Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Příběhy úspěšných → Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM.
iduzel: 893
idvazba: 1133
šablona: stranka_obrazek
čas: 30.3.2023 06:45:35
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 893
idvazba: 1133
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 893
path: 1/4111/942/994/5161/1/1238/21733/1487/678/893
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM.

Ondrej_Benes_web

Milníky Ondřeje Beneše

Ondřej Beneš patří k lidem, kteří velmi pečlivě zvažují – slova, rozhodnutí, činy a přitom jim v žádném případě nechybí rozhodnost. Úsměv, který by se dal nazvat i něžným, se v průběhu našeho rozhovoru objevil na jeho tváři jednou – když vzpomínal na svá studentská léta na VŠCHT Praha. Dlouho jsem nepotkala člověka tak viditelně cílevědomého, nesmírně vzdělaného, precizně formulujícího – jak věty, tak svou životní cestu a jednotlivé kroky na ní…

Cesta k chemii byla jednoznačná, tatínek vysokoškolský profesor chemie, maminka středoškolská učitelka matematiky a chemie, syn ovlivněn environmentálním vzedmutím po roce 1989. Tenhle zájem ho přivedl na Fakultu technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha a přinesl specializaci na vodu. „Při vzpomínce na školu se mi hlavně vybaví Carbon klub, kde jsme strávili mnohé krásné okamžiky studentského života. Vybaví se mi malý pivovar, který vlastně patří potravinářům, ale který i pro „vodaře“ představoval velkou inspiraci, a pak tváře profesorů. Profesor Pavel Pitter, který učil hydrochemii, profesor Kadrnožka matematiku, pan profesor Wanner, který byl mým vedoucím diplomové práce i postgraduálního studia, ale i pan Gross a paní Grossová z oboru ekonomika řízení průmyslu, to jsou prostě obličeje, které mám před svým vnitřním zrakem doteď,“ vzpomíná Ondřej Beneš.

Ještě před ukončením magisterského studia stál před rozhodnutím, co dál. Zkušenost z práce u brokerské firmy Expandia ho vedla ke klasickému nástupu do zaměstnání třeba na pozici účetního. Na druhé misce vah leželo pokračování ve studiu a doplnění si vzdělání v druhé – ekonomické oblasti. „Udělal jsem si analýzu a vyšlo mi, že je výrazně výhodnější z dlouhodobého hlediska a z pohledu personálního růstu doplnit si další vzdělání. Rozhodl jsem se udělat si postgraduál „na vodě“ a ještě si doplnit druhého inženýra na VŠCHT Praha v oboru ekonomika a řízení průmyslu.“

Po ukončení stál u dalšího milníku. Ale konkurz na místo ve školícím programu u vodárenské firmy Anglian Watter působící tehdy na českém trhu vyhrál a během dvou let pobytu vystřídal při práci v Anglii několik pozic. Postupoval po pracovním žebříčku, až skončil jako vedoucí provozu, který zásoboval pitnou vodou 350 000 lidí. „Dokážete si představit, jak asi vnímají Angličané, když jim šéfuje mladý člověk – bylo mi 27 – a ještě ze země bývalého „Východu“? Na druhou stranu, když si z toho člověk udělá legraci, tak jde všechno lépe. S týmem lidí z provozu se podařilo navázat linii práce právě takhle. První je dokázat si udělat legraci sám ze sebe a pak už jde všechno snadno, lidé vás lépe přijmou,“ vzpomíná na pobyt v Anglii Ondřej Beneš.
 
Po návratu vedl provoz podobného typu v Čechách, pak ale Angličané udělali z pohledu vodárenské společnosti velmi nešťastný krok, kterým byla akvizice stavební společnosti  a vzhledem k vzniklému předlužení museli české aktivity prodat.  „Zvolil jsem pro své další působení společnost Veolia Water (v ČR zastupuje VEOLIA VODA ČR), což se ukázalo z pohledu následujícího růstu této společnosti v ČR jako velmi prozíravé. Vystřídal jsem několik pozic – od pozice ředitele společnosti Středočeské vodárny, což je oblast Kladenska, Mělnicka, části Rakovnicka a Slánska, přes pozici ředitele Severočeských vodovodů a kanalizací – z pohledu rozsahu provozované infrastruktury největší společnosti v ČR.  Rozvoj v technickém oboru byl ale i nadále prioritou, a tak jsem v roce 2009 souhlasil s nabídkou pozice technického ředitele pro celou skupinu v České republice, na Slovensku a v Polsku.“ To dnes obnáší jenom v České republice přes 4 milióny obyvatel zásobovaných pitnou vodou… „Nebažím po nějakém dalším kariérním růstu. Vrátil jsem se na začátek křivky – zpátky k technickému uvažování. Protože když jste se mě ptala, jestli jsem měl nějaký sen, nějakou vysněnou pozici, tak to skutečně byla pozice technického ředitele pro takovouhle obdobnou mezinárodní společnost. Po letech jsem opravdu dosáhl toho, čeho jsem dosáhnout chtěl. A myslím si, že ta práce mne opravdu naplňuje. Variabilita projektů a práce s kolektivem, který tu mám k dispozici, je prostě úžasná.“

V podstatě se zdá, že bylo řečeno vše, leč zdání klame. Když se totiž podívá člověk na vizitku inženýra Beneše, zjistí, že počet jeho titulů je výrazně vyšší, než mohl získat studiem na VŠCHT v Praze. Takže je nasnadě otázka: Proč?
„Když jste v reálném světě klasického zaměstnání, velmi rychle pochopíte, že bez neustálého vzdělávání ustrnete na jednom místě. A to ustrnutí přichází plíživě, většinou ve formě jakési rutiny, která vás jednoduše řečeno oblbne. Děláte každodenní činnosti, pravidelné reporty pro projekty a už se moc nezamýšlíte nad tím, co dál, jaké jsou strategické cíle, co dalšího můžete ve společnosti prosadit, co společnost potáhne kupředu.“ V Anglii existuje pro všechny zaměstnance VEOLIA VODA ČR kontinuální proces vzdělávání a Ing. Beneš toho využil. Napřed získal titul MBA a pak se rozhodl pro postgraduální studium v Brně na právnické fakultě. „Musím říci, že náhled určitého širokého spektra různých oborů práva byl opravdu úžasný. Člověk si uvědomí, že není jenom jeden obor nebo několik, s nimiž se potkáte každý den, ať se jedná o ekonomiku nebo právě chemii a vodařinu obecně. Oborů, které nás ovlivňují, je ohromná řada a zde musím zmínit důležitost právního vzdělání, neboť samotná existence národního a mezinárodního práva nás zásadně ovlivňuje. Pro naši vodárenskou společnost je proto naprosto klíčové, abychom dokázali s právem pracovat, v onom procesu najít místo pro sebe a hájit zájmy svoje, ale i celého oboru. A to je i součást – řekl bych 20procentní až 30procentní náplň mé pracovní doby, kdy vlastně veškeré normy, které se připravují v podobě zákonů, vyhlášek, nařízení vlády nebo směrnic, českých či evropských norem, prochází mýma rukama a mám možnost se k nim vyjádřit. Je ale naprostý nesmysl domnívat se, že člověk může obsáhnout celou legislativu v oboru – proto máme v naší skupině VEOLIA VODA ČR i ve sdružení vodárenských společností SOVAK ČR řadu odborníků, kterým plně důvěřuji a kteří dokáží identifikovat potřeby legislativních změn a možné problémy stávajících návrhů. Právě platforma SOVAK ČR je výbornou základnou, v rámci které komunikujeme napříč vodárenským oborem a hledáme společnou řeč.“

Ale určitě je člověk s takovým vzděláním schopen fundovaně reagovat?
„Musím přiznat, že v řadě případů pouze řeknu, že si to dohledám, protože  díky rozmanitosti legislativy oboru často nedokážete reagovat hned; potřebujete čas, potřebujete se podrobně seznámit s detaily, najít si odpovídající judikaturu, výklady, správní rozhodnutí. K tomu přistupují také názory našeho právního útvaru nebo právní komise SOVAK. Samozřejmostí je samostudium a databáze znalostí, již je nutné si neustále doplňovat. Prostě není možné si říci, že tím, že má člověk dokončenou jednu zkoušku, napíše si někam nějaký titul a tím to končí. V žádném případě! Neustále se musíte účastnit procesu, jinak znalosti hlavu opustí. Jakmile člověk něco zaškatulkuje, přelepí nějakým štítkem, tak to sice v hlavě zůstává, ale už to z ní nikdy nedostanete.“

Nejen prací živ je člověk, a tak i s ohledem na pohled do ulice, kde panují červencová vedra, se musím zeptat, u jaké vody tráví dovolenou technický ředitel „přes českou vodu“.  A samozřejmě jsme zase v práci… „Každý rok trávím dovolenou na Bedřichově na rekreačním zařízení Severočeských vodovodů a kanalizací. V blízkosti jsou vodárenské nádrže jako Josefův Důl nebo Souš. To je ta voda, kterou mám rád; jsou to však nádrže, kde je koupání zakázáno a existují dobře hlídaná ochranná pásma, což  představuje jeden z velmi pozitivních výdobytků socialismu. Díky existenci ochranných pásem nám nehrozí rizika podobná jako v Anglii, kde jsou veškeré nádrže přístupné všem způsobům využití, ať už se jedná o jachtaře, rybáře nebo širokou veřejnost. Česká republika je v tomhle unikátní, takže říkám, že mám rád českou vodu a je jedno zda  z příhraničních oblastí nebo z podzemních vrtů. To je moje dovolená, ale každoročně mířím ještě do nějaké frankofonní země, už jenom z toho důvodu, že vlastníkem naší společnosti je francouzská firma a zdokonalovat si jazyk je prostě potřeba neustále.“

Ondřej Beneš má přímo vynikající možnost – s ohledem na různá vzdělání, která získával - s odstupem let hodnotit právě ten první stupeň, který zdolal, tedy VŠCHT Praha. Co vidí jako klady a co naopak jako zápory?
„Řekl bych, že VŠCHT Praha má velmi kvalitní přípravu studentů v prvních dvou letech. A to zejména v oblasti matematiky, fyziky a následně fyzikální chemie, organické chemie – základy, na kterých se staví a jež dosud využívám. Matematiku prostě člověk potřebuje, ať se věnuje zpracování ekonomických modelů nebo vyhodnocování efektivity provozu nebo navrhování různých technologií. Chemii také každý den, nebo spíš každý týden využívám. Co bych vytkl, a to jsem několikrát probíral s lidmi z ústavu, to je legislativa. Myslím si, že v tom by studenti, ať se jedná o jakýkoli obor, měli mít větší záběr a i větší koncentraci. Legislativa a její reálné používání je bezesporu bude ovlivňovat v jejich pracovních pozicích. Když se podívám na náš kroužek, jak se rozprchl po celém světě, vidím spoustu lidí, kteří pracují jako technologové nebo jako vedoucí nějakých provozů. Spousta lidí však utekla do úplně jiného oboru. Asi tak polovina pracuje zcela mimo vodu, byť v oborech, které široce souvisejí s chemií. Ale i v těchto oblastech potřebují znalosti legislativy. Přesto bych řekl, že systém vzdělávání je poměrně ucelený. Chemie je o logice, to nás učil pan profesor Paleta (organické chemie): Neexistuje reakce, jež by neměla logiku; je v každé, každá se dá zdůvodnit i s využitím určitých znalostí i predikovat. A právě to je nádherné na našem oboru. My sice pracujeme na moderních systémech řízení, ale v naprosté většině případů si dokážeme vystačit s obyčejnou trojčlenkou. Využijete získaných znalostí a můžete v tom oboru působit dlouhodobě.“

Aktualizováno: 5.9.2014 09:35, Autor: Ivana Picková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi