Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Veřejnost → Pro média → Archiv tiskových zpráv → 2022 → VŠCHT Praha a ORLEN Unipetrol oslavily 20 let spolupráce podpisem nové smlouvy
iduzel: 62961
idvazba: 75061
šablona: stranka_obrazek
čas: 22.6.2024 11:38:53
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 62961
idvazba: 75061
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/media/tiskove-zpravy/2022/vscht-praha-a-orlen-unipetrol-oslavily-20-let-spoluprace-podpisem-nove-smlouvy'
iduzel: 62961
path: 1/4111/942/994/5161/1314/1473/62642/62961
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

VŠCHT Praha a ORLEN Unipetrol oslavily 20 let spolupráce podpisem nové smlouvy

Spolupráce ORLEN Unipetrol a VŠCHT Praha

Zástupci skupiny ORLEN Unipetrol a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze dnes vstoupili do třetí dekády strategického partnerství podpisem nové smlouvy na léta 2022–24. Vedle čerpání finančního daru se obě strany zavázaly k podpoře vzdělávání včetně středoškolských učitelů i žáků a chemické olympiády. Během uplynulých 20 let ORLEN Unipetrol daroval VŠCHT Praha celkem 33,5 milionu korun na vzdělávací aktivity, rozdal více než 200 studentských stipendií a podílel se na 35 výzkumných projektech. Vrcholem dlouholeté spolupráce bylo v roce 2015 založení Univerzitního centra, které se nachází přímo ve výrobním závodě ORLEN Unipetrolu v Litvínově a je jediné svého druhu v Česku.

Spolupráce skupiny ORLEN Unipetrol s VŠCHT Praha se během 20 let několikrát měnila. V obecné rovině nyní zahrnuje osvětu a popularizaci chemie, vzdělávání, výzkum a vývoj. „Chemický průmysl prochází velkou změnou. V ORLEN Unipetrolu plánujeme do roku 2030 vyrábět až 20 % petrochemických produktů z recyklovaného materiálu a do zelených projektů a digitalizace se chystáme investovat značné prostředky. Nejpozději v roce 2050 chceme být emisně neutrální, je proto nezbytné vychovávat nové odborníky, kteří budou schopni čelit všem těmto současným výzvám,“ uvádí Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za výzkum, vývoj a výrobu.

„Partnerství se skupinou ORLEN Unipetrol nám umožňuje realizovat řadu osvětových i populárně-naučných akcí a podpořit vzdělávání nastupující generace. Naši studenti mají unikátní možnost ověřit si nabyté teoretické znalosti rovnou v praxi. Spolupráce nese ovoce i v oblasti společného výzkumu a vývoje a při podávání návrhů vědecko-výzkumných projektů tuzemských i zahraničních, včetně programových výzev Evropské unie. Společně jsme realizovali již 35 výzkumných a vývojových projektů, které mají přímý dopad na vývoj chemického průmyslu. Nejnovějšími z nich jsou projekty pyrolýzní recyklace plastů, výroba biopaliv či patentovaný způsob výroby  dicyklopentadienu,“ říká Pavel Matějka, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Nejvýznamnějším společným počinem v oblasti vzdělávání bylo v roce 2015 založení Univerzitního centra Litvínov VŠCHT – FS ČVUT – ORLEN Unipetrol, které se nachází v litvínovském Chemparku a je jediným místem v Česku, kde je část veřejné vysoké školy situována přímo ve výrobním areálu. Současně až 50 studentů studuje přímo v srdci největšího chemického závodu v republice. „Díky specifickému prostředí chemické výroby studenti získávají možnost ověřit si nabyté teoretické znalosti rovnou v praxi, a to po celou dobu studia. Mohou se zapojit do celé řady výzkumně-vzdělávacích aktivit, které Univerzitní centrum nabízí či organizuje. V rámci nich pak i realizovat své kvalifikační práce na některém z mnoha průmyslových témat,“ vysvětluje Tomáš Herink a dodává: „K plánům Univerzitního centra do budoucna patří snaha o akreditaci nového studijního programu se zaměřením na praktickou výuku, která bude klást důraz na inženýrský, procesní a technologický charakter studia s ohledem na širší uplatnění absolventů na pracovním trhu.“

Spolupráce se soustředí také na podporu základních a středních škol, kterým jsou nabízeny exkurze do areálu, přednášky na aktuální témata z oblasti chemického průmyslu a další vzdělávací aktivity. Díky úzkému kontaktu s Nadací ORLEN Unipetrol jsou i středoškolákům dostupné stipendijní a grantové programy.

 


Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku. V Česku Benzina ORLEN provozuje 421 stanic a je největším řetězcem. Skupina ORLEN Unipetrol patří mezi největší firmy v České republice a zaměstnává více než 4 800 lidí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina ORLEN Unipetrol je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí.

Kontakt: Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 736 502 520, email: pavel.kaidl@unipetrol.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spojuje tradici s nejmodernějšími nano- a biotechnologiemi a dalšími progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu. Všechny aktivity instituce směřují k cíli profilovat VŠCHT Praha jako výzkumnou technickou univerzitu s velmi kvalitním základním a aplikovaným výzkumem a s dobrým mezinárodním renomé v oblasti vzdělávání a vědy a výzkumu. Pro VŠCHT Praha je charakteristická tradiční a velmi úzká spolupráce s průmyslovou sférou, aktivní transfer vědeckých poznatků do praxe, podíl na inovacích a průmyslovém výzkumu a vývoji.

Kotakt : Mgr. Michal Janovský, vedoucí oddělení komunikace, telefon +420 22044 4159, email michal.janovsky@vscht.cz

20 let spolupráce ORLEN Unipetrol – VŠCHT Praha (1)
20 let spolupráce ORLEN Unipetrol – VŠCHT Praha (2)
20 let spolupráce ORLEN Unipetrol – VŠCHT Praha (3)

Aktualizováno: 10.3.2022 14:12, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi