Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Veřejnost → Mohlo by vás zajímat → VŠCHT ovládla žebříček časopisu Týden
iduzel: 46643
idvazba: 52064
šablona: stranka_ikona
čas: 22.7.2024 15:43:38
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 46643
idvazba: 52064
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/mohlo-by-vas-zajimat/vscht-ovladla-zebricek-casopisu-tyden'
iduzel: 46643
path: 1/4111/942/994/5161/8351/46642/46643
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

VŠCHT ovládla žebříček časopisu Týden

Mezi nejlepší pěticí škol v kategoriích Technické vědy a Přírodní vědy se umístily hned tři naše fakulty.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze opět zabodovala v  žebříčku časopisu Týden, který porovnává vzdělávací instituce podle jednotlivých vědních disciplín a hodnotí je na základě vybraných kritérií.

V kategorii Technické vědy zvítězila Fakulta chemické technologie, Fakulta chemicko-inženýrská skončila na třetím místě.  

Mezi nejlepší pěticí fakult v republice v kategorii Přírodní vědy se pak umístila Fakulta technologie ochrany prostředí.

Metodologie

(převzato z textu redakce časopisu Týden)

Zájem o fakultu/školu

Porovnávali jsme kritéria, jako je šance na přijetí, jež byla vypočítána jako poměr mezi zaslanými přihláškami a  přijatými uchazeči, a dále počet zapsaných studentů. Čím větší byl rozdíl mezi přihlášenými a přijatými a čím vyšší bylo procento zapsaných studentů (počítáno z přijatých), tím více bodů škola obdržela. Nejlepší výsledek byl ohodnocen plným počtem bodů, zbytek v přímé úměře.

Pedagogové

Sledovali jsme kvalitu školy v oblasti výuky a vědy po personální stránce. Klíčovým ukazatelem jsou vyučující s hodnostmi doktor (Ph.D.), docent a profesor v pracovním úvazku minimálně 0,5. Vyřazeni tedy byli učitelé působící pouze „agenturně“, na miniúvazky a dohody, kteří se do života školy takřka nezapojují. Sledovali jsme poměr mezi celkovým počtem studentů bakalářských, navazujících magisterských a kontinuálních magisterských studentů a  počtem učitelů. Čím méně studentů připadá na jednoho vyučujícího, tím lépe se škola umístila. Nejlepší výsledek byl ohodnocen plným počtem bodů, zbytek v přímé úměře.

Věda

Vycházeli jsme z počtu takzvaných RIV bodů, které fakulta/škola získává za odborné publikace, články, významné granty a další vědeckou činnost. Počty těchto bodů zveřejňuje Rada pro výzkum, vývoj a  inovace a  jsou veřejně dostupné. Zohledněny byly RIV výsledky za poslední tři vyhodnocené roky. Tím je sledováno, zda škola kontinuálně pracuje v oblasti vědy, a to i po delší období. Sledováno je i zapojení do právě běžících grantů. Klíčovým aspektem hodnocení je účast fakulty/školy ve významných tuzemských a zahraničních grantech. Tuzemské granty vypisují české agentury a ministerstva. Vyšší prioritu však mají granty zahraniční, čímž je sledováno i zapojení vysoké školy v mezinárodním měřítku. Čím více RIV bodů připadá na jednoho pracovníka s titulem doktor (Ph.D.), docent či profesor a čím více grantů fakulta/škola řeší, tím výše se umístila.

Vnější hodnocení

Sleduje zařazení školy v prestižních zahraničních žebříčcích CWUR, THE a CQ a dále hodnocení Akreditační komise České republiky, dnes Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Vedle posledních komplexních hodnocení komise sleduje i úspěšnost fakulty/školy v  jednotlivých akreditačních řízeních a to, zda u ní v minulosti nebyly uplatněny sankce. Zohledněna je i transparentnost školy spočívající ve zveřejňování klíčových informací o svém chodu. Čím úspěšnější fakulta/škola je v získávání/prodlužování akreditací a čím více informací o sobě zveřejňuje, tím vyšší počet bodů získala. Nejlepší výsledek byl ohodnocen plným počtem bodů, zbytek přímo úměrně.

 

Za každou oblast mohla fakulta/škola získat pět bodů, maximálně tedy dvacet. Čím více bodů získala, tím lepšího umístění v žebříčku dosáhla.

Aktualizováno: 13.2.2019 16:45, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi