Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Spolupráce → Spolupráce s jinými institucemi
iduzel: 4623
idvazba: 5185
šablona: stranka_obrazek
čas: 20.10.2020 17:15:19
verze: 4727
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Spolupráce s jinými institucemi (NTK, ÚOCHB,...)

ntk-exter2

Obory doktorského studia akreditované ve spolupráci s vědecko-výzkumnými institucemi

VŠCHT Praha uskutečňuje ve spolupráci s níže jmenovanými ústavy Akademie věd České republiky a jinými výzkumnými ústavy řadu doktorských studijních programů. Podrobnou tabulku s akreditovanými DSP po dohodě VŠ naleznete na webu MŠMT zde.

Fakulty VŠCHT Praha mají uzavřené Dílčí dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů s následujícími vědecko-výzkumnými institucemi a společně jim byla na základě těchto smluv udělena akreditace.

Biologické  centrum AV ČR, v.v.i.

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Ústav hematologie a krevní transfúze MZ ČR

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

Výzkumný ústav potravinářský Praha

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 

Dále má VŠCHT Praha uzavřenou Rámcovou dohodu o spolupráci ve výzkumu a vzdělávání studentů s Výzkumným ústavem anorganické chemie, a.s. (platnost smlouvy do 31.12.2018).

ÚOCHB AV ČR

VŠCHT Praha a ÚOCHB AV ČR uzavřely memorandum o vzájemné spolupráci v následujících oblastech:

  1. Podpora vzájemné spolupráce zaměstnanců ve výzkumu, vývoji a inovacích a při výchově studentů.
  2. Vzájemná vyměna informací o vývoji v oblasti VaVaI a konzultování postupu při řešení případných problémů v dané oblasti.
  3. Aktivní hledání optimální cesty pro rozvíjení výše uvedené spolupráce a možnosti zefektivnění činností obou stran.
  4. Podpora vzniku a práce společných laboratoří.
  5. Spolupráce při využívání nákladného přístrojového vybavení.
  6. Spolupráce při propagaci chemie a souvisejících oborů.

Více informací
> Stipendium ředitele UOCHB pro studenty VŠCHT Praha

→ Seznam studentů, kterým bylo stipendium uděleno

Národní technická knihovna

V září 2012 VŠCHT Praha a Národní technická knihovna založily Sdružení ChemTK a podepsaly Smlouvu o spolupráci NTK a VŠCHT Praha při provozování integrované knihovny. V létě 2013 se bývalá ústřední knihovna VŠCHT Praha s více než 50 tis. svazky knih, časopisů a dizertačních prací přestěhovala do budovy Národní technické knihovny a její fond se stal součástí společné integrované knihovny NTK a VŠCHT Praha. 

Chemickou knihovnou neboli ChemTK se rozumí informační fondy VŠCHT Praha – s výjimkou ústavních knihoven VŠCHT Praha – umístěné či dostupné v budově NTK ve veřejném prostoru nebo ve skladových prostorách.

Aktualizováno: 16.11.2018 00:30, Autor: Jan Kříž


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi