů, jako jsou např. RepeatExplorer, Dolbico, MotiveValidator, ValidatorDB a SecStructureAnnotator. Infrastruktura a její služby budou otevřené všem výzkumným pracovníkům v oblasti věd o živé přírodě a stanou se součástí mezinárodního ekosystému ELIXIR. Hlavním žadatelem o projekt je Masarykova univerzita. VŠCHT Praha je v roli jednoho z partnerů.

Termín realizace projektu:  1.5.2017 – 30.4.2021

Hlavní řešitel projektu za VŠCHT Praha: doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D

Kontaktní osoba projektu:  doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D.

Celkové způsobilé výdaje: 68 538 000,00 Kč

Způsobilé výdaje za VŠCHT Praha: 1 560 000,00 Kč

Partneři: MU, BTÚ, MBÚ, CESNET, BC, VŠCHT

Tento projekt je spolufinancován EU.

  


Zkvalitnění vzdělávání - priorita VŠCHT Praha

registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002374

Anotace projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity vzdělávání na VŠCHT Praha na úrovni všech fakult. Jednotlivé aktivity  se stávají z dílčích procesů, jako je podpora rozvoje bakalářských a magisterských programů zaměřených na praxi, systematická výuka předmětů v anglickém jazyce zaměřených na aktuální společenské a hospodářské potřeby, posílení internacionalizace, výuka předmětů dle moderních výukových trendů, nastavení minimálních standardů služeb pro studenty se speciálními potřebami v rámci podpory Inkluze a vzdělávání studentů na vysokých školách a vytvoření transparentních systémů vnitřního zajišťování kvality na vysoké škole.

Termín realizace projektu: 1. 6. 2017  - 31. 12. 2022

Garant projektu: prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.

Kontaktní osoba projektu: Ing. Jitka Svatošová, Ing. Helena Valenzová

Celkové způsobilé výdaje: 146 086 382,15 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Doctoral school Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002709

Anotace projektu:

V oblasti vzdělávání zaměřeného na komplexní problematiku konzervace, restaurování a preventivní péče o hmotné kulturní dědictví není v současnosti v ČR akreditován doktorský studijní program odpovídající současným principům a požadavkům moderní památkové péče. Hlavním cílem projektu je připravit doktorský studijní program na principu interdisciplinarity respektující současné potřeby památkové péče v českém i v evropském kulturním prostoru.

Termín realizace projektu:  1.6.2017 – 31.1.2022

Garant projektu:  doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič

Kontaktní osoba projektu:  doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič

Celkové způsobilé výdaje: 3 489 660,16 Kč

Partneři projektu: ČVUT, AMU

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Rozvoj a zlepšení infrastruktury pro kvalitní studium a výuku na VŠCHT Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002477

Anotace projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity vzdělávání na VŠCHT Praha, které je naplňováno intervencemi více aktivit: zajištění kvalitního materiálně-technického zázemí pro bakalářské a magisterské programy zaměřené na praxi, pořízení vybavení pro výuku podle moderních výukových trendů, nastavení minimálních standardů služeb pro studenty se specifickými potřebami a vytvoření nástrojů a technických podmínek pro systém zajišťování a hodnocení kvality a pro efektivní strategické řízení na VŠ.

Termín realizace projektu:  1.9.2017 – 31.10.2021

Garant projektu:  prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.

Kontaktní osoba projektu:  Ing. Michaela Blatová

Celkové způsobilé výdaje: 141 233 778,30 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Infrastruktura pro moderní doktorské studium na VŠCHT Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002654

Anotace projektu:

Absolventi doktorských studijních programů (DSP) mají být nositeli nových trendů a moderních kompetencí ve vědě i v praxi. Cílem projektu je zajištěním kvalitního materiálně-technického zázemí pro 9 modernizovaných a 3 zcela nové DSP na VŠCHT Praha. Specificky projekt v souladu se záměry komplementárního projektu MOST DSP cílí na realizaci nezbytných stavebních rekonstrukcí, obnovu a pořízení nových přístrojů a hardware a software do vědecko-výzkumných laboratoří studentů DSP zaměřených na praxi.

Termín realizace projektu:  1.9.2017 – 31.10.2021

Garant projektu:  prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.

Kontaktní osoba projektu:  Bc. Petra Nicole Košinár

Celkové způsobilé výdaje: 199 045 040,85 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


ChemJets UCT Prague

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008351

Anotace projektu:

Projekt ChemJets vytvoří na VŠCHT Praha 14 nových dvouletých pozic ve 14 chemických oborech, např. biochemie, biotechnologie, chemické inženýrství, chemická technologie, chemoinformatika, elektrochemie, chemie životního prostředí, chemie a analýza potravin, materiálová chemie, organická chemie, fyzikální chemie a další pro 14 talentovaných juniorských výzkumníků z celého světa. Projekt podpoří internacionalizaci VŠCHT Praha a české chemie příchodem a integrací zahraničních odborníků.

Termín realizace projektu:  1.1.2018 – 31.12.2020

Kontaktní osoba projektu:  Mgr. Michaela Urbanová, PhD.

Celkové způsobilé výdaje: 41 978 964 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

  

Archiv Projektů řešených v předcházejících rozpočtových obdobích

Aktualizováno: 20.11.2017 13:17, Autor: Helena Valenzová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi