Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Vítejte ve světě moderní chemie  → Vedení školy → Akademický senát → O akademickém senátu
iduzel: 41473
idvazba: 48787
šablona: stranka_ikona
čas: 10.4.2021 16:06:56
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

O akademickém senátu

Akademický senát VŠCHT (,,velký“ senát) a Akademické senáty fakult („malé“ senáty) jsou nejvyšší orgány naší školy a jejích fakult. Jejich členové rozhodují o veškerém existenčním dění na škole, o budoucím směřování, o struktuře výuky a studijních programů, o vzhledu a vybavení , o rozpočtech a mnoha dalších věcech, které si jen s vedením a organizací naší ,,Alma mater“ dokážete představit. My studenti ve ,,velkém“ a „malých“ senátech tvoříme celou třetinu členů, což nám spolu s právem veta ve ,,velkém“ senátu dává moc a příležitost pro prosazení vašich nápadů a námitek a umožňuje vám tak, školu posouvat vpřed a inovovat ji a její struktury.

Co dělá senát

 • Volí rektora a na fakultách děkany
 • Sestavuje a schvaluje rozpočty
 • Tvoří studijní programy a dává podnět k akreditaci předmětů
 • Rozhoduje o budovách školy a investicích do nich
 • Rozhoduje o stavu chodeb a přerozdělení volných prostor a místností
 • Brání práva členů akademické obce (vás a akademických pracovníků)
 • Rozhoduje o podpoře a financování různých projektů – studentské události, financování interních grantových projektů (PIGA, VIGA, SIGA), propagace, …
 • Podává podnět a schvaluje žádosti o velké grantové dotační projekty

Co senát může dělat

 • Vlastní projekty a podpora projektových iniciativ (mikrovlnky na škole, rekonstrukce dvoru u komína, stojany na kola, skříně na chodbách a samozřejmě tvoje nápady)
 • Ovlivnění sortimentu ve školních bufetech a automatech
 • Podpora školních spolků a sebe-organizace studentů
 • Dát impulz ke vzniku nových informačních systémů a mobilních aplikací – e-learning, e-student, …
 • Podpořit vznik programů a předmětů pro podporu měkkých dovedností studentů
 • Zavést více angličtiny na škole a anglicky vyučované předměty
 • Podpora volnočasových aktivit, sportu a tělesné výchovy
 • Změnit finanční situaci našich doktorandů

Co ti senátorství přináší

 • Zkušenost s přinášením a prosazováním změn
 • Umění vyjednávat
 • Umění plánovat
 • Umění věcně diskutovat
 • Informace ze zákulisí vedení školy
 • Podpora kritického a tvůrčího myšlení
 • Umění být členem týmu, či ho i vést
 • Dobrý pocit z veřejně prospěšné aktivity a dobře odvedené práce

Co se od senátora očekává

 • Odhodlání a vytrvalost
 • Čas a chuť za agendu studentského senátu aktivně bojovat
 • Schopnost naslouchat a schopnost kompromisu
 • Obětavost a týmového ducha
 • Zásadovost a názor

Jaké máme senáty, jaké je zastoupení senátorů a jak dlouhá jsou funkční období

 • AS VŠCHT: 4 akademičtí pracovníci (,,AP”, tříleté) a 2 studenti (dvouleté) za každou fakultu
   
 • AS FPBT: 7 AP (tříleté); 2 doktorandi a 2 studenti z bc. či mgr. programů (dvouleté)
 • AS FTOP: 5 AP (tříleté); 2 doktorandi a 2 studenti z bc. či mgr. programů (dvouleté)
 • AS FCHI: 6 AP (tříleté); 2 doktorandi a 1 student z bc. či mgr. programů (jednoleté)
 • AS FCHT: 7 AP (tříleté); 2 doktorandi a 2 studenti z bc. či mgr. programů (dvouleté)

Jak kontaktovat senátory

Členové akademické obce VŠCHT Praha mohou využít následujících skupinových seznamů aktuálních senátorů:

 • as-vscht@vscht.cz - všichni členové univerzitního senátu
 • skas@vscht.cz - studentští senátoři VŠECH senátů (jak univerzitního, tak ze všech fakultních)
 • grpscas@vscht.cz - studentští senátoři POUZE univerzitního senátu
Aktualizováno: 4.3.2019 11:06, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi