Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Veřejnost → Pro média → Archiv tiskových zpráv → 2021 → VŠCHT Praha nabídne nové doktorské programy pro restaurátory a konzervátory
iduzel: 60729
idvazba: 71804
šablona: stranka_ikona
čas: 22.7.2024 16:30:01
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 60729
idvazba: 71804
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/media/tiskove-zpravy/2021/vscht-praha-nabidne-nove-doktorske-programy-pro-restauratory-a-konzervatory'
iduzel: 60729
path: 1/4111/942/994/5161/1314/1473/57420/60729
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

VŠCHT Praha nabídne nové doktorské programy pro restaurátory a konzervátory

6. září 2021 – Zcela nové doktorské studijní programy pro restaurátory, konzervátory a technology nabídnou Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým. Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha a Fakulta restaurování, která sídlí v Litomyšli, už letos poprvé přijmou absolventy, kteří se budou dál vzdělávat v doktorském studijním programu Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví.

Současné potřeby památkové péče v českém, ale i v evropském prostoru vyžadují interdisciplinární, vědecký přístup k řešení mnohých otázek i problémů spojených s výzkumem
v oblasti konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví a preventivní péčí o ně. V České republice je pro oblast vzdělávání zaměřeného na komplexní problematiku konzervace, restaurování a preventivní péči o hmotné kulturní dědictví akreditováno několik bakalářských a magisterských studijních programů. Nově akreditované doktorské studijní programy chtějí oslovit zejména absolventy oborů zaměřených na restaurování a konzervování hmotného kulturního dědictví, ale také absolventy jiných příbuzných oborů, kteří si potřebují prohloubit své znalosti v různých vědních oborech využívaných v současné památkové péči (od historických i moderních výtvarných a restaurátorských technik, přes přírodovědné disciplíny až po humanitní vědy).

Studijní programy jsou uskutečňovány na Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha a Fakultě restaurování Univerzity Pardubice, ve spolupráci s ČVUT v Praze, a zahrnují tři oblasti vzdělávání, kterými jsou fyzika, chemie a umění.

„Chceme vychovávat odborníky podle současných požadavků moderní památkové péče. Důraz klademe na vědecký přístup, interdisciplinaritu a využívání moderních metod a metodických postupů při průzkumu a péči o hmotné kulturní dědictví,“ uvedl děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Radomír Slovik a dodal: „Program nabídne výchovu nových specialistů pro instituce, které působí v oblasti památkové péče, ve výzkumu i ve vysokoškolském vzdělávání, jako jsou například Národní památkový ústav, muzea, galerie, archivy, knihovny nebo vysoké školy.“

Komplexní terciární vzdělávání univerzitního typu bude mít standardní čtyřletou dobu studia a bude ho možné absolvovat v prezenční i kombinované formě. Doktorské vzdělání v oblasti konzervování a restaurování kulturního dědictví považuje za nejvyšší stupeň vzdělávání budoucích odborníků i mezinárodní organizace ENCoRE (European Network for Conservation-Restoration Education), která sdružuje evropské univerzity působící v této oblasti.

Nové programy budou zajímat zejména absolventy oborů zaměřených na restaurování a konzervování hmotného kulturního dědictví i jiných příbuzných oborů magisterského studia technického, přírodovědného, uměleckého směru nebo směru humanitního se zaměřením na památkovou péči. Jeho absolventi budou schopni kvalifikovaně řešit komplexní problémy v rámci základního i aplikovaného výzkumu nebo konzervování – restaurování významných objektů kulturního dědictví. Mohou také zastávat vedoucí nebo koordinační funkce v oboru.

Kontakty 

Mgr. Michal Janovský, vedoucí oddělení komunikace VŠCHT Praha
michal.janovsky@vscht.cz, 733 690 543

Mgr. Martina Macková,  Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice

Aktualizováno: 7.9.2021 11:45, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi