Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Projektové centrum → Čeští poskytovatelé podpory → MZE - NAZV
iduzel: 6213
idvazba: 7271
šablona: stranka
čas: 23.5.2019 16:41:28
verze: 4588
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) byla zřízena Ministerstvem zemědělství (MZe). NAZV organizačně, technicky a personálně zabezpečuje výběr, kontrolu a vedení dokumentace týkající se projektů VaV financovaných z účelových prostředků MZe. Poskytuje služby spojené s organizací a řízením zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu.

ZEMĚ>
Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025

Specifické cíle Programu jsou definovány třemi klíčovými oblastmi.
(i) Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji
(ii) Udržitelné zemědělství a lesnictví
(iii) Udržitelná produkce potravin

Termíny vyhlašování veřejných sotěží:

Doba trvání Programu se předpokládá v letech 2017 až 2025, tj. 9 let. Program bude zahájen vyhlášením první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v roce 2016, se zahájením poskytování podpory od roku 2017. Dále budou vyhlašovány veřejné soutěže v letech 2017, 2018, 2020, 2021 a 2022. Celkem bude tedy vyhlášeno 6 veřejných soutěží se zahajováním poskytované podpory v letech 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 a 2023.


Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“.

Cílem programu je přispět k potravinové bezpečnosti České republiky zvýšením produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat. Tohoto cíle bude dosaženo následujícími prostředky: zajištěním dostatečné produkce kvalitních a bezpečných potravin tuzemského původu pro zdravou výživu obyvatelstva; zaváděním nových metod, technologických postupů a systémů zvýšit konkurenceschopnost českého zemědělství v podmínkách EU a podpořením udržitelného rozvoje zemědělského sektoru, venkova a regionů ČR; novými poznatky a jejich realizací přispět k udržitelnému využívání přírodních zdrojů s minimalizací zátěže životního prostředí a k zavádění systémů hospodaření vedoucích k omezení negativních dopadů klimatických změn na funkce ekosystémů v zemědělství, lesním a vodním hospodářství; zvýšit potenciál mimoprodukčních funkcí zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

Hlavní cíl Programu bude naplňován realizací výzkumných aktivit jednotlivých projektů v rámci tří podprogramů.

Jednotlivé podprogramy jsou:
      -      Udržitelné zemědělské systémy
      -      Udržitelný rozvoj lesního a vodního hospodářství a ostatních oblastí zemědělství
      -      Podpora politiky agrárního sektoru

Poslední veřejná soutěž v rámci tohoto Programu byla vyhlášena v roce 2015.

Aktualizováno: 27.4.2016 15:35, Autor: Hana Čadková


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi