Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Veřejnost → Pro média → Archiv tiskových zpráv → 2021 → Vyjádření Asociace výzkumných univerzit ke snížení rozpočtové kapitoly na vědu a výzkum oproti návrhu RVVI
iduzel: 59910
idvazba: 70724
šablona: stranka_obrazek
čas: 22.6.2024 10:44:32
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 59910
idvazba: 70724
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/media/tiskove-zpravy/2021/vyjadreni-asociace-vyzkumnych-univerzit-ke-snizeni-rozpoctove-kapitoly-na-vedu-a-vyzkum-oproti-navrhu-rvvi'
iduzel: 59910
path: 1/4111/942/994/5161/1314/1473/57420/59910
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vyjádření Asociace výzkumných univerzit ke snížení rozpočtové kapitoly na vědu a výzkum oproti návrhu RVVI

Asociace výzkumných univerzit

Praha, 9.6.2021. Asociace výzkumných univerzit ČR vyjadřuje zásadní nesouhlas s rozhodnutím vlády o snížení rozpočtové kapitoly na vědu a výzkum, kterou předložilo Ministerstvo financí ČR. Ve vládou odsouhlaseném rozhodnutí je místo Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace avizovaného prorůstového vývoje navrženo nominální snížení rozpočtu z původní částky 39,3 mld. Kč na 36,1 mld. Kč. tj. jedná se pokles o zhruba čtyři procenta, aniž by byla zohledněna reálná inflace dále prohlubující tento propad.

Snížení plánovaných financí v dané kapitole je v rozporu s předchozími dohodami a prohlášeními (například Memorandu o podpoře výzkumu, vývoje a inovací v ČR), kdy se příslušné státní instituce zavázaly či přihlásily k podpoře vědecko-výzkumné činnosti na pracovištích AV ČR a na vysokých školách s cílem garantovat jejich dlouhodobou institucionální stabilitu. Bez prorůstového finančního výhledu nelze posílit jejich postavení na mezinárodním poli ani prohloubit spolupráci s českým průmyslovým sektorem. Snížením rozpočtové částky jednoznačně dojde k omezení aktivit české výzkumné infrastruktury jakožto významné součásti infrastruktury státu. Zároveň se jedná o významný a již nyní vyslaný signál směrem k výzkumným pracovníkům těchto institucí i k potenciálním kvalitním zájemcům o zaměstnání v nich. Ohrožení lidského kapitálu výzkumných institucí bude mít dlouhodobější negativní dopady, než je roční rozpočtové období. Mají-li české výzkumné univerzity stejně jako ústavy AV ČR obstát v mezinárodní konkurenci svými výsledky a výstupy, musí být konkurenceschopné v podmínkách, které nabízejí svým současným výzkumníkům i při výběru nových uchazečů v mezinárodních konkurzech.

Asociace výzkumných univerzit proto s navrženým dokumentem a se snížením rozpočtu zásadně nesouhlasí a dále upozorňuje na to, že Česká republika a celá naše společnost prošla – a stále prochází – vážnou krizí v důsledku pandemie koronaviru, kdy se ukázalo, jak klíčové a nepostradatelné právě vědecko-výzkumné infrastruktury jsou. Byly to a jsou to právě ony, které umožňují efektivně čelit akutnímu epidemickému nebezpečí a pomáhat při jeho řešení i při potřebném posílení moderní ekonomiky založené na znalostech a nových technologiích.

Významné vědecké instituce jsou toho názoru, že i ve světle stále probíhající koronavirové krize nelze dopustit, aby česká věda a výzkum byly pro příští léta oslabeny, a to i vzhledem k tomu, že Evropská unie a další významné státy světa se ve svých rozvahách a ve svých strategiích ubírají právě opačným směrem k posílení role vědy, výzkumu inovací.

Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy
Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity
Pavel Matějka, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Martin Procházka, rektor Univerzity Palackého v Olomouci
Vojtěch Petráček, rektor Českého vysokého učení technického v Praze

Asociace výzkumných univerzit

Asociaci výzkumných univerzit tvoří Univerzita Karlova, Masarykova Univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, které jsou ve skupině nejlépe hodnocených českých univerzit. Cílem Asociace je sdružení sil k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti českého univerzitního prostředí a zlepšení pozice špičkových českých univerzit ve světových žebříčcích. Společnou aktivitou Asociace je příprava a implementace organizačních, rozpočtových i legislativních opatření a systémových změn v souladu s nejlepšími evropskými trendy. Misí Asociace je cesta k excelenci českého vysokého školství a posílení české národní vzdělanosti, národní kultury i udržitelné ekonomiky přinášející harmonii lidské civilizace s přírodním prostředím.

Kontakty

Univerzita Karlova
Václav Hájek
e-mail: pr@cuni.cz 

Masarykova univerzita
Vladan Dokoupil
press@rect.muni.cz

Univerzita Palackého v Olomouci
Egon Havrlant
egon.havrlant@upol.cz

České vysoké učení technické v Praze
Andrea Vondráková
Andrea.Vondrakova@cvut.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Michal Janovský
Michal.Janovsky@vscht.cz

Aktualizováno: 9.6.2021 10:24, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi