Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Studentská vědecká konference → SVK → SVK 2016 → Formulář
iduzel: 29298
idvazba: 37313
šablona: stranka
čas: 16.7.2020 14:46:57
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Formulář - SVK 2016

Nejste zalogován/a (anonym)

Semináře pro pedagogy

Seminář pro středoškolské pedagogy a učitele ZŠ s názvem „Chemie kolem nás“

× Nejsou vyhlášené žádné akce.

Doktorské předměty modulu C

Název akce Přihlášených / Kapacita: Vyučující: Termín výuky: Detaily Přihlášení
Základy managementu 3/15 A. Beran, M. Botek, O. Kutnohorská a J. Stříbrská 26. a 31. 8. 2020 (oba dny: 9-13 a 14-18 hod.) Detail Přihlásit

Základy managementu

Kód předmětu: D837001

Přihlášených / Kapacita: 3/15

Přihlašování od: 15.07.2020 10:00

Přihlašování do: 22.08.2020 23:29

Vyučující: A. Beran, M. Botek, O. Kutnohorská a J. Stříbrská

Termín výuky: 26. a 31. 8. 2020 (oba dny: 9-13 a 14-18 hod.)

Místo výuky: Uhelna

Další informace:

Cílem semináře je poskytnout účastníků vhled do vybraných oblastí řízení podniku a pracovníků.

Seminář Základy managementu je složen ze čtyř bloků, vyučovaných experty v dané problematice. Úvodní blok je věnován řízení lidských zdrojů, pro tento seminář omezený na problematiku řízení pracovního výkonu, fluktuaci zaměstnanců a problematiku expatů, následovat bude představení  legislativního rámce, který ovlivňuje řízení chemických podniků. Třetí blok bude věnován problematice týmové práce a komunikaci ve skupině a závěrečný pak oblasti komunikaci a vztahů s veřejností (PR).

Lektory jsou odborníci s praktickou i vědeckou zkušeností v prezentovaných oblastech.

Ing. Antonín Beran

Je ředitelem jednoho z odborů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze a na MPO působí již více než 20 let na vedoucích pozicích zejména v oblasti surovinové a energetické statistiky a později strategie a mezinárodní spolupráce v energetice.

Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.

Je absolventem VŠCHT Praha a také psychologem, graduovaným na UK v Praze. Přednáší na Ústavu ekonomiky a managementu, věnuje se problematikám řízení podniku a zejména řízení lidských zdrojů. Na VŠCHT Praha zavedl a garantoval několik předmětů zaměřených na oblast soft skills. Je autorem řady odborných publikací, mimo jiné monografií Spokojený pracovník, základ podnikatelského úspěchu a Manažerský bedekr, skript Manažerské dovednosti a Manažerská komunikace a odborných sdělení na konferencích i v odborných periodikách. Vedl řadu studentů bakalářského a magisterského studia a pod jeho vedením byla úspěšně obhájená i jedna disertační práce.

Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D.

Je absolventkou VŠCHT Praha a přednáší na Ústavu ekonomiky a managementu, kde se věnuje zejména marketingové problematice. Je autorkou řady odborných publikací, mimo jiné odborných sdělení Relationship of Czech Customers to Food Quality Labels, Fair Trade Market in the Czech Republic nebo Consumers´ Perception of the Health Aspects of Organic Food. Vedla řadu studentů bakalářského a magisterského studia.

PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D.

Je absolventkou filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno a doktorské studium absolvovala na Pedagogické fakultě UK v Praze. Přednáší na Ústavu učitelství a humanitních věd, kde se věnuje zejména oblasti interpersonální komunikace a sociologii. Externě také působila jako lektorka na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze, Unicorn College či Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Je autorkou několika odborných publikací, např. článku Development of professional and presentation skills, řady studijních opor a e-learningových kurzů pro několik vysokých škol (VŠCHT Praha, UJAK Praha, ZMVŠ Třebíč.

Fotosoutěž

Uzávěrka přihlášek
1. kolo - 11. ročníku fotosoutěže (rok 2020) 15.06.2020 23:59 Akce je uzavřena

1. kolo - 11. ročníku fotosoutěže (rok 2020)

Přihlašování od: 10. února 2020 16:00
Přihlašování do 15. června 2020 23:59
Obsazenost: 11/1000
Možnost zapsat se na čekací listinu: Ne
2. kolo - 11. ročníku fotosoutěže (rok 2020) 31.10.2020 23:59 Přihlásit

2. kolo - 11. ročníku fotosoutěže (rok 2020)

Přihlašování od: 16. června 2020 0:01
Přihlašování do 31. října 2020 23:59
Obsazenost: 0/1000
Možnost zapsat se na čekací listinu: Ne

Research Fellows

× Nejsou vyhlášené žádné akce.

Chemický kroužek

Konec přihlašování
Chemický kroužek 2020/2021 02.09.2020 23:59 Přihlásit

Chemický kroužek 2020/2021

Přihlašování od: 5. června 2020 18:00
Přihlašování do 2. září 2020 23:59
Obsazenost: 42/100
Možnost zapsat se na čekací listinu: Ne

Exkurze fakulty

× Nejsou vyhlášené žádné akce.

Tábor

× Nejsou vyhlášené žádné akce.

ChemQuest

Úkolem žáků je ve dvou- až tříčlenných týmech navrhnout a zrealizovat atraktivní experiment.

× Nejsou vyhlášené žádné akce.

Seznamovák

Přihláška na Seznamovací kurzy VŠCHT Praha.

Název Obsazenost Přihlašování do Termín Přihlašování
2. turnus 132/130 31.07.2020 23:59 01.09.2020 - 04.09.2020 Přihlásit se na čekací listinu

2. turnus

Obsazenost: 132/130

Termín od: 01.09.2020

Termín do: 04.09.2020

3. turnus 110/130 31.07.2020 23:59 08.09.2020 - 11.09.2020 Přihlásit

3. turnus

Obsazenost: 110/130

Termín od: 08.09.2020

Termín do: 11.09.2020

1. turnus 77/130 31.07.2020 23:59 28.08.2020 - 31.08.2020 Přihlásit

1. turnus

Obsazenost: 77/130

Termín od: 28.08.2020

Termín do: 31.08.2020

Laboratoř na Letní škole

Každý učitel se může přihlásit pouze na 1 vybranou laboratorní úlohu – „laboratoř“.

 

Jméno Obsazenost Konec přihlašování Přihlášení
Spalovací kalorimetrie – stanovení energetického obsahu potravin 2/6 10.07.2020 12:00 Akce je uzavřena

Spalovací kalorimetrie – stanovení energetického obsahu potravin

Kapacita:2/6

Termín od: 18.06.2020 10:00

Termín do: 10.07.2020 12:00

Vyučující : Dr. Ing. P. Vrbka

Detekce methanolu v alkoholických nápojích Ramanovou spektrometrií 0/10 10.07.2020 12:00 Akce je uzavřena

Detekce methanolu v alkoholických nápojích Ramanovou spektrometrií

Kapacita:0/10

Termín od: 18.06.2020 10:00

Termín do: 10.07.2020 12:00

Vyučující : Ing. M. Člupek, Ph.D.

Příprava kosmetických emulzí 8/6 10.07.2020 12:00 Akce je uzavřena

Příprava kosmetických emulzí

Kapacita:8/6

Termín od: 18.06.2020 10:00

Termín do: 10.07.2020 12:00

Vyučující : Ing. J. Čejková, Ph.D.

Stanovení tlaku nasycených par kapalin a výpočet výparného tepla 1/8 10.07.2020 12:00 Akce je uzavřena

Stanovení tlaku nasycených par kapalin a výpočet výparného tepla

Kapacita:1/8

Termín od: 18.06.2020 10:00

Termín do: 10.07.2020 12:00

Vyučující : Dr. Ing. P. Vrbka

Jak se dělá organická syntéza? Příprava Paralenu a Aspirinu, jejich chromatografické přečištění a ověření struktur pomocí nukleární magnetické rezonance 6/10 10.07.2020 12:00 Akce je uzavřena

Jak se dělá organická syntéza? Příprava Paralenu a Aspirinu, jejich chromatografické přečištění a ověření struktur pomocí nukleární magnetické rezonance

Kapacita:6/10

Termín od: 18.06.2020 10:00

Termín do: 10.07.2020 12:00

Vyučující : Ing. M. Himl, Ph.D.

Fotokatalické materiály a jejich aplikace 0/6 10.07.2020 12:00 Akce je uzavřena

Fotokatalické materiály a jejich aplikace

Kapacita:0/6

Termín od: 18.06.2020 10:00

Termín do: 10.07.2020 12:00

Vyučující : Ing. H. Bartková

Analýza vody - Stanovení organických látek v oblíbených limonádách a vybraných ukazatelů v pitné vodě. Diskuse - terminologie a správný způsob vyjadřování složení roztoků 5/8 10.07.2020 12:00 Akce je uzavřena

Analýza vody - Stanovení organických látek v oblíbených limonádách a vybraných ukazatelů v pitné vodě. Diskuse - terminologie a správný způsob vyjadřování složení roztoků

Kapacita:5/8

Termín od: 18.06.2020 10:00

Termín do: 10.07.2020 12:00

Vyučující : doc. Ing. V. Sýkora, CSc.,

Analýza látek v životním prostředí - Identifikace látek pomocí přenosného Ramanova a FTIR spektrometru, analýza těžkých kovů atomovou absorpční a emisní spektrometrií, prvková analýza pomocí ED-XRF spektrometru a analýza vybraných látek spektrofotometrií 0/15 10.07.2020 12:00 Akce je uzavřena

Analýza látek v životním prostředí - Identifikace látek pomocí přenosného Ramanova a FTIR spektrometru, analýza těžkých kovů atomovou absorpční a emisní spektrometrií, prvková analýza pomocí ED-XRF spektrometru a analýza vybraných látek spektrofotometrií

Kapacita:0/15

Termín od: 18.06.2020 10:00

Termín do: 10.07.2020 12:00

Vyučující : Ing. Mgr. M. Martinec, Ing. M. Šír, Ph.D.

Paliva – Hustota (stanovení hustoty pyknometrem a automatickým hustoměrem; závislost hustoty na teplotě, výpočet změny objemu nafty v cisterně, závislost ceny paliva v cisterně na teplotě); stanovení obsahu vody ve vzorcích paliv; bod vzplanutí (v uzavřeném a otevřeném kelímku, třídy hořlavosti); destilační křivka (destilace benzínu a nafty, body varu paliv) 0/10 10.07.2020 12:00 Akce je uzavřena

Paliva – Hustota (stanovení hustoty pyknometrem a automatickým hustoměrem; závislost hustoty na teplotě, výpočet změny objemu nafty v cisterně, závislost ceny paliva v cisterně na teplotě); stanovení obsahu vody ve vzorcích paliv; bod vzplanutí (v uzavřeném a otevřeném kelímku, třídy hořlavosti); destilační křivka (destilace benzínu a nafty, body varu paliv)

Kapacita:0/10

Termín od: 18.06.2020 10:00

Termín do: 10.07.2020 12:00

Vyučující : Ing. Kroufek

Analýza látek v životním prostředí - Identifikace látek pomocí přenosného Ramanova, FTIR a NIR spektrometru, analýza těžkých kovů a prvková analýza pomocí ED-XRF spektrometru, analýza radioaktivních materiálů a metody dekontaminace znečištěných lokalit 2/15 10.07.2020 12:00 Akce je uzavřena

Analýza látek v životním prostředí - Identifikace látek pomocí přenosného Ramanova, FTIR a NIR spektrometru, analýza těžkých kovů a prvková analýza pomocí ED-XRF spektrometru, analýza radioaktivních materiálů a metody dekontaminace znečištěných lokalit

Kapacita:2/15

Termín od: 18.06.2020 10:00

Termín do: 10.07.2020 12:00

Vyučující : Ing. Mgr. M. Martinec, Ing. M. Šír, Ph.D.

Imunochemická detekce anabolického steroidu 1/6 10.07.2020 12:00 Akce je uzavřena

Imunochemická detekce anabolického steroidu

Kapacita:1/6

Termín od: 18.06.2020 10:00

Termín do: 10.07.2020 12:00

Vyučující : prof. Dr. RNDr. O. Lapčík, Ing. L. Huml, Ing E. Prokudina, PhD.

Izolace DNA z ovoce a bakteriálních kultur 4/12 10.07.2020 12:00 Akce je uzavřena

Izolace DNA z ovoce a bakteriálních kultur

Kapacita:4/12

Termín od: 18.06.2020 10:00

Termín do: 10.07.2020 12:00

Vyučující : Ing. Jakub Papík a Ing. G. Nováková

Izolace složek potravin chromatografickými a membránovými procesy - ukázka pilotního zařízení 3/8 10.07.2020 12:00 Akce je uzavřena

Izolace složek potravin chromatografickými a membránovými procesy - ukázka pilotního zařízení

Kapacita:3/8

Termín od: 18.06.2020 10:00

Termín do: 10.07.2020 12:00

Vyučující : Ing. S. Henke, Ph.D., Ing. S. Gillarová

Jsou zeleninové chipsy zdravější než tradiční bramborové? 3/6 10.07.2020 12:00 Akce je uzavřena

Jsou zeleninové chipsy zdravější než tradiční bramborové?

Kapacita:3/6

Termín od: 18.06.2020 10:00

Termín do: 10.07.2020 12:00

Vyučující : Dr. B. Bělková

Bezpečnost a autenticita konopných produktů, aneb co vše můžeme najít v konopných olejích? 5/6 10.07.2020 12:00 Akce je uzavřena

Bezpečnost a autenticita konopných produktů, aneb co vše můžeme najít v konopných olejích?

Kapacita:5/6

Termín od: 18.06.2020 10:00

Termín do: 10.07.2020 12:00

Vyučující : Ing. F. Beneš

Workshop IT

VŠCHT Praha, to není jen chemie! Můžete u nás také studovat obory zaměřené na výpočetní techniku. Pro středoškoláky nabízíme workshopy zaměřené na různé typy výpočetní techniky, které u nás můžete studovat. Přijď se podívat i Ty!

Účast na workshopu je zadarmo po předchozím přihlášení:

× Nejsou vyhlášené žádné akce.

Letní škola - učitel

× Nejsou vyhlášené žádné akce.

Letní škola - žák

× Nejsou vyhlášené žádné akce.
Aktualizováno: 10.11.2016 11:44, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi