Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Studijní programy → Bakalářské studijní programy → Detail programu
iduzel: 61454
idvazba: 72894
šablona: stranka
čas: 26.9.2023 23:48:35
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/studium/studijni-programy/studijni-plany-bc
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 61454
idvazba: 72894
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/studijni-programy/studijni-plany-bc/program/22330/B301'
iduzel: 61454
path: 1/4111/942/994/71788/48996/48997/61454
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biochemie a biotechnologie

Biochemie a biotechnologie

Biochemie a biotechnologie je dlouhodobě nejpopulárnější program na Fakultě potravinářské a biochemické technologie. Je ideální pro studenty, které kromě chemie baví i biologie, zajímají se o mikroorganismy včetně virů, živočišné a rostlinné buňky a současně o jejich využití v biotechnologiích, bioinženýrství, genovém inženýrství a při výrobě léčiv.

Studijní program poskytuje klíčové kompetence a praktické dovednosti zejména v chemii, biochemii, mikrobiologii, molekulární biologii a jejich praktické aplikace v biotechnologii, farmacii, medicíně a dalších příbuzných oborech. Součástí studia je též nabídka zahraničních studijních pobytů. Podle zvolené specializace se z vás stanou odborníci v širokém spektru biotechnologií (od pivovarství přes výrobu léčiv až k ochraně životního prostředí) a budete výborně připraveni pro navazující magisterské studium ve studijních programech Biochemie a buněčná biologie, Mikrobiologie a genové inženýrství, Biotechnologie a bioinženýrství a Přírodní látky a léčiva.

Uplatnění

  • Navazující magisterské studium přírodovědného nebo technického směru
  • Průmyslové firmy podnikající v oblasti biotechnologií a farmacie
  • Vědecké a výzkumné organizace
  • Společnosti působící v ochraně životního prostředí
  • Akreditované, kontrolní a provozní laboratoře
  • Zdravotnická zařízení
  • Úřady státní správy

Specializace - Biotechnologie a bioinženýrství

Výběrem této specializace získáte vzdělání propojující chemické, biologické a inženýrské obory. Získáte komplex znalostí a dovedností nezbytných pro řízení průmyslových biotechnologických procesů, například pivovarství a sladařství, lihovarství vinařství, produkci léčiv, biopaliv, ale též technologie pro likvidaci a zpracování odpadů a ochranu životního prostředí. Získáte rozsáhlé teoretické znalosti a praktické dovednosti pro práci ve výzkumných a provozních laboratořích.
→ více

Specializace - Přírodní látky a léčiva

Tato specializace vám poskytne odborné znalosti zaměřené na charakteristiku a biologickou aktivitu přírodních látek. Získáte praktické dovednosti pro jejich biotechnologickou přípravu pomocí mikroorganismů a tkáňových buněk, izolaci z přírodních zdrojů nebo úplnou chemickou syntézu těchto látek, ale i dalších léčiv. Porozumíte jejich uplatnění ve farmacii a medicíně, včetně mechanismů účinku v lidském organismu. Získáte základní znalosti v oblasti vývoje, registrace a patentové ochrany léčiv.
→ více

Specializace - Biochemie a mikrobiologie

Specializace Biochemie a mikrobiologie vám nabízí možnost porozumět fungování komplexních chemických pochodů v každé buňce, ať už bakteriální či lidské. Studiem této specializace nejen získáte přehled o biochemických dějích v různých typech organismů, ale porozumíte fascinujícímu světu mikroorganismů a teoreticky i prakticky si osvojíte biochemické, mikrobiologické i molekulárně-biologické metody.
→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Garant studia Martin Halecký
Místo studia Praha
Kapacita 150 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0512A130002
VŠCHT kód B301
Aktualizováno: 19.1.2022 16:28, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi