Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Kariéra → HR Award na VŠCHT
iduzel: 56464
idvazba: 65912
šablona: stranka_obrazek
čas: 5.12.2021 16:15:18
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

HR Award na VŠCHT

HR-award

Human Resources Strategy For Researchers (HRS4R)

Vysoká škola chemickotechnologická v Praze  se v roce 2020 přihlásila k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Charta a Kodex zavazují výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, podporovat profesní rozvoj a uplatňovat transparentní postupy přijímání pracovníků. Je určena výzkumným pracovníkům a zaměstnavatelům, kteří pracují ve veřejném a soukromém sektoru.

Na základě Charty a Kodexu implementují výzkumné instituce  tzv. Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). Instituce, které tento závazek plní, získají od Evropské komise ocenění "HR Excellence in Research", tzv. HR Award.

Ocenění zavazuje výzkumné instituce nadále vytvářet pracovní podmínky a transparentní postupy  pro přijímání vědeckých pracovníků podle zásad HRS4R.

 

Přínos implementace HRS4R pro VŠCHT jako výzkumnou organizaci a pro výzkumné pracovníky

 • Pracoviště prokazuje kompatibilitu se standardy výzkumných organizací v Evropě, stává se tak atraktivnější a čitelnější jako člen konsorcií v mezinárodních projektech
 • Sladění vnitřních předpisů a personální práce  na základě principů Charty a Kodexu
 • Mezinárodní zviditelnění pomocí „HR Excellence“ loga
 • Zaručení transparentního náboru, výběru a hodnocení  výzkumných pracovníků 
 • vytvoření podmínek na přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu
 • Získání lepšího přístupu k finančním prostředkům na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu    -       zvýhodnění v programech HORIZON 2020, HORIZON EUROPE, ERC, TAČR a dalších

 

Dosavadní průběh

Od roku 2020, v souladu se Strategickým záměrem VŠCHT na období 2016-2020, probíhá přípravná fáze pro získání certifikátu HR Award.  Po sestavení pracovní skupiny bylo přistoupeno k  vypracování interní GAP analýzy. Na základě výsledků analýzy je zpracován OTM-R kontrolní seznam  a Akční plán, podle kterého budou postupně implementována opatření směřující k naplnění principů HRS4R.

Iniciační fáze: 1. 7. 2020-31. 12. 2020

Dosavadní výstupy

Finální výstupy:

Proces HR Award

 ◳ Proces HR Award (zdroj: EURAXESS) (png) → (originál)

Proces HR Award (zdroj - EURAXESS)

 

Tým HRS4R

Řídící výbor (Steering Committee)

 • Prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, rektor
 • Prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch, prorektor pro vědu a výzkum
 • Prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy a komunikaci
 • Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc., prorektor pro strategie a rozvoj
 • Ing. Ivana Chválná, kvestorka

Pracovní skupina (Working Group)

Vedoucí

 • Prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch, prorektor pro vědu a výzkum

Koordinátorka

 • PhDr. Alena Tříšková, oddělení pro vědu a výzkum

 

Tematické podskupiny

Etické a profesní aspekty

 • prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc., /FCHT/
 • doc. Ing. Jitka Čejková, Ph.D.,/FCHI/
 • doc. Ing. Aleš Rajchl, PhD.,/FPBT/

Nábor a výběr zaměstnanců

 • doc. Ing. Karel Friess, Ph.D.,/FCHI/
 • doc. Ing. Ondřej Uhlík, PhD.,/FPBT/
 • Mgr. Marika Kůrová, /Rektorát, odd.vědy a výzkumu/
 • Ing. Jolana Lukešová,  /Rektorát, personální odd./

Pracovní podmínky a sociální zajištění

 • doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., /FTOP/
 • doc. Dr. Ing. Helena Parschová, /FTOP/
 • Ing. Václav Šefl, Ph.D., /VTP Kralupy/
 • Ing. Darya Rudomilova, /VTP Kralupy/
 • Mgr. Marika Kůrová, /Rektorát, odd.vědy a výzkumu/
 • Bc. Anna Kernová, /Rektorát, zahraniční odd./

Školení a rozvoj

 • Ing. Petr Kovář/FCHI/
 • Ing. Marie Fenclová Ph.D., /FPBT/
 • Ing. Veronika Váchová, /FTOP/
 • doc. Ing. Alena Michalcová, Ph.D.,/FCHT/
 • Ing. Drahomír Čadek, Ph.D.,/FCHT/

Kontakt

Alena Tříšková

koordinátorka pro HR Award na VŠCHT
E-mail: triskova@vscht.cz

Odkazy

Aktualizováno: 14.5.2021 10:32, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi