Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Předpisy a dokumenty → Výnosy
iduzel: 65093
idvazba: 77882
šablona: stranka
čas: 1.6.2023 21:15:06
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 65093
idvazba: 77882
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/uredni-deska/predpisy-a-dokumenty/vynosy'
iduzel: 65093
path: 1/4111/942/994/1011/1/4111/942/994/1220/53642/65093
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výnosy

Přehled aktuálně platných výnosů vydaných na VŠCHT Praha. Pro zobrazení některých norem je nutné být v počítačové síti VŠCHT Praha nebo se přihlásit školním loginem do webu.

Na intranetu je také dostupný archiv všech vydaných výnosů (i již neplatných).

 

Aktualizováno: 29.6.2022 18:36, Autor: Jan Kříž

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
A/V/962/4/2022Ověřování střetu zájmů a uplatňování individuálních finančních sankcí pro projekty NPO01.01.2023
A/V/961/3/2023Odměňování členů Akademického senátu VŠCHT Praha01.02.2023
A/V/962/3/2022Optimalizace spotřeby laboratorního skla na VŠCHT Praha02.11.202231.12.2023
A/V/961/19/2022Zrušení nutnosti nostrifikace dosaženého zahraničního vysokoškolského vzdělání pro uzavření pracovněprávního vztahu na VŠCHT Praha01.11.2022
A/V/961/17/2022Optimalizace spotřeby elektrické energie, tepla, vody a spotřebního materiálu na VŠCHT Praha5.10.2022
A/V/961/4/2023Opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny (přijímací řízení pro Ukrajince)13.01.202331.08.2023
A/V/961/18/2021Mezinárodní sankce - prevence zneužití kapacit VŠCHT Praha22.11.2021
A/V/961/26/2020Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha - IGRA@UCTP11.12.202030.06.2023
A/V/961/19/2020Prodloužení standardní doby studia v DSP, návaznost na prezenční / kombinovanou formu studia (v souvislosti s pandemií COVID19 v roce 2020)17.07.202030.09.2023
A/V/961/10/2020Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi19.03.2020
A/V/961/8/2020Protiepidemická opatření na VŠCHT Praha ke snížení rizika nákazy koronavirem SARS-CoV-204.03.2020
A/V/961/7/2020Mimořádná protiepidemická opatření na VŠCHT Praha12.02.2020
A/V/961/23/2019Statut a jednací řád Mezinárodního evaluačního panelu pro VŠCHT Praha01.01.2020
A/V/962/1/2020O povinném vybavení lékárniček02.01.2020
A/V/961/17/2021Dělení poplatků za studium cizinců – samoplátců studujících v cizím jazyce na VŠCHT Praha26.10.2021
A/V/963/01/2019Instrukce operativního řízení vzdělávací činnosti na VŠCHT Praha11.06.2019
A/V/961/14/2022Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia akademického roku 2022/202320.09.202220.09.2022
A/V/961/19/2021Postup vnitřní akreditace studijních programů30.11.2021
A/V/961/1/2023Vyhlášení soutěže o Juniorský grant rektora VŠCHT Praha pro rok 202305.01.202331.01.2024
A/V/961/1/2022Vyhlášení soutěže o Juniorský grant rektora VŠCHT Praha pro rok 202205.01.202231.01.2023
A/V/961/10/2023Vyhlášení soutěže o iniciační projekt institucionální podpory výzkumu z Fondu Dagmar Procházkové na VŠCHT Praha pro rok 202301.04.202301.02.2024
A/V/961/2/2019Pravidla pro stanovení zaměstnanců odpovědných za bezpečný provoz a manipulaci s tlakovými nádobami stabilními (TNS)04.02.2019
A/V/961/10/2019Způsob a termíny pro odevzdání podkladů pro výroční hodnocení a zprávy o výsledcích odborné činnosti studenta DSP13.03.2019
A/V/961/7/2023Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2023/202411.09.202308.09.2024
A/V/961/2/2022Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2022/202312.09.202210.09.2023
A/V/962/2/2022Exkurze v pivovaru VŠCHT Praha24.10.202231.12.2023
A/V/962/3/2022Kalkulace ceny piva ze školního pivovaru24.10.202231.12.2023
A/V/962/2/2021Poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům VŠCHT Praha (ve znění dodatku č. 1)01.06.2022
A/V/961/9/2023 Osobní náklady v pedagogických a vědeckovýzkumných projektech 24.02.2023
30.11/16Vjezd a parkování na vnitřních prostranstvích budov A, B a C17.08.2016
A/V/961/11/2023 Organizace akademického roku 2023/2024 11.09.202308.11.2024
A/V/961/10/2022Organizace akademického roku 2022/202312.09.202210.09.2023
A/V/961/18/2022Přijímací řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2023/202411.10.202231.10.2023
A/V/961/14/2021Přijímací řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2022/202314.10.202131.10.2022
A/V/961/20/2022Přijímací řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2023/202401.12.202215.11.2023
A/V/961/5/2022Ceník kolejného na kolejích VŠCHT Praha01.04.202231.01.2023
A/V/961/2/2023Ceník kolejného na kolejích VŠCHT Praha01.02.2023
A/V/961/8/2023Pravidla pro ubytování studentů VŠ na kolejích VŠCHT Praha v letním období 2023 a v akademickém roce 2023/202401.03.202328.06.2024
A/V/961/3/2022Pravidla pro ubytování studentů VŠ na kolejích VŠCHT Praha v letním období 2022 a v akademickém roce 2022/202301.03.202223.06.2023
A/V/961/11/2021Přiznání stipendií 2021/202206.09.202111.09.2022
A/V/961/13/2022Přiznání stipendií 2022/202312.09.202210.09.2023
A/V/961/6/2023Stanovení výše základního doktorského stipendia pro rok 2023 01.01.202331.12.2023
A/V/961/5/2023Stanovení výše doktorského stipendia za pedagogické aktivity pro rok 202301.01.202331.12.2023
30.14/12 Pravidla pro hostování vědeckých a akademických pracovníků06.09.2012
30.12/12Charakteristika tarifních tříd VŠCHT Praha12.6.2012
30.01/04 Postup při nákupu počítačů pro pracoviště VŠCHT Praha13.1.2004
30.14/04Předávání a převzetí funkce1.11.2004
30.20/14Školení vedoucích zaměstnanců, odborná příprava preventistů PO a referentů BP o požární ochraně a bezpečnosti práce04.12.2014
30.14/05Čipové identifikační karty zaměstnanců a studentů VŠCHT v Praze 4.8.2005
30.19/04Vstup do budov VŠCHT Praha po jejich uzavření25.11.2004
30.20/04Vstup do budov A a B VŠCHT Praha po zprovoznění turniketů30.11.2004
30.19/13Zákaz kouření9.11.2013
30.19/03Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků na VŠCHT Praha3.9.2003
30.15/07Evidence a skladování vysoce toxických látek14.9.2007
30.12/05Centrální databázový systém evidence bezpečnostních listů k nebezpečným chemickým látkám a nebezpečným chemickým přípravkům na VŠCHT Praha30.6.2005
30.05/03 Zavedení separovaného sběru odpadu na VŠCHT Praha1.3.2003
A/V/961/9/2018Zásady ediční činnosti na VŠCHT01.05.2018
30.04/03 Evidence nakupované literatury v ÚK VŠCHT Praha19.02.2003
30.15/09 Instalace programového vybavení v učebnách pod správou Výpočetního centra 19.06.2009
30.14/07Pravidla pro užívání konferenčního centra na koleji Sázava 12.9.2007
30.10/05Pravidla pro pořádání konferencí na VŠCHT Praha01.01.2005
30.14/15Užívání grafického manuálu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze21.07.2015
30.06/10Pravidla provádění a financování programů celoživotního vzdělávání mimo rámec bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů4.5.2010
30.07/03 Úhrady za nadstandardní administrativní úkony19.03.2003
30.05/12Poskytování náhrad cestovních výdajů14.02.2012
A/V/961/22/2022Vyhlášení soutěže IGA pro rok 2023/202422.11.202231.03.2024
A/V/961/16/2021Vyhlášení soutěže IGA pro rok 2022/202322.11.202131.03.2023
A/V/962/2/2022 Čerpání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v závěru roku 202231.10.2022
A/V/962/3/2021Čerpání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v závěru roku 202118.10.202131.12.2021
30.09/05Hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na institucionální podporu výzkumu a vývoje na VŠCHT Praha – výzkumné záměry 6.4.2005
30.04/17Pronájem prostor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a poskytování souvisejících služeb externím subjektům 01.02.2017
A/V/961/16/2022Inventarizace majetku a závazků, prováděná ke dni 31. 12. 202220.09.202228.2.2023
30.16/12 Používání služebních platebních karet16.10.2012
A/V/962/1/2023Metodika vykazování úplných nákladů „full cost“09.03.2023
30.12/03Pravidla provozování modulu Registru smluv na VŠCHT Praha 30.5.2003
30.18/04Používání VIP stravovacích karet22.11.2004

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi