Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Končím studium → Jsem absolvent
iduzel: 71840
idvazba: 87603
šablona: stranka_ikona
čas: 17.6.2024 07:06:44
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 71840
idvazba: 87603
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/koncim-studium/jsem-absolvent'
iduzel: 71840
path: 1/4111/942/994/71788/71796/71840
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Jsem absolvent

Status studenta

Zaniká dnem složení poslední části státní závěrečné zkoušky. 

Oficiálně přestává platit:

  • studentská sleva (jízdné, bankovní účty, menza a další výhody); ISIC karta ale zůstává pro některé slevy aktivní až do konce kalendářního roku
  • ISIC/VŠCHT identifikační karta na vstup a školní přihlašovací údaje – dostupné ještě pár dní po státnicích, zařiďte si tedy včas všechny náležitosti (přeposlání e-mailů, stažení dokumentů apod.)

Status studenta je obnoven dnem zápisu do dalšího studia nebo dalšího úseku studia (magisterské, doktorské).

Co si musím zařídit?

Pro řádné ukončení studia je nutné odevzdat (nejpozději před vydáním diplomu) vaší studijní referentce výstupní list VŠCHT (viz níže v sekci dokumenty ke stažení). Obsahuje potvrzení z různých součástí školy (formou razítka nebo přiloženého e-mailu).

  • Ústav, na kterém jste vypracovali závěrečnou práci – vrácení všech vypůjčených věcí (často včetně klíčů), vyklizení přiřazených prostor, splnění domluvené práce atd; uděluje vedoucí nebo sekretariát ústavu.
  • NTK – vrácení výpůjček, vyrovnání registrovaného účtu; vyřizuje registrační pokladna NTK.
  • Výpočetní centrum VŠCHT – vyrovnání účtu na ISIC/VŠCHT kartě (doplacení/vrácení peněz); vyřizuje zástupce Výpočetního centra (přízemí budovy B, BS82).
  • Koleje – dle podmínek SÚZ; platí pro studenty ubytované na koleji, pro ostatní stačí čestné prohlášení, že na kolejích nikdy nebydleli; vyřizuje Provozní odbor (kolej Sázava). Případné datum vystěhování vychází z vaší ubytovací smlouvy, smlouvu lze v případě potřeby prodloužit do srpna; zájem o ubytování při pokračování v magisterském studiu je nutné nahlásit na Provozní odbor; více informací poskytne SÚZ.
  • Praktický lékař (mimo studentů ÚEM) – potvrzení o absolvování výstupní prohlídky u lékaře, popř. kopie vstupní prohlídky z přihlášky na magisterské studium.
Jak je to se zdravotním/sociálním pojištěním?

Zdravotní pojištění

Stát za vás platí zdravotní pojištění do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k řádnému zakončení studia (např.  pokud úspěšně složíte státnice v červnu, zdravotní pojištění máte pokryté do konce července).

Pokud nastoupíte k dalšímu studiu na vysoké škole (např. magisterské studium), bude za vás hradit pojistné stát i po celou dobu mezi studii, tzn. od ukončení bakalářského studia až do dne, kdy se opět stanete studentem vysoké školy v magisterském programu. Toto období může činit maximálně tři kalendářní měsíce následující po měsíci, v němž bylo ukončeno bakalářské studium.

Ukončení studia, popř. nástup do dalšího studia je nutné hlásit vaší zdravotní pojišťovně, resp. je vhodné ověřit, zda byla tato skutečnost nahlášena školou. Kontaktujte pojišťovnu nejpozději do 8 dnů od vzniku této skutečnosti. V pojišťovně vám poradí, co si případně zařídit a jaké dokumenty doložit. 

Obecně je zdravotní pojištění hrazené státem pouze do 26. roku věku, popř. déle při doktorském studiu.

Více informací naleznete u své pojišťovny, například u VZP.

Sociální pojištění

Ukončením studia nevzniká povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení. Rozhodující je zahájení výdělečné činnosti (OSVČ, nástup do zaměstnání). Doba bez jakékoliv platby pojistného na sociální zabezpečení se ale nezapočítává do starobního důchodu. Více informací naleznete na webu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Chci být se školou dál v kontaktu! – Klub Alumni

Alumni, klub absolventů VŠCHT Praha, sdružuje absolventy a přátele VŠCHT Praha. Usiluje o vytvoření vzájemné komunikační platformy mezi školou, absolventy a současnými studenty.

Klub podporuje rozvoj profesních kontaktů, ať z pohledu získání pracovního místa, nebo uzavření spolupráce na projektu se školou či mezi členy navzájem. S členstvím se pojí i další benefity – pozvánky na společenské, kulturní či sportovní akce školy, možnost účastnit se vzdělávacích přednášek a kurzů nebo využít konzultaci v kariérní poradně.

Více informací a registraci najdete na stránkách Klubu Alumni

Dokumenty ke stažení

Aktualizováno: 15.9.2023 15:47, Autor: Jana Fialová

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
Výstupní list (pro studenty/absolventy Bc. nebo Mgr. studia)12.05.2023

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi