Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Veřejnost → Mohlo by vás zajímat → VŠCHT má 4 nově jmenované emeritní profesory
iduzel: 59932
idvazba: 70758
šablona: stranka_galerie
čas: 22.6.2024 11:36:16
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 59932
idvazba: 70758
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/mohlo-by-vas-zajimat/emeritni-profesori'
iduzel: 59932
path: 1/4111/942/994/5161/8351/57364/59932
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

VŠCHT má 4 nově jmenované emeritní profesory

Rektor prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka  a děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie prof. Ing. Jan Masák, CSc. se setkali se se čtveřicí profesorů, kteří se v posledním půlstoletí významně zasloužili o rozvoj FPBT. V krátkém slavnostním ceremoniálu rektor předal jmenovací dekrety emeritním profesorům prof. RNDr. Vladimíru Jirků, DrSc., prof. Ing. Pavlu Kadlecovi, DrSc., prof. Ing. Janu Pácovi, DrSc. a prof. Ing. Mojmíru Rychterovi, CSc.

Čestný titul emeritní profesor uděluje rektor na návrh fakulty a emeritní profesor může provádět vlastní tvůrčí nebo odbornou činnost a podílet se na rozvíjení tvůrčích schopností a odborných kompetencí studentů a mladých výzkumných pracovníků a může reprezentovat VŠCHT Praha.

Prof. RNDr. Vladimír Jirků, DrSc. je absolventem Přírodovědecké fakulta University Karlovy v Praze oboru mikrobiologie a genetika. V roce 1972 nastoupil na Ústav kvasné chemie a bioinženýrství (nyní Ústav biotechnologie). Během svého působení na VŠCHT zavedl a vyučoval asi 17 předmětů, a to v oblasti mikrobiologie, genetiky, buněčné biologie, molekulární biologie, aplikované buněčné biologie a biotechnologií. Je členem American Society for Microbiology (USA); Society for General Microbiology (UK), Society for Applied Microbiology (UK), Society for Industrial Microbiology (USA), First Faraday Industry Group (UK )a IWA/Biofilm Group (UK). Je spoluautorem 14 patentů a má 10 realizovaná technická díla a licenčních smluv patentů.

Prof. Ing. Pavel Kadlec, DrSc. absolvoval Fakultu potravinářské technologie VŠCHT Praha, kde postupně zastával pozici vedoucího Ústavu chemie a technologie sacharidů VŠCHT Praha, proděkana a děkana FPBT a prorektora pro vědu a výzkum. Odborně se věnoval oblasti cukrovarnictví a technologie potravin, studiu fyzikálních vlastností cukerných roztoků, modelování technologických operací, bilančním a energetickým výpočtům, aplikaci mikrovlnného ohřevu při zpracování potravin či vliv abiotických stresů na chemické složení semen.  Napsal či spolupracoval při tvorbě mnoha knih a vysokoškolských skript, například Co byste měli vědět o výrobě potravin?, Technologie potravin, Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách a Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Je členem redakční rady časopisu Listy cukrovarnické a řepařské. Byl členem vědeckého výboru European Society of Sugar Technology ESST, rady České akademie zemědělských věd, vědeckých rad VŠCHT Praha a FPBT VŠCHT, Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity, člen International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis - ICUMSA, národní delegát v International Union of Food Science and Technology - IUFoST a European Federation of Food Science and Technology.

Prof. Ing. Jan Páca, DrSc. v r. 1968 absolvoval Fakultu strojní ČVUT, obor stavby chemických a potravinářských strojů. Po studiích byl zaměstnán u firmy Wiener Brückenbau–und Eisenkonstruktions AG jako návrhový konstruktér. V r. 1969 nastoupil jako výpočtář a vývojový pracovník do Výzkumného ústavu tukového průmyslu v Praze. V letech 1970-1973 byl řádným vědeckým aspirantem nejprve Fakulty strojní ČVUT v Praze, od r. 1972 aspirantem na VŠCHT, Katedře kvasné chemie a technologie. V r. 1975 obhájil kandidátskou disertační práci. Od r. 1973 pracoval jako odborný asistent, v r. 1990 se stal docentem, v r. 1993 obhájil doktorskou disertační práci v oboru kvasné chemie a biotechnologie. Profesorem pro obor bioinženýrství byl jmenován v r. 1995.

Prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. absolvoval studijní obor kvasná chemie a technologie a na VŠCHT zůstal celý svůj profesní život. Krátkou dobu pracoval i v závodě Lachema v Kaznějově u fermentační výroby citronové kyseliny. V roce 1972 nastoupil roční zahraniční stáž ve Velké Británii na University of Birmingham na Katedru chemického inženýrství v oddělení biochemického inženýrství vedeného prof. Normanem Blakebrough. V té době začal přemýšlet o výuce bioinženýrství na katedře kvasné chemie na VŠCHT a po svém návratu společně Ing. J. Pácou připravili samostatný předmět Bioinženýrství kvasných procesů. Dvě funkční období byl proděkanem pro zahraniční záležitosti a pro styk s průmyslem na FPBT. V období 1995 – 2007 působil jako externí profesor na Ústavu potravinářské technologie a biotechnologie Chemické fakulty VUT v Brně. Je členem ediční rady časopisu Czech Journal of Food Sciences a stálým recenzentem několika biotechnologických časopisů.

IMG_9124
IMG_9126
IMG_9123
IMG_9114
IMG_9116
IMG_9128

Aktualizováno: 14.6.2021 12:11, Autor: Petra Karnetová

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi