Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Akreditované studijní programy
iduzel: 1371
idvazba: 1680
šablona: stranka
čas: 19.9.2019 10:13:21
verze: 4603
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Akreditované studijní programy

Nové akreditace pod NAÚ

Seznam akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů k 3. dubnu 2019

 

Seznam akreditovaných studijních programů na VŠCHT Praha

Seznam akreditovaných studijních programů (ke dni 23.1.2017) 

Fakulta chemické technologie

Kód studijního programu

 (STUD

Prog)

Název studijního

programu

Kód studijního oboru

(KKOV)

Název studijního

oboru

Standardní doba studia v akademických rocích)

 Forma studia1))

Akreditace do

 

 

Poznámka

B 2819

Aplikovaná chemie a materiály

 

2801R013

Chemie a chemické technologie

3

 

 

PK

31.5.2021

 

2808R009

Chemie a technologie materiálů

3

 

 

PK

31.5.2021

 

2808R026

Chemie materiálů pro automobilový průmysl

3

 

 

P

31.3.2022

 

2805R012

Chemie a materiály pro ekologické aplikace

3

 

 

P

31.8.2019

 

2801R023

Vodíkové a membránové technologie

3

 

 

P

31.5.2021

 

3902R058

Softwarové inženýrství pro chemické aplikace

3

 

 

P

31.8.2019

dostudování, MSMT/48826/2013

B 2824

Syntéza a výroba léčiv

2801R017

Syntéza a výroba léčiv

3

 

 

P

31.8.2019

 

B 2840

Biomateriály pro medicínské využití

2808R029

Biomateriály pro medicínské využití

3

 

 

P

31.8.2019

 

B2841

Forenzní analýza

2802R013

Chemie a materiály ve forenzní analýze

3

 

 

P

31.7.2024

 

B 2823

Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví-uměleckořemeslných děl

2801R016

Technologie konzervování a restaurování

3

 

 

P

31.8.2019

 

8206R111

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

4

 

 

P

31.8.2019

 

8206R112

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

4

 

 

P

31.8.2019

 

8206R113

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

4

 

 

P

31.8.2019

 

B 2843

B

Chemistry and Technology

2808R030

Chemistry and Materials

3

 

 

P

31.8.2019

 

2801R026

Chemistry and Technology

3

 

 

P

31.12.2021

 

B 2845

Chemická informatika a bioinformatika

3902R061

Bioinformatika

3

 

 

P

31.8.2019

 

N 2801

Chemie a chemické technologie

Chemistry and Chemical Technologies

2801T014

Základní a speciální anorganické technologie

 

2

 

PK

31.5.2021

 

2801T015

Technologie organických látek a chemické speciality

 

2

 

PK

31.5.2021

 

3902T044

Aplikovaná informatika v chemii

 

2

 

P

31.8.2019

dostudování, MSMT/48826/2013

2801T025

Membrane Materials and Process Engineering

 

2

 

P

31.8.2019

 

2801T023

Vodíkové a membránové technologie

 

2

 

P

31.5.2021

 

N 2813

 

Chemie materiálů a materiálové inženýrství

 

2808T011

Anorganické nekovové materiály

 

2

 

PK

31.5.2021

 

2808T012

Kovové materiály

 

2

 

PK

31.5.2021

 

2808T013

Polymerní materiály

 

2

 

PK

31.5.2021

 

2808T014

Materiály pro elektroniku

 

2

 

PK

31.5.2021

 

2808T034

Biomateriály

 

2

 

P

31.8.2019

 

3942T002

Nanomateriály

 

2

 

P

31.8.2019

 

N 2827

Anorganická, organická a makromolekulární chemie

1401T002

Anorganická chemie

 

2

 

P

31.8.2019

 

1402T001

Organická chemie

 

2

 

P

31.8.2019

 

1405T002

Makromolekulární chemie

 

2

 

P

31.8.2019

 

N 2824

Syntéza a výroba léčiv

2801T018

Syntéza léčiv

 

2

 

P

31.8.2019

 

2801T019

Výroba léčiv

 

2

 

P

31.8.2019

 

N 2843

Chemistry and Technology

2802T014

Applied Chemistry

 

2

 

P

31.8.2019

 

2808T033

Chemistry of Materials

 

2

 

P

31.8.2019

 

2808T032

Engineering and Technology

 

2

 

P

31.8.2019

 

N2845

Chemická informatika a bioinformatika

3902T061

Bioinformatika

2

 

 

P

31.8.2019

 

N 2828

Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

2801T016

Technologie konzervování a restaurování

 

2

 

P

31.8.2019

 

N 2841

Forenzní analýza

2802T017

Forenzní chemie

 

2

 

P

31.8.2019

 

P 1417

Chemie (čtyřletý)

Chemistry

1401V002

Anorganická chemie

 

 

4

PK

31.10.2019

 

1401V002

Inorganic Chemistry

 

 

4

PK

31.10.2019

 

1405V002

Makromolekulární chemie

 

 

4

PK

31.10.2019

 

1405V002

Macromolecular Chemistry

 

 

4

PK

31.10.2019

 

1402V001

Organická chemie

 

 

4

PK

31.10.2019

 

1402V001

Organic Chemistry

 

 

4

PK

31.10.2019

 

P 2832

Chemie a chemické technologie

(čtyřletý)

Chemistry and Chemical Technologies

2801V001

Anorganická technologie

 

 

4

PK

31.10.2019

 

2801V001

Inorganic Technology

 

 

4

PK

31.10.2019

 

2801V003

Organická technologie

 

 

4

PK

31.10.2019

 

2801V003

Organic Technology

 

 

4

PK

31.10.2019

 

P 2833

Chemie a technologie materiálů

(čtyřletý)

Chemistry and Technology of Materials

2808V003

Chemie a technologie anorganických materiálů

 

 

4

PK

31.10.2019

 

2808V003

Chemistry and Technology of Inorganic Materials

 

 

4

PK

31.10.2019

 

3911V011

Materiálové inženýrství

 

 

4

PK

31.10.2019

 

3911V011

Materials Engineering

 

 

4

PK

31.10.2019

 

2109V009

Metalurgie

 

 

4

PK

31.10.2019

 

2109V009

Metallurgy

 

 

4

PK

31.10.2019

 

P 2824

Syntéza a výroba léčiv

Synthesis and Production of Drugs

2801V024

Léčiva a biomateriály

 

 

4

PK

31.8.2023

 

2801V024

Drugs and Biomaterials

 

 

4

PK

31.8.2023

 

 

Fakulta technologie ochrany prostředí

Kód studijního programu (STUD

Prog)

Název studijního

programu

Kód studijního oboru

(KKOV)

Název studijního

oboru

Standardní doba studia v akademických rocích

 Forma studia

Akreditace do

 

B 2814

Technologie pro ochranu životního prostředí

2805R002

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

3

 

 

PK

31.5.2021

 

2811R005

Chemie a technologie paliv a prostředí

3

 

 

PK

31.5.2021

 

2805R009

Alternativní energie a životní prostředí

3

 

 

P

31.5.2021

 

2805R010

Chemie a toxikologie životního prostředí

3

 

 

P

31.5.2021

 

2805R013

Analytická chemie životního prostředí

3

 

 

PK

31.8.2019

 

2805R015

Odpadové hospodářství

3

 

 

P

31.10.2020

dostudování, MSMT-22864/2016-1

2805R016

Průmyslová ekologie

3

 

 

P

31.10.2020

 dostudování, MSMT-22864/2016-1

B 2843

Chemistry and Technology

2805R014

Environmental Chemistry and Technology

3

 

 

P

31.8.2019

 

2801R026

Chemistry and Technology

3

 

 

P

31.12.2021

 

B2841

Forenzní analýza

2802R013

Chemie a materiály ve forenzní analýze

3

 

 

P

31.7.2024

 

N 2814

Technologie pro ochranu životního prostředí

2805T005

Technologie vody

 

2

 

PK

31.5.2021

 

2805T002

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

 

2

 

PK

31.5.2021

 

2811T005

Chemie a technologie paliv a prostředí

 

2

 

PK

31.5.2021

 

2805T013

Analytická chemie životního prostředí

 

2

 

PK

31.8.2019

 

2805T015

Odpadové hospodářství

 

2

 

PK

31.5.2024

 

2805T016

Průmyslová ekologie

 

2

 

PK

31.5.2024

 

N 2843

Chemistry and Technology

2805T017

Environmental Chemistry and Technology

 

2

 

P

31.8.2019

 

N 2841

Forenzní analýza

2802T017

Forenzní chemie

 

2

 

P

31.8.2019

 

N 2842

Environmental Technology and Engineering

2805T000

 

 

2

 

P

31.7.2024

 

P 2834

Chemie a technologie ochrany

životního prostředí  (čtyřletý)

Environmental Chemistry and Technology

2805V002

Chemie a technologie ochrany

životního prostředí

 

 

4

PK

31.10.2019

 

2805V002

Environmental Chemistry and Technology

 

 

4

PK

31.8.2019

 

P 2835

Chemie a technologie paliv

a prostředí  (čtyřletý)

Chemistry and Technology of Fuels and Environment

3907V003

Energetika v chemicko-technologických procesech

 

 

4

PK

31.8.2019

nepřijímat nové studenty

3907V003

Physicochemical Processes in Power Engineering

 

 

4

PK

31.8.2019

nepřijímat nové studenty

2811V001

Chemické a energetické zpracování paliv

 

 

4

PK

31.10.2019

 

2811V001

Chemical Processing of Fuels and Energetics

 

 

4

PK

31.10.2019

 

 

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Kód studijního programu (STUD

Prog)

Název studijního

programu

Kód studijního oboru

(KKOV)

Název studijního

oboru

Standardní doba studia v akademických rocích

Forma studia

Akreditace do

 

B 2902

Potravinářská a biochemická technologie

 

2901R013

Technologie potravin

3

 

 

PK

31.5.2021

 

2901R004

Chemie a analýza potravin

3

 

 

PK

31.5.2021

 

2810R005

Biochemie a biotechnologie

3

 

 

PK

31.5.2021

 

B 2824

Syntéza a výroba léčiv

2801R020

Biotechnologie léčiv

3

 

 

P

31.5.2021

 

B 2841

Forenzní analýza

2802R012

Forenzní analýza

3

 

 

P

31.5.2021

 

B 2843

Chemistry and Technology

2901R030

Food and Biochemical Technology

3

 

 

P

31.8.2019

 

2801R026

Chemistry and Technology

3

 

 

P

31.12.2021

 

N 2904

Technologie potravin

2901T013

Technologie potravin

 

2

 

PK

31.5.2021

 

N 2903

Chemie a analýza potravin

2901T022

Kvalita a bezpečnost potravin

 

2

 

PK

31.5.2021

 

2901T023

Chemie přírodních látek

 

2

 

PK

31.5.2021

 

N 2810

Biochemie a biotechnologie

 

2810T003

Obecná a aplikovaná biochemie

 

2

 

PK

31.5.2021

 

1510T001

Mikrobiologie

 

2

 

PK

31.5.2021

 

2810T001

Biotechnologie

 

2

 

PK

31.5.2021

 

N 2824

Syntéza a výroba léčiv

2801T020

Biotechnologie léčiv

 

2

 

P

31.3.2019

 

N 2838

Klinická bioanalytika

2810T010

Laboratorní metody a příprava léčivých přípravků

 

2

 

P

31.8.2019

 

N 2843

Chemistry and Technology

2810T011

Biotechnology

 

2

 

P

31.8.2019

 

N 2841

Forenzní analýza

2802T018

Forenzní biologická analýza

 

2

 

P

31.8.2019

 

N 2842

Environmental Technology and Engineering

2805T000

 

 

2

 

P

31.7.2024

 

P 1417

Chemie  (čtyřletý)

Chemistry

1402V001

Organická chemie

 

 

4

PK

31.3.2020

 

1402V001

Organic Chemistry

 

 

4

PK

31.3.2020

 

1406V002

Biochemie

 

 

4

PK

31.10.2019

 

1406V002

Biochemistry

 

 

4

PK

31.10.2019

 

P 1528

Mikrobiologie  (čtyřletý)

Microbiology

1510V001

Mikrobiologie

 

 

4

PK

31.10.2019

 

1510V001

Microbiology

 

 

4

PK

31.10.2019

 

P 2836

Biochemie a biotechnologie (čtyřletý)

Biochemistry and Biotechnology

2810V001

Biotechnologie

 

 

4

PK

31.10.2019

 

2810V001

Biotechnology

 

 

4

PK

31.10.2019

 

P 2906

Chemie a technologie potravin (čtyřletý)

Food Chemistry and Technology

2901V004

Chemie a analýza potravin

 

 

4

PK

31.10.2019

 

2901V004

Food Chemistry and Analysis

 

 

4

PK

31.10.2019

 

2901V013

Technologie potravin

 

 

4

PK

31.10.2019

 

2901V013

Food Technolgoy

 

 

4

PK

31.10.2019

 

P 2824

Syntéza a výroba léčiv

Synthesis and Production of Drugs

2801V024

Léčiva a biomateriály

 

 

4

PK

31.8.2023

 

2801V024

Drugs and Biomaterials

 

 

4

PK

31.8.2023

 

 

Fakulta chemicko-inženýrská

Kód studijního programu (STUD

Prog)

Název studijního

programu

Kód studijního oboru

(KKOV)

Název studijního

oboru

Standardní doba studia v akademických rocích

Forma studia

Akreditace do

 

B 2815

Inženýrství a management

 

2807R020

Procesní inženýrství a management

3

 

 

PK

31.8.2019

 

2802R015

Analytická a fyzikální  chemie

3

 

 

PK

31.5.2021

 

B 2845

Chemická informatika a bioinformatika

3902R023

Inženýrská informatika

3

 

 

P

31.7.2022

 

B 1407

Chemie

1407R005

Chemie

3

 

 

P

31.3.2020

 

B 2824

Syntéza a výroba léčiv

2801R022

Analýza léčiv

3

 

 

P

31.8.2019

 

B 2839

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

2807R018

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

3

 

 

P

31.7.2022

 

B 2843

Chemistry and Technology

2807R019

Chemistry, Engineering and Technology

3

 

 

P

31.8.2019

 

2801R026

Chemistry and Technology

3

 

 

P

31.12.2021

 

N 2844

Analytická a fyzikální chemie

2802T008

Analytická chemie a jakostní inženýrství

 

2

 

PK

31.5.2021

 

2802T002

Fyzikální chemie

 

2

 

PK

31.5.2021

 

2802T016

Molekulární analytická a fyzikální chemie

 

2

 

PK

31.5.2021

 

N 2817

Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

2807T015

Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

 

2

 

PK

31.8.2019

 

N 2818

Procesní inženýrství a informatika

2807T021

Chemické inženýrství a bioinženýrství

 

2

 

PK

31.5.2021

 

3902T059

Senzorika a kybernetika v chemii

 

2

 

PK

31.5.2021

 

N 2824

Syntéza a výroba léčiv

2801T022

Analýza léčiv

 

2

 

P

31.8.2019

 

N 2843

Chemistry and Technology

2802T014

Applied Chemistry

 

2

 

P

31.8.2019

 

2808T032

Engineering and Technology

 

2

 

P

31.8.2019

 

N 3948

Aplikovaná inženýrská informatika

Applied Information Engineering

3902T050

Aplikovaná inženýrská informatika

 

2

 

P

31.8.2019

 

3902T050

Applied Information Engineering

 

2

 

P

31.8.2019

 

N 2841

Forenzní analýza

2802T017

Forenzní chemie

 

2

 

P

31.8.2019

 

P 2807

Chemické a procesní inženýrství

2807V009

Řízení a ekonomika podniku

 

 

3

PK

31.8.2019

nepřijímat nové studenty

MSMT-13145/2012-37

P 1103

Aplikovaná matematika

1103V004

Aplikovaná matematika

 

 

3

PK

31.10.2019

 

P 1417

Chemie (čtyřletý)

Chemistry

1403V001

Analytická chemie

 

 

4

PK

31.10.2019

 

1403V001

Analytical Chemistry

 

 

4

PK

31.10.2019

 

1404V001

Fyzikální chemie

 

 

4

PK

31.10.2019

 

1404V001

Physical Chemistry

 

 

4

PK

31.10.2019

 

P 2837

Chemické a procesní inženýrství (čtyřletý)

Chemical and Process Engineering

2807V004

Chemické inženýrství

 

 

4

PK

31.10.2019

 

2807V004

Chemical Engineering

 

 

4

PK

31.10.2019

 

2612V045

Technická kybernetika

 

 

4

PK

31.10.2019

 

2612V045

Technical Cybernetics

 

 

4

PK

31.10.2019

 

P 2824

Syntéza a výroba léčiv

Synthesis and Production of Drugs

2801V024

Léčiva a biomateriály

 

 

4

PK

31.8.2023

 

2801V024

Drugs and Biomaterials

 

 

4

PK

31.8.2023

 

VŠCHT Praha

Kód studijního programu (STUD

Prog)

Název studijního

programu

Kód studijního oboru

(KKOV)

Název studijního

oboru

Standardní doba studia v akademických rocích

Forma studia

Akreditace do

 

B 7507

Specializace v pedagogice

7504R100

Učitelství  odborných předmětů

3

 

 

PK

31.8.2019

 

 

P - prezenční forma studia

K - kombinovaná forma studia

Aktualizováno: 15.8.2019 10:53, Autor: Lea Knoblochová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi