Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Veřejnost → Pro média → Archiv tiskových zpráv → 2023 → Praha oslaví 70. výročí získání Nobelovy ceny pořádáním prestižního světového chemického kongresu
iduzel: 74497
idvazba: 91659
šablona: stranka_obrazek
čas: 19.6.2024 06:08:04
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 74497
idvazba: 91659
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/media/tiskove-zpravy/2023/iupac-kongres-v-praze'
iduzel: 74497
path: 1/4111/942/994/5161/1314/1473/68581/74497
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Praha oslaví 70. výročí získání Nobelovy ceny pořádáním prestižního světového chemického kongresu

IUPAC

5. prosince 2023, Praha – V roce 2029 uplyne přesně 70 let od doby, kdy do tehdejšího Československa zamířila první Nobelova cena. Profesor Jaroslav Heyrovský ji obdržel v roce 1959 za objev polarografie, chemické metody užívané k analýze roztoků. Praha toto významné výročí symbolicky oslaví pořádáním Světového chemického kongresu Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC), který proběhne v roce 2029 právě v české metropoli.

Pořádání této prestižní mezinárodní akce, které se každé dva roky účastní několik tisíc expertů z oboru chemie a jejíž význam podtrhuje i zasedání Valného shromáždění IUPAC a Rady IUPAC jako nejvyššího orgánu unie, získala Praha letos v srpnu. Zástupci České a Slovenské chemické společnosti a Prague Convention Bureau, organizace zastřešující pražský kongresový průmysl, představili v nizozemském Haagu návrh, který obdržel největší podporu v rámci tajného hlasování delegátů všech národních organizací členských států IUPAC. „Na organizaci Světového chemického kongresu jsme již před dvěma roky kandidovali, bohužel neúspěšně. Velice mě tak těší, že se nám letos podařilo odprezentovat vítězný návrh, a předstihnout konkurenční destinace, kterými byla asijská velkoměsta Chengdu a Taipei a německý Düsseldorf. Věřím, že v roce 2029 představíme zajímavý program kongresu, jehož nosným tématem by mělo být "Frontiers in Chemistry: For the Harmony of Civilization with Nature", a který naváže na dlouhou a proslavenou vědecko-výzkumnou tradici české a slovenské chemie,“ říká prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, předseda kongresu a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

„Nosné téma a název kongresu poukazuje na skutečnost, že bez produktů chemických výrob se dnešní civilizace neobjede. V zájmu udržitelnosti je však nezbytné minimalizovat negativní vlivy výroby a využívání jejích produktů na přírodu a procesy v ní probíhající,“ doplňuje prof. Jiří Vohlídal z Univerzity Karlovy, toho času předseda České chemické společnosti a dodává: „Kromě tohoto zaměření je navrhovanou součástí kongresu i speciální symposium s elektrochemickou tématikou, které symbolicky oslaví 70. výročí udělení Nobelovy ceny prof. Jaroslavu Heyrovskému.“

Pražský ročník kongresu, který se odehraje v Kongresovém centru Praha, však nebude výjimečný jen svou návazností na významné osobnosti české vědy. Poprvé v historii pořádání této akce totiž vítězný návrh na pořádání podaly společně dvě národní chemické společnosti – česká a slovenská. „Společná kandidatura České a Slovenské chemické společnosti představovala jednu ze silných stránek návrhu. Tato unikátnost vyplynula ze shodné historie a tradice chemie v kdysi jednotné zemi. Vzájemná kooperace obou států pokračuje dodnes, a to na různých úrovních od neformálních spoluprací a národní podpory společných projektů až po pravidelné uspořádávání společných konferencí v jednotlivých odborech chemie, organizaci zastřešujících chemických sjezdů a v neposlední řadě i pořádání tak významných událostí jakou je mezinárodní chemická olympiáda. Proto mě nesmírně těší, že máme díky získání tohoto prestižního kongresu možnost společně představit silnou pozici chemie v našich zemích,“ dodává prof. Igor Lacík z Ústavu polymérov SAV v Bratislavě, místopředseda kongresu a zástupce Slovenskej chemickej spoločnosti. Profesor Lacík působí v IUPAC dlouhodobě a pro roky 2024 až 2027 bude prezidentem Polymerní divize unie a mezi lety 2024 a 2025 i členem Vědecké rady IUPAC.

Organizace tohoto kongresu přinese české i chemické odborné veřejnosti příležitost odprezentovat své nedávné objevy, ale zároveň i prodiskutovat nejnovější trendy v odvětví. Tím akce přispěje k dalšímu rozvoji chemického bádání u nás, z jehož výsledků následně benefituje i veřejnost. „Chemické procesy jsou současně i jedním ze strategických oborů, na které se hlavní město Praha soustředí ve své Regionální inovační strategii – RIS 3. Ta vytyčuje odvětví, ve kterých má Praha komparativní výhodu oproti jiným destinacím a ve kterých produkuje výsledky s vysokou přidanou hodnotou. Získání tohoto kongresu neznamená pro Prahu jen okamžitý ekonomický benefit ve formě pobytu 4 000 delegátů po dobu celého jednoho týdne konání kongresu, ale zejména přísun globálního know-how v oboru, který v dlouhodobém horizontu napomůže ke strategickému směřování a budoucímu rozvoji metropole. To vše přispívá k internacionalizaci české i slovenské vědy a uplatnění výsledků výzkumu v praxi, z čehož má následně prospěch široká veřejnost,“ doplňuje Ing. Michaela Smetanová, Senior Manager – Business Events, Prague Convention Bureau, která se v rámci kandidatury podílela na prezentaci kongresové nabídky Prahy a celkové realizační a organizační stránce návrhu.

Kandidatura na Světový chemický kongres proběhla za podpory hlavního města Prahy, agentury CzechTourism / Czech Convention Bureau a společnosti C-IN, která pro kandidaturu kromě jiného vytvořila i videoklip pomyslně zvoucí světové osobnosti chemie do Prahy na Světový chemický kongres v roce 2029.

 

V dubnu 2024 získala úspěšná kandidatura cenu "Kandidatura roku 2023" v rámci 13. ročníku Ambassador Awards Evening. Na ní zástupci organizace Prague Convention Bureau zastřešující pražský kongresový průmysl, hlavního města Prahy a Ministerstva pro místní rozvoj ČR udělili ceny zapřínos kongresovému průmyslu v české metropoli.

 


O Mezinárodní unii pro čistou a užitou chemii

(International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC)

Unie IUPAC je světová organizace akademických a průmyslových chemiků založená v roce 1919, která poskytuje vědeckou expertízu a nástroje pro uplatnění a komunikaci odborných poznatků v chemii. Své poslání naplňuje podporou udržitelného rozvoje a výuky chemie, efektivním sdílením vědeckých informací či formováním společného jazyka chemiků doporučeními v oblasti chemické terminologie.

  

O Vysoké škole chemicko-technologické v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je přirozeným centrem prvotřídního vzdělávání a výzkumu v oblastech chemie a potravinářství. Patří mezi největší tuzemské instituce zaměřené na technickou chemii, chemické a biochemické technologie, materiálové a chemické inženýrství, potravinářství a výživu, životní prostředí, nově také ekonomiku a management.

Škola s vynikajícím mezinárodním renomé a špičkovým přístrojovým vybavením otevírá každému studentovi možnosti zapojit se do vědeckých projektů dle vlastního výběru, umožňuje zahraniční stáže a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Škola je charakteristická rodinnou atmosférou se silným vztahem mezi pedagogy a studenty. I díky tomu VŠCHT Praha patří mezi 600 nejlepších světových univerzit (dle žebříčku QS World University Rankings 2024, v individuální podpoře při vzdělávání a přirozeném zapojení studentů do výzkumu obsadila VŠCHT dokonce 35. místo na světě a první v Česku.

 

O Prague Convention Bureau

Prague Convention Bureau (PCB) je neziskovou společností, která byla založena v roce 2008. Organizace působí jako oficiální reprezentant Prahy v oblasti kongresového průmyslu s cílem propagovat hlavní město jako jednu z předních evropských kongresových destinací. Spolu s českými orgány cestovního ruchu, dalšími partnery a členskými subjekty nabízí účinnou pomoc při pořádání konferencí, setkání, seminářů, výstav nebo motivačních akcí v Praze.

Aktualizováno: 24.4.2024 09:58, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi