Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → MultiCoop
iduzel: 25811
idvazba: 32740
šablona: stranka
čas: 22.7.2024 16:11:11
verze: 5471
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 25811
idvazba: 32740
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/media/tiskove-zpravy/24991/multicoop'
iduzel: 25811
path: 1/4111/942/994/5161/1314/1473/24991/25811
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

VŠCHT Praha koordinuje projekt MultiCoop

MultiCoop je zaměřen na výzvu EC "H2020-TWINN-2015", "twinning", tj. implementaci činností, které pomohou při posílení výzkumného potenciálu jak pracovníků ze zapojených institucí, tak zejména pracoviště z cílové (koordinující) země. Celkový rozpočet projektu činí 997 943,75 €.

 

Projekt, který koordinuje Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha), byl připraven s cílem zajistit multidisciplinární přístup k posílení spolupráce a vytvoření nové platformy pro komplexní posouzení bezpečnosti potravin a krmiv, mezi třemi institucemi – VŠCHT Praha, Česká republika, Queen’s University Belfast (QUB), Velká Británie a University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Rakousko. Projekt zahájil svou činnost 1. 1. 2016 a jeho řešení bude probíhat po dobu tří let 2016–2018.

 

Projekt MultiCoop je zaměřený na podporu vzniku nových příležitostí pro zúčastněné partnery (VŠCHT Praha, QUB a BOKU) prostřednictvím rozvoje excelence a odbornosti všech tří institucí v oblasti komplexního posuzování bezpečnosti potravin a krmiv. Hlavní důraz bude kladen na posílení rozsahu kompetencí VŠCHT Praha. Hlavními úkoly a cíli projektu jsou (i) vytvoření úzkých vazeb mezi partnery projektu prostřednictvím pořádání série školících a vzdělávacích aktivit a mobilit, (ii) komunikace o výsledcích projektu dosažených na základě posílení vědeckých schopností a šíření informací prostřednictvím publikací společných vědeckých prací, (iii) identifikace nových, důležitých výzkumných témat, která povedou k dalšímu rozvoji spolupráce, příprava společných návrhů projektů, a (iv) zvyšování kreditu a kompetence zúčastněných výzkumníků. Mezi hlavními zájmy projektu, díky nimž bude realizováno předávání znalostí, jsou (i) inovace v oblasti analytické chemie zahrnující komplexní přístup k analytickým metodám pro cílovou analýzu kontaminantů a zdraví prospěšných látek, (ii) zdokonalování analytických přístupů pro necílový screening a metabolomický fingreprinting („otisk prstů“) / profilování, a (iii) inovace v metodách pro identifikaci důležitých metabolomických markerů. Kromě toho, dalším zájmem partnerů projektu je i vývoj metod zaměřených na hodnocení v současné době neznámých rizik vyplývajících z přítomnosti směsí chemických kontaminantů v potravinách a krmivech. V popředí zájmu je i vývoj nových přístupů používaných v bioprospekci, novém nástroji pro odhalování významných přírodních zdrojů pro zlepšení zdraví. Naší strategií je umožnit předání znalostí od partnerů s největší zkušeností a odborností v dané oblasti k těm, jejichž zkušenost je menší. Podstatnou výhodu pro tento efektivní přenos znalostí představuje fakt, že v současné době již existuje částečný překryv kompetencí mezi partnery projektu, což umožní bezproblémovou implementaci získaných poznatků na konkrétním partnerském pracovišti.

 
Chcete-li získat více informací o aktivitách projektu, navštivte webové stránky projektu www.multicoop.eu, nebo nám zašlete svůj dotaz na emailovou adresu: multicoop@vscht.cz

 
Koordinátorkou celého projektu je prof. Jana Hajšlová, Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha, dále je zapojem prof. Tomáš Ruml, Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha. 

Aktualizováno: 25.2.2016 15:04, Autor:

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi