Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Volby kandidáta nového rektora VŠCHT Praha
iduzel: 5809
idvazba: 6571
šablona: stranka
čas: 22.6.2024 10:46:50
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 5809
idvazba: 6571
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/media/tiskove-zpravy/5684/5809'
iduzel: 5809
path: 1/4111/942/994/5161/1314/1473/5684/5809
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Volby kandidáta nového rektora VŠCHT Praha

Profesora Ing. Karla Melzocha, CSc. zvolil Akademický senát na svém dnešním zasedání kandidátem na funkci nového rektora VŠCHT Praha. Podle vysokoškolského zákona rektora jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu veřejné vysoké školy prezident republiky. Návrh se podává prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy.  Profesor Karel Melzoch  působí na VŠCHT Praha od roku 1984, naposledy jako děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie.   Předpokládá se, že se nový rektor ujme své funkce od 1. ledna 2012.

šířka 450px

Životopis
Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. se narodil v roce 1958 v Praze. Titul Ing. získal na VŠCHT Praha v oboru kvasné chemie a technologie v roce 1982 a v roce 1989 titul CSc. ve stejném oboru. V roce 1997 byl jmenován docentem v oboru biotechnologie o deset let později ve stejném oboru profesorem.
Na VŠCHT Praha působí nepřetržitě od roku 1984, zastával funkci proděkana Fakulty potravinářské a biochemické technologie, od roku 2002 je vedoucím Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství na této fakultě a od roku 2006 jejím děkanem.
Profesor Melzoch se stal významnou osobností v oboru biotechnologií, ve své vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti se zaměřuje na produkci biopaliv (bioethanol, biobutanol...), komplexní využití a zpracování biomasy a odpadů ze zemědělství a potravinářských výrob, bioinženýrství, separační procesy, down-stream processing, řízení a modelování bioprocesů; aplikovanou mikrobiologii, fyziologii mikroorganismů, fermentační technologie – lihovarství, vinařství, výrobu alkoholických nápojů, organických rozpouštědel, organických kyselin, antibiotik, výrobu mikrobiální biomasy, ergosterolu, atd. Zastává funkce v řadě mezinárodních i národních odborných společnostech, přednáší, zabývá se expertní a posuzovatelskou činností v oblasti potravinářského a biotechnologického průmyslu a působil v organizačních výborech mnoha významných konferencí. Podílí se a koordinuje řešení řady tuzemských a zahraničních grantů orientovaných na problematiku biotechnologií.

Aktualizováno: 12.9.2014 16:26, Autor:

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi