Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → VŠCHT Praha informovala o výstavbě TECHNOPARKU VTP KRALUPY
iduzel: 5329
idvazba: 5988
šablona: stranka
čas: 26.9.2023 07:12:47
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 5329
idvazba: 5988
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/media/tiskove-zpravy/5325/tisk-stavba-technoparku'
iduzel: 5329
path: 1/4111/942/994/5161/1314/1473/5325/5329
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

VŠCHT Praha informovala o výstavbě TECHNOPARKU VTP KRALUPY

Vysoká škola chemicko – technologická v Praze představila stavbu vědecko – technického parku a stav přípravy jeho činnosti a organizačního zabezpečení. Vědecko-technický park bude působit pod názvem TECHNOPARK VTP KRALUPY. Buduje se v centru Kralup nad Vltavou rekonstrukcí budovy bývalého průmyslového mlýna a jeho zaměření bude stavební chemie, materiálové inženýrství a související obory. VŠCHT Praha při této příležitosti oznámila, že výzkumnou a inovační činnost zahájí vědecko – technický park počátkem roku 2015. Presentace a návštěvy stavby se účastnili novináři a zástupci odborné a místní veřejnosti včele se starostou Petrem Holečkem.

Prorektor VŠCHT Praha doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. informoval o postupu stavby, která byla zahájena v červenci 2013. V současné době začíná instalace vnitřních sítí a dalšího vnitřního vybavení. Pokud práce budou pokračovat podle harmonogramu, je reálný předpoklad, že stavební práce budou ukončeny v říjnu tohoto roku. V listopadu a prosinci se pak budou moci instalovat vnitřní zařízení a přístroje.

Pro činnost vědecko – technického parku bylo založeno 8 odborných výzkumných skupin. Každou povede odborný gestor z VŠCHT Praha a spolupracující gestor z Fakulty stavební ČVUT Praha. Ve výzkumných skupinách budou působit odborníci VŠCHT Praha a fakulty stavební a dalších fakult ČVUT a experti z dalších pracovišť v ČR i ze zahraničí.  

Předpokládá se, že po překlenutí počátečního období a rozběhnutí všech funkcí vědecko – technického parku v něm bude zaměstnáno zhruba 60 osob. Asi 18 osob bude zaměstnáno v Technoparku na technicko - administrativních pozicích, včetně vedení. Techničtí a administrativní pracovníci pro Technopark budou přijímáni cestou výběrových řízení, která se budou postupně vyhlašovat.

TECHOPARK VTP KRALUPY bude součástí VŠCHT Praha, která je příjemcem dotace z programu OPPI  MPO ČR a zároveň bude poskytovat tuto dotaci inovačním firmám formou slevy na službách a to max. po období 10 let. Cílem parku bude poskytovat kvalifikované služby v oblasti výzkumu a inovací, transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe, podpora malých firem při sestavení žádosti o dotace ze strukturálních fondů.  Technopark bude pronajímat část laboratoří a kancelářských prostor mladým inovačním firmám, zejména malým a středním, kterým bude připraven pomáhat při realizaci výzkumu a vývoje na trhu.

VŠCHT Praha jedná s různými stavebními firmami nebo výrobci stavebních materiálů o spolupráci na konkrétních projektech nebo na objednávkách služeb při výzkumu inovací materiálů, jejich vlastností nebo různých expertíz s využitím potenciálu vysokoškolských odborníků, které budou realizovány v rámci Technoparku Kralupy.

Součástí nabídky Technoparku bude také krátkodobý pronájem zasedací a školící místnosti a auly pro 160 osob vybavené moderním audiovizuální technikou a také organizování odborných konferencí, workshopů a presentací. Cílem Technoparku bude i popularizace technických oborů a presentace výsledků výzkumu a vývoje.

V další části setkání hovořil doc. Ing. Antonín Kuta, CSc. z ústavu polymerů VŠCHT Praha o výzkumné skupině Stavební a izolační materiály na bázi polymerních látek a plánech této skupiny. Popsal plánované přístrojové vybavení experimentální laboratoře, které bude zahrnovat mj. moderní extrusní linku a vysokotlaký lis pro výzkum a vývoj nových polymerních výrobků a následné zkoušky jejich vlastností při různých aplikacích.

Na závěr setkání si návštěvníci mohli na vlastní oči prohlédnout prostory budoucích laboratoří, kanceláří, zasedacích místností a dalšího zázemí Technoparku.

originál

Aktualizováno: 19.9.2014 11:18, Autor: Oddělení komunikace

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi