Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Veřejnost → Pro média → Archiv tiskových zpráv → 2021 → VŠCHT Praha a ORLEN Unipetrol chtějí rozšířit příležitosti k vysokoškolskému studiu v Ústeckém kraji
iduzel: 60254
idvazba: 71134
šablona: stranka_obrazek
čas: 22.7.2024 16:09:01
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 60254
idvazba: 71134
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/media/tiskove-zpravy/2021/vscht-praha-a-orlen-unipetrol-chteji-rozsirit-prilezitosti-k-vysokoskolskemu-studiu-v-usteckem-kraji'
iduzel: 60254
path: 1/4111/942/994/5161/1314/1473/57420/60254
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

VŠCHT Praha a ORLEN Unipetrol chtějí rozšířit příležitosti k vysokoškolskému studiu v Ústeckém kraji

Záměr_otevření_nového_studijního_oboru_v_Univerzitním_centru_Orlen_Unipetrolu

Padesátka středoškolských a vysokoškolských pedagogů, reprezentantů chemických a technických firem a zástupců Ústeckého kraje se sešla v chemickém areálu skupiny ORLEN Unipetrol v Záluží u Litvínova. Pozvali je tam zástupci vedení firmy a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, aby s nimi prodiskutovali záměr rozšířit studijní nabídku tamního Univerzitního centra o nový, pětiletý studijní obor s názvem Inženýr průmyslových a technologických materiálů. Partnerem setkání byl Ústecký kraj a Svaz chemického průmyslu České republiky. 

„Tradice chemického průmyslu v Ústeckém kraji je velmi dlouhá a úspěšná. Jeho moderní forma efektivní výroby s minimalizovaným dopadem na životní prostření významně přispívá ke konkurenceschopnosti našeho kraje, protože představuje pro naše obyvatele příležitost stabilního a dobře placeného zaměstnání a pro nastupující generaci příležitost k atraktivní kariéře. Aktivitu společnosti ORLEN Unipetrol velmi vítáme, protože přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivitě našeho kraje,“ řekla Lubomíra Mejstříková, první náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje

Cílem jednodenního semináře bylo představit a diskutovat záměr připravovaného studijního programu, který má být příležitostí zejména pro studenty a firmy s technickým a chemickým zaměřením nejen v Ústeckém kraji, ale i v sousedních krajích.

„Technické vzdělávání je klíčovým předpokladem pro rozvoj a zvyšování životní úrovně každého národa. Je nezbytné vychovávat nové odborníky, kteří budou schopni čelit současným výzvám chemického průmyslu, například v oblasti cirkulární ekonomiky nebo nástupu alternativních zdrojů energie,“ řekl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za výzkum, vývoj a výrobu, který je také vědcem a vysokoškolským pedagogem, a dodal: „Diskutovali jsme také jak podpořit zájem o studium chemie na základních a středních školách a o celoživotním vzdělávání v chemickém průmyslu a roli chemických firem v této oblasti. Kromě Univerzitního centra jsme představili i naše nově vybudované tréninkové centrum a požárně-bezpečnostní polygon pro vzdělávání a trénink zaměstnanců a záchranářů, který mohou využívat i externí firmy.“

Univerzitní centrum, celým názvem Univerzitní centrum Litvínov VŠCHT – FS ČVUT – ORLEN Unipetrol, vzniklo v roce 2015 a sídlí přímo ve výrobním areálu ORLEN Unipetrolu, který je největším chemickým areálem v Česku. Na třech bakalářských a jednom navazujícím magisterském programu studuje každým rokem zhruba čtyřicet vysokoškoláků. Studentům centrum nabízí jedinečnou příležitost kombinovat teoretickou výuku s praxí a zapojit se do reálných výzkumných a vývojových projektů.

„Za pět let fungování Univerzitního centra studium úspěšně absolvovalo již 112 studentů. Skutečnost, že se část státní vysoké školy nachází přímo v komerčním výrobním areálu, je výjimečná nejen v České republice, ale i v Evropě. Spojení je jedinečné i díky možnosti ověřit nabyté teoretické znalosti rovnou v praxi, po čemž školy a průmyslové podniky volají již řadu let. Spolupráce má své plody i v  oblasti společného výzkumu a vývoje a při podávání návrhů vědecko-výzkumných projektů tuzemských i zahraničních, včetně programových výzev Evropské unie,“ shrnul Milan Jahoda, prorektor pro pedagogiku Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Na konci minulého roku společnost ORLEN Unipetrol oznámila rozšíření Univerzitního centra. Vedle Vysoké školy chemicko-technologické začne Univerzitní centrum využívat také Fakulta strojní Českého vysokého učení technického, která zde plánuje zařadit do výuky dva až tři předměty. 

„Vnímáme potenciál Ústeckého kraje i požadavky zdejších firem na technicky zaměřené vysokoškolské pracovníky. Naším přínosem je připravit dostatek vhodně připravených absolventů, nabídnout znalosti s inovačním potenciálem pro průmysl a aktivně budovat ekosystémy spolupráce s průmyslovými partnery. Naše spolupráce se společností ORLEN Unipetrol je toho ideálním příkladem,“ uzavřel Tomáš Jirout, proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze.


Vysoká škole chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spojuje tradici s nejmodernějšími nano- a biotechnologiemi a dalšími progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu. Všechny aktivity instituce směřují k cíli profilovat VŠCHT Praha jako výzkumnou technickou univerzitu s velmi kvalitním základním a aplikovaným výzkumem a s dobrým mezinárodním renomé v oblasti vzdělávání a vědy a výzkumu. Pro VŠCHT Praha je charakteristická tradiční a velmi úzká spolupráce s průmyslovou sférou, aktivní transfer vědeckých poznatků do praxe, podíl na inovacích a průmyslovém výzkumu a vývoji.

Kontakt: Michal Janovský, vedoucí oddělení komunikace, tel. +420 220 444 159, e-mail: michal.janovsky@vscht.cz

ORLEN Unipetrol

Skupina ORLEN Unipetrolje největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku. V Česku Benzina ORLEN provozuje 420 stanic a je největším řetězcem. Na Slovensku je Benzina ORLEN od svého vstupu v roce 2019 jedním z nejrychleji rostoucích řetězců a v současnosti má ve své síti již 20 stanic. Skupina ORLEN Unipetrol patří mezi největší firmy v České republice a zaměstnává více než 4 800 lidí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina ORLEN Unipetrol je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. 

Kontakt: Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@orlenunipetrol.cz

Aktualizováno: 22.6.2021 11:48, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi