Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 24390
idvazba: 30697
šablona: stranka
čas: 16.7.2020 18:54:53
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Volby 2015

Vyhlášení voleb do Studentské části Akademického senátu VŠCHT Praha

Předsednictvo AS VŠCHT vyhlásilo na svém zasedání  dne 20. 11. 2015 volby do studentské části  Akademického senátu VŠCHT pro funkční období 1. 2. 2016 – 31. 1. 2018.

Volby se budou konat ve dnech 4. 1. – 5. 1. 2016, volby proběhnou ve třech volebních skupinách: FCHT, FCHI a FTOP. Hlasování proběhne elektronickou formou.  

Předsedou hlavní volební komise byl předsednictvem AS VŠCHT Praha jmenován Ing. Hynek Moravec, členy komise jsou předsedové dílčích (fakultních) volebních komisí.

Předsedové Akademických senátů fakult byli požádáni předsednictvem AS VŠCHT, aby senáty jmenovaly tříčlenné dílčí volební komise a jejich předsedy.

Průběh voleb se řídí čl. 5 a 6 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu VŠCHT.

Harmonogram a průběh voleb:

Jmenování dílčích volebních komisí fakultními AS  do  27.11.2015
Schůzka hlavní volební komise  do  4.12.2015
Shromáždění návrhů na kandidáty      do 18.12.2015
Zveřejnění kandidátek pro jednotlivé volební skupiny do 23.12.2015
Seznamy voličů – studentů (zajistí děkanáty fakult) do 23.12.2015
Předvolební kampaň  
Volby (elektronické hlasování)   4. 1. – 5. 1. 2016
Vyhlášení výsledků voleb        8.1.2016

                               

K platnosti 1. kola voleb je potřeba nejméně 15% účasti v každé volební skupině. V případě neplatnosti voleb se opakování voleb musí konat do jednoho týdne  tj. 11.1. – 12.1.2016.

Seznamy voličů – studentů, kteří jsou zařazeni podle čl. 2 odst. 2 a 3 do volební skupiny na fakultě, vypracuje děkanát fakulty a předá předsedovi akademického senátu fakulty do uvedeného termínu.

Kandidáty do voleb může navrhnout kterýkoliv člen Akademické obce VŠCHT Praha dané volební skupiny. Dílčí volební komise shromáždí návrhy příslušné volební skupiny členů Akademické obce VŠCHT Praha, projedná je s navrhovanými kandidáty a sestaví kandidátní listiny se jmény kandidátů uvedenými v abecedním pořadí. Kandidátní listina obsahuje informaci o stanoveném počtu volitelných míst podle čl. 2 odst. 3. Kandidátní listiny předají předsedové dílčích volebních komisí předsedovi hlavní volební komise.

→ Seznam kandidátů

FCHT, FCHI a FTOP volí po jednom zástupci. Dle výsledného pořadí kandidátů v jednotlivých volebních skupinách budou určeni i náhradníci.

 

Komise pro volby do studentské části AS VŠCHT má v tomto pořadí za FTOP, FCHI a FCHT následující složení:

Ing. Jan Černík - hando@email.cz

Boleslav Zahradník - bolek.zahradnik@gmail.com 

Ing. Daniel Kopecký - kopecky.d@seznam.cz

 

V Praze dne 20. 11. 2015

 

Prof. RNDr. Olga Valentová, CSc.
Předsedkyně AS VŠCHT Praha

Ing. Marek Lanč
Předseda studentské části AS VŠCHT Praha

Aktualizováno: 3.12.2017 11:22, Autor: Hynek Moravec

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi