Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Končím studium → Státní závěrečná zkouška
iduzel: 71836
idvazba: 87599
šablona: stranka_ikona
čas: 17.6.2024 06:54:34
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 71836
idvazba: 87599
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/koncim-studium/statni-zaverecna-zkouska'
iduzel: 71836
path: 1/4111/942/994/71788/71796/71836
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška představuje formální zakončení daného stupně studia. Skládá se z obhajoby závěrečné práce a ústního zkoušení.

Podrobné informace vám poskytne směrnice Závěrečné práce a realizace státních závěrečných zkoušek v bakalářských a v magisterských studijních programech (v dokumentech níže).

Pro další rady a tipy z pohledu studentů nahlédněte do informačních příruček Průvodce bakalářem a Průvodce inženýrem.

Bakalářská státní závěrečná zkouška

Co musím mít splněno před státnicemi?

Abyste mohli skládat státní závěrečnou zkoušku, musíte mít splněné všechny studijní povinnosti:

 • odevzdat bakalářskou práci a získat za ni zápočet
 • splnit studijní plán a zároveň získat min. 180 kreditů za celé bakalářské studium, včetně 4 kreditů / 2  kreditů (ÚEM) za tělesnou výchovu
 • požádat v SISu o kontrolu studijních povinností před SZZ

Pokud chcete mít na diplomu uvedeno rodné jméno, musíte ještě před státnicemi o jeho uvedení požádat. Více viz stránku podoba diplomu.

Kdy probíhají státnice?

Bakalářské státnice zpravidla probíhají ve dvou obdobích, v červnu a srpnu (viz Studuji – Organizace ak. roku a výuky). Konkrétní datum státnic vašeho studijního programu je v rámci státnicového období stanoveno tajemníkem ústavu nebo děkanátem.

Období (červen/srpen), ve kterém chcete státnice skládat, si volíte sami – na základě vašeho plnění předepsaných povinností a toho, kdy plánujete odevzdat bakalářskou práci.

Jak se přihlásit ke státnicím?

Každý ústav / studijní program má jiný termín státnic a každá fakulta má jiný způsob přihlašování. Věnujte proto pozornost vašemu školnímu e-mailu, pravidelně kontrolujte nástěnku ústavu apod., aby vám žádná informace neunikla.

Cca týden před zvoleným termínem státnic obdržíte spolu s posudkem vedoucího oficiální pozvánku k SZZ.

 Informace dle fakult/ústavů:

 • FCHT – Přihlašování probíhá v SISu (Termíny zkoušek), na první období v průběhu května/června, na druhé období během července/srpna. Pokud student nestihne splnit předepsané povinnosti, může se z prvního termínu odhlásit. 
 • FTOP – Výběr období (červen/srpen) probíhá koncem dubna na základě rozesílaného e-mailu z děkanátu, konkrétní datum je následně přiděleno automaticky. Pokud student nestihne splnit předepsané povinnosti, může na děkanátu požádat o změnu termínu.
 • FPBT – Přihlašování na první termín (červen) probíhá v SISu (Termíny zkoušek), a to do cca první poloviny června. Na druhý termín (srpen) se nepřihlašuje, je přiřazen automaticky. Pokud student nestihne splnit předepsané povinnosti v červnu, může se z prvního termínu odhlásit. 
 • FCHI – Termíny státnic jsou studentům představeny v rámci předmětu „Seminář k bakalářské práci“. Pomocí speciálního online dokumentu si student vybírá okruhy a předběžně volí první či druhý termín SZZ. Pokud student nestihne splnit předepsané povinnosti pro první termín SZZ, bude přihlášen automaticky na druhý termín.
 • ÚEM – Přihlašování probíhá dle pokynů studijní referentky, přes studijní oddělení.
Kde najít státnicové okruhy?

Bakalářské státnice se skládají ze 3 okruhů, které jsou vypsané na webových stránkách fakult/ústavů. 

Jak SZZ probíhá?

Nejprve budete vyzvání k přednesení vaší bakalářské práce, formou prezentace. Po přečtení posudku od vašeho vedoucího následuje volná diskuze, kdy členové komise pokládají své otázky k bakalářské práci.

Po uzavření diskuze o práci následuje zkoušení z jednotlivých okruhů. Z každého okruhu zkouší jeden člen z komise, ostatní se mohou doptat.

Každý okruh je pak zvlášť ohodnocen známkou, stejně jako samotná práce. Celková známka ze SZZ je průměrem z těchto dílčích známek. Výsledky se dozvíte v den státnic (dle komise ihned po dozkoušení, po dopoledním/odpoledním bloku, nebo na závěr dne).

Celá SZZ trvá většinou jednu hodinu.

Co když státnice nezvládnu?

Pokud neuspějete v některé části SZZ, musíte zkoušku opakovat. Opakuje se pouze okruh, který student nezvládl, popř. obhajoba práce (nikoliv zkouška jako celek). Při neúspěchu u SZZ může dojít k přerušení studia (viz Studijní a zkušební řád, Studuji – Studijní předpisy).

Co když mám státnice až v srpnu?

Srpnový termín státnic je určen studentům, kteří nestihli včas splnit předepsané povinnosti a odevzdat závěrečnou práci, popřípadě nezvládli některou z částí SZZ v červnovém termínu. O zájmu o srpnový termín je nutné včas informovat děkanát / studijní oddělení, resp. se odhlásit z prvního červnového termínu.

Pokud skládáte SZZ v srpnu, je možné diplom / doklad o absolvování bakalářského studia pro přijímací řízení do magisterského studia dodat po složení státnic.

Magisterská státní závěrečná zkouška

Co musím mít splněno před státnicemi?

Abyste mohli skládat státní závěrečnou zkoušku, musíte mít splněné všechny studijní povinnosti:

 • odevzdat diplomovou práci a získat za ni zápočet
 • splnit studijní plán, tj. získat min. 120 kreditů za celé magisterské studium
 • splnit povinnou odbornou praxi, pokud je v daném programu povinná (zjistíte ze stud. plánu)
 • požádat v SISu o kontrolu studijních povinností před SZZ

Pokud chcete mít na diplomu uvedeno rodné jméno, musíte ještě před státnicemi o jeho uvedení požádat. Více viz stránku podoba diplomu.

Kdy probíhají státnice?

Magisterské státnice probíhají obvykle v červnu. Termíny se řídí aktuálním výnosem Organizace akademického roku (viz Studuji – Organizace ak. roku a výuky). O přesném datu a harmonogramu SZZ budete informování e-mailem sekretariátem příslušného ústavu.

V případě nenadálé situace, která by bránila absolvování SZZ v červnovém termínu, lze pořádat o odklad. Náhradní termín bývá obvykle v srpnu, ale tento termín není nárokový a vždy je situace řešena individuálně. Informujte se u své studijní referentky, základem je vše řešit včas.

Jak se přihlásit ke státnicím?

K magisterské SZZ jste automaticky přihlášeni po odevzdání diplomové práce. Termín zkoušky se dozvíte v SISu, popř. z oficiální pozvánky, která vám přijde e-mailem.

V případě otázek či problémů s přiděleným termínem kontaktujte ústav, na kterém vypracováváte diplomovou práci.

Kde najít státnicové okruhy?

Zkouší se ze 4 okruhů, které najdete vypsané na webu příslušné fakulty nebo ústavu.

  Jak SZZ probíhá?

  Nejprve budete vyzvání k přednesení vaší diplomové práce. Po přečtení posudků a hodnocení vedoucího a oponenta budou položeny jejich otázky, pokud v posudku jsou. Otázky dostanete současně s posudky předem a máte povinnost na ně písemně vypracovat odpovědi. Odpovědi předáte před začátkem SZZ zapisovateli. Po položení otázek na ně vlastními slovy odpovíte a bude otevřena volná diskuze k diplomové práci.

  Po uzavření diskuze o diplomové práci následuje zkoušení z jednotlivých zkušebních okruhů.

  Hodnocena je obhajoba diplomové práce a jednotlivé okruhy, výsledná známka je jedna souhrnná.

  Výsledek SZZ se dozvíte v průběhu zkušebního dne (dle komise bezprostředně po zkoušení, po dopoledním/odpoledním bloku, nebo na konci celého dne).

  SZZ trvá cca 1,5 hodiny.

  Co když státnice nezvládnu?

  Pokud neuspějete v některé části SZZ, musíte zkoušku opakovat. Opakuje se pouze okruh, který student nezvládl, popř. obhajoba práce (nikoliv zkouška jako celek). Při neúspěchu u SZZ může dojít k přerušení studia (viz Studijní a zkušební řád, Studuji – Studijní předpisy).

  Hledáte jiné informace specifické pro vaši fakultu/ústav?

  Dokumenty

  Aktualizováno: 29.5.2024 22:26, Autor: Jana Fialová

  Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
  A/S/961/6/2021Závěrečné práce a realizace státních závěrečných zkoušek v bakalářských a v magisterských studijních programech06.09.2021

  KONTAKT

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČ: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Copyright VŠCHT Praha
  Za informace odpovídá Oddělení komunikace

  Mapa webu
  Sociální sítě
  zobrazit plnou verzi