Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Koronavirus - informace k datu 2. 12. 2020 → Změny termínů souvisejících se studiem
iduzel: 54050
idvazba: 62519
šablona: stranka_ikona
čas: 5.12.2020 22:08:33
verze: 4737
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Změny termínů souvisejících se studiem

21. dubna byl vydán dodatek č. 1 k výnosu Organizace akademického roku 2019-2020. Zejména se upřesňují a doplňují termíny pro studenty posledních ročníků.

20. května byl vydán dodatek č. 2, který upřesňuje termíny promocí.

 

Shrnutí nejdůležitejších změn

Výuka a zkouškové období

Výuka v letním semestru bude probíhat až do 29. 5. 2020 (původně 22. 5. 2020).

Zkouškové období letního semestru je nově v termínu:

1. 6. – 3. 7. 2020 (původně 25. 5. - 26. 6. 2020)
17. 8. – 4. 9. 2020 (původně od 24. 8.)

6.7. - 17. 7. 2020 se mimořádně vypisují termíny pro předměty Matematika A (I) a Obecná a anorganická chemie I

 • Garant předmětu po dohodě s vedoucím ústavu může v akademickém roce 2019/20 vypsat zkouškové termíny i mimo výše zmíněné termíny
 • S ohledem na vývoj situace lze během zkouškového období vypisovat laboratorní výuku.
 • Povinné odborné praxe v letním období se uskutečňují za koordinace garantů jednotlivých ústavů

 

Termíny související s ukončením bakalářského studia

Kontrola splnění studijních povinností pro studenty

 • I. termín SZZ do 15. 6. 2020 (původně 5. 6.)
 • II. termín SZZ do 10. 8. 2020 (původně 10. 7.)

Odevzdání bakalářské práce:

 • I. termín SZZ do 15. 6. 2020 (původně 5. 6.)
 • II. termín SZZ do 10. 8. 2020 (původně 10. 7.)

Období konání SZZ studijních programů realizovaných pod některou z fakult VŠCHT Praha:

 • I. termín SZZ 22. 6. – 3. 7. 2020 (původně 15 - 26. 6.)
 • II. termín SZZ 24. 8. – 4. 9. 2020 (bez změny)

 

Konkrétní termíny SZZ pro fakultu vyhlašuje děkan fakulty na návrh vedoucích ústavů. Termín konání státní závěrečné zkoušky zveřejní fakulta nejpozději 15 dnů přede dnem jejího konání na  svých webových stránkách. Student musí být s termínem konání SZZ prokazatelně seznámen. Z kapacitních důvodů lze termíny uskutečnit mimo navrhovaná období.

Promoce

Promoce absolventů čtyřletých bakalářských oborů se konají 12., 13. a 16. 10. 2020. Průběh a organizace bude upřesněna s ohledem na vývoj epidemiologické situace. Promoce pro tříleté bakaláře v klasické podobě nejsou v plánu. Děkani fakult mohou v případě příznivé situace operativně zvolit náhradní řešení.

Termíny související s ukončením magisterského studia

Kontrola splnění studijních povinností pro studenty

 • I. termín SZZ do 25. 5. 2020 (původně 11. 5.)
 • II. termín SZZ do 3. 8. 2020 (původně nebyl)

Odevzdání diplomové práce

 • I. termín SZZ do 25. 5. 2020 (původně 11. 5.)
 • II. termín SZZ do 3. 8. 2020 (původně nebyl)

Období konání SZZ studijních programů realizovaných pod některou z fakult VŠCHT Praha

 • I. termín SZZ 8. 6. – 12. 6. 2020 (původně 1. 6. - 5. 6.)
 • II. termín SZZ 24. 8. – 4. 9. 2020 (původně nebyl)

 

Konkrétní termíny SZZ pro fakultu vyhlašuje děkan fakulty na návrh vedoucích ústavů. Termín
konání státní závěrečné zkoušky zveřejní fakulta nejpozději 15 dnů přede dnem jejího konání na svých webových stránkách. Student musí být s termínem konání SZZ prokazatelně seznámen. Z kapacitních důvodů lze termíny uskutečnit mimo navrhovaná období.

Promoce

Promoce absolventů magisterského studia se konají 12., 13. a 16. 10. 2020. Průběh a organizace bude upřesněna s ohledem na vývoj epidemiologické situace. 

Společná ustanovení

Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry. V případě, že nebylo možné zcela splnit všechny body obsažené v Zásadách pro vypracování je toto nutné okomentovat jednak v práci samotné, jednak v posudku vedoucího práce. Text práce musí vždy splňovat standardy závěrečných prací a obsahovat všechny požadované části, i když nebyly splněny všechny body ze zadání.

Pokud důvodem nesplnění zadání bylo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, je možné užít následující formulaci: Vypracování závěrečné práce bylo ovlivněno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, kterým se s účinností od 11. března 2020 zakázala osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole pro potřebu ochrany před výskytem a šíření onemocnění COVID-19.

Aktualizováno: 4.6.2020 10:42, Autor: Jan Kříž

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
A/V/961/16/2020Organizace akademického roku 2020/202107.09.202005.09.2021

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi