Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Kariéra → Příprava na HR Award na VŠCHT
iduzel: 56464
idvazba: 65912
šablona: stranka_obrazek
čas: 29.9.2022 10:43:02
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 56464
idvazba: 65912
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/kariera/hr-award'
iduzel: 56464
path: 1/4111/942/994/39285/56464
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Příprava na HR Award na VŠCHT

HR-award

Human Resources Strategy For Researchers (HRS4R)

Vysoká škola chemickotechnologická v Praze  se v roce 2020 přihlásila k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Charta a Kodex zavazují výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, podporovat profesní rozvoj a uplatňovat transparentní postupy přijímání pracovníků. Je určena výzkumným pracovníkům a zaměstnavatelům, kteří pracují ve veřejném a soukromém sektoru.

Na základě Charty a Kodexu implementují výzkumné instituce  tzv. Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). Instituce, které tento závazek plní, získají od Evropské komise ocenění "HR Excellence in Research", tzv. HR Award.

Ocenění zavazuje výzkumné instituce nadále vytvářet pracovní podmínky a transparentní postupy  pro přijímání a zaměstnávání vědeckých pracovníků podle zásad HRS4R.

 Přínos implementace HRS4R pro VŠCHT jako výzkumnou organizaci a pro výzkumné pracovníky

 • Pracoviště prokazuje kompatibilitu se standardy výzkumných organizací v Evropě, stává se tak atraktivnější a čitelnější jako člen konsorcií v mezinárodních projektech
 • Sladění vnitřních předpisů a personální práce  na základě principů Charty a Kodexu
 • Mezinárodní zviditelnění pomocí „HR Excellence“ loga
 • Zaručení transparentního náboru, výběru, hodnocení  a ocenění výzkumných pracovníků 
 • Vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti vědeckého výzkumu
 • Splnění přístupových podmínek do soutěží evropských a tuzemských programů na podporu VaV, zejména programů HORIZON EUROPE (včetně specifických programů ERC, MSCA), TAČR, GAČR.

 

Dosavadní průběh

Od roku 2020, v souladu se Strategickým záměrem VŠCHT na období 2016-2020, probíhá přípravná fáze pro získání certifikátu HR Award.  Po sestavení pracovní skupiny bylo přistoupeno k  vypracování interní GAP analýzy. Na základě výsledků analýzy je zpracován OTM-R kontrolní seznam  a Akční plán, podle kterého budou postupně implementována opatření směřující k naplnění principů HRS4R.

Dne 24. 9. 2021 VŠCHT obdržela připomínky Evropské komise z žádosti o HR Award. V současné době probíhá vypořádávání připomínek,  v lednu 2022 proběhlo dotazníkové šetření, které bylo podkladem pro revizi GAP analýzy Akčního plánu i OTMR, checklistu. 
Revidovaná žádost bude odeslána Evropské komisi nejpozději v září 2022.
 

Iniciační fáze: 1. 7. 2020-14.5.2021

Odeslání revidované žádosti:  září 2022

Dosavadní výstupy

Hlavní výstupy:

   

  Proces HR Award

   ◳ Proces HR Award (zdroj: EURAXESS) (png) → (originál)

  Proces HR Award (zdroj - EURAXESS)

   

  Tým HRS4R

  Řídící výbor (Steering Committee)

  • Prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, rektor
  • Prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch, prorektor pro vědu a výzkum
  • Prof. Dr. Ing. Michaela Rumlová, prorektor pro vnější vztahy a komunikaci
  • Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc., prorektor pro strategie a rozvoj
  • Ing. Ivana Chválná, kvestorka
  • Ing. Miroslav Hala, zástupce vědeckých pracovníků R1
  • Ing. Lucie Pokorná, Ph.D., zástupce vědeckých pracovníků R2
  • Doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D., zástupce vědeckých pracovníků R3

  Pracovní skupina (Working Group)

  Vedoucí

  • Prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch, prorektor pro vědu a výzkum

  Koordinátorka

  • PhDr. Alena Tříšková, /Rektorát, Oddělení pro výzkum a transfer technologií/
  • Ing. Anna Mittnerová, /Rektorát, Oddělení pro výzkum a transfer technologií/

   

  Tematické podskupiny

  Etické a profesní aspekty

  • prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc., /FCHT/
  • doc. Ing. Jitka Čejková, Ph.D.,/FCHI/
  • doc. Ing. Aleš Rajchl, PhD.,/FPBT/
  • Ing. Kateřina Kovaříčková, /Rektorát, Oddělení pro výzkum a transfer technologií/
  • Jan Machálek, M.A. /Rektorát, Oddělení pro strategie a rozvoj/

  Nábor a výběr zaměstnanců

  • doc. Ing. Karel Friess, Ph.D.,/FCHI/
  • doc. Ing. Ondřej Uhlík, PhD.,/FPBT/
  • Ing. Mariana Hanková , /FPBT/
  • Ing. Jolana Lukešová,  /Rektorát, Personální odbor/

  Pracovní podmínky a sociální zajištění

  • doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., /FTOP/
  • doc. Dr. Ing. Helena Parschová, /FTOP/
  • Ing. Václav Šefl, Ph.D., /VTP Kralupy/
  • Ing. Darya Rudomilova, /VTP Kralupy/
  • Ing. Anna Konecká, /Rektorát, Projektové centrum/
  • Mgr. Irena Mináriková, /Rektorát, Zahraniční odd./

  Školení a rozvoj

  • Ing. Petr Kovář/FCHI/
  • Ing. Marie Fenclová Ph.D., /FPBT/
  • Ing. Veronika Váchová, /FTOP/
  • doc. Ing. Alena Michalcová, Ph.D.,/FCHT/
  • Ing. Drahomír Čadek, Ph.D.,/FCHT/

  Kontakt

  Alena Tříšková

  koordinátorka pro HR Award na VŠCHT
  E-mail: triskova@vscht.cz

  Anna Mittnerová, E-mail: mittnera@vscht.cz

  Odkazy

  Aktualizováno: 12.9.2022 14:22, Autor: Jan Kříž

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha
  Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

  VŠCHT Praha
  na sociálních sítích
  zobrazit plnou verzi