Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Veřejnost → Pro média → Archiv tiskových zpráv → Tiskové zprávy 2024 → VŠCHT se svými partnery úspěšně dokončila první fázi projektu DETECT! (Deep Tech Creativity)
iduzel: 76403
idvazba: 94267
šablona: stranka_obrazek
čas: 22.6.2024 12:03:07
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 76403
idvazba: 94267
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/media/tiskove-zpravy/2024/vscht-se-svymi-partnery-uspesne-dokoncila-prvni-fazi-projektu-detect'
iduzel: 76403
path: 1/4111/942/994/5161/1314/1473/75429/76403
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

VŠCHT se svými partnery úspěšně dokončila první fázi projektu DETECT! (Deep Tech Creativity)

DETECT logo sq

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je koordinátorem projektu Deep Tech Creativity, DETECT!, a zároveň jedinou koordinující organizací projektu EIT HEI v Česku.

Konsorcium úspěšně dokončilo první fázi projektu DETECT!, který získal finanční prostředky z 3. výzvy iniciativy EIT HEI: Innovation Capacity Building for Higher Education. Jsme potěšeni, že naše úsilí bylo oceněno pozitivním hodnocením a můžeme zahájit druhou fázi projektu.

Partnery konsorcia jsou, University of Life Sciences Poznań (Polsko), Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovensko), National University of Shipbuilding in Mykolaiv (Ukrajina), University of Vienna (Rakousko), Maker Institute (Česko), Technologické inovační centrum Zlín (Česko), a asociovaní partneři Humboldt Innovation GmbH (Německo), INiTS – Vienna’s HighTech Incubator (Rakousko), a Bar-Ilan University (BIU, Izrael).

Cíl projektu

Cílem projektu je propojit vysoké školy zaměřené na oblasti STEM v kombinaci s „Deep Tech“ obory s institucemi se zkušenostmi v podnikatelských schématech a s průmyslovými partnery a organizacemi třetího sektoru, s vizí pokračování spolupráce do roku 2030.

Deep Tech zahrnuje obory jako je např. robotika, pokročilé materiály, kybernetická bezpečnost a ochrana dat, umělá inteligence nebo biotechnologie a vědy o živé přírodě, elektronika a fotonika, udržitelná energie.

„Záměrem projektu DETECT! je posílit postavení vysokoškolských institucí jako klíčových hráčů v oblasti inovací. Rozvíjením a posílením praktických dovedností máme za cíl umožnit výzkumníkům přenést výsledky výzkumu do prostředí technologických inovací. Partnerské vysoké školy plánují představit nové školící programy v oblasti Deep Tech a mentoring v oblasti podnikání a zakládání start-up společností pro komercializaci vědecko-výzkumných výsledků. Dále se zaměří na vytváření podnikatelských inkubátorů a posílení oblasti transferu technologií v prostředí vysokých škol,“ uvedla Hana Štěpánková z Projektového centra VŠCHT Praha.

Co se nám podařilo

Všichni členové konsorcia odvedli během první fáze projektu, která trvala pouhých 6 měsíců, velký kus společné práce.

V oblasti vzdělávání bylo společně proškoleno a mentorováno téměř 1100 účastníků. Jednalo se zejména o 586 studentů, kteří absolvovali školení jak v oborech Deep Tech, tak v oblastech zaměřených na podnikavost, kreativitu, podporu start-upů, a transfer technologií. 111 studentů se zapojilo do mentoringového programu. Další školenou skupinou byli akademičtí zaměstnanci. 217 se zúčastnilo různých typů školení, 32 získalo cenné rady a zkušenosti prostřednictvím mentoringu. Vzdělávání a rozvoj kompetencí byly umožněny i neakademickým pracovníkům, školením prošlo 123 z nich a dalších 26 bylo úspěšně mentorováno.

Během první fáze projektu byla identifikována potřeba vytvořit a zdokonalit mentoringový program, a to jak kariérní, tak v oblasti DeepTech. V reakci na tuto výzvu National University of Shipbuilding in Mykolaiv a VŠCHT vytvořily inovativní mentoringovou platformu, kterou představujeme jako nový pilíř naší podpůrné struktury. VŠCHT také rozšířila svůj mentoringový program, který je nyní určen i akademickým a neakademickým pracovníkům. University of Life Sciences Poznań a Slovak University of Agriculture in Nitra, které se dosud mentoringem nezabývaly, vytvořily na svých univerzitách základy nového mentoringového programu.

Konsorciu se dále podařilo navázat 5 nových strategických partnerství. Tato partnerství, která posilují síť spolupracujících subjektů, byla úspěšně uzavřena prostřednictvím oddělení pro výzkum a transfer technologií. University of Vienna navázala novou spolupráci s makerspace Quantum Industry Consortium, HappyLab a Maker Austria. Tato partnerství zajišťují studentům vídeňské university možnost využívat inovační laboratoře nejen pro prototypování, ale také pro celkové využití makerspace prostorů. VŠCHT navázala novou spolupráci s Prague.bio, jejímž výsledkem je platforma pro kooperaci mezi průmyslem a akademickou sférou. Hlavními cíli tohoto partnerství je posílit postavení biotechnologického průmyslu v České republice, podpořit transfer technologií a komerční využití výsledků výzkumu a vývoje. Mezi další cíle patří zviditelnit český biotechnologický průmysl na mezinárodní scéně a vybudovat pool talentů, sdílet zdroje a osvědčené postupy. Ostatní vysoké školy zapojené do projektu DETECT! položily základy pro navazování nových partnerství a plánují jejich další rozvoj ve druhé fázi projektu.

Projekt DETECT! úspěšně poskytl podporu celkem pěti start-upům, z nichž všechny působí v oblasti Deep Tech. Jedná se o 2 start-upy na University of Vienna, Cortecs GmbH, který se zaměřuje na umělou inteligenci a knowledge management, a Microlux GmbH, který se zaměřuje na elektroniku a fotoniku. Slovak University of Agriculture in Nitra podpořila rozvoj Food Incubator, jehož hlavní oblastí zájmu jsou biotechnologie a přírodní vědy. VŠCHT se zaměřila na podporu dvou perspektivních start-upů. Prvním z nich je Galochrom, který se specializuje na oblast chromatografie a poskytuje inovativní, zákaznicky orientovaná řešení pro HPLC separaci, purifikaci sloučenin a vývoj metod. Druhým start-upem je MarbleMat, který se zaměřuje na technologii enkapsulace tekutých olejových kuliček pro využití v oblasti léčiv, potravinových doplňků a kosmetiky. Toto unikátní řešení přináší nejen lepší manipulační vlastnosti, ale také flexibilitu dávkování při zachování vysokého obsahu oleje.

Jeden z klíčových cílů projektu DETECT! spočívá také v efektivním přenosu znalostí a zkušeností prostřednictvím vědomostního trojúhelníku, který představuje propojení vzdělávání, výzkumu a vývoje a inovací s průmyslem. V tomto duchu byla iniciována spolupráce mezi VŠCHT a Maker Institute, akademickým makerspacem, který poskytuje studentům a zaměstnancům přístup k nezbytným nástrojům, vybavení a technologiím pro tvorbu a prototypování projektů. Spolupráce byla zahájena na individuální úrovni mezi ředitelkou Maker Institutu, Leylou Yunis, a několika vědeckými pracovníky VŠCHT, kteří projevili zájem začlenit know-how Maker Institutu do svých kurzů. Výsledkem byly praktické dovednosti, které se staly organickou součástí kurzu nabízeného Maker Institutem. Díky vytvořeným výukových materiálů mohou akademičtí pracovníci dále samostatně integrovat praktické aktivity do svých vlastních kurzů. Tato spolupráce výrazně obohacuje studijní plány o části zaměřené na posílení digitálních dovedností a dále na podporu podnikavosti. Dále umožňuje akademickým pracovníkům a studentům převádět své poznatky do řešení, která mají přidanou hodnotu pro společnost.

 


Více informací poskytne

Mgr. Michal Janovský - vedoucí oddělení komunikace
Tel.: 220 444 159, mobil: 733 690 543
E-mail: michal.janovsky@vscht.cz

 

O Vysoké škole chemicko-technologické v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je přirozeným centrem prvotřídního vzdělávání a výzkumu v oblastech chemie a potravinářství. Patří mezi největší tuzemské instituce zaměřené na technickou chemii, chemické a biochemické technologie, materiálové a chemické inženýrství, potravinářství a výživu, životní prostředí, nově také ekonomiku a management.

Škola s vynikajícím mezinárodním renomé a špičkovým přístrojovým vybavením otevírá každému studentovi možnosti zapojit se do vědeckých projektů dle vlastního výběru, umožňuje zahraniční stáže a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Škola je charakteristická rodinnou atmosférou se silným vztahem mezi pedagogy a studenty. I díky tomu VŠCHT Praha patří mezi 600 nejlepších světových univerzit (dle žebříčku QS World University Rankings 2024, v individuální podpoře při vzdělávání a přirozeném zapojení studentů do výzkumu obsadila VŠCHT dokonce 35. místo na světě a první v Česku.

Aktualizováno: 2.3.2024 02:20, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi