Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Projekty podpory výzkumu
iduzel: 46932
idvazba: 52451
šablona: stranka_submenu
čas: 21.3.2023 10:55:23
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 46932
idvazba: 52451
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 46932
path: 1/4111/942/994/1014/46932
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fond Dagmar Procházkové - projekty institucionální podpory výzkumu

For English version please continue here.

Startovací grant je poskytován na vědecký projekt, jehož úspěšné řešení slibuje vytvoření samostatného výzkumného směru na VŠCHT Praha.

Oprávněným navrhovatelem je vědecko-výzkumný pracovník s mezinárodními zkušenostmi, který

  1. získal titul Ph.D. (nebo ekvivalent), a do začátku lhůty pro podávání návrhů projektů neuplynulo více než 8 let od jeho udělení, přičemž do této doby se nezapočítává řádně doložená mateřská a rodičovská dovolená, případně doložená dlouhodobá nemoc,
  2. není zaměstnancem VŠCHT Praha nebo doba jeho souvislého zaměstnaneckého poměru na VŠCHT Praha bezprostředně před začátkem lhůty pro podávání návrhů projektů nepřesáhla 12 kalendářních měsíců,
  3. v minulosti mu startovací grant nebyl udělen.

Další informace viz pravidla v sekci dokumenty

Aktuální výzva

  • V roce 2022 lze udělit dva dvouleté startovací granty
  • Celková výše prostředků přidělených startovacích grantu bude 2 400 000 Kč
  • Nejzazší termín zahájení řešení projektu je 1. února 2023
  • Návrhy projektů lze podávat do 15. června 2022 15:00 SEČ
  • Výsledky soutěže budou zveřejněny do 31. října 2022

Další informace viz vyhlášení v sekci dokumenty

Přihláška

V průběhu přípravy návrhu projektu velmi doporučujeme včas kontaktovat vedoucího ústavu, na kterém by měl být projekt realizován. 

Zaslání přihlášky do soutěže:

v listinné formě (rozhodná soutěžní verze):
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze                             
Oddělení pro vědu a výzkum                                                   
Technická 3                                                                                    
166 28 Praha 6                                                                               
Česká republika                                                                            
(obálka označena “Soutěž FDP”)                                          

Současně je přihlášku v elektronické verzi ve formátu pdf třeba zaslat na adresu Petra.Kinzlova@vscht.cz.


Výsledky

 

Udělení startovacího grantu v soutěži roku 2022

Startovací grant je udělen Ing. Jiřímu Tůmovi, Ph.D., na řešení projektu SALSA – Spiropyran Assisted Light-Stimulated Analysis of D-amino acids.

Udělení startovacího grantu v soutěži roku 2021

Startovací grant je udělen Janu Holubovi, Ph.D., na řešení projektu Supramolecular grids: Versatile scaffold for multivalency studies and surface engineering.

Udělení startovacího grantu v soutěži roku 2020

Startovací grant je udělen Mgr. et Mgr. Pavle Perlíkové, Ph.D. na řešení projektu Development of actin-targeting compounds with anti-metastatic effect.

Startovací grant je udělen Ing. Petru Kovaříčkovi, Ph.D. na řešení projektu Reaction networks and self-assembly for organic electronics.

Udělení startovacího grantu v soutěži roku 2019

Startovací grant je udělen RNDr. Ivanovi Řehořovi, Ph.D. na řešení projektu Locomoting soft microrobots.

 

Dokumenty

Aktualizováno: 14.3.2023 20:25, Autor: Oddělení pro vědu a výzkum

Kontakt/ Contact

Mgr. Petra Kinzlová, M.A.

Petra.Kinzlova@vscht.cz

×

O Dagmar Procházkové

Fond, ze kterého je podpora poskytována, je pojmenován po Ing. Dagmar Procházkové, CSc., absolventce Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha v oboru Anorganická chemie a Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha v oboru Technická kybernetika, a je založen z finančních prostředků z daru z její pozůstalosti.

×


Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
A/V/961/12/2022Vyhlášení soutěže o iniciační grant Fondu Dagmar Procházkové Vysoké školy chemicko-technologické pro rok 202213.04.202201.02.2023
A/N/961/3/2023Pravidla Fondu Dagmar Procházkové a zásady soutěže o iniciační institucionální podporu na VŠCHT Praha10.03.2023

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi