Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Popularizace, média → Pro média → Archiv tiskových zpráv → 2023 → Zveřejněno pět návrhů pro dostavbu Vítězného náměstí
iduzel: 71920
idvazba: 87742
šablona: stranka_obrazek
čas: 25.9.2023 14:12:19
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 71920
idvazba: 87742
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/media/tiskove-zpravy/2023/zverejneno-pet-navrhu-pro-dostavbu-vitezneho-namesti'
iduzel: 71920
path: 1/4111/942/994/5161/1314/1473/68581/71920
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Zveřejněno pět návrhů pro dostavbu Vítězného náměstí

Ptačí pohled na dostavbu 4. kvadrantu, tým 11 MVRDV (NL), zdroj ONplan

Byty, kanceláře, chybějící občanská vybavenost či nové kulturní centrum pro Prahu 6. To vše má přinést dostavba 4. kvadrantu Vítězného náměstí. Návrhy pěti finalistů mezinárodní architektonické soutěže představí venkovní výstava přímo na Vítězném náměstí. Veřejnost má možnost se k návrhům vyjádřit, komentáře občanů budou předány mezinárodní odborné porotě ještě před jejím rozhodnutím o vítězi.

Přestože urbanistický koncept, podle kterého byly vystavěny Dejvice, navrhnul Antonín Engel již před sto lety, část Vítězného náměstí, takzvaný 4. kvadrant, zůstává dodnes nezastavěný. Jeho novou podobu má na základě dohody investora a pražské samosprávy určit mezinárodní architektonická soutěž, která se v těchto dnech blíží do finále.

Z celkem 44 přihlášených týmů se do finále soutěže probojovalo 5 účastníků. Jejich návrhy si veřejnost může prohlédnout na webu soutěže www.4kvadrant.cz nebo na výstavě umístěné přímo ve 4. kvadrantu Vítězného náměstí do 30. června. Do 11. června se navíc veřejnost může k jednotlivým návrhům vyjádřit na webu soutěže.

„Našim cílem, jako organizátora takto důležité soutěže na dostavbu centra Dejvic, je v co největší míře zapojit do hledání nejvhodnějšího návrhu i veřejnost. Před vyhlášením soutěže se místní obyvatelé i návštěvníci území mohli podělit o své hodnocení současného stavu, ale i navrhnout, co v území chybí. Tyto podněty se staly součástí zadání soutěže. Nyní budou komentáře veřejnosti k soutěžním návrhům předány porotě jako jeden z podkladů pro její rozhodování,“ vysvětlil Petr Návrat z plánovací kanceláře ONplan, která soutěž organizuje.

Do 2. fáze soutěže postoupila pětice architektonických týmů, mezi kterými jsou uznávaná česká studia i věhlasné evropské kanceláře: tým MVRDV z Nizozemí, česko-německé konsorcium Pavel Hnilička Architects+Planners a Baumschlager Eberle Architects, nizozemské a české studio Benthem Crouwel International a Opočenský Valouch Architekti, česká kancelář A69 – architekti a další česko-nizozemské uskupení Cityförster a Studio Perspektiv.

Cílem soutěžního workshopu je nalézt novou podobu a optimální architektonické a urbanistické řešení severozápadní části Vítězného náměstí. Zadavatelem soutěže je společnost Fourth Quadrant, tvořená investory Penta Real Estate, Sekyra Group a Kaprain. Na pořádání soutěže se podílí také Vysoká škola chemicko-technologická, hlavní město Praha, městská část Prahy 6 a IPR Praha. Plánovací kancelář ONplan je organizátorem soutěže.

„Finálová skupina soutěžících složená z věhlasných evropských architektonických kanceláří a špičkových českých týmů přinesla velmi zajímavé návrhy. Představené projekty respektují ráz, který Dejvicím vtiskl už před sto lety architekt Engel, současně jsou ale originální, pestré a v souladu s trendy moderní architektury. Především se však snaží splnit požadavky a potřeby lidí vyplývající ze současného života Dejvic,“ říká Petr Palička, ředitel Penta Real Estate.

„Jsme rádi, že podoba dostavby Vítězného náměstí bude výsledkem otevřené mezinárodní architektonické soutěže, na níž participovala řada odborníků, a to včetně expertů na památkovou péči a urbanismus. Věříme, že vítězný návrh přinese tomuto území novou kvalitu. Chceme s našimi partnery vytvořit atraktivní centrum Prahy 6, které bude lákat nejen ty, kdo zde žijí a pracují, ale všechny Pražany,“ konstatoval Leoš Anderle, výkonný ředitel společnosti Sekyra Group.

„Jsem rád, že se investor rozhodl pro cestu soutěžního dialogu se zapojením města. Myslím, že to obdobně jako na Florenci přináší novou kvalitu do města. Samotného mě překvapuje s jak různorodou architekturou se dá pracovat v pevné struktuře Dejvic. Město zároveň nadále aktivně pracuje na rekonstrukci samotného Vítězného náměstí a prostranství v kampusu vysokých škol,“ říká Petr Hlaváček, náměstek pražského primátora pro územní a strategický rozvoj.

Ve 4. kvadrantu má vzniknout multifunkční objekt s byty, kancelářemi, obchody, službami i restauracemi. Novou univerzitní budovu zde postaví také VŠCHT Praha. Kromě učeben a zázemí pro studenty zde vzniknou i prostory pro veřejnost či minipivovar.

„Posláním VŠCHT je podpora nadaných studentů a příprava špičkových expertů, kteří pomáhají naší společnosti řešit zásadní problémy dneška. Nová univerzitní budova je nutným předpokladem, abychom tuto roli mohli plnit i do budoucna. Zároveň nám dostavba umožní rozšířit nabídku popularizačních a kulturních aktivit pro Pražany, což přispěje k dalšímu rozvoji Kampusu Dejvice jako příjemného a inspirativního místa setkávání akademiků a místních obyvatel,“ doplňuje Pavel Matějka, rektor VŠCHT Praha.

Součástí dostavby bude také nové kulturní centrum Prahy 6 o ploše až 3 000 m2 se dvěma sály, které významným způsobem doplní chybějící kulturní infrastrukturu v této části Prahy. Kulturní centrum by mělo nabídnout prostory pro koncerty, výstavy, divadelní představení, ale i společenské a komunitní akce místních občanů.

„Praha 6 si po více než sto letech zaslouží dokončené Vítězné náměstí v duchu prvorepublikového návrhu architekta Antonína Engela. Občané Prahy 6 mají navíc možnost se vyjádřit k návrhům, které byly vybrány do finále architektonické soutěže. Vedle zajímavého architektonického řešení se tak mohou v budoucnu těšit mimo jiné i na kulturní centrum, které bude součástí nové zástavby,“ říká Jakub Stárek, starosta městské části Praha 6.

„Nezastavěný prostor na Vítězném náměstí je dnes mezerou v centrální části města. Nová výstavba poskytne veřejnosti celou škálu kvalitních venkovních i vnitřních prostorů s širokou nabídkou míst pro odpočinek, kulturu, stravování či obchod. Vítám, že dojde k dokončení původního Engelova architektonického a urbanistického konceptu současným pohledem. Soutěž je organizována na vysoké profesionální úrovni, k přípravě zadání bylo přizváno široké spektrum relevantních aktérů a zadání je otevřené tak, aby soutěžící mohli přicházet i s neočekávanými náměty, zároveň však reguluje pro město důležité rysy budoucí výstavby, jako výšky budov nebo dimenze veřejných prostranství," říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Vítězný návrh, který určí novou podobu dostavby 4. kvadrantu, vybere mezinárodní porota složená z architektů, urbanistů i krajinářů. Předsedou poroty je Kees Christiaanse, profesor ETH Zurich a zakladatel kanceláře KCAP, která je autorem slavného hamburgského HafenCity. Mezi členy poroty je i britský architekt Alex Lifschutz, švédský krajinářský architekt Martin Arfalk či profesor Michal Kohout z Fakulty architektury ČVUT. V její závislé části jsou pak zástupci investora, VŠCHT Praha, městské části Praha 6, hlavního města a IPR Praha. Česká komora architektů udělila soutěži doklad o regulérnosti.

Soutěž probíhá formou takzvaného soutěžního workshopu, který je neanonymní. Ten umožňuje vést porotě se soutěžícími v průběhu workshopu přímý dialog. Do procesu jsou navíc zapojeni i experti v tématech dopravy a udržitelné mobility, památkové péče či modrozelené infrastruktury, kteří posuzují soutěžní návrhy z odborného hlediska. Vítěz architektonické soutěže na dostavbu Vítězného náměstí bude znám v září 2023.

  


Více informací poskytne

Mgr. Michal Janovský - vedoucí oddělení komunikace
Tel.: 220 444 159, mobil: 733 690 543
E-mail: michal.janovsky@vscht.cz

 

O Vysoké škole chemicko-technologické v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je přirozeným centrem prvotřídního vzdělávání a výzkumu v oblastech chemie a potravinářství. Patří mezi největší tuzemské instituce zaměřené na technickou chemii, chemické a biochemické technologie, materiálové a chemické inženýrství, potravinářství a výživu, životní prostředí, nově také ekonomiku a management.

Škola s vynikajícím mezinárodním renomé a špičkovým přístrojovým vybavením otevírá každému studentovi možnosti zapojit se do vědeckých projektů dle vlastního výběru, umožňuje zahraniční stáže a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Škola je charakteristická rodinnou atmosférou se silným vztahem mezi pedagogy a studenty. I díky tomu VŠCHT Praha patří mezi 360 nejlepších světových univerzit (dle žebříčku QS World University Rankings 2023, v individuální podpoře při vzdělávání a přirozeném zapojení studentů do výzkumu obsadila VŠCHT dokonce 29. místo na světě a první v Česku.

Ptačí pohled na dostavbu 4. kvadrantu

tým 11 MVRDV (NL), zdroj ONplan
tým 15 Pavel Hnilička Architects+Planners (ČR) + Baumschlager Eberle Architects (A), zdroj ONplan
tým 20 Benthem Crouwel International (NL) + Opočenský Valouch Architekti (ČR), zdroj ONplan
tým 28 A69 – architekti (ČR), zdroj ONplan
tým 32 Cityförster (NL) + Studio Perspektiv (ČR), zdroj ONplan

Aktualizováno: 1.6.2023 00:32, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi