Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → VŠCHT Praha představila projekt z Norských fondů
iduzel: 16698
idvazba: 20552
šablona: stranka_ikona
čas: 14.6.2024 13:29:47
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 16698
idvazba: 20552
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/media/tiskove-zpravy/12763/16698'
iduzel: 16698
path: 1/4111/942/994/5161/1314/1473/12763/16698
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

VŠCHT Praha představila projekt z Norských fondů

Na zahajovací konferenci Programu CZ08 „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie“ konané dne 8. dubna 2015 v Národní technické knihovně v Praze byl představen projekt Výzkum vysokoteplotní sorpce CO2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky (akronym HITECARLO) společně s dalšími třemi projekty podpořenými z Norských fondů 2009 -2014.
Projekt HITECARLO je řešen Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze společně s dalšími dvěma partnery – ČVUT v Praze a ÚJV Řež a.s.
Projekt je zaměřen na vývoj technologií CCS (CO2 Capture and Storage – zachycování a ukládání oxidu uhličitého) v podmínkách České republiky. Konkrétním cílem projektu je výzkum a ověření technologií záchytu CO2 pomocí vysokoteplotní karbonátové smyčky v laboratorních podmínkách a příprava podkladů pro stavbu pilotního zařízení pracujícího na tomto principu. Současně si projekt klade za cíl přispět ke zvýšení znalostní a personální základny pro řešení problematiky CCS v České republice.

Průmyslové procesy spalující fosilní paliva jsou vždy spojeny s vysokou produkcí oxidu uhličitého, který se nejvýrazněji podílí na skleníkovém efektu. Zvýšení koncentrace CO2 v ovzduší má nepříznivý vliv na globální klima a ve svých důsledcích může ovlivnit tepelnou rovnováhu na Zemi a změnu klimatu. Česká republika se zavázala ke snížení emisí CO2 do ovzduší, mimo jiné v rámci tzv. Kjótského protokolu, který byl podepsán v roce 1997 a aplikován v roce 2005, a také v rámci závazku Evropské unie 20 - 20 - 20, účinném od roku 2009, který mimo jiné ukládá členským státům EU snížit produkci skleníkových plynů (zejména CO2) do roku 2020 o 20 % v porovnání s rokem 1990. V České republice nejsou příliš vhodné přírodní podmínky pro větší orientaci na obnovitelné zdroje, a proto je třeba v energetice a v průmyslu i nadále počítat se spalováním fosilních paliv. Jednou z možných cest, jak v této situaci přispět k snižování emisí CO2, je aplikace technologií CCS.

Problematikou výběru optimálních metod a technologií záchytu CO2 pro podmínky v ČR se odborníci na VŠCHT Praha spolu se svými partnery zabývají již více než 5 let. Dosažené výsledky vedly k závěru, že pro reálné uplatnění technologie CCS v energetické praxi bude třeba dosáhnout významného pokroku především v technologiích záchytu, které se podílejí na nákladech celého řetězce CCS z více než 70 %. U sorpčních technologií, jež jsou vývojově dovedeny nejdále, je třeba dosáhnout významného snížení jejich materiálové a energetické náročnosti. V návaznosti na uvedené skutečnosti se výzkumem sorpčních technologií a sorbentů zabývá i projekt HITECARLO.

Základní informace k projektu:
• Hlavní řešitel: doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
• Web projektu http://hitecarlo.vscht.cz/
• Číslo projektu: NF-CZ08-OV-1-005-01-2015
• Celkový rozpočet projektu: 19 310 753 Kč
• Výše grantu: 14 319 420 Kč
• Období řešení projektu: 23. leden 2015 – 30. duben 2016

výška 215px

   

originál

   

Aktualizováno: 16.4.2015 18:10, Autor: Petra Karnetová

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi