Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Akreditace - pro NAU → Dokumenty pro hodnotitele NAÚ
iduzel: 69887
idvazba: 84876
šablona: stranka
čas: 21.7.2024 18:31:01
verze: 5471
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 69887
idvazba: 84876
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/nau/dokumenty'
iduzel: 69887
path: 1/4111/942/994/46061/67753/69887
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Dokumenty pro hodnotitele NAÚ

Na této stránce je výběr z univerzitních a fakultních předpisů, které se nějakým způsobem dotýkají akreditačních spisů.

Veškeré dokumenty VŠCHT Praha lze také nalézt na příslušné stránce úřední desky. Anglický překlad vybraných dokumentů lze najít v anglické verzi úřední desky.

Údaje o zahájených a proběhlých habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem naleznete na příslušné stránce úřední desky.

Aktualizováno: 7.7.2023 13:05, Autor: Jan Kříž

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
Statut Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 06.08.2021
Pravidla zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠCHT Praha14.05.2018
Studijní a zkušební řád VŠCHT Praha15.07.2022
Podmínky přijímání ke studiu a přijímací řízení na VŠCHT Praha01.11.2021
Podmínky studia cizinců studujících na VŠCHT Praha11.09.2017
Stipendijní řád VŠCHT Praha 11.07.2017
Disciplinární řád VŠCHT Praha22.05.2017
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem24.07.2023
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků na VŠCHT Praha 17.09.2019
Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení06.08.2021
Jednací řád AS VŠCHT21.04.2021
Jednací řád vědecké rady VŠCHT Praha09.06.2020
Jednací řád vědecké rady FCHT24.02.2020
Jednací řád VR FTOP29.08.2017
Jednací řád vědecké rady FPBT19.09.2017
Jednací řád vědecké rady FCHI21.03.2020
A/N/961/2/2020Ukazatelé pro hodnocení kvality02.11.2020
A/N/961/1/2020Jednací řád Etické komise VŠCHT13.03.2020
A/N/961/4/2024Hodnocení, schvalování a řízení studijních programů 01.05.2024
A/N/961/7/2018Etický kodex VŠCHT Praha27.09.2018
A/N/961/1/2024Organizační řád VŠCHT Praha01.02.2024
A/N/961/5/2023Grantový řád VŠCHT Praha06.06.2023
A/N/961/6/2023Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VŠCHT Praha06.06.2023
A/N/961/7/2023Zásady grantové soutěže na podporu pedagogických projektů studentů a akademických pracovníků na VŠCHT Praha20.09.2023
A/S/961/8/2021Organizace povinného předmětu Odborná praxe v magisterském studiu14.02.2022
A/S/961/5/2020Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení01.01.2021
A/S/961/4/2019Garanti studijních programů a předmětů na VŠCHT Praha24.05.2019
A/S/961/6/2018Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním01.10.2018
A/S/961/7/2021Podpora studentů se specifickými potřebami06.09.2021
A/S/961/3/2018Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha01.02.2018
A/S/961/03/2019Tvorba studijních programů24.05.2019
A/S/961/6/2021Závěrečné práce a realizace státních závěrečných zkoušek v bakalářských a v magisterských studijních programech06.09.2021
A/S/965/15/2018Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠCHT18.10.2018
Upřesnění a specifikace rámcových kritérií pro habilitace a jmenování profesorem pro FCHI04.11.2022
Upřesnění Rámcových kritérií pro habilitační a jmenovací řízení na VŠCHT Praha pro řízení vedená na FPBT28.02.2013
A/V/961/19/2021Postup vnitřní akreditace studijních programů30.11.2021
B/O/965/1/2024Metodický pokyn k habilitacím a řízení ke jmenování profesorem10.01.2024
Dodatek č. 4 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality za rok 2017 (informace o roce 2021)22.12.2022
Dodatek č. 3 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality za rok 2017 (informace o roce 2020)28.12.2021
Dodatek č. 2 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality za rok 2017 (informace o roce 2019)18.12.2020
Dodatek č. 1 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality za rok 2017 (informace o roce 2018)22.03.2020
Zpráva o vnitřním hodnocení kvality za rok 201714.11.2018
Prohlášení o personálním zajištění05.05.2022

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi