Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Výběrová řízení, kariéra  → Výběrová řízení
iduzel: 1794
idvazba: 2159
šablona: stranka
čas: 25.6.2017 10:46:12
verze: 3733
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výběrová řízení


 

Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Katedře ekonomiky a managementu:

• Odborný/ná asistent/ka v oboru Foresight a podnikový foresight, řízení inovací a projektový managment (úvazek 1,0)


 
Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání a vědecká hodnost Dr. nebo Ph.D. v oboru, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost, znalost cizích jazyků, publikační aktivita v dané oblasti. 

Předpokládaný nástup:  nejdříve 1. 8. 2017

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické, publikační a odborné  činnosti, s úředně ověřenými doklady o vzdělání a o nabytí akademických titulů doručte    nejpozději do 10. 7. 2017 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6.

Zveřejněno  9. 6. 2017


Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující vedoucí pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

Vedoucí Ústavu počítačové a řídicí techniky

Požadavky:
Požadované kvalifikační předpoklady (jmenování profesorem nebo habilitace v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, publikační aktivita v dané oblasti, znalost cizích jazyků, organizační a odborně-společenská činnost v oboru).

Přihlášky:
Přihlášky doručte společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a s ověřenými doklady o nabytí akademických a vědecko-pedagogických titulů a vědeckých hodností a dále s písemným vyjádřením koncepční představy uchazeče o vedení ústavu nejpozději do 7. 7. 2017 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 7. 6. 2017


Děkanka Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

• Docent/ka v oboru Fyzikální chemie na Ústav fyzikální chemie (úvazek 1,0)

Požadavky:
Požadované kvalifikační předpoklady (habilitace v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, publikační aktivita v dané oblasti, znalost cizích jazyků, organizační a odborně-společenská činnost v oboru).
 
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2017

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 7. 7. 2017 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 7. 6. 2017


 

Děkanka Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

• Docent/ka v oboru Chemické inženýrství na Ústav chemického inženýrství (úvazek 1,0)

Požadavky:
Požadované kvalifikační předpoklady (habilitace v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, publikační aktivita v dané oblasti, znalost cizích jazyků, organizační a odborně-společenská činnost v oboru).
 
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2017

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 7. 7. 2017 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 7. 6. 2017Děkanka Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

• Docent/ka v oboru Řízení strojů a procesů na Ústav počítačové a řídicí techniky (úvazek 1,0)

Požadavky:
Požadované kvalifikační předpoklady (habilitace v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, publikační aktivita v dané oblasti, znalost cizích jazyků, organizační a odborně-společenská činnost v oboru).
 
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2017

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 7. 7. 2017 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 7. 6. 2017


 

Děkanka Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

• Odborný/á asistent/ka v oboru Fyzikální chemie na Ústav fyzikální chemie (úvazek 1,0)

Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost Ph.D., pedagogická a vědecko-výzkumná činnost, publikační aktivita v dané oblasti, znalost cizích jazyků.

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 7. 7. 2017 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 7. 6. 2017

 


Děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě potravinářské a biochemické technologie:

• Odborný/ná asistent/ka v oboru Biotechnologie na Ústav biotechnologie (úvazek 0,5)

Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, znalost cizích jazyků, publikační aktivita v dané oblasti.
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí vědecko-pedagogických titulů a vědeckých hodností doručte nejpozději do 26. 6. 2017 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno  26. 5. 2017


Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě technologie ochrany prostředí:

• Odborný/ná asistent/ka v oboru Technologie paliv na Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší (2x úvazek 1,0)

Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru nebo ekvivalent v oblasti technologie paliv, aktivní znalost angličtiny, případně i dalších cizích jazyků, odpovídající publikační aktivita v dané oblasti, praxe v oboru vítána.

Nástup:   1. 9. 2017

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko-vědeckých titulů doručte nejpozději do 26. 6. 2017  na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 26. 5. 2017


Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě technologie ochrany prostředí:

• Docent/ka v oboru Technologie ochrany ovzduší na Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší (úvazek 1,0)

Požadavky:
Požadované kvalifikační předpoklady (habilitace v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru nebo podobný ekvivalent v oblasti ochrany životního prostředí, praxe v oboru vítána, aktivní znalost angličtiny, odpovídající publikační aktivita v dané oblasti, organizační a odborně-společenská činnost v oboru).

Nástup:   1. 9. 2017
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko-vědeckých titulů doručte nejpozději do 26. 6. 2017  na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 26. 5. 2017  


 

Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující vedoucí pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

Vedoucí Ústavu matematiky

Požadavky:
Požadované kvalifikační předpoklady (jmenování profesorem nebo habilitace v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, publikační aktivita v dané oblasti, znalost cizích jazyků, organizační a odborně-společenská činnost v oboru).

Přihlášky:
Přihlášky doručte společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a s ověřenými doklady o nabytí akademických a vědecko-pedagogických titulů a vědeckých hodností a dále s písemným vyjádřením koncepční představy uchazeče o vedení ústavu nejpozději do 23. 6. 2017 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 24. 5. 2017


 

Děkanka Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

• Odborný/ná asistent/ka se zaměřením na numerickou matematiku na Ústav matematiky (částečný úvazek)

Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání, vědecká hodnost Ph.D., pedagogická a vědecko-výzkumná činnost, publikační aktivita v dané oblasti, znalost cizích jazyků.

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 23. 6. 2017 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 24. 5. 2017

 

   

 

Zasláním Vašeho životopisu udělujete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, svůj výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů poskytnutých Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se sídlem Technická 1905/5, 166 28, Praha 5, IČO 60461373, výhradně pro účely související s Vámi projeveným zájmem o zaměstnání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že jsou Vám známa práva, která Vám náleží dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé. Závěrem si Vás dovolujeme ubezpečit, že dodržujeme etické principy i platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a že Vaše osobní údaje neposkytneme třetí straně.

Aktualizováno: 22.6.2017 07:22, Autor: Výběrová řízení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi