Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Veřejnost → Pro média → Archiv tiskových zpráv → 2022 → Populární kurz Sustainability management startuje v září 2022. Hlásit se je možné už nyní
iduzel: 64100
idvazba: 76461
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 17.6.2024 00:23:48
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 64100
idvazba: 76461
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/media/tiskove-zpravy/2022/popularni-kurz-sustainability-management-startuje-v-zari-2022'
iduzel: 64100
path: 1/4111/942/994/5161/1314/1473/62642/64100
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Populární kurz Sustainability management startuje v září 2022. Hlásit se je možné už nyní

Cíle udržitelného rozvoje

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze pořádá populární kurz celoživotního vzdělávání s názvem Sustainability management, který proběhne od září 2022 do dubna 2023. Kurz je určen zejména pracovníkům zodpovědným za oblast strategie a rozvoje, CRS, udržitelnosti a životního prostředí nebo marketingu a PR, ale i dalším zájemcům.

 

Přihlásit na kurz

 

V současné době je udržitelný rozvoj základním principem a prioritním cílem politik Evropské Unie. Témata udržitelnosti se stávají základním pilířem podnikání i státní správy. Agenda OSN do roku 2030 obsahuje 17 cílů udržitelného rozvoje, které platí pro všechny země a představují program rozvoje na následujících 15 let.

„Znalost managementu udržitelnosti se stává nedílnou součástí úspěšných business modelů. K naplňování celosvětově platné a uznávané Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje se zavázala i vláda České republiky Strategickým rámcem České republiky 2030 přijatým vládou v roce 2017,“ říká profesor Vladimír Kočí, odborný garant kurzu. „Nabyté znalosti mají napomoct účastníkům navrhnout a integrovat interní firemní strategie, hodnoty a zásady s cílem zajištění odpovědného chování ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje, tedy environmentálním, sociálním a ekonomickém,“ doplňuje Kočí.

Zaměření

Náplň kurzu celoživotního vzdělávání Sustainability management je zaměřená jak na průřezová témata a politiky podporující udržitelný rozvoj, tak na témata týkající se jednotlivých cílů udržitelného rozvoje. Kurz přinese účastníkům nejnovější informace a poznatky z oblasti udržitelného rozvoje a rovněž poukáže na nové příležitosti a souvislosti udržitelného podnikání.

Sustainability management je v dnešní době často diskutovaným tématem a organizace se stále častěji začínají aktivně věnovat tématům spojeným s udržitelností. Sustainability management integruje udržitelných principy podnikání v řadě aspektů, z nichž jsou na prvních místech témata ekonomická, sociální, environmentální i etická.

Zodpovědná organizace může svojí činností významně ovlivňovat své okolí. Pro uspokojivý rozvoj naší společnosti je tedy nezbytné, aby se komerční firmy, státní i neziskové organizace v rámci svého působení a aktivit chovaly odpovědně a udržitelně. Udržitelné chování organizací je spojeno s hodnotami a strategiemi firmy, které by měly být v souladu s principy udržitelného rozvoje a mít co nejnižší nepříznivý dopad jak na životní prostředí, tak na společnost.

Cíl

Cílem kurzu je podat aktuální informace a znalosti o tématech týkajících se udržitelného rozvoje a možnostech jeho implementace do činnosti organizací. Kurz je koncipován v souladu se 17 cíli udržitelného rozvoje (SDGs) definovaných programem OSN rozvoje na následujících 15 let.

Profil absolventa

Absolvent kurzu bude umět vnímat souvislosti i příležitosti v oblasti udržitelného rozvoje. Kurz je vhodný pro pracovníky zodpovědné za oblast strategie a rozvoje, CRS, udržitelnosti a životního prostředí nebo marketingu a PR. Kurz je vhodný i pro jednotlivce, kteří mají zájem o integraci principů udržitelného chování ve svém osobním životě nebo soukromých aktivitách.

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník certifikát kurzu celoživotního vzdělávání.

Rozsah kurzu: září 2022 – duben 2023, 11 celodenních výukových bloků, dvoudenní exkurze

Kurz probíhá dle harmonogramu vždy cca 1 za 3 týdny v pátek od 9:00 do 16:30. Mezi jednotlivými přednáškami je přestávka na oběd a dvě přestávky na občerstvení. Pokud bude možná fyzická výuka, kurz bude probíhat v Konferenčním centru VŠCHT – Sázava. V případě neutěšené pandemické situace bude kurz probíhat on-line přes aplikaci MS Teams.

Cena

Cena za kurz je 44 000 Kč bez DPH a je v ní zahrnuto velké množství přednášek renomovaných akademiků a odborníků z praxe, drobné občerstvení během kurzu a exkurze.

 

Více informací o kurzu

 

Kontaktní informace

Odborný garant kurzu: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA.

Organizační zajištění kurzu: Ing. et Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D.

Aktualizováno: 31.3.2022 17:33, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi