Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Projektové centrum → Čeští poskytovatelé podpory → MZ - AZVČR
iduzel: 6423
idvazba: 7268
šablona: stranka
čas: 27.5.2019 07:14:26
verze: 4588
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky je organizační složkou státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky. Je samostatnou účetní jednotkou a jejím základním účelem je podpora aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

AZV ČR zajišťuje podklady pro poskytování účelové podpory v souladu s Národní politikou výzkumu, experimentálního vývoje a inovací České republiky, na základě provedené veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona, a to na projekty, ve kterých cíle a způsoby řešení v aplikovaném výzkumu stanovuje sám příjemce.

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022

Základním a hlavním cílem Programu je zajištění mezinárodně srovnatelné úrovně zdravotnického výzkumu a využití jeho výsledků pro zlepšení zdraví české populace a pro zabezpečení aktuálních potřeb zdravotnictví v České republice.

Termín vyhlášení veřejných soutěží Programu

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) bude vyhlášena poprvé v roce 2014 se zahájením poskytování podpory v roce 2015. Následně je plánováno každoroční vyhlášení veřejných soutěží v letech 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019, se zahájením poskytování podpory v letech 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020 s tím, že do veřejné soutěže vyhlášené v roce 2018 se budou moci přihlásit projekty s maximální délkou trvání 4 roky a do veřejné soutěže vyhlášené v roce 2019 se budou moci přihlásit projekty s maximální délkou trvání 3 roky tak, aby projekty byly ukončeny nejpozději do 31. 12. 2022. Veřejné soutěže budou realizovány s ohledem na finanční možnosti a potřeby vztahující se k plnění cílů Programu.

Aktualizováno: 27.4.2016 14:53, Autor: Hana Čadková


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi