Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Začínám studovat → Zápis ke studiu
iduzel: 71794
idvazba: 87540
šablona: stranka_ikona
čas: 29.5.2024 16:16:23
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 71794
idvazba: 87540
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/zacinam-studovat/zapis-ke-studiu'
iduzel: 71794
path: 1/4111/942/994/71788/71793/71794
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Zápis ke studiu

Zápis ke studiu, do 1. ročníku (bakalářského i magisterského studia), probíhá obvykle na konci června / začátku července (orientační termíny na studuj). Zápisy jsou organizovány po fakultách a jednotlivých studijních programech. Přesný termín, čas a další podrobnosti se dozvíte z pozvánky, která vám bude zaslána elektronicky společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu.

Zápisy ke studiu jsou v gesci děkanátů jednotlivých fakult, resp. studujního oddělení ÚEM. Kontakty na studijní referentky naleznete v sekci Studuji – Děkanáty a kontakty.

Bakalářské studium: Co musím k zápisu donést?

Předem si jednotlivé písemnosti nastudujte (zejm. pravidla pro užívání PC sítě a kdy a jestli máte nárok na stipendia), ať vás během zápisu nic nezaskočí a nic vám nechybí. Veškeré formuláře a dokumenty jsou ke stažení níže, na konci stránky.

Před zápisem bude ověřena vaše totožnost (občanský průkaz, popř. cestovní pas).

Připravte si, prosím:

 • originál lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu (zůstává škole) – netýká se ÚEM
 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud již nebylo dodáno dříve; zůstává škole)
 • formuláře k zápisu společné pro celou VŠCHT Praha (vyplněné a podepsané):
  • Evidenční karta studenta
  • Souhlas s nakládáním s osobními údaji
  • BOZP vstupní školení
  • Prohlášení  o seznámení se s "Pravidly užívání počítačů a počítačové sítě na VŠCHT Praha"
 • dále podle potřeby:
  • Potvrzení o studiu
   • slouží jako potvrzení pro rodiče ke slevě na daních, pro dopravce apod.; lze případně vygenerovat v SISu i později
  • Žádost obecná
   • používá se při specifických případech neuvedených výše; obvykle není u zápisu potřeba
  • Žádost o ubytovací stipendium
   • bude možné požádat prostřednictvím SIS, přesné instrukce se včas dozvíte od děkanátu / studijního oddělení
 • další náležitosti dle instrukcí z děkanátu přímo vaší fakulty, viz pozvánka
Nastupuji na VŠCHT Praha až na magisterské studium: Co musím k zápisu donést?

Je nutné si předem nastudovat jednotlivé písemnosti (zejm. pravidla pro užívání PC sítě a kdy a jestli máte nárok na stipendia), ať vás během zápisu nic nezaskočí a nic vám nechybí. Veškeré formuláře a dokumenty jsou ke stažení níže, na konci stránky

Před zápisem bude ověřena vaše totožnost (občanský průkaz, popř cestovní pas).

Připravte si, prosím:

 • originál lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu – netýká se ÚEM
 • úředně ověřenou kopii diplomu (pokud jste diplom již obdrželi), případně potvrzení o úspěšném vykonání SSZ a absolvování bakalářského studia (uchazeči mimo VŠCHT Praha)
 • formuláře k zápisu společné pro celou VŠCHT Praha (vyplněné a podepsané):
  • Evidenční karta studenta
  • Souhlas s nakládáním s osobními údaji
  • BOZP vstupní školení
  • Prohlášení  o seznámení se s "Pravidly užívání počítačů a počítačové sítě na VŠCHT Praha"
 • dále podle potřeby:
  • Potvrzení o studiu
   • slouží jako potvrzení pro rodiče ke slevě na daních, pro dopravce apod.; lze případně vygenerovat v SISu i později
  • Žádost obecná
   • používá se při specifických případecneuvedených výše
   • obvykle není u zápisu potřeba
  • Žádost o ubytovací stipendium
   • bude možné požádat prostřednictvím SIS, přesné instrukce se včas dozvíte od děkanátu / studijního oddělení
 • další náležitosti dle instrukcí  z děkanátu přímo vaší fakulty, viz pozvánka
Nemohu se k zápisu dostavit.

V případě, že stanovený termín zápisu není možné ze závažných důvodů dodržet, kontaktujte co nejdříve děkanát své fakulty / studijní oddělení ÚEM, kde vám bude stanoven náhradní termín zápisu.

Náhradní termín zápisu je obvykle na konci srpna.  

Co udělat po zápisu?

Před začátkem semestru, nebo nejpozději během jeho prvního týdne, si musíte dozařídit pár formalit.

Identifikační karta studenta

 • karta VŠCHT nebo mezinárodní ISIC průkaz
  • slouží pro vstup do budov VŠCHT Praha a počítačových učeben, bezhotovostní platby za tisk a kopírování, stravovací průkaz v menze v Dejvicích a na Jižním městě atd.
  • můžete si vybrat ze 2 variant: VŠCHT ID karta nebo ISIC karta
 • Kde? V Kartovém centru VŠCHT Praha (budova B, suterén, místnost S06, vedle Carbonu).
 • Jak? Je nutné se prokázat průkazem totožnosti a nechat se vyfotografovat (vlastní fotka není možná). Za ISIC kartu se platí poplatek (pozor, pouze v hotovosti), VŠCHT karta je zdarma.
 • Kdy? Nejpozději před začátkem semestru, abyste se první školní den dostali do budov.
 • Otevírací dobu Kartového centra a více informací najdete na webu Výpočetního centra.

Zapsání na tělesnou výchovu

 • Studenti bakalářského studia (mimo studentů ÚEM) musí získat během 1. až 5. semestru min. 4 zápočty (lze i více); získají za ně max. 4 kredity.
 • Kdy se zapsat? Zápis je otevřen dle harmonogramu ak. roku, cca 14 dní před začátkem semestru. Přesné datum si zapamatujte, místa na tělocviku se obsazují rychle.
 • Kde a jak se zapsat? Zápis do kurzů probíhá v SISu – videonávod zde.
 • Další informace o TV a popis sportů a sportovišť najdete na webu Ústavu tělesné výchovy a sportu.

Zapsání čísla bankovního účtu do SISu

 • Číslo bankovního účtu uložte v SISu na kartě Osobní údaje.

Potvrzení o studiu

 • Pokud jste nevyřídili u zápisu, nebo potřebujete další (pro rodiče, dopravce, apod.).
 • Potvrzení o studiu vám potvrdí vaše studijní referentka, popř. ho lze získat v SISu – videonávod zde.

Lítačka / Kupón na MHD

 • S potvrzením o studiu máte nárok na slevu na jízdném. Pozor, roční studentské jízdné lze zakoupit pouze v určitém období (zpravidla polovina srpna až konec října).
 • Veškeré informace o pražské MHD, tarifech atd. najdete na webu Pražské integrované dopravy.

Ubytovací stipendium

 • Žádost se podává v SISu.
 • Nárok má každý student řádně zapsaný do prezenční formy studia, který nepřekročil standardní dobu studia a NEMÁ trvalé bydliště hlášené v hl. m. Praze, popř. v okrese Most u studentů v Univerzitním centru Litvínov VŠCHT – FS ČVUT – ORLEN Unipetrol.
 • Více informací o stipendiu najdete v sekci Studuji – Stipendia.

V případě potřeby: Sociální stipendium

 • Pokud se nacházíte v těžké finanční/životní situaci.
 • Přiznání je podmíněno písemným potvrzením od orgánu státní sociální podpory (vydá na žádost studenta)
 • Více informací najdete v sekci Studuji – Stipendia; žádost doporučujeme nejprve konzultovat se studijní referentkou, aby byly dodány potřebné dokumenty, a následně podat na začátku ak. roku.
Imatrikulace

Imatrikulace je krátký ceremoniál, sloužící jako oficiální uvítání na škole a přijetí do akademické obce univerzity. Skládá se imatrikulační slib, jehož obsahem je především plnění závazků vůči škole, ale také chování v souladu s etickými principy během studia i následně při výkonu povolání. 

Imatrikulace se obvykle koná během prvního týdne semestru (tj. polovina září), přesný termín, čas a další podrobnosti se včas dozvíte z informačního e-mailu, který vám bude zaslán děkanátem / studijní referentkou vaší fakulty.

Imatrikulace se koná pouze pro studenty nastupující do 1. ročníku bakalářského studia, magisterského stupně se netýká.

 

Dokumenty ke stažení

Aktualizováno: 28.6.2023 17:06, Autor: Jana Fialová

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
vzorEvidenční karta studenta (POUZE VZOR)
formulářSouhlas s nakládáním s osobními údaji
formulářProhlášení o seznámení se s „Pravidly užívání počítačů a počítačové sítě na VŠCHT Praha“
Bezpečnostní zásady pro studenty VŠCHT Praha02.01.2024
formulářPotvrzení o studiu
formulářSociální stipendium - žádost
formulářŽádost obecná (univerzální formulář)
Matice dokladování vzdělání

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi