Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Studentská vědecká konference → SVK → SVK 2016 → Formulář
iduzel: 29298
idvazba: 37313
šablona: stranka
čas: 27.5.2019 07:04:05
verze: 4588
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Formulář - SVK 2016

Nejste zalogován/a (anonym)

Fotosoutěž

Uzávěrka přihlášek
1. kolo - 10. ročníku fotosoutěže (rok 2019) 15.06.2019 23:59 Přihlásit

1. kolo - 10. ročníku fotosoutěže (rok 2019)

Přihlašování od: 12. února 2019 12:00
Přihlašování do 15. června 2019 23:59
Obsazenost: 5/1000
Možnost zapsat se na čekací listinu: Ne
2. kolo - 10. ročníku fotosoutěže (rok 2019) 31.10.2019 23:59 Akce bude otevřena 16.06.2019 00:01

2. kolo - 10. ročníku fotosoutěže (rok 2019)

Přihlašování od: 16. června 2019 0:01
Přihlašování do 31. října 2019 23:59
Obsazenost: 0/1000
Možnost zapsat se na čekací listinu: Ne

Semináře pro pedagogy

Seminář pro středoškolské pedagogy a učitele ZŠ s názvem „Chemie kolem nás“

× Nejsou vyhlášené žádné akce.

Research Fellows

× Nejsou vyhlášené žádné akce.

Chemický kroužek

× Nejsou vyhlášené žádné akce.

Exkurze fakulty

× Nejsou vyhlášené žádné akce.

Tábor

× Nejsou vyhlášené žádné akce.

ChemQuest

Úkolem žáků je ve dvou- až tříčlenných týmech navrhnout a zrealizovat atraktivní experiment.

× Nejsou vyhlášené žádné akce.

Seznamovák

Přihláška na Seznamovací kurzy VŠCHT Praha.

× Nejsou vyhlášené žádné akce.

Laboratoř na Letní škole

Každý učitel se může přihlásit pouze na 1 vybranou laboratorní úlohu – „laboratoř“.

 

Jméno Obsazenost Konec přihlašování Přihlášení
Spalovací kalorimetrie – stanovení energetického obsahu potravin 0/6 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Spalovací kalorimetrie – stanovení energetického obsahu potravin

Kapacita:0/6

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : Dr. Ing. P. Vrbka

Detekce methanolu v alkoholických nápojích Ramanovou spektrometrií 0/10 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Detekce methanolu v alkoholických nápojích Ramanovou spektrometrií

Kapacita:0/10

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : Ing. M. Člupek, Ph.D.

Příprava kosmetických emulzí 0/6 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Příprava kosmetických emulzí

Kapacita:0/6

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : Ing. J. Čejková, Ph.D.

Stanovení tlaku nasycených par kapalin a výpočet výparného tepla 0/8 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Stanovení tlaku nasycených par kapalin a výpočet výparného tepla

Kapacita:0/8

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : Dr. Ing. P. Vrbka

Jak se dělá organická syntéza? Příprava paracetamolu (Paralenu), jeho chromatografické přečištění a ověření struktury pomocí nukleární magnetické rezonance 0/15 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Jak se dělá organická syntéza? Příprava paracetamolu (Paralenu), jeho chromatografické přečištění a ověření struktury pomocí nukleární magnetické rezonance

Kapacita:0/15

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : Ing. M. Himl, Ph.D.

Anorganické technologie pro běžný život i vědecký pokrok (exkurze s ukázkami studovaných problematik) 0/6 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Anorganické technologie pro běžný život i vědecký pokrok (exkurze s ukázkami studovaných problematik)

Kapacita:0/6

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : Ing. I. Sedlářová, Ph.D.

Analýza vody - Stanovení organických látek v oblíbených limonádách a vybraných ukazatelů v pitné vodě 0/8 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Analýza vody - Stanovení organických látek v oblíbených limonádách a vybraných ukazatelů v pitné vodě

Kapacita:0/8

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : doc. Ing. V. Sýkora, CSc.,

Ionexy - Stanovení a průběh adsorpce měďnatých iontů na ionexech, analýza atomovou absorpční spektrometrií 0/6 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Ionexy - Stanovení a průběh adsorpce měďnatých iontů na ionexech, analýza atomovou absorpční spektrometrií

Kapacita:0/6

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : doc. Ing. L. Jelínek, Ph.D.,

Paliva – Hustota (stanovení hustoty pyknometrem a automatickým hustoměrem; závislost hustoty na teplotě, výpočet změny objemu nafty v cisterně, závislost ceny paliva v cisterně na teplotě); stanovení obsahu vody ve vzorcích paliv destilačně; bod vzplanutí (v uzavřeném a otevřeném kelímku, třídy hořlavosti); destilační křivka (destilace benzínu a nafty, body varu paliv) 0/10 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Paliva – Hustota (stanovení hustoty pyknometrem a automatickým hustoměrem; závislost hustoty na teplotě, výpočet změny objemu nafty v cisterně, závislost ceny paliva v cisterně na teplotě); stanovení obsahu vody ve vzorcích paliv destilačně; bod vzplanutí (v uzavřeném a otevřeném kelímku, třídy hořlavosti); destilační křivka (destilace benzínu a nafty, body varu paliv)

Kapacita:0/10

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : Ing. Kroufek

Analýza látek v životním prostředí - Identifikace látek pomocí přenosného Ramanova a FTIR spektrometru, analýza těžkých kovů atomovou absorpční a emisní spektrometrií, prvková analýza pomocí ED-XRF spektrometru a analýza vybraných látek spektrofotometrií 0/15 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Analýza látek v životním prostředí - Identifikace látek pomocí přenosného Ramanova a FTIR spektrometru, analýza těžkých kovů atomovou absorpční a emisní spektrometrií, prvková analýza pomocí ED-XRF spektrometru a analýza vybraných látek spektrofotometrií

Kapacita:0/15

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : Ing. Mgr. M. Martinec, Ing. M. Šír, Ph.D.

Imunochemická detekce anabolického steroidu 0/6 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Imunochemická detekce anabolického steroidu

Kapacita:0/6

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : prof. Dr. RNDr. O. Lapčík, Ing. L. Huml, Ing E. Prokudina, PhD., Ú 342

Pivní styly a senzorické hodnocení piva 0/10 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Pivní styly a senzorické hodnocení piva

Kapacita:0/10

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : Ing. L. Jelínek, Ph.D., Ú 319

Rychlé posouzení autenticity potravin - smyslové hodnocení, mikroskopie, základní laboratorní testy 0/6 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Rychlé posouzení autenticity potravin - smyslové hodnocení, mikroskopie, základní laboratorní testy

Kapacita:0/6

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : Ing. V. Kružík, Ing. M. Hanková, Ú 324

Jak poznat falšováné lihoviny? 0/6 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Jak poznat falšováné lihoviny?

Kapacita:0/6

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : Ing. M. Stupák, Ú 323

Izolace DNA z ovoce a bakteriálních kultur 0/12 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Izolace DNA z ovoce a bakteriálních kultur

Kapacita:0/12

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : Ing. Jakub Papík a Ing. G. Nováková

Tajemství zelené lentilky - gelová chromatografie 0/10 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Tajemství zelené lentilky - gelová chromatografie

Kapacita:0/10

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : P. Vodičková, P. Lipovová, Ú320

Jak se mění mléko při homogenizaci a pasteraci 0/5 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Jak se mění mléko při homogenizaci a pasteraci

Kapacita:0/5

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : Ing. I. Klojdová, Ú 322

Využití 3D tisku k vizualizaci chemické struktury 0/8 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Využití 3D tisku k vizualizaci chemické struktury

Kapacita:0/8

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : doc. Ing. J. Budka, Ph.D., Ú 110

Charakterizace archeologických vzorků ze skla a keramiky pomocí 3D skeneru 0/6 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Charakterizace archeologických vzorků ze skla a keramiky pomocí 3D skeneru

Kapacita:0/6

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : Dr. J. Macháček, Dr. Z. Zlámalová, Ú 107

Využití spektroskopických metod pro identifikaci polysacharidů z netradičních potravinářských zdrojů 0/4 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Využití spektroskopických metod pro identifikaci polysacharidů z netradičních potravinářských zdrojů

Kapacita:0/4

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : Ing. R. Bleha, Ú 321

Jsou zeleninové chipsy zdravější než tradiční bramborové? 0/6 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Jsou zeleninové chipsy zdravější než tradiční bramborové?

Kapacita:0/6

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : Dr. B. Bělková, Ú 323

Bezpečnost a autenticita konopných produktů, aneb co vše můžeme najít v konopných olejích? 0/6 30.06.2019 12:00 Akce bude otevřena 29.05.2019 10:00

Bezpečnost a autenticita konopných produktů, aneb co vše můžeme najít v konopných olejích?

Kapacita:0/6

Termín od: 29.05.2019 10:00

Termín do: 30.06.2019 12:00

Vyučující : Ing. F. Beneš, Ú 323

Workshop IT

VŠCHT Praha, to není jen chemie! Můžete u nás také studovat obory zaměřené na výpočetní techniku. Pro středoškoláky nabízíme workshopy zaměřené na různé typy výpočetní techniky, které u nás můžete studovat. Přijď se podívat i Ty!

Účast na workshopu je zadarmo po předchozím přihlášení:

× Nejsou vyhlášené žádné akce.

Letní škola - učitel

× Nejsou vyhlášené žádné akce.

Letní škola - žák

× Nejsou vyhlášené žádné akce.
Aktualizováno: 10.11.2016 11:44, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi