Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Křest knihy pivovarnictví
iduzel: 6265
idvazba: 7050
šablona: stranka
čas: 14.6.2024 14:00:56
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 6265
idvazba: 7050
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/media/tiskove-zpravy/5756/6265'
iduzel: 6265
path: 1/4111/942/994/5161/1314/1473/5756/6265
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Křest knihy pivovarnictví

Praha, 14. ledna 2010 – Vydavatelství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze s kolektivem autorů a ve spolupráci s pivovarem Gambrinus představilo dnes veřejnosti novou učebnici pivovarství, která přináší komplexní pohled na teorii i praxi výroby piva. Slavnostního křtu na VŠCHT Praha se zúčastnilo mnoho osobností z akademické obce, nezávislých organizací i zástupci pivovarů.

Na Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství na VŠCHT Praha od jejího založení pokračuje tradice výchovy pivovarských odborníků zahájená na pražské technice již v roce 1818. Zároveň tu probíhá ve spolupráci s průmyslem významný  výzkum s pivovarskou problematikou. Tato symbióza vědy a průmyslu je v České republice výjimečná a funkční. Vydání rozsáhlé moderní učebnice v daném oboru je významnou pomocí jak pro výuku odborníků, tak pro základy výzkumných projektů či uvádění do výroby nových technologií a zařízení.

„Budoucnost českého pivovarství je v zachování tradičních postupů a jejich aplikaci na nejnovější výrobní zařízení. Cílem napsání této učebnice proto bylo soustředit velké množství nejnovějších poznatků z výzkumu a zároveň pomoci sládkům ve výběru surovin, volbě správných technologií i technických zařízení tak, aby dokázali zachovat specifické vlastnosti českého piva,“ říká hlavní autorka učebnice prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc.

„Věřím, že tato kniha bude provázet současné i budoucí sládky i pivovarské odborníky při aplikaci tradičních českých pivovarských postupů a pomůže k zachování vyjímečnosti oboru,  který proslavil Čechy po celém světě. Doposud měli pivovarníci k dispozici technologické české knihy napsané odborníky, jako byl můj děd František Hlaváček (upravené vydání otcem Ivo Hlaváčkem) a knihu vydanou v roce 2000 VÚPS Praha. Je dobře, že současní a budoucí  sládci budou mít k dispozici aktuální text, který zahrnuje i nové poznatky z pivovarské technologie i strojírenství,“ říká vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Jan Hlaváček, který byl jedním z kmotrů učebnice.

Učebnice je členěna do šestnácti kapitol, které provází celým procesem výroby piva od surovin, pivovarských kvasinek, technologií výroby až po způsoby  filtrace, pasterace a stáčení. Kniha také seznamuje se sanitací vyrobních zažízení, hospodaření s energií ad. Učebnice je určena nejen  studentům vysoké školy, ale také  pracovníkům z pivovarské praxe.

Autory učebnice Pivovarství: Teorie a praxe výroby piva jsou Gabriela Basařová, Jan Šavel, Petr Basař a Tomáš Lejsek.

Autoři:

Prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc.,
Absolvovala Vysokou školu chemicko technologickou v Praze, obor sladařství a pivovarství na katedře kvasné chemie a  technologie. Po absolutoriu v roce 1957 nastoupila do Plzeňských pivovarů, kde vedla kontrolní a výzkumné laboratoře. V roce 1967 přešla do Prahy na Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, kde založila biochemické oddělení a později byla ředitelkou ústavu. V letech 1981 až 1998 byla vedoucí Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství VŠCHT Praha. V současnosti stále působí jako externí profesor VŠCHT. Je první laureátkou  Síně slávy českého pivovarství, na VŠCHT byla oceněna medailí prof. K.N.J.Ballinga  a prof. E.Votočka. Výsledky své vědecké a odborné činnosti publikovala ve více jak 500 článcích a v šesti knižních publikacích.

Doc. Ing. Jan Šavel, CSc.
Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor sladařství a pivovarství na katedře kvasné chemie a technologie. Po ukončení studia v roce 1967 nastoupil do Jihočeských pivovarů n. p., kde pracoval jako mikrobiolog, vedoucí Útvaru řízení jakosti a podnikové laboratoře. V roce 1996 se habilitoval na VŠCHT Praha v oboru sladařství a pivovarství, které zde externě přednášel, podobně jako na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současnosti je vedoucím Výzkumného a vývojového pracoviště v Budějovickém Budvaru n. p. V roce 2004 vstoupil do Síně slávy českého pivovarství. Je autorem knihy. Mikrobiologická kontrola v pivovarech (Praha: SNTL, 1980).

Ing. Petr Basař, MBA,
Studoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor speciální kvasné výroby na katedře kvasné chemie a  bioinženýrství. V letech 2005–2006 vystudoval MBA na Pražské mezinárodní manažerské škole při VŠE (PIBS). Po absolvování VŠCHT Praha nastoupil do Pražských Pivovarů. Od roku 1991 je zaměstnancem firmy JohnsonDiversey (dříve Diversey, později DiverseyLever). V současnosti je zde zodpovědný za celosvětový rozvoj spolupráce s nadnárodními pivovarskými koncerny. Na Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství VŠCHT Praha externě přednáší hygienu a sanitaci.

Ing. Tomáš Lejsek, CSc.
Po maturitě na Průmyslové škole konzervárenské v Bzenci absolvoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu strojní, specializaci chemické a potravinářské stroje. Byl dlouholetým výzkumným a vývojovým pracovníkem VÚPS Praha a vedoucím oddělení technického rozvoje GŘ Pivovary a sladovny Praha. V roce 1991 byl jmenován ředitelem VÚPS Praha, o. z., v roce 1995 generálním ředitelem Pivovaru Velké Popovice, a. s. Od roku 2001 je jednatelem Žateckého pivovaru v Žatci. Více než deset let přednášel na VŠCHT Praha předmět Pivovarské inženýrství.

Kontakt:
Mgr. Ivana Picková
Vedoucí oddělení vnitřní a vnější komunikace
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice
Tel.: (+ 420) 220 444 159
Mobil: (+420) 733 690 543

Aktualizováno: 19.9.2014 14:50, Autor:

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi