Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 6207
idvazba: 7273
šablona: stranka
čas: 27.5.2019 07:11:46
verze: 4588
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

GRANTOVÁ AGENTURA ČR

 

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

Cíle GA ČR

V rámci veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji financovat vědecké projekty základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně.

Podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci v základním výzkumu.

Přispívat k vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a začínajících vědeckých pracovníků.

Dbát na to, aby svěřené prostředky byly využívány co nejúčelněji k prospěchu české vědy.

Pro navrhovatele i řešitele projektů vytvářet v rámci platných zákonů co nejlepší podmínky pro administrativní zpracování žádostí a projektů.

 

GAČR poskytuje účelovou podporu na řešení následujících skupin grantových projektů:

- standardní grantové projekty (GA), ve kterých jsou podporovány projekty zamřené na základní výzkum

- mezinárodní (bilaterální) grantové projekty (GC), které jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu na základě podepsaných mezinárodních dohod o spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi
(Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo; National Research Foundation of Korea (NRF), Korea; National Science Council of Taiwan (NSC), Tchaj-wan)

- juniorské granty (GJ), které jsou zaměřeny na vytvoření příležitosti pro vynikající mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR

- mezinárodní grantové projekty „LA granty“ (GL) hodnocené s využitím principu „Lead Agency“, jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu na základě podepsaných mezinárodních dohod o spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi. (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Rakousko)

- projekty na podporu excelence v základním výzkumu (GB), které jsou zaměřeny na špičkový základní výzkum, pro jehož uskutečnění nelze vytvořit podmínky v rámci existujících skupin grantových projektů GA ČR (soutěže již nejsou vyhlašovány)

- postdoktorské grantové projekty (GP), jejichž smyslem je podpora projektů základního výzkumu mladých vědeckých pracovníků (od r. 2014 již nejsou vyhlašovány nové soutěže, nahrazeny juniorskými granty)

Aktualizováno: 27.4.2016 14:32, Autor: Hana Čadková


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi