Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Popularizace, média → Rozhovory
iduzel: 17259
idvazba: 21285
šablona: stranka
čas: 18.2.2019 04:49:46
verze: 4562
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Rozhovory

foto_Rumlova (ořez 215*215px)

Reálná pomoc lidem je pro mou práci zásadní

 

Cena předsedkyně Grantové agentury České republiky je prestižní ocenění, které se uděluje za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu. Od roku 2003, kdy byla cena poprvé udělena, jej pro VŠCHT Praha získali pouze dva vědci. V roce 2015 profesor Václav Švorčík, letos v září pak doktorka Michaela Rumlová z Fakulty potravinářské a biochemické technologie. „Za tím oceněním je třeba vidět kontinuitu, protože z mého pohledu jsme cenu nedostali pouze za poslední tři roky, kdy projekt běžel, ale vlastně za celých dvacet let výzkumu v oblasti retrovirových částic. Experimenty, které vedly k významným výsledkům, leží daleko v minulosti,“ říká doktorka Rumlová.

 

→ Rozhovor s Dr. Michaelou Rumlovou

Ramato Ashu (ořez 215*215px)

Chtěl bych být prvním profesorem v oboru obnovitelné energie

 

Na VŠCHT Praha jej přivádí podpora z programu Marie Skłodowska-Curie, který umožňuje individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky. Ramato se profesně věnuje membránovým procesům pro vodu, obnovitelné energii a výrobě vodíku, a především vývoji materiálů a procesů pro přeměnu a uchování energie. 

 

→ Rozhovor s Dr. Tufou

prof. Kosek

Studenti by se neměli bát přicházet s vlastními nápady

 

Profesor Kosek v rozhovoru zdůrazňuje, že je pro vědeckou skupinu důležité se občas zastavit a zamyslet se nad dalším směřováním. Podstatné je vyhledávat skutečné společenské výzvy, které dávají smysl, a před kterými je dobré neuhnout.

Část jeho týmu se věnuje průtočným bateriím. Prototyp vanadové baterie je ve fázi diskuse s potenciálními komerčními partnery. Vědci se mezitím snaží optimalizovat baterie a najít levnější komponenty.

 

→ Rozhovor s prof. Koskem

pumera_web (2 of 3) (šířka 215px)

Mezinárodní složení týmu prospívá kvalitě výzkumu

 

Martin Pumera buduje na VŠCHT Praha nový excelentní vědecký tým, jehož hlavním tématem je vývoj a výzkum nanorobotů.

Doktorát obhájil v Praze na Univerzitě Karlově, poté působil jako výzkumný pracovník v řadě zemí včetně USA, Španělska a Japonska.

V roce 2010 získal ERC Starting Grant a přijal místo profesora na Nanyang Technological University v Singapuru.

 

→ Rozhovor s Dr. Pumerou

 Willi Pabst

Český humor je nejlepší, který znám

 

Prof. Dr. Dipl.-Min. Willi Pabst byl jmenován profesorem pro obor Chemie a technologie anorganických materiálů. V rámci VŠCHT Praha působí na Ústavu skla a keramiky Fakulty chemické technologie. Jmenovací dekret převzal z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové 21. 6. 2016 v Karolinu.

 

→ Rozhovor s prof. Pabstem

 ořez 215*215px

Nukleofilní adice s kádrovým posudkem

  

Doc. RNDr. Jan Staněk, CSc. je oblíbeným přednášejícím na Ústavu chemie přírodních látek, poslední čtvrtstoletí vykonával mnoho různých funkcí na ministerstvu školství, v Radě vysokých škol, zasedal v Akademickém sněmu AV ČR i v grantových agenturách. 1. června 2016 mu rakouský velvyslanec Alexander Grubmayr předal Čestný kříž za vědu a umění I. třídy. V těchto dnech se doc. Staněk dožívá 70 let.

  

→ Rozhovor s doc. Staňkem

Prof. Petr Slavíček

Chemik budoucnosti musí být také zdatným informatikem

 

Profesor Petr Slavíček z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze převzal 18. května 2016 Cenu Neuron pro mladé vědce do 40 let. Nadační fond mu ji udělil za vynikající vědecké výsledky v oboru chemie.  „Stihl jsem to jen tak tak, být to o den později, jsem za věkovým limitem,“ říká s úsměvem zakladatel Laboratoře teoretické fotodynamiky, která působí na Ústavu fyzikální chemie Fakulty chemicko-inženýrské.

 

Kromě toho, že má vlastní výzkumnou skupinu, má za sebou profesor Slavíček také prestižní publikace například v Nature Chemistry a Science, ale i nedávnou obhajobu bakalářské práce na Teologické fakultě Univerzity Karlovy na téma Zázraky českých středověkých světců…

 

→ Rozhovor s profesorem Slavíčkem

 Dalibor Vojtěch  

Nezažil jsem, že by náš absolvent neměl práci

 

Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství na sebe před nedávnem upozornil, když jím vyvinutá metoda výroby nanostrukturovaného stříbra zaujala armádu USA, která ji hodlá využít pro výrobu specifického typu munice. 

Hlavní postavou výzkumného týmu byl profesor Dalibor Vojtěch. „Zájem americké armády nás pochopitelně těší, ale v našich laboratořích se toho děje mnohem, mnohem víc,“ říká profesor Vojtěch, který je zároveň vedoucím zmíněného ústavu.

 

→ Rozhovor s profesorem Vojtěchem

ořez 215*215px

Kariéra v přírodních vědách a inženýrství je zajímavá

 

Prof. Ing. Miloš Marek, DrSc. získal jednu ze čtyř cen ministryně školství za mimořádné výsledky vědy a výzkumu za rok 2015 s odůvodněním „za výzkum, vývoj a experimentální ověření matematických modelů a softwaru pro modelování monolitických reaktorů používaných v automobilech s benzinovými a dieselovými motory“.

 

→ Rozhovor s profesorem Markem

 ořez 215*215px

V potravinách je budoucnost, každý musí jíst

 

Ing. Monika Tomaniová, Ph.D. obdržela za rozvoj vědy, výzkumu, pedagogiky a inovací, včetně působení v akademické sféře.

 

→ Rozhovor s doktorkou Monikou Tomaniovou


ořez 215*215px 

 

Vznikem fyzikální chemie se chemie odstřihla od alchymie

 

Prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc. vyučuje bakalářské kurzy fyzikální chemie a specializační magisterské předměty, vede diplomové i doktorské práce. Se svým bývalým doktorandem doc. Fulemem vybudoval během několika let odborně silnou vědeckou skupinu v oblasti aplikované termodynamiky na Ústavu fyzikální chemie VŠCHT Praha s významnou mezinárodní spoluprací.

 

→ Rozhovor s profesorem Květoslavem Růžičkou 

 ořez 215*215px  

Za výfuky jsem jel do Německa, říká doc. Ciahotný

 

Plynárenství, které se před 20 lety rozvíjelo, nyní stagnuje a plynárenské firmy mají malý zájem o výzkumné aktivity, proto došlo k posunu výzkumné činnosti ústavu od plynárenství do oblasti ekologických aktivit. Ústav se dnes z velké části věnuje ochraně ovzduší, zachycování CO2 ze spalin a jeho ukládání do podzemí.

 

→ Rozhovor s docentem Karlem Ciahodným 

ořez 215*215px

O výzkumu profesora Urbana

  

„Měli jsme na dosah rukou financování výzkumu molekul mezihvězdného prachu ve spolupráci s centrem ALMA v Chilské poušti Atacama – nejambicióznějším astronomickým centrem na světě, postaveném za 1,5 mld. dolarů. Vše šlo podle plánu. Pak se ten jediný člověk, který fungoval jako spojnice mezi námi, chemiky, a jimi, astronomy, zabil v autě. A bylo po projektu, astrofyzikální analýze se věnujeme doteď, ale bylo jasné, že na jedinečnou ALMU budeme muset počkat…“

 

→ Rozhovor s profesorem Štěpánem Urbanem

ořez 215*215px

Nejlepší pivo je to, které si uvařím sám, tvrdí prof. Pavel Dostálek

 

Profesor Pavel Dostálek obdržel koncem září Cenu Františka Ondřeje Poupěte za přínos pivovarství, sladařství a návazným odvětvím. V současné době pracuje a přednáší předměty pivovarství a sladařství na Ústavu biotechnologie na VŠCHT Praha. Je autorem více než stovky odborných článků, řady patentů a spoluautorem několika knižních publikací.

  

→ Rozhovor s profesorem Pavlem Dostálkem

 ořez 215*215px

Prof. Koon ze St. Lawrence University strávil téměř celý rok na VŠCHT Praha

 
Proč si americký fyzik vybral pro svůj sabatikl právě VŠCHT Praha, Ústav inženýrství pevných látek na Fakultě chemické technologie, s kým zde spolupracoval, co bylo předmětem vědeckého bádání a i něco navíc, vám přiblížíme v následujícím rozhovoru.

 

→ Rozhovor s prof. Koonem

ořez 215*215px 

 

Při přednášení mi řada věcí sepne

 

Je ženatý a má tři děti. Brzy bude jmenován profesorem. Vede Ústav chemického inženýrství na Fakultě chemicko-inženýrské. Docent Michal Přibyl rozhodně nezahálí. „Vidím za sebou hodně dobré práce, teď se chci ale více zaměřit na excelenci,“ říká rodák ze severočeských Teplic. 

 

→ Rozhovor s docentem Michalem Přibylem

 

 ořez 215*215px

Spojení vědy a učení mou práci obohacuje

  

Nebýt nové prezidentské kauzy, mohl být v Karolinu 7. května docent Jaroslav Kvíčala, specialista na organickou fluorovou chemii, jmenován profesorem. Zasloužené kariérní ocenění však pana docenta Kvíčalu z Ústavu organické chemie nemine, jmenovací dekret převezme v náhradním termínu. Ale politikum stranou, s jeho osobou je spjata především pozoruhodná výzkumná a pedagogická činnost.

 

→ Rozhovor s docentem Jaroslavem KvíčalouAktualizováno: 19.10.2017 16:19, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi