Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Koronavirus - informace platné od 5. 5. 2022 → Změny termínů souvisejících se studiem
iduzel: 54050
idvazba: 62519
šablona: stranka_ikona
čas: 22.4.2024 10:43:23
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 54050
idvazba: 62519
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/koronavirus/zmeny-terminu-souvisejicich-se-studiem'
iduzel: 54050
path: 1/4111/942/994/5161/8351/51370/52952/54050
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Změny termínů souvisejících se studiem

3. května  2021 byl vydán Dodatek č. 2 k Organizaci akademického roku 2020/2021 (výnosu č. A/V/961/16/2020) reagující organizačními změnami na aktuální epidemiologickou situaci.

Kompletní výnos včetně všech dodatků naleznete dole na této stránce.

Akademický rok 2020-2021

Aktuální termíny sopuvisející s organizací akademického roku 2020-2021 naleznete v příslušném výnosu a jeho dodatcích (v současné chvíli byly přijaty dva dodatky).

Součástí výnosu je AKTUÁLNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ s vyznačením změn provedených posledním přijatým dodatkem.

Předcházející změny

Změny dle dodatku č. 1 (v současnosti již zastaralé znění)

Zimní semestr

 • Konec výuky (18. 12. 2020) ani začátek zkouškového období (4. 1. 2021) se nemění.
 • Zkouškové období je prodlouženo do 26. 2. 2021 (původně končilo 12. 2.).

Letní semestr

 • Termíny zápisu do LS zajistí děkanáty fakult nejpozději do 8. 3. 2021 (původně do 26. 2.), pokud možno distančně.
 • Výuka bude probíhat od 1. 3. do 28. 5. 2021 (původně 15. 2. – 21. 5. 2021).
 • První část zkouškového období proběhne od 31. 5. do 2. 7. 2021 (původně 24. 5. – 25. 6. 2021)
 • Druhá část zkouškovéh oobdobí (23. 8. – 3. 9. 2021) se nemění.

Bakalářské studium

 • Přihlašování na rozvrh LS: 11. 2. - 19. 2. 2021 (původně 4. 2. -12. 2. 2021).
 • Ostatní termíny pro zápis předmětů se nemění
 • Termíny pro jarní státní závěrečné zkoušky (I. termín SZZ)
  • Kontrola splnění studijních povinností pro studenty do 11. 6. 2021 (původně do 4. 6. 2021)
  • Odevzdání bakalářské práce do 11. 6. 2021 (původně do 4. 6. 2021)
  • Období konání SZZ: 21. 6. – 30. 6. 2021 (původně 14. 6. – 30. 6. 2021)
 • Termíny pro podzimní státní závěrečné zkoušky (II. termín SZZ) se nemění

Magisterské studium

 • Přihlašování na rozvrh LS: 11. 2. - 19. 2. 2021 (původně 4. 2. -12. 2. 2021)
 • Závazné termíny pro studenty II. ročníku magisterského studia
  • Kontrola splnění studijních povinností - do 17. 5. 2021 (původně do do 10. 5. 2021)
  • Odevzdání diplomové práce - do 17. 5. 2021 (původně do do 10. 5. 2021)

 

Změny v minulém akademickém roce (2019-2020)

Podrobnosti

21. dubna byl vydán dodatek č. 1 k výnosu Organizace akademického roku 2019-2020. Zejména se upřesňují a doplňují termíny pro studenty posledních ročníků.

20. května byl vydán dodatek č. 2, který upřesňuje termíny promocí.

Výuka a zkouškové období

Výuka v letním semestru bude probíhat až do 29. 5. 2020 (původně 22. 5. 2020).

Zkouškové období letního semestru je nově v termínu:

1. 6. – 3. 7. 2020 (původně 25. 5. - 26. 6. 2020)
17. 8. – 4. 9. 2020 (původně od 24. 8.)

6.7. - 17. 7. 2020 se mimořádně vypisují termíny pro předměty Matematika A (I) a Obecná a anorganická chemie I

 • Garant předmětu po dohodě s vedoucím ústavu může v akademickém roce 2019/20 vypsat zkouškové termíny i mimo výše zmíněné termíny
 • S ohledem na vývoj situace lze během zkouškového období vypisovat laboratorní výuku.
 • Povinné odborné praxe v letním období se uskutečňují za koordinace garantů jednotlivých ústavů

 

Termíny související s ukončením bakalářského studia

Kontrola splnění studijních povinností pro studenty

 • I. termín SZZ do 15. 6. 2020 (původně 5. 6.)
 • II. termín SZZ do 10. 8. 2020 (původně 10. 7.)

Odevzdání bakalářské práce:

 • I. termín SZZ do 15. 6. 2020 (původně 5. 6.)
 • II. termín SZZ do 10. 8. 2020 (původně 10. 7.)

Období konání SZZ studijních programů realizovaných pod některou z fakult VŠCHT Praha:

 • I. termín SZZ 22. 6. – 3. 7. 2020 (původně 15 - 26. 6.)
 • II. termín SZZ 24. 8. – 4. 9. 2020 (bez změny)

 

Konkrétní termíny SZZ pro fakultu vyhlašuje děkan fakulty na návrh vedoucích ústavů. Termín konání státní závěrečné zkoušky zveřejní fakulta nejpozději 15 dnů přede dnem jejího konání na  svých webových stránkách. Student musí být s termínem konání SZZ prokazatelně seznámen. Z kapacitních důvodů lze termíny uskutečnit mimo navrhovaná období.

Promoce

Promoce absolventů čtyřletých bakalářských oborů se konají 12., 13. a 16. 10. 2020. Průběh a organizace bude upřesněna s ohledem na vývoj epidemiologické situace. Promoce pro tříleté bakaláře v klasické podobě nejsou v plánu. Děkani fakult mohou v případě příznivé situace operativně zvolit náhradní řešení.

Termíny související s ukončením magisterského studia

Kontrola splnění studijních povinností pro studenty

 • I. termín SZZ do 25. 5. 2020 (původně 11. 5.)
 • II. termín SZZ do 3. 8. 2020 (původně nebyl)

Odevzdání diplomové práce

 • I. termín SZZ do 25. 5. 2020 (původně 11. 5.)
 • II. termín SZZ do 3. 8. 2020 (původně nebyl)

Období konání SZZ studijních programů realizovaných pod některou z fakult VŠCHT Praha

 • I. termín SZZ 8. 6. – 12. 6. 2020 (původně 1. 6. - 5. 6.)
 • II. termín SZZ 24. 8. – 4. 9. 2020 (původně nebyl)

 

Konkrétní termíny SZZ pro fakultu vyhlašuje děkan fakulty na návrh vedoucích ústavů. Termín
konání státní závěrečné zkoušky zveřejní fakulta nejpozději 15 dnů přede dnem jejího konání na svých webových stránkách. Student musí být s termínem konání SZZ prokazatelně seznámen. Z kapacitních důvodů lze termíny uskutečnit mimo navrhovaná období.

Promoce

Promoce absolventů magisterského studia se konají 12., 13. a 16. 10. 2020. Průběh a organizace bude upřesněna s ohledem na vývoj epidemiologické situace. 

Společná ustanovení

Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry. V případě, že nebylo možné zcela splnit všechny body obsažené v Zásadách pro vypracování je toto nutné okomentovat jednak v práci samotné, jednak v posudku vedoucího práce. Text práce musí vždy splňovat standardy závěrečných prací a obsahovat všechny požadované části, i když nebyly splněny všechny body ze zadání.

Pokud důvodem nesplnění zadání bylo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, je možné užít následující formulaci: Vypracování závěrečné práce bylo ovlivněno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, kterým se s účinností od 11. března 2020 zakázala osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole pro potřebu ochrany před výskytem a šíření onemocnění COVID-19.

Vydané dokumenty

Aktualizováno: 5.5.2021 11:26, Autor: Jan Kříž

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
A/V/961/11/2023 Organizace akademického roku 2023/2024 11.09.202308.11.2024
A/V/961/11/2024Organizace akademického roku 2024/202509.09.202407.09.2025

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi