Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Škola → Vedení a orgány školy → Akademický senát → Volby do AS VŠCHT Praha → Volby 2017 → Volby do akademických senátů 2017 → Volby studentů na FCHT
iduzel: 41520
idvazba: 44834
šablona: stranka
čas: 27.9.2023 10:51:30
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 41520
idvazba: 44834
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/skola/vedeni-skoly/akademicky-senat/volby-as-vscht/volby-2017/volby-portal/fcht'
iduzel: 41520
path: 1/4111/942/994/1011/512/5272/41465/41467/41519/41520
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Volby studentů na FCHT

V roce 2017 se volí pouze ve studentských částech akademických senátů.

Termín a způsob voleb

Volby probíhají od pondělí 4. 12. do čtvrtka 7. 12 elektronicky na volby.vscht.cz.


Volí se 1 mandát v univerzitním senátu a 4 mandáty ve fakulntím senátu (2 za pregraduální studenty a 2 za doktorandy)

jsem bakalářský nebo magisterský student

jsem doktorand

 


Univerzitní senát

Volí všichni studenti FCHT, obsazuje se 1 mandát, jsou 2 kandidáti

Kandidáti

 TlustyMartin_FCHT_vscht (šířka 215px)

Tlustý Martin

kandidát do univerzitního senátu

 

1. ročník doktorského studia, Ústav Organické chemie, obor Organická chemie

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Chtěl bych lépe pochopit fungování školy. Zároveň bych škole rád vrátil alespoň něco z toho, co do mě investovala.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Jednak praktické zaměření oborů, což vede k lepšímu uplatnění absolventů, dále pak vysoká kvalita výzkumu. VŠCHT se dlouhodobě těší vysokému celospolečenskému renomé jako prestižní veřejná vysoká škola a to jak v národním, tak i mezinárodním měřítku. Široká zahraniční spolupráce představuje významný faktor k udržení kvality oborů a jejich dalšího růstu.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Nižší počet studentů ve srovnání s ostatními českými vysokými školami, vysoká propadovost studentů bakalářského studia.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Nemám.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Osobní zkušenosti nemám, ale mám inspiraci z rodiny a mohu se kdykoliv poradit. Bratr působil ve fakultním senátu, otec byl člen fakultního i univerzitního senátu.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Mohu diskutovat se studenty, snažit se přicházet s řešeními jejich problémů a předat jim své zkušenosti ze studií.

How can you support student life and organizations? How can you actively participate?

I can discuss with students, try to come up with solutions of their problems and to pass on the experience of my studies.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Svou pracovitost, schopnost naslouchat, vytrvalost a schopnost najít přijatelný kompromis.

 WohlrabovaLucie_FCHT_vscht (šířka 215px)

Wohlrábová Lucie

kandidátka do univerzitního senátu

 

2. ročník bakalářského studia, Ústav ..., obor Chemie a chemické technologie

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Jsem studentkou 2. ročníku bakalářského studia a denně se setkávám s problémy spojenými se studiem. Tyto studijní překážky bych ráda redukovala a ideálně i zredukovala kvantitativně. Konkrétně kolísající úroveň výuky a nedidaktické osnovy předmětů bych ráda změnila ve prospěch studentů. Právě teď VŠCHT žádá o novou akreditaci a chystají se významné změny – s námi nebo bez nás.

What motivates you to become Senator? 

I am a student of the second year of an undergraduate study and I daily encounter problems interconnected with studying.  I would like to reduce those issues, hopefully quantitatively. To be specific, I would like to change in favor of students an imbalanced quality of classes and non-didactical structure of subject. UCT currently prepares application for new accreditation and significant changes may be coming – with, or without us.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT? 

VŠCHT je v současnosti považována za jednu z nejprestižnějších škol v ČR na poli chemie a to je status, který je třeba udržet a rozvíjet!!!

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT? 

Podle mě by se mělo detailně zamyslet nad úrovní některých předmětů, nad způsobem jejich výuky a nad složením předmětů ve studijních programech. Zároveň by bylo potřeba zajistit kvalitnější materiály ke VŠEM předmětům. Ráda bych rozvolnila systém, který v některých případech studentům neumožňuje vypracovat bakalářskou práci na zvoleném ústavu bez zbytečné byrokracie.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval? 

Zatím ne, proto je chci získat.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet? 

Jsem tutorkou na VŠCHT, řeším tedy aktuální problémy studentů a mohu tak reprodukovat jejich názor.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce? 

Jako senátor jistě využiji píli, trpělivost a smysl pro detail.

 

 

Fakultní senát FCHT - skupina bakalářských a magisterských studentů

Volí pouze bakalářští a magisterští studenti FCHT, obsazují se 2 mandáty, jsou 3 kandidáti

Kandidáti

 Hronova_dita_foto (šířka 215px)

Hronová Dita

kandidátka do senátu FCHT ve skupině Bc. a NMgr. studentů

 

3. ročník bakalářského studia, Ústav anorganické technologie, Obor Chemie a chemické technologie

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

V současné době probíhají na VŠCHT celkem podstatné změny, které budou mít dopad i na studenty. Ráda bych se zapojila do příprav těchto změn a měla možnost se k nim případně vyjádřit. Nechci jen čekat, jak vše dopadne. 

What motivates you to become Senator?

The UCT Prague is undergoing substantial changes, that will have an effect on students. I would like to get involved and say my opinion about the problem. I don‘t want to stand by and do nothing about it.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Myslím si, že VŠCHT je unikátní svým tutorským přístupem ke studentům i přístupem studentů k mladším kolegům, kterým se nebojí pomoci, či poradit s čímkoliv nejen ohledně  studia. Na základě toho v podstatě vznikla i iniciativa Tutoři na VŠCHT.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Za největší slabinu považuji nejspíše nejednotné hodnocení předmětů mezi fakultami. Předměty by měly být hodnoceny stejně ať už je student z FCHT, FCHI, FTOP nebo z FPBT.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Zkušenosti s vedoucí funkcí prozatím nemám, ale aktivně jsem se účastnila příprav na Majáles a v současné době působím jako tutorka. Také kandidaturu do Akademického senátu považuji za dobrou zkušenost.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Zkušenosti z jiných škol bohužel nemám.

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Studentské společnosti přispívám již nyní jako tutorka, ale rozhodně bych se chtěla podílet i jiným způsobem, např. jako senátorka.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Nejvíce asi využiji svých komunikačních dovedností, jelikož o záležitostech školy mluvíme i se spolužáky a kolegy z jiných ročníků, proto si myslím, že znám jejich názory a mám tedy více pohledů na danou problematiku, což se může hodit.

 

 SamecDaniel_FCHT_falultni (šířka 215px)

Samec Daniel

kandidát do senátu FCHT ve skupině Bc. a NMgr. studentů

 

2. ročník magisterského studia, Obor Biomateriály

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Pořád se bavíme u piva o možných změnách a místo změn to končí dalším pivem.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Jsme všichni jedna rodina.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Uznávání předmětů ze zahraničních pobytů, nedostatek předmětů v cizím jazyce.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Jsem zakládajícím členem Ústavu deskových a karetních her.

 
Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Na základce jsem byl předsedou školy. Prosadil jsem tříděný odpad ve třídách a partnerství tříd druhého a prvního stupně.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně

podílet?

Není den, kdy bych se s někým nedal do řeči o aktuálních tématech spojených s VŠCHT, což mi dává všeobecný přehled a podněty k řešení s vyššími autoritami.

 

O jakých svých vlastnostech myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Nebojím se jednat s lidmi a myslím, že se správnou motivací se dá leccos změnit.

 StarekJan_FCHT_fakultni (šířka 215px)

Stárek Jan

kandidát do senátu FCHT ve skupině Bc. a NMgr. studentů

 

2. ročník bakalářského studia, Ústav anorganické technologie, Obor Chemie a chemické technologie

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem? 

Rád jsem v centru dění. Místo senátora by mi umožnila rozhodovat o věcech, které by mohly být velkým přínosem pro naši školní, či fakultní společnost, a to mě velice láká.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT? 

VŠCHT je malá škola a v tom vidím naši sílu. Rodinný přístup a atmosféra umožňuje blízký kontakt se všemi studenty. Komunikace s ostatními je proto mnohem jednodušší.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT? 

Malá velikost je občas i naše slabina, například v reprezentaci naší školy v mezi-školních sportovních akcí, či akcích pořádaných samotnou školou nebo spolky. Účast studentů je mnohdy snížena malou informovaností nebo samotným nezájmem, v čem také vidím problém a zároveň menší selhání.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval? 

Zkušenosti s vedením mám. Nějaký čas jsem působil jako skautský vedoucí. V dnešní době jsem stále skautem a mám na starosti propagaci střediska a částečnou komunikaci s potenciálními mediálními a finančními partnery.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké? 

Ano zkušenosti mám. Kromě pořádání menších kulturních akcí na městské úrovni jsem byl jeden ze dvou pořadatelů skautského reprezentačního plesu. Tato akce probíhala na krajské úrovni. Mimo jiné jsem členem školního spolku UNI-ART.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet? / 

Rád bych prosazoval potřebné maličkosti. Rád bych i pracoval na věci ohledně kultury a zpříjemnění života v chodbách školy. Například bych se rád snažil o umístění klavíru do chodeb VŠCHT.

How can you support student life and organizations? How can you actively participate? 

My main priority will be minor changes to improve every students day-to-day life at the UCT. I would also like to further develop social and cultural events at our university. For example, I think it would be a great idea to place a piano in the school hall.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce? 

Jsem komunikativní a nemám problém dělat důležitá rozhodnutí. Snadno si dělám známé a mám rozhled. Nemám problém s vystupováním a s mluvením na veřejnosti. Důležitá vlastnost senátora je určitě spolehlivost, na které si já osobně zakládám. Trestní rejstřík mám čistý, kromě několika málo pokut za parkování a překročení rychlosti.

 

 

Fakultní senát FCHT - skupina doktorandů

Volí pouze doktorandi FCHT, obsazují se 2 mandáty, je 5 kandidátů

Kandidáti

 Dohnalova_Hana_fcht_fakultni (šířka 215px)

Dohnalová Hana

kandidátka do senátu FCHT ve skupině Ph.D. studentů

 

1. ročník doktorského studia, Laboratoř informatiky a chemie, Obor Léčiva a biomateriály

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

K tomu stát se senátorem mě nemotivuje nic (nestojím o změnu pohlaví), ale jako senátorka bych se ráda zapojila do dění na naší škole a měla možnost prosadit změny, které pomohou všem studentům.

What motivates you to become Senator?

I would like to participate in events at our school and I would like to enforce changes that help all students.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

VŠCHT patří mezi 800 nejlepších škol na světě a v kvalitě výuky mezi českými univerzitami obsadila druhé místo. Ze školy tak vychází velmi dobře připravení absolventi, kteří nacházejí uplatnění nejen v Akademii věd ČR, ale i v průmyslu.

What are the strengths of the UCT in your opinion?

UCT is one of the top 800 schools in the world and it is the second in the quality of teaching among Czech universities. The school is based on very well-prepared graduates that find job in the Academy of Sciences of the Czech Republic and also in industry.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Nedostatek místa, což vypadalo, že se brzy vyřeší. Další místo škola potřebuje pro svůj růst.

What are the weaknesses of the UCT in your opinion?

UTC weakness is lack of space that seems to resolve soon. UCT needs more space for its growth.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Ne, ale někdy se začít musí.

Do you have any experience with self-government or leadership? What are they? What did you promote?

No but I have to start once.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Jako absolvent meziuniverzitního oboru mám zkušenosti jak z VŠCHT, tak i z ČVUT. Mohu se tak podělit o zkušenosti s přístupem vyučujících ke studentům a s chodem školy.

Do you have any experience or inspiration from another school / institution? What are they?

I have experience from UCT and CTU. I can share these experience about teacher behavior towards students and functioning of the school.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Nejdůležitější je zjistit, co studenti chtějí. Proto je třeba vést se studenty diskuze a dozvědět se o jejich potřebách a problémech. Pomocí senátu pak prosadit tyto připomínky u vedení školy.

How can you support student life and organizations? How can you actively participate?

The most important thing is to find out what students want. Therefore, senators need to lead discussions and learn about needs and problems of students. Senators can reflect these comments to the school management.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Pevné nervy, vytrvalost, komunikativnost a smysl pro humor

What qualities do you think you will use / need most as a senator?

Solid nerves, endurance, communicativeness and sense of humor

 Durovic_martin_foto (šířka 215px)

Ďurovič Martin

kandidát do senátu FCHT ve skupině Ph.D. studentů

 

1. ročník doktorského studia, Ústav anorganické technologie, Obor Anorganická technologie

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Chtěl jsem zkusit něco nového. Zajímá mě postavení doktorandů na této škole.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Výhodou je, že jsme malá škola, situovaná v jednom místě, zabývající se jedním vědním oborem, což usnadňuje vzájemnou interní spolupráci a komunikaci. Předpokládám, že chemik a chemik si přece jen budou rozumět lépe než student FTVS a matfyzák.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Rozdílná náročnost studia na jednotlivých fakultách.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Bohužel, žádné podobné zkušenosti zatím nemám.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Zatím jsem studoval pouze na VŠCHT.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Můžu přispět svou systematičností a pečlivostí.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Klid, mír a lásku.

What qualities do you think you will use / need most as a senator?

Calmness, peace and love.

 Giurg_adam_foto (šířka 215px)

Giurg Adam

kandidát do senátu FCHT ve skupině Ph.D. studentů

 

3. ročník doktorského studia, Ústav anorganické technologie, Obor Anorganická technologie

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Už nyní se zajímám o dění na škole a mám zájem se zapojit do rozhodování.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Vysoká úroveň vzdělávání, důvěrná spolupráce a komunikace mezi studenty a zaměstnanci.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

FTOPáci a jogurťáci, podfinancovanost doktorandů.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Ne.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Ne.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Svým zájmem o dění na škole. Rád bych se aktivně zapojil do komunikace mezi vedením a studenty a rád pomůžu i s organizací různých akcí.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Lidé mi říkají, že jsem velmi organizovaný a pečlivý. Myslím, že to jsou vhodné vlastnosti pro senátora.

 Koci_jan_foto (šířka 215px)

Kočí Jan

kandidát do senátu FCHT ve skupině Ph.D. studentů

 

1. ročník doktorského studia, Ústav skla a keramiky, Obor Chemie a technologie anorganických materiálů

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Po deseti letech pohybu na akademické půdě cítím, že dozrál čas zapojit se trochu intenzivnějším způsobem do univerzitního života.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT? 

Největší sílu školy vidím v prestiži, kterou má nejen mezi tuzemskou konkurencí, ale i v celosvětovém měřítku. Jako silnou stránku vidím i náročnost unikátních nabízených oborů, díky kterým z VŠCHT vychází pouze skuteční odborníci. A lákadlem jsou samozřejmě nejmodernější technologie, se kterými může přijít každý student do kontaktu.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Ta náročnost je zde dvousečná zbraň, díky ní sice vychází skuteční odborníci, ale je jich skutečně málo. Takže slabinou je pro mne v této chvíli nejspíše malá úspěšnost dokončení studia v porovnání s humanitně zaměřenými školami. To však nelze za vinu připisovat náročné technické škole. Jako slabší stránku možná vnímám i vysokou individualitu osob studujících na VŠCHT oproti jiným univerzitám, což se například projevuje i nechutí podílet se na školní samosprávě a vidíme to právě teď na účasti v senátních volbách.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Zkušenosti se samosprávou mám pouze na regionální úrovni, kdy jsme s tehdy nově založenou politickou stranou zkoušeli kandidovat do městského zastupitelstva. A jednu z vedoucích funkcí jsem zastával pouze na jednom nejmenovaném festivalu vážné hudby.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Inspiraci dlouhá léta čerpám od svých spolužáků a kamarádů senátorů z jiných akademických institucí, především z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, která byla mojí Alma Mater, před tím než jsem souběžně začal studovat i VŠCHT. V tomto ohledu se určitě nebráním meziuniverzitnímu dialogu a vzájemné inspiraci.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Studentské společnosti bych rád přispěl svými zkušenostmi posbíranými za celou dekádu svého pobytu na různých pražských univerzitách, svými kontakty s jejich členy i vedením, a věnováním svého osobního času do zlepšení stavu a chodu naší školy.

How can you support student life and organizations? How can you actively participate?

I would like to contribute to the student society with my experience gained during the entire decade of my studying at various Prague universities, my contacts with their members and management, and to dedicate my personal time to the improving the condition and the running of our school.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Trpělivost, persuazi, asertivitu, schopnost kompromisu, společenskost, iniciativu.

 KucnirovaKaterina (šířka 215px)

Kučnirová Kateřina

kandidátka do senátu FCHT ve skupině Ph.D. studentů

 

Aktualizováno: 3.12.2017 17:09, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi