Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Škola → Vedení a orgány školy → Etická komise
iduzel: 39968
idvazba: 51654
šablona: stranka_ikona
čas: 31.3.2023 02:28:31
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 39968
idvazba: 51654
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 39968
path: 1/4111/942/994/1011/512/39968
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Etický kodex a etická komise

Všichni členové akademické obce a zaměstnanci VŠCHT Praha se řídí Etickým kodexem a dalšími dokumenty vyjadřujícími stanoviska školy.

Kromě dokumentů VŠCHT Praha uvedených v seznamu dole na stránce odkazujeme na oborově blízké kodexy:

 

Etický kodex VŠCHT

Etický kodex upřesňuje etické zásady uplatňované na VŠCHT Praha. Pro členy akademické obce lze rozlišit dvě úlohy kodexu a tedy dvě role etické komise.

  1. posuzování a schvalování vědecké a výzkumné činnosti (např. pokusů na zvířatech či lidech), u nichž je třeba nebo je vhodné etické posouzení subjektem nezávislým na výzkumníkovi;
  2. posuzování libovolných činností a skutků členů akademické obce v kontextu etického kodexu.

K bodu 1 se vztahuhe zejména Článek IV., odstavec 2. písmeno a) kodexu:

Člen akademické obce a zaměstnanec:
a) dává podnět Etické komisi Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (dále jen „Etická komise“) o schválení výzkumné činnosti (projektu) a příslušných výstupů vždy, kdy je to vyžadováno. V případě kladného stanoviska Etické komise s podnětem je třeba dát Etické komisi nový podnět při závažných změnách a nových skutečnostech, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost subjektů účastnících se projektu.

K bodu 2 se vztahuje zejména Článek VI., odstavce 1 a 2:

1. Zjistí-li člen akademické obce či zaměstnanec VŠCHT Praha jednání, které je v rozporu se zásadami Etického kodexu, upozorní na tuto skutečnost, je-li to možné, nejprve osobu v tomto rozporu jednající.
2. Ve všech ostatních případech popsaných v tomto kodexu je člen akademické obce i zaměstnanec oprávněn podat písemný podnět Etické komisi.

Etická komise

Dle Jednacího řádu etické komise byla ke dni 1. června 2020* jmenována rektorem komise ve složení:

  • prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. (předsedkyně)
  • doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič
  • doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.
  • prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.
  • prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc.
  • MUDr. Daniela Humlová
  • Ing. Soňa Hříbalová

* v lednu 2023 rezignoval prof. Hasal a na jeho místo byla nově jmenována prof. Urbanová.

Zápisy z jednání etické komise

 

Disciplinární komise

Podle vysokoškolského zákona a Disciplinárního řádu jako vnitřního předpisu VŠCHT Praha řeší přestupky všech studentů disciplinární komise na příslušných fakultách. Studenti zapsaní ke studiu přímo na VŠCHT Praha (a nikoli pod fakultou) spadají do působnosti univerzitní disciplinární komise.

Aktualizováno: 15.3.2023 15:01, Autor: Jan Kříž

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
A/N/961/7/2018Etický kodex VŠCHT Praha27.09.2018
A/S/961/8/2018Prevence sexuálního obtěžování a genderově podmíněného obtěžování na VŠCHT Praha05.11.2018
A/N/961/1/2020Jednací řád Etické komise VŠCHT13.03.2020
Disciplinární řád VŠCHT Praha22.05.2017

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi