Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Škola → Vedení a orgány školy → Akademický senát → O akademickém senátu
iduzel: 41473
idvazba: 48787
šablona: stranka_ikona
čas: 22.6.2024 11:39:38
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 41473
idvazba: 48787
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/skola/vedeni-skoly/akademicky-senat/o-akademickem-senatu'
iduzel: 41473
path: 1/4111/942/994/1011/512/5272/41473
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

O akademickém senátu

Informace nejen pro studenty a budoucí studentské senátory.

Akademický senát VŠCHT (,,velký“ senát) a Akademické senáty fakult („malé“ senáty) jsou nejvyšší orgány naší školy a jejích fakult. Jejich členové rozhodují nebo se podílí na rozhodování o mnohém dění na škole, o budoucím směřování, o struktuře výuky a studijních programů, o vzhledu a vybavení školy, o rozpočtech a mnoha dalších věcech, které si jen s vedením a organizací naší ,,Alma mater“ dokážete představit. My studenti ve ,,velkém“ a „malých“ senátech tvoříme celou třetinu členů, což nám spolu s „právem veta“ ve ,,velkém“ senátu dává příležitost k prosazení vašich nápadů, námitek a umožňuje vám tak školu posouvat vpřed a inovovat ji i její struktury.

Co dělají senáty

 • Volí rektora a na fakultách děkany
 • Schvalují rozpočty (školy a jednotlivých fakult) a kontrolují využívání finančních prostředků
 • Prostřednictvím rozpočtů mimo jiné schvalují i velké investice
 • Rozhodují o vzniku nebo zrušení součástí školy či o jejich reorganizaci
 • Schvalují vnitřní předpisy školy a fakult, například Studijního a zkušebního řádu
 • Schvalují strategický plán školy, zprávy o činnosti a hospodaření
 • Vyjadřují se ke všem zásadním rozhodnutím školy, například k nákupu budov
 • Vyjadřují se k novým studijním programům
 • Brání práva členů akademické obce (vás a akademických pracovníků)
 • Slouží jako ideální místo k výměně informací a budování spolupráce mezi studenty a akademiky

K čemu může dále studentský senátor na VŠCHT přispět

 • Být prostředníkem mezi studenty a vedením školy a fakult
 • Podílet se na činnosti výborů senátu (pedagogický, vědeckovýzkumný a hospodářský výbor) a jejich prostřednictvím iniciovat změny
 • Podílet se na rozhodování o udělení projektů v rámci interní grantové agentury, zejména projektů PIGA a SIGA
 • Podporovat školní spolky a sebe-organizaci studentů

 

… a konkrétně třeba

 • Podpořit či iniciovat prospěšné projekty (vzdálený tisk, mikrovlnky na škole, rekonstrukce dvoru u komína, stojany na kola, skříně na chodbách)
 • Ovlivnit provoz školních bufetů a automatů
 • Dát impulz ke vzniku nových informačních systémů a mobilních aplikací – e-learning, e-student, …
 • Podpořit vznik programů a předmětů pro podporu měkkých dovedností studentů
 • Zavést více angličtiny na škole a anglicky vyučované předměty
 • Podpořit volnočasové aktivity, sport a tělesnou výchovu
 • Změnit finanční situaci našich doktorandů

Co ti senátorství přináší

 • Zkušenost s přinášením a prosazováním změn
 • Umění vyjednávat
 • Umění plánovat
 • Umění věcně diskutovat
 • Informace ze zákulisí vedení školy
 • Podpora kritického a tvůrčího myšlení
 • Umění být členem týmu, či ho i vést
 • Dobrý pocit z veřejně prospěšné aktivity a dobře odvedené práce
 • Osobní seznámení se s aktivními lidmi, kterým není lhostejný osud VŠCHT, napříč celou univerzitou

 

Co se od senátora očekává

 • Odhodlání a vytrvalost
 • Čas a chuť za agendu studentského senátu aktivně bojovat
 • Schopnost naslouchat a schopnost kompromisu
 • Obětavost a týmového ducha
 • Zásadovost a názor

Jaké máme senáty, jaké je zastoupení senátorů a jak dlouhá jsou funkční období

 • AS VŠCHT: 4 akademičtí pracovníci (,,AP”, tříleté) a 2 studenti (dvouleté) za každou fakultu; 2 AP a 1 student za celoškolské pracoviště
   
 • AS FPBT: 7 AP (tříleté); 2 doktorandi a 2 studenti z bc. či mgr. programů (dvouleté)
 • AS FTOP: 5 AP (tříleté); 2 doktorandi a 2 studenti z bc. či mgr. programů (dvouleté)
 • AS FCHI: 6 AP (tříleté); 2 doktorandi a 2 studenti z bc. či mgr. programů (dvouleté)
 • AS FCHT: 7 AP (tříleté); 2 doktorandi a 2 studenti z bc. či mgr. programů (dvouleté)

Jak kontaktovat senátory

Členové akademické obce VŠCHT Praha mohou využít následujících skupinových seznamů aktuálních senátorů:

 • as-vscht@vscht.cz - všichni členové univerzitního senátu
 • skas@vscht.cz - studentští senátoři VŠECH senátů (jak univerzitního, tak ze všech fakultních)
 • grpscas@vscht.cz - studentští senátoři POUZE univerzitního senátu
Aktualizováno: 19.6.2023 14:40, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi