Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Výběrová řízení, kariéra  → Výběrová řízení
iduzel: 1794
idvazba: 2159
šablona: stranka
čas: 29.4.2017 09:23:19
verze: 3654
uzivatel:
remoteAPIs:
Obnovit | RAW

Výběrová řízení


 

Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení vedoucí pozice pro celoškolské pracoviště:

VEDOUCÍ KATEDRY JAZYKŮ

Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání (učitelství anglického jazyka a druhého cizího jazyka)
Min. 15 let pedagogické činnosti na VŠ
Min. 5 let praxe v řízení jazykové katedry nebo ústavu na VŠ
Znalost prostředí veřejné vysoké školy (nebo akademického prostředí)
Vynikající komunikativní a organizační schopnosti a prezenční dovednosti
Schopnost vést, řídit a rozvíjet/motivovat pracovní kolektiv
Znalost práce na PC (standardy MS Office)
Vysoká motivace k práci, časová flexibilita, odolnost vůči stresu

Přihlášky:
Přihlášky doručte společně se strukturovaným životopisem, přehledem dosavadní pedagogické činnosti, koncepční představou o vedení katedry, s úředně ověřenými kopiemi dokladů o vzdělání a o nabytí akademických titulů a s výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), nejpozději do 26. 5. 2017 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha.

Zveřejněno 26. 4. 2017


Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:

• Odborný/ná asistent/ka pro obor Metalurgie na Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (úvazek 1,0)

Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, vědecko-výzkumná činnost, odpovídající aktivní publikační činnost v dané oblasti, aktivní znalost angličtiny, případně i dalších cizích jazyků.
 
Nástup: 1. 7. 2017
 
Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 22. 5. 2017 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 21. 4. 2017


Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení následujících vedoucích pozic na Fakultě chemické technologie:

Vedoucí Ústavu anorganické chemie
Vedoucí Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství
Vedoucí Ústavu skla a keramiky
Vedoucí Ústavu chemie pevných látek
Vedoucí Ústavu organické chemie
Vedoucí Ústavu polymerů
Vedoucí Ústavu inženýrství pevných látek
Vedoucí Laboratoře anorganických materiálů
Vedoucí Laboratoře informatiky a chemie


Požadavky:
Požadované kvalifikační předpoklady (jmenování profesorem nebo habilitace v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, znalost cizích jazyků, publikační aktivita v dané oblasti, organizační a odborně-společenská činnost v oboru).

Přihlášky:
Přihlášky doručte společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a s ověřenými doklady o nabytí akademických a vědecko-pedagogických titulů a vědeckých hodností a dále s písemným vyjádřením koncepční představy uchazeče o vedení příslušného ústavu nejpozději do 19. 5. 2017 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 19. 4. 2017


Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení následujících vedoucích pozic na Fakultě potravinářské a biochemické technologie:

Vedoucí Ústavu biochemie a mikrobiologie
Vedoucí Ústavu sacharidů a cereálií
Vedoucí Ústavu analýzy potravin a výživy

Požadavky:
Požadované kvalifikační předpoklady (jmenování profesorem nebo habilitace v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, znalost cizích jazyků, publikační aktivita v dané oblasti, organizační a odborně-společenská činnost v oboru).

Přihlášky:
Přihlášky společně se životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a s ověřenými doklady o nabytí vědecko-pedagogických titulů a vědeckých hodností a dále s písemným vyjádřením koncepční představy uchazeče o vedení příslušného ústavu doručte nejpozději do 12. 5. 2017 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno  12. 4. 2017


Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě technologie ochrany prostředí:

• Odborný/ná asistent/ka na Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší (úvazek 1,0)

Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru nebo ekvivalent v oblasti ochrany životního prostředí, aktivní znalost angličtiny, případně i dalších cizích jazyků, odpovídající publikační aktivita v dané oblasti, praxe v oboru vítána.

Nástup: Nejdříve od 1. 10. 2017

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko-vědeckých titulů doručte nejpozději do 2. 5. 2017  na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 31. 3. 2017


 

Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:

• Docent/ka pro obor Metalurgie na Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství     (úvazek 1,0)

Požadavky:
Požadované kvalifikační předpoklady (habilitace v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, pedagogická a vědecká činnost, znalost cizích jazyků, odpovídající publikační aktivita v oboru).

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 28. 4. 2017 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 29. 3. 2017  

 

Zasláním Vašeho životopisu udělujete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, svůj výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů poskytnutých Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se sídlem Technická 1905/5, 166 28, Praha 5, IČO 60461373, výhradně pro účely související s Vámi projeveným zájmem o zaměstnání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že jsou Vám známa práva, která Vám náleží dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé. Závěrem si Vás dovolujeme ubezpečit, že dodržujeme etické principy i platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a že Vaše osobní údaje neposkytneme třetí straně.

Aktualizováno: 26.4.2017 07:17, Autor: Výběrová řízení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi