Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Předpisy a dokumenty → Výnosy
iduzel: 65093
idvazba: 77882
šablona: stranka
čas: 25.6.2024 04:23:29
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 65093
idvazba: 77882
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/uredni-deska/predpisy-a-dokumenty/vynosy'
iduzel: 65093
path: 1/4111/942/994/1011/1220/53642/65093
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výnosy

Přehled aktuálně platných výnosů vydaných na VŠCHT Praha. Pro zobrazení některých norem je nutné být v počítačové síti VŠCHT Praha nebo se přihlásit školním loginem do webu.

Na intranetu je také dostupný archiv všech vydaných výnosů (i již neplatných).

 

Platné výnosy

Aktualizováno: 7.7.2023 11:04, Autor: Jan Kříž

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
A/V/961/13/2024Zřízení projektového týmu pro příprava žádosti o dotaci na vybudování centra výzkumu technologií pro podporu cirkulární ekonomiky PP_CirkTech01.05.2024
A/V/962/2/2024Ověřování střetu zájmů a uplatňování individuálních finančních sankcí pro projekty OP JAK01.06.2024
A/V/961/12/2024Specifikace a harmonogram hodnocení kvality pedagogických aktivit v roce 202401.05.202431.03.2025
A/V/962/1/2024Ověřování střetu zájmů a uplatňování individuálních finančních sankcí pro projekty OP JAK01.03.2024
A/V/961/3/2024Přechod pravomocí prorektora pro strategie a rozvoj na rektora01.02.2024
A/V/962/3/2024Metodika vykazování úplných nákladů „full cost“03.06.2024
A/V/962/4/2022Ověřování střetu zájmů a uplatňování individuálních finančních sankcí pro projekty NPO01.01.2023
A/V/961/3/2023Odměňování členů Akademického senátu VŠCHT Praha01.02.2023
A/V/961/19/2022Zrušení nutnosti nostrifikace dosaženého zahraničního vysokoškolského vzdělání pro uzavření pracovněprávního vztahu na VŠCHT Praha01.11.2022
A/V/961/17/2022Optimalizace spotřeby elektrické energie, tepla, vody a spotřebního materiálu na VŠCHT Praha5.10.2022
A/V/961/5/2024Opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny (přijímací řízení pro Ukrajince)15.01.202431.08.2024
A/V/961/18/2021Mezinárodní sankce - prevence zneužití kapacit VŠCHT Praha22.11.2021
A/V/961/10/2020Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi19.03.2020
A/V/961/8/2020Protiepidemická opatření na VŠCHT Praha ke snížení rizika nákazy koronavirem SARS-CoV-204.03.2020
A/V/961/7/2020Mimořádná protiepidemická opatření na VŠCHT Praha12.02.2020
A/V/961/23/2019Statut a jednací řád Mezinárodního evaluačního panelu pro VŠCHT Praha01.01.2020
A/V/962/1/2020O povinném vybavení lékárniček02.01.2020
A/V/961/17/2021Dělení poplatků za studium cizinců – samoplátců studujících v cizím jazyce na VŠCHT Praha26.10.2021
A/V/961/19/2021Postup vnitřní akreditace studijních programů30.11.2021
A/V/961/1/2024Vyhlášení soutěže o Juniorský grant rektora VŠCHT Praha pro rok 202405.01.202431.01.2025
A/V/961/10/2024Vyhlášení soutěže o iniciační projekt institucionální podpory výzkumu z Fondu Dagmar Procházkové na VŠCHT Praha pro rok 202401.04.202401.02.2025
A/V/961/15/2023Způsob a termíny pro odevzdání podkladů pro výroční hodnocení a zprávy o výsledcích odborné činnosti studenta doktorského studijního programu30.06.2023
A/V/961/7/2023Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2023/202411.09.202308.09.2024
A/V/961/6/2024Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2024/202509.09.202407.09.2025
A/V/962/2/2022Exkurze v pivovaru VŠCHT Praha24.10.202231.12.2023
A/V/962/3/2022Kalkulace ceny piva ze školního pivovaru24.10.202231.12.2023
A/V/962/2/2021Poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům VŠCHT Praha (ve znění dodatku č. 1)01.06.2022
A/V/961/8/2024Osobní náklady v pedagogických a vědeckovýzkumných projektech26.02.2024
30.11/16Vjezd a parkování na vnitřních prostranstvích budov A, B a C17.08.2016
A/V/961/11/2023 Organizace akademického roku 2023/2024 11.09.202308.11.2024
A/V/961/11/2024Organizace akademického roku 2024/202509.09.202407.09.2025
A/V/961/18/2023Přijímací řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2024/202512.10.202331.10.2024
A/V/961/19/2023Přijímací řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2024/202501.12.202315.11.2024
A/V/961/2/2024Ceník kolejného na kolejích VŠCHT Praha01.02.2024
A/V/961/9/2024Pravidla pro ubytování studentů VŠ na kolejích VŠCHT Praha v letním období 2024 a v akademickém roce 2024/202513.03.202427.06.2025
A/V/961/8/2023Pravidla pro ubytování studentů VŠ na kolejích VŠCHT Praha v letním období 2023 a v akademickém roce 2023/202401.03.202328.06.2024
A/V/961/15/2024Přiznání stipendií 2024/202509.09.202407.09.2025
A/V/961/12/2023Přiznání stipendií 2023/202411.09.202308.09.2024
A/V/961/4/2024Stanovení výše základního doktorského stipendia a doktorského stipendia za pedagogické aktivity pro rok 202401.01.202431.12.2024
30.14/12 Pravidla pro hostování vědeckých a akademických pracovníků06.09.2012
30.12/12Charakteristika tarifních tříd VŠCHT Praha12.6.2012
30.01/04 Postup při nákupu počítačů pro pracoviště VŠCHT Praha13.1.2004
30.14/04Předávání a převzetí funkce1.11.2004
30.14/05Čipové identifikační karty zaměstnanců a studentů VŠCHT v Praze 4.8.2005
30.19/04Vstup do budov VŠCHT Praha po jejich uzavření25.11.2004
30.20/04Vstup do budov A a B VŠCHT Praha po zprovoznění turniketů30.11.2004
30.19/13Zákaz kouření9.11.2013
30.19/03Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků na VŠCHT Praha3.9.2003
30.15/07Evidence a skladování vysoce toxických látek14.9.2007
30.12/05Centrální databázový systém evidence bezpečnostních listů k nebezpečným chemickým látkám a nebezpečným chemickým přípravkům na VŠCHT Praha30.6.2005
30.05/03 Zavedení separovaného sběru odpadu na VŠCHT Praha1.3.2003
A/V/961/14/2024 Zásady ediční činnosti na VŠCHT Praha01.06.2024
30.04/03 Evidence nakupované literatury v ÚK VŠCHT Praha19.02.2003
30.15/09 Instalace programového vybavení v učebnách pod správou Výpočetního centra 19.06.2009
30.14/07Pravidla pro užívání konferenčního centra na koleji Sázava 12.9.2007
30.10/05Pravidla pro pořádání konferencí na VŠCHT Praha01.01.2005
30.14/15Užívání grafického manuálu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze21.07.2015
30.06/10Pravidla provádění a financování programů celoživotního vzdělávání mimo rámec bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů4.5.2010
30.07/03 Úhrady za nadstandardní administrativní úkony19.03.2003
30.05/12Poskytování náhrad cestovních výdajů14.02.2012
A/V/961/22/2023Vyhlášení interní grantové soutěže VŠCHT Praha pro ročník 2024/202520.11.202331.03.2025
A/V/961/22/2022Vyhlášení soutěže IGA pro rok 2023/2024 (včetně dodatku č. 1 - vyhlášení 2. kola SIGA)22.11.202231.03.2024
A/V/962/2/2023Čerpání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v závěru roku 202331.10.2023
30.09/05Hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na institucionální podporu výzkumu a vývoje na VŠCHT Praha – výzkumné záměry 6.4.2005
30.04/17Pronájem prostor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a poskytování souvisejících služeb externím subjektům 01.02.2017
A/V/961/17/2023Inventarizace majetku a závazků, prováděná ke dni 31. 12. 202307.09.202328.02.2024
30.16/12 Používání služebních platebních karet16.10.2012
30.12/03Pravidla provozování modulu Registru smluv na VŠCHT Praha 30.5.2003
30.18/04Používání VIP stravovacích karet22.11.2004

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi