Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Vítejte ve světě moderní chemie  → Vedení školy → Akademický senát → Akademičtí pracovníci v senátu
iduzel: 22912
idvazba: 28629
šablona: stranka
čas: 13.11.2019 08:17:38
verze: 4621
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Akademičtí pracovníci v senátu

Radek Cibulka

Radek CibulkaÚstav organické chemie

Radek.Cibulka@vscht.cz

220 44 4182

A 278

 

Čím se oborově zabývám: Katalýza a fotokatalýza s využitím malých organických molekul

 

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílemJako předsedovi mi přísluší zastupovat navenek akademický senát a ve spolupráci s místopředsedy koordinovat jeho činnost. Kromě toho bych rád přispěl k tomu, aby se VŠCHT Praha rozvíjela ve všech oblastech svého působení nejenom rychle, ale také rovnoměrně.

 

Jan Bindzar

Jan BindzarÚstav technologie vody a prostředí

b Jan.Bindzar@vscht.cz

220 44 5125

B 22F

  

Čím se oborově zabývám: Zabývám se problematikou čištění průmyslových odpadních vod a fyzikálně-chemickými procesy čištění odpadních vod. V posledních letech je má práce zaměřena především na oblast tzv. moderních oxidačních procesů (AOPs – Advanced Oxidation Processes).

 

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Z titulu funkce místopředsedy se zabývám organizačními záležitostmi týkajícími se senátu, podílím se na přípravě zasedání, v případě potřeby zastupuji předsedu. Je mi blízká pedagogická problematika, proto bych rád přispěl k optimalizaci výuky na VŠCHT a k dosažení rovnováhy mezi dvěma základními posláními naší školy – vzděláváním a výzkumem.

Jan Vídenský

Jan VídenskýÚstav anorganické technologie

Jan.Vidensky@vscht.cz

220 44 4020

A 24

 

Čím se oborově zabývám: studium kinetiky heterogenních nekatalyzovaných reakcí

 

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Jsem členem hospodářského výboru, který se zabývá nakládáním s finančními prostředky naší školy. Mým cílem je, aby tyto prostředky byly vždy využívány smysluplně k zajištění co možná nejlepší úrovně školy, respektive jejího dalšího zvyšování

Daniel Maxa

Daniel MaxaÚstav technologie ropy a alternativních paliv

Daniel.Maxa@vscht.cz

220 44 4254

A 154A

 

Čím se oborově zabývám: Vlastnostmi a složením rop z hlediska dopravy a skladování, ekologickými aspekty využití klasických i alternativních motorových paliv.

 

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Práce ve vědecko-výzkumném výboru, jako zástupce Fakulty technologie ochrany prostředí se zodpovědně podílet na rozhodování o chodu, ale i budoucnosti školy.

Pavel Pokorný

Pavel PokornýÚstav matematiky

Pavel.Pokorny@vscht.cz

220 44 5033

C 206

 

Čím se oborově zabývám: diferenciální rovnice, deterministický chaos, počítačové algebraické systémy.

 

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Zastávám funkci místopředsedy akademického senátu. Rád bych přispěl ke klidné a pozitivní atmosféře jak uvnitř VŠCHT, tak ve vztazích s ostatními školami a institucemi.

Irena Kučerová

Irena KučerováÚstav chemické technologie restaurování památek

Irena.Kucerova@vscht.cz

220 44 4071

A S43

 

Čím se oborově zabývám:

Zabývám se poškozením a možnostmi konzervace organických materiálů (dřeva, usně a pergamenu, přírodních pojiv); v současné době se věnujeme studiu příčin rozvlákňování dřeva v důsledku aplikace některých protipožárních nátěrů. Další oblastí mého jsou technologické možnosti údržby a restaurování skleněných mozaik.

 

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem:

Zapojila jsem se do činnosti pedagogického výboru AS, protože jako tajemník ústavu mám blízko k studijním a pedagogickým záležitostem. Jako zástupce Fakulty chemické technologie chci při řešení aktuálních problémů zajistit také spojení a spolupráci akademických senátů FCHT a VŠCHT Praha.

Petr Slavíček

Petr SlavíčekÚstav fyzikální chemie

b Petr.Slavicek@vscht.cz

e 220 44 4064

A 130

 

Čím se oborově zabývám: Fyzikální a teoretická chemie, fotochemie.

 

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Člen pedagogického výboru (předseda). V AS budu usilovat o to, aby se se excelence ve výuce i výzkumu nestala pouze prázdnou floskulí do výročních zpráv.

Petra Lovecká

doc_Lovecka_sq (ořez 215*215px)Ústav biochemie a mikrobiologie

b Petra.Lovecka@vscht.cz

e 220 44 5139

B 208

 

Čím se oborově zabývám:  Vedle pedagogické práce se studenty bakalářského a magisterského studia a výuky předmětu Mikrobiologie je mým vědeckým polem působnosti oblast nových antimikrobiálních látek. V posledních letech dochází k významnému růstu počtu rezistentních mikroorganismů ke klasickým antibiotikům a hledání nových, zejména rostlinných zdrojů, biologicky aktivních látek je pro zachování zdraví lidské populace klíčové.


Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: V Akademickém senátu jsem se stala členkou pedagogického výboru, protože pedagogická činnost na naší škole byla vždy na vysoké úrovni a chtěla bych, aby to tak zůstalo i nadále.

Tomáš Moucha

doc_Moucha_sq (ořez 215*215px)Ústav chemického inženýrství

b Tomas.Moucha@vscht.cz

e 220 44 3299

d T02A

 

Čím se oborově zabývám: chemické inženýrství, transport hmoty mezi plynem a kapalinou (absorpce, destilace).

 

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: posílení vzájemného respektu mezi členy akademické obce.

David Sýkora

doc_Sýkora_sq (ořez 215*215px)b David.Sykora@vscht.cz

e 220 44 4062

A N030

 

Čím se oborově zabývám: separační metody, především plynová a kapalinová chromatografie, kapilární elektroforéza, hmotnostní spektrometrie.


Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Jsem členem výboru pro vědu a výzkum. Mým cílem je pečlivě pročíst všechny schvalované dokumenty a přispět k jejich kontrole a zlepšení.

Helena Čížková

doc_Cizkova_sq (ořez 215*215px)Ústav konzervace potravin

b Helena.Cizkova@vscht.cz

e 220 44 3014

B 262

 

Čím se oborově zabývám:

Aktuálně se věnuji problematice identifikace příčin smyslových vad, postupům predikce trvanlivosti potravinářských výrobků a vývoji a ověřování metod hodnocení autenticity potravin.


Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Jsem členkou pedagogického výboru. Ráda bych podpořila kroky vedoucí k  dostupnější realizaci tuzemských i zahraničních praktických studentských stáží v podnicích a kontrolních a akademických laboratořích.

Ondřej Uhlík

doc. UhlíkÚstav biochemie a mikrobiologie

b Ondrej.Uhlik@vscht.cz

e 220 44 5136

B 209

 

Čím se oborově zabývám: Zabývám se mikrobiální ekologií, podoborem mikrobiologie, který se věnuje mikrobiální diverzitě a vzájemným interakcím mezi mikroorganismy a jejich vztahům s dalšími biotickými a abiotickými složkami životního prostředí. Vědecké projekty našeho týmu jsou zaměřeny na (i) ekologii mikrobiálních společenstev v životním prostředí, kdy studujeme jaký je rozsah fylogenetické a metabolické mikrobiální diversity a jaké hlavní faktory jí ovlivňují; (ii) úlohu sekundárních rostlinných metabolitů v ekologii půdních mikroorganismů, kdy zkoumáme jak sekundární rostlinné metabolity řídí strukturu půdních mikrobiálních komunit a jejich schopnost vypořádat se s organickými kontaminanty; (iii) molekulární mechanismy vybraných biochemických procesů. V neposlední řadě mě zajímají modifikace extrakčních a kultivačních přístupů, které mohou vést k izolaci některých dosud nekultivovatelných bakterií.Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: 
Jako člen výboru pro vědu a výzkum mám zájem na tom, aby si VŠCHT Praha udržela a nadále rozvíjela své postavení špičkové vědecko-výzkumné instituce.

 

Aktualizováno: 4.10.2019 15:27, Autor: Petra Karnetová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi