Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Veřejnost → Mohlo by vás zajímat → Alternativní bipolární desky palivových článků na bázi ocelových fólií
iduzel: 69516
idvazba: 84345
šablona: stranka_obrazek
čas: 17.6.2024 06:39:50
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 69516
idvazba: 84345
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/mohlo-by-vas-zajimat/alternativni-bipolarni-desky-palivovych-clanku-na-bazi-ocelovych-folii'
iduzel: 69516
path: 1/4111/942/994/5161/8351/69515/69516
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Alternativní bipolární desky palivových článků na bázi ocelových fólií

Schéma palivového článku

Dnešní společnost vykazuje stále větší nároky na energii. To je však v přímém rozporu se snahami o snížení emisí oxidu uhličitého a závislosti na fosilních zdrojích energie. Pozornost se tak ve stále větší míře soustředí na udržitelné způsoby pokrytí těchto energetických potřeb. Jeden ze způsobů dosažení dekarbonizace ekonomiky představuje využití zeleného vodíku jako nosiče energie. Chemická energie vodíku může být převedena na energii elektrickou tradičním způsobem tepelného zdroje, nebo pomocí palivových článků.

Současná technologie palivových článků již dosáhla vysokého stupně technologické vyspělosti. Základní překážkou jejich masového rozšíření však jsou výrobní náklady. Obecně panuje přesvědčení, že hlavním důvodem této skutečnosti je použití katalyzátorů elektrodových reakcí na bázi platinových kovů. Skutečnost je však poměrně odlišná. Jedním z hlavních důvodů vysokých výrobních nákladů palivových článků představuje způsob jejich výroby, který je stále zejména manufakturního typu. Pozornost řady výzkumných pracovišť se proto soustředí na vývoj alternativních přístupů umožňujících velkokapacitní sériovou výrobu komponent s minimálními náklady. Jednou z důležitých komponent palivových článků jsou tzv. bipolární desky (BP), viz. obrázek 1. BP využívané v dnešních palivových článcích jsou založeny zejména na kompozitech uhlíku s vhodným polymerním pojivem produkované metodou tlakového vstřikování. Hlavní nevýhody tohoto materiálu představují nevyhovující mechanické vlastnosti, hmotnost, omezená elektrická vodivost a náklady spojené s velkokapacitní výrobou. Alternativu představují BP na bázi ocelových fólií. Ty umožňují díky svým mechanickým vlastnostem formování do potřebné geometrie mechanickým lisováním. Tento přístup zvyšuje řádově produkční kapacitu a snižuje cenu. Zásadní problém však představuje nanesení povrchové vrstvy chránící ocelovou fólii před korozivními účinky prostředí pracujícího palivového článku.

Dnes dostupné technologie jsou z tohoto pohledu neúnosně ekonomicky náročné. Z těchto důvodů se výzkumná skupina vedená prof. Bouzkem z VŠCHT Praha se podílí na vývoji inovativních BP založených na ocelové fólii. Projekt s akronymem CORE tak reaguje na aktuální poptávku po cenově dostupných zdrojích elektrické energie využívajících vodík jako palivo, jejichž komerční potenciál v poslední době rychle roste. „Hlavní myšlenka projektu vychází z využití ochranné vrstvy o vysoké elektrické vodivosti na bázi plněného polymeru nanesené na povrchu bipolární desky. K tomuto účelu využívá speciální technologie vyvinuté norským partnerem,“ popisuje rámec projektu prof. Bouzek. Optimalizace použitých matriálů, stejně tak jako výrobních postupů vlastních desek představuje významný krok ke snížení jejich koncové ceny, stejně tak jako užitné hodnoty výsledného svazku.

Projekt CORE řešený v letech 2021-2023 je financován z dotačního programu KAPPA pro aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace provozovaného Technologickou agenturou ČR a získal podporu ve výši 1,2 mil. EUR z Norska a Technologické agentury ČR.

Program je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce mezi českými subjekty a partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v oblasti aplikovaného výzkumu, jakož i na podporu propojení výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovace, tj. s průmyslovou sférou. V projektu CORE došlo k vytvoření konsorcia 3 partnerů – zmiňované VŠCHT Praha z České republiky, dále z Norska výzkumná organizace SINTEF a komerční společnost CondAlign.  Cílem společného úsilí partnerů je vznik bipolární desky s extrémně přizpůsobivou, vysoce stabilní a elektricky vodivou ochrannou vrstvou, která bude ekonomicky konkurenceschopná v porovnání s bipolárními deskami dostupnými v současnosti na trhu.

Aktualizováno: 28.2.2023 23:38, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi