Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Projektové centrum → Projekty řešené VŠCHT → Projekty Evropských strukturálních fondů - Operační programy
iduzel: 2286
idvazba: 2687
šablona: stranka
čas: 20.6.2021 03:34:02
verze: 4923
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Projekty Evropských strukturálních fondů - Operační programy

Evropské strukturální fondy pro období 2014 - 2020

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz (šířka 450px)

Vytvoření systému pro efektivní komunikaci s aplikační sférou

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000657

Anotace projektu:

Cílem projektu je vybudování efektivní a udržitelné interní a externí infrastruktury pro efektivní komunikaci s aplikační sférou a transfer know-how. Součástí interní infrastruktury bude vytvoření a zavedení efektivního motivačního systému. Budovaná infrastruktura bude poskytovat podporu v oblasti ochrany duševního vlastnictví, přípravy a administrace projektů grantových i komerčních. Systém bude zaměřen na efektivní správu duševního vlastnictví a hledání příležitostí pro jeho aplikaci v praxi.

Termín realizace projektu:  1.12.2016 – 30.11.2019

Garant projektu:  Ing. Milan Petrák

Kontaktní osoba projektu:  Ing. Milan Petrák

Celkové způsobilé výdaje: 17 499 717,32 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Pokročilí funkční nanoroboti

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000444

Anotace projektu:

Cílem projektu Pokročilí Funkční Nanoroboti je vytvořit mezinárodní tým, který se bude vyvíjet novou kategorii nanotechnologií - dynamické nanosystémy. Všechny nanotechnologie dosud vyvinuté byly v podstatě statické. Právě vznikající excelentní tým by měl vyvíjet zcela nové  nanotechnologie - autonomní nano-zařízení získávající energii ze svého okolí, která je možné dálkově ovládat tak, aby selektivně vyhledávali konkrétní buňky nebo chemické látky. Tito mobilní, samopohánějící se a samoorganizující nanoroboti budou nositeli chemických funkčních skupin, které lze použít v nanomedicinálních  aplikacích, jako je cílená léčba rakoviny, distribuce léků v organismu nebo aktivní dekontaminaci během ekologických havárií.

Termín realizace projektu:  15.12.2016 – 31.10.2022

Garant projektu:  RNDr. Martin Pumera, Ph.D.

Kontaktní osoba projektu:  Ing. Blanka Švecová, Ph.D.

Celkové způsobilé výdaje: 219 452 785,44 Kč

Odkaz na stránky projektu: http://nanorobots.vscht.cz/?jazyk=cs

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Modernizace stávajících a tvorba doktorských studijních programů na VŠCHT Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002732

Anotace projektu:

Předmětem řešení projektu bude modernizace 9 stávajících doktorských studijních programů (DSP) a zavedení tří zcela nových DSP na VŠCHT Praha. V obou případech bude dbáno toho, aby v DSP došlo k ustavení nového, moderního systému výuky a vědecké výchovy, které povedou zejména k vyšší kvalitě a relevanci studijní části DSP ve vztahu k  vyšší míře samostatnosti, šíři odborného a mezioborového rozhledu a rychlé adaptaci a lepší uplatnitelnosti absolventů v praxi.

Termín realizace projektu:  1.5.2017 – 31.12.2021

Garant projektu: prof.  Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.

Kontaktní osoba projektu: Jan Machálek, M.A.

Celkové způsobilé výdaje: 14 457 767,32 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


ELIXIR-CZ: Budování kapacit

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001777

Anotace projektu:

Z projektu ELIXIR-CZ: Budování kapacit bude financováno vybudování výpočetní infrastruktury (několik tisíc výpočetních jader a až PB pro ukládání data) pro biomedicínská data ELIXIR CZ. Dále se v rámci projektu infrastruktura rozšíří o několik přímo podporovaných databází a nástrojů, jako jsou např. RepeatExplorer, Dolbico, MotiveValidator, ValidatorDB a SecStructureAnnotator. Infrastruktura a její služby budou otevřené všem výzkumným pracovníkům v oblasti věd o živé přírodě a stanou se součástí mezinárodního ekosystému ELIXIR. Hlavním žadatelem o projekt je Masarykova univerzita. VŠCHT Praha je v roli jednoho z partnerů.

Termín realizace projektu:  1.5.2017 – 30.4.2021 (VŠCHT Praha odstoupila z realizace projektu na konci února 2018)

Hlavní řešitel projektu za VŠCHT Praha: doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D

Kontaktní osoba projektu:  doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D.

Celkové způsobilé výdaje: 68 538 000,00 Kč

Způsobilé výdaje za VŠCHT Praha: 1 560 000,00 Kč

Partneři: MU, BTÚ, MBÚ, CESNET, BC, VŠCHT

Tento projekt je spolufinancován EU.

  


Zkvalitnění vzdělávání - priorita VŠCHT Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002374

Anotace projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity vzdělávání na VŠCHT Praha na úrovni všech fakult. Jednotlivé aktivity  se stávají z dílčích procesů, jako je podpora rozvoje bakalářských a magisterských programů zaměřených na praxi, systematická výuka předmětů v anglickém jazyce zaměřených na aktuální společenské a hospodářské potřeby, posílení internacionalizace, výuka předmětů dle moderních výukových trendů, nastavení minimálních standardů služeb pro studenty se speciálními potřebami v rámci podpory Inkluze a vzdělávání studentů na vysokých školách a vytvoření transparentních systémů vnitřního zajišťování kvality na vysoké škole.

Termín realizace projektu: 1. 6. 2017  - 31. 12. 2022

Garant projektu: prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.; od 1. 2. 2020 je garantem projektu doc. Dr. Ing. Milan Jahoda

Kontaktní osoba projektu: Ing. Jitka Svatošová, Ing. Helena Valenzová

Celkové způsobilé výdaje: 146 086 382,15 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Doctoral school Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002709

Anotace projektu:

V oblasti vzdělávání zaměřeného na komplexní problematiku konzervace, restaurování a preventivní péče o hmotné kulturní dědictví není v současnosti v ČR akreditován doktorský studijní program odpovídající současným principům a požadavkům moderní památkové péče. Hlavním cílem projektu je připravit doktorský studijní program na principu interdisciplinarity respektující současné potřeby památkové péče v českém i v evropském kulturním prostoru.

Termín realizace projektu:  1. 6. 2017 – 30. 9. 2022

Garant projektu:  doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič

Kontaktní osoba projektu:  doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič

Celkové způsobilé výdaje: 3 489 660,16 Kč

Partneři projektu: ČVUT, AMU (AMU odstoupila z realizace projektu ke dni 28. 2. 2021)

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Rozvoj a zlepšení infrastruktury pro kvalitní studium a výuku na VŠCHT Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002477

Anotace projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity vzdělávání na VŠCHT Praha, které je naplňováno intervencemi více aktivit: zajištění kvalitního materiálně-technického zázemí pro bakalářské a magisterské programy zaměřené na praxi, pořízení vybavení pro výuku podle moderních výukových trendů, nastavení minimálních standardů služeb pro studenty se specifickými potřebami a vytvoření nástrojů a technických podmínek pro systém zajišťování a hodnocení kvality a pro efektivní strategické řízení na VŠ.

Termín realizace projektu:  1.9.2017 – 31.10.2021

Garant projektu:  prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.

Kontaktní osoba projektu:  Ing. Jitka Svatošová, Ing. Helena Valenzová

Celkové způsobilé výdaje: 141 233 778,30 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Infrastruktura pro moderní doktorské studium na VŠCHT Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002654

Anotace projektu:

Absolventi doktorských studijních programů (DSP) mají být nositeli nových trendů a moderních kompetencí ve vědě i v praxi. Cílem projektu je zajištěním kvalitního materiálně-technického zázemí pro 9 modernizovaných a 3 zcela nové DSP na VŠCHT Praha. Specificky projekt v souladu se záměry komplementárního projektu MOST DSP cílí na realizaci nezbytných stavebních rekonstrukcí, obnovu a pořízení nových přístrojů a hardware a software do vědecko-výzkumných laboratoří studentů DSP zaměřených na praxi.

Termín realizace projektu:  1.9.2017 – 31.10.2021

Garant projektu:  prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.

Kontaktní osoba projektu: Ing. Jitka Svatošová

Celkové způsobilé výdaje: 199 045 040,85 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


ChemJets UCT Prague - Internacionalizace VŠCHT

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008351

Anotace projektu:

Projekt ChemJets vytvoří na VŠCHT Praha 14 nových dvouletých pozic ve 14 chemických oborech, např. biochemie, biotechnologie, chemické inženýrství, chemická technologie, chemoinformatika, elektrochemie, chemie životního prostředí, chemie a analýza potravin, materiálová chemie, organická chemie, fyzikální chemie a další pro 14 talentovaných juniorských výzkumníků z celého světa. Projekt podpoří internacionalizaci VŠCHT Praha a české chemie příchodem a integrací zahraničních odborníků.

Termín realizace projektu:  1.1.2018 – 31.12.2020

Garant projektu: prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.; od 1. 2. 2020 je garantem projektu prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Kontaktní osoba projektu:  Ing. Anna Mittnerová

Celkové způsobilé výdaje: 41 978 964 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Chemical Fellows for UCT Prague - Podpora žadatelů o MSCA-IF

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008485

Anotace projektu:

Projekt CHEMFELLS4UCTP umožní čtyřem výzkumníkům uskutečnit výzkumné projekty, se kterými uspěli ve výzvách programu Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions 2015 & 2016 (specificky Marie Skłodowska-Curie Actions - Individual Fellowship-European Fellowship, MSCA-IF), s hodnocením nejméně 70 %, ale nebyly finančně podpořeny ze zdrojů Evropské komise.

Termín realizace projektu:  1. 3. 2018 – 31. 3. 2021

Garant projektu: prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.; od 1. 2. 2020 je garantem projektu prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Kontaktní osoba projektu: Ing. Jana Tomášková

Celkové způsobilé výdaje: 13 768 389 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Tvorba mezinárodních doktorských studijních programů na VŠCHT Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002730

Anotace projektu:

Předmětem projektu je tvorba a příprava k akreditaci následujících 8 DSP typu double/multiple degree: Chemie a technologie potravin, Chemie, Biochemie a biotechnologie, Chemie a technologie materiálů, Chemie a chemické technologie, Syntéza a výroba léčiv, Chemické a procesní inženýrství a Chemie a technologie ochrany životního prostředí. Double/multiple degree programy budou připravovány ve spolupráci s  evropskými partnerskými institucemi, které vyjádřily zájem spolupracovat s VŠCHT Praha.

Termín realizace projektu:  1.8.2017 – 30.11.2021

Garant projektu:  prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka; od 1. 1. 2020 je garantem projektu doc. Dr. Ing. Milan Jahoda

Kontaktní osoba projektu: Jan Machálek, M.A.

Celkové způsobilé výdaje: 8 964 158,59 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

  


Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397

Anotace projektu:

Cíl projektu CEREBIT: využít a rozvíjet moderní technologie přípravy rekombinantních vysokoafinitních proteinových binderů pro vývoj vakcín, imunoterapeutik a teranostik.
Struktura týmu: multioborová spolupráce čtyř projektových týmů (UP Olomouc, VUVeL Brno, BTU Praha, VŠCHT Praha) které disponují excelentní infrastrukturou a zkušenostmi s řešením velkých komplexních projektů.
Hlavní výsledky projektu: publikace (Q1) a výsledky s právní ochranou, vhodné pro transfer technologie a komercializaci.

Termín realizace projektu:  1.1.2018 – 31.12.2022

Hlavní řešitel projektu za VŠCHT Praha: RNDr. Miroslav Ledvina, CSc.

Kontaktní osoba projektu: RNDr. Miroslav Ledvina, CSc.

Celkové způsobilé výdaje: 73 817 755,00 Kč

Způsobilé výdaje za VŠCHT Praha: 6 417 945,00 Kč

Partneři: UP Olomouc, VUVeL Brno, BTU Praha, VŠCHT Praha

Tento projekt je spolufinancován EU.

  


Palivové články s nízkým obsahem platinových kovů

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007414

Anotace projektu:

Cílem projektu PaC-NG je základní vývoj pokročilých tenkovrstvých nanokatalyzátorů s nízkým obsahem drahých kovů a jejich korozi odolných nosičů pro svazky vodíkových palivových článků s polymerní membránou. Zároveň proběhne výzkum specifik aplikace na velkoplošné elektrody jako příprava pro budoucí škálování technologií do svazků s aktivními plochami přes 200 cm^2 a výkony až 5 kW, využitelným v malých a středních stacionárních a mobilních zdrojích energie.

Termín realizace projektu:  1.4.2018 – 31.12.2022

Hlavní řešitel projektu za VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Karel Bouzek

Kontaktní osoba projektu: Doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.

Celkové způsobilé výdaje: 81 022 435,49 Kč

Způsobilé výdaje za VŠCHT Praha: 32 324 433,60 Kč

Partneři: UK Praha, AB Pharma s.r.o.,  BIOCEV z.s.p.o., CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Tento projekt je spolufinancován EU.

  


Baterie na bázi organických redoxních látek pro energetiku tradičních i obnovitelných zdrojů.

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007445

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na vývoj technologií akumulace energie pro energetiku tradičních i obnovitelných zdrojů. Budou hledány organické redoxní látky s vhodnými vlastnostmi pro aplikaci v průtočných a kvazi-/pevnolátkových sekundárních bateriích. Bude optimalizována příprava těchto látek s ohledem na výrobní náklady a čistotu. Budou hledány způsoby dalšího využití výsledků projektů v aplikacích chemické výroby (organická oxidační činidla), elektroseparačních procesech a senzorice.

Termín realizace projektu:  1.4.2018 – 31.3.2022

Hlavní řešitel projektu za VŠCHT Praha: prof. Dr. Ing. Juraj Kosek

Kontaktní osoba projektu: prof. Dr. Ing. Juraj Kosek

Celkové způsobilé výdaje: 54 548 886,73 Kč

Způsobilé výdaje za VŠCHT Praha: 26 908 886 Kč

Partneři: Univerzita Pardubice, Centrum organické chemie s.r.o.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠCHT Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008549

Anotace projektu:

Náplní projektu je modernizace a dovybavení infrastruktury pro pregraduální výuku na VŠCHT Praha, a to prostor pro teoretickou (posluchárny a učebny) a praktickou (základní a oborové laboratoře) výuku, dále softwarového vybavení a konečně pořízení elektronických informačních zdrojů v anglickém jazyce pro zajištění dostupnosti kvalitní studijní literatury.

Termín fyzické realizace projektu:  1. 1. 2018 – 31. 8. 2019

Období udržitelnosti projektu: 12. 5. 2020 - 11. 5. 2025

Garant projektu:  prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

Kontaktní osoba projektu:  Ing. Iva Algerová

Celkové způsobilé výdaje: 50 766 350,80 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

  


Chemical Fellow II - Podpora žadatelů o MSCA-IF

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010465

Anotace projektu:

Projekt CHEMFELLS II umožní zahraničnímu výzkumníkovi realizovat jeho výzkumný projekt, se kterým uspěl ve výzvě programu Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions 2017 (specificky Individual Fellowship - European Fellowship, MSCA-IF) s hodnocením 83 %, ale nebyl finančně podpořen ze zdrojů Evropské komise. Cílem tohoto projektu je zajistit finanční podporu pro řešení projektu a umožnit tak vědecký a kariérní rozvoj výzkumníka a přispět k internacionalizaci VŠCHT Praha.

Termín realizace projektu:  1. 11. 2018 – 30. 11. 2020

Garant projektu: prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.; od 1. 2. 2020 je garantem projektu prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Kontaktní osoba projektu:  Anna Konecká

Celkové způsobilé výdaje: 3 266 208,- Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Lifelong Learning VŠCHT Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011577

Anotace projektu:

Projekt 3L VŠCHT Praha je orientován na výrazné zkvalitnění, aktualizaci a modernizaci systému CŽV na VŠCHT Praha. Prioritou projektu je zvýšení kompetencí pedagogů zapojených do přípravy programů CŽV orientovaných na výkon povolání a dále návrh a příprava studijních programů CŽV s širším odborným zázemím a dlouhodobou perspektivou. Vytvářené studijní programy CŽV jsou koncipovány především jako další vzdělávání absolventů VŠCHT Praha a také absolventů VŠ se zaměřením na technickou chemii.

Termín realizace projektu:  1. 5. 2019 – 30. 6. 2020

Garant projektu: prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.

Kontaktní osoba projektu:  Ing. Jana Krátká, Ph.D.

Celkové způsobilé výdaje: 3 945 638,75 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Chemical Fellows III - Podpora žadatelů o MSCA-IF

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_074/0014006

Anotace projektu:

Projekt CHEMFELLS III umožní dvěma výzkumníkům uskutečnit výzkumné projekty, které byly ve výzvě programu Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions 2018 (specificky MSCA - Individual Fellowship - European Fellowship), Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny. Cílem tohoto projektu je realizace dvou klíčových aktivit: příjezd zahraničního výzkumníka na VŠCHT Praha a výjezd zaměstnankyně VŠCHT Praha na zahraniční instituci.

Termín realizace projektu:  1. 9. 2019 – 28. 2. 2022

Garant projektu: prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.; od 1. 2. 2020 je garantem projektu prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Kontaktní osoba projektu:  Anna Konecká

Celkové způsobilé výdaje: 5 558 220,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.


Chemické vzdělávání pro praxi

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013354

Anotace projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity praktického vzdělávání na VŠCHT Praha. Mezi vzdělávací aktivity patří: podpora rozvoje bakalářských a navazujících magisterských studijních programů reflektujících potřeby praxe, reagujících převážně na aktuální společenské a hospodářské potřeby, posílení a prohloubení vnitřní internacionalizace vysoké školy, výuka podle moderních výukových trendů a rozšíření služeb pro studenty se specifickými potřebami.

Termín realizace projektu:  1. 10. 2019 – 31. 10. 2022

Garant projektu: prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.; od 1. 2. 2020 je garantem projektu doc. Dr. Ing. Milan Jahoda

Kontaktní osoba projektu:  Jan Machálek, M.A.

Celkové způsobilé výdaje: 19 289 730,46 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.


Infrastruktura pro chemické vzdělávání pro praxi

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013355

Anotace projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity vzdělávání zaměřeného na potřeby praxe na VŠCHT Praha, které je naplňováno intervencí do pořízení přístrojového a softwarového vybavení.
Nově vytvořená centra vybavená moderní laboratorní přístrojovou technikou umožní zlepšit laboratorní výuku studentů bakalářských a magisterských studijních programů tak, aby lépe reflektovala potřeby současné výrobní sféry. Centra budou využívána studenty Bc. a Mgr. studijních programů napříč všemi fakultami VŠCHT.

Termín realizace projektu:  1. 10. 2019 – 31. 9. 2022

Garant projektu: prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.; od 1. 2. 2020 je garantem projektu doc. Dr. Ing. Milan Jahoda

Kontaktní osoba projektu:  Jan Machálek, M.A.

Celkové způsobilé výdaje: 40 041 107,58 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Činnosti k podpoře interních grantů pro doktorské studijní programy na VŠCHT Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016928

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zavedení systémových opatření vedoucích k podpoře soutěží o studentské vědecké projekty na VŠCHT Praha, které jsou klíčovou součástí výzkumně zaměřených studijních programů. Zvýšením kvality a odborné úrovně těchto soutěží chceme docílit intenzivnějšího zájmu studentů o vědecké projekty a zlepšení  připravenosti studentů doktorského studia pro práci v oblasti výzkumu, kde je získání podpory na kompetitivní bázi a obhájení její účelnosti základem úspěšného odborného růstu.

Termín realizace projektu:  1. 5. 2020 – 30. 6. 2023

Garant projektu: prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.

Kontaktní osoba projektu:  Ing. Iva Algerová

Celkové způsobilé výdaje: 34 050 943,02 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


ChemJets2

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016974

Anotace projektu:

Projekt ChemJets2 umožní vytvoření 8 nových pozic pro zahraniční juniorní výzkumníky v 8 chemických oborech a stane se tak impulsem k rozvoji lidských zdrojů a mezinárodnímu přenosu poznatků na všech fakultách VŠCHT Praha. Díky příchodu a integraci talentovaných zahraničních odborníků projekt velmi významným způsobem přispěje k prohloubení procesu internacionalizace VŠCHT Praha a českého výzkumu v oblasti chemie.

Termín realizace projektu:  1. 5. 2020 – 31. 12. 2022

Garant projektu: prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Kontaktní osoba projektu:  Ing. Anna Konecká

Celkové způsobilé výdaje: 21 577 280 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.


Chemical Fellows IV - Podpora žadatelů o MSCA-IF

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/20_079/0017899

Anotace projektu:

Projekt CHEMFELLS IV umožní uskutečnit výzkumné projekty, které byly ve výzvě programu Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions 2019 (specificky MSCA - Individual Fellowship - European Fellowship), Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny. Cílem tohoto projektu je realizace dvou klíčových aktivit: příjezd 10 výzkumníků přicházejících ze zahraničí na VŠCHT Praha a výjezd jedné zaměstnankyně VŠCHT Praha na zahraniční instituci.

Termín realizace projektu:  1. 10. 2020 - 30. 6. 2023

Garant projektu:  prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Kontaktní osoba projektu:  Ing. Anna Knaislová, Ph.D.

Celkové způsobilé výdaje: 39 094 392 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU. 

Archiv Projektů řešených v předcházejících rozpočtových obdobích

Aktualizováno: 20.5.2021 16:07, Autor: Helena Valenzová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi