Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Škola → Sociální bezpečí na VŠCHT Praha
iduzel: 71545
idvazba: 87246
šablona: stranka_ikona
čas: 3.3.2024 04:27:46
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 71545
idvazba: 87246
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/skola/socialni-bezpeci'
iduzel: 71545
path: 1/4111/942/994/1011/71545
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Sociální bezpečí na VŠCHT Praha

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze dlouhodobě usiluje o kulturní, férové a přátelské prostředí. Odmítá všechny formy chování, které narušují lidskou důstojnost včetně diskriminace, agrese, šikany, zastrašování, sexuálního násilí či jiných forem útlaku.

VŠCHT Praha plně podporuje pozitivní vztahy v univerzitním prostředí, respekt vůči druhým, kolegiální, otevřený a vyvážený způsob jednání a komunikace. Akademická obec i zaměstnanci respektují a dodržují Etický kodex VŠCHT Praha.

Děkujeme vám všem, kteří nám pomáháte vytvářet pozitivní a bezpečné sociální prostředí na univerzitě.

 

Stalo se něco, o čem byste se raději poradili?

Nově otevíráme možnost konzultace i oznámení situací, které můžete vnímat jako rozpor s etickými principy naší univerzity. Mohou se týkat např. nedorozumění mezi nadřízenými a podřízenými, spolupracovníky, akademickými a neakademickými zaměstnanci, zaměstnanci a/nebo studenty všech stupňů studia, mezilidských konfliktů, nejasností u fakultních zásad a/nebo postupů, ponižujícího jednání, nespravedlivého zacházení, šikany, sexualizovaného chování apod. při vzdělávací, tvůrčí činnosti i při ostatních aktivitách.

Kontaktní osobou pro problematiku Sociálního bezpečí na VŠCHT Praha byla rektorem pověřena ThDr. Klára Muzikářová, Ph.D.

Společně projdeme celou záležitost. Dáváme přednost řešení problému neformální cestou, vysvětlením události, nalezením smírného postupu mezi oběma stranami a prevencí do budoucna. V případě, že se takový postup ukáže jako neefektivní, pomůžeme vám podat podnět k Etické komisi či Disciplinární komisi VŠCHT Praha nebo zvolíme jiný adekvátní postup.

Rozhovor s kontaktní osobou nepředstavuje sám o sobě oficiální oznámení o jakémkoli problému, obavě nebo stížnosti. Pokud dojdeme k tomu, že je takové řešení nevyhnutelné, projdeme spolu možnosti. V každém případě jsou prioritami procesu důvěrnost sdělených informací, ochrana účastníků situace a hledání co nejvhodnějšího možného řešení.

  • Můžete využít zabezpečený formulář aplikace, a to i anonymně. Vaše zpráva se dostane ke kontaktní osobě. V návaznosti na komunikaci v aplikaci si následně můžeme (nemusíme) domluvit i osobní schůzku.

Nové téma

 

Pokračovat v konverzaci

 

V obou případech velmi pomůže, pokud uvedete co nejvíce konkrétních informací jako je popis situace, její vývoj, uvedení osob (bude dostačující použít anonymní popis, např. student, zaměstnankyně, pedagogický pracovník apod.), které jsou v situaci angažovány, vaše vnímání a postoje k celé situaci. Přínosem bude i Vaše sdělení, jak by situace měla být z vašeho pohledu vyřešena. 

 

Kontaktní osoba - Klára Muzikářová

Agenda kontaktní osoby na VŠCHT Praha je obdobná, jako je pozice ombudsmana, která se objevuje na některých vysokých školách. 

 ◳ Klára Muzikářová (jpg) → (ořez 215*215px)Na VŠCHT Praha působím od roku 2019, v současné době na pozici kancléřky. Vystudovala jsem teologii a judaistiku na Univerzitě Karlově a nyní studuji tamtéž předposlední ročník magisterského studia obor sociální a charitativní práce. Složila jsem státní zkoušky z trestního a správního práva na Policejní akademii a kombinace těchto znalostí mi umožňuje (s pokorou řečeno) nadhled nad událostmi, které nás v životě potkávají, a nad jejich důsledky. Pozice mimo pedagogickou a vědeckou sféru na VŠCHT Praha mi umožňuje zůstat stran možného konfliktu. Vedle svých dobrovolnických aktivit v sociální oblasti jsem se na VŠCHT Praha zapojila do teamu reagujícího na překážky způsobené covidem, po zahájení války na Ukrajině jsem pomáhala přicházejícím studentům, organizovala jsem kamion pomoci pro Mykolajivskou univerzitu a spoluorganizovala akci Daruj krev, daruj život. Je pro mě výzvou pomoci vám v řešení nesnází, které vás v rámci výše zmíněné agendy mohou potkat.

Aktualizováno: 8.1.2024 15:55, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi