Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Projektové centrum → Čeští poskytovatelé podpory → MV - Program bezpečnostního výzkumu
iduzel: 6266
idvazba: 7270
šablona: stranka
čas: 23.5.2019 18:12:02
verze: 4588
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

MINISTERSTVO VNITRA

MINISTERSTVO VNITRA - Program bezpečnostního výzkumu

Program bezpečnostního výzkumu ČR 2015 - 2020

BV III/1-VS

      Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 – 2020 (BV III/1-VS) je realizován formou veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „Program“). Program je zpracován v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) a Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací - Úřední věstník Evropské unie 2006/C 323/01 (dále jen „Rámec Společenství“). Program je zpracován v souladu s koncepčními a strategickými dokumenty České republiky v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v oblasti bezpečnosti. Posláním Programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu se strategií prevence, minimalizace a potlačování bezpečnostních hrozeb, stanovenou Bezpečnostní strategií ČR, Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a prioritami Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky do roku 2015. Tím Program přispěje k dosažení takové poznatkové, technologické a technické úrovně, která umožní České republice získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické znalosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů.

Termíny vyhlašování výzev:

            Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na výběr projektů do Programu byla vyhlášena poprvé v roce 2014 se zahájením poskytování podpory v roce 2015 a následně bude veřejná soutěž vyhlašována v letech 2015 a 2016 se zahajováním poskytování podpory v letech 2016 a 2017. Výzvy budou realizovány s ohledem na finanční možnosti a potřeby vztahující se k plnění cílů Programu. Doba trvání projektu se předpokládá minimálně 2 roky, nejdéle 6 let. Projekty realizované v rámci Programu musí být ukončeny nejpozději do 31. 12. 2020.

Aktualizováno: 27.4.2016 14:59, Autor: Hana Čadková


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi