Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Veřejnost → Rozhovory → Prošlapáváme cestu k ekologičtější a bezpečnější výrobě léků
iduzel: 76407
idvazba: 94273
šablona: stranka_obrazek
čas: 22.4.2024 10:41:11
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 76407
idvazba: 94273
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/rozhovory/pribyl-proslapavame-cestu-k-ekologictejsi-a-bezpecnejsi-vyrobe-leku'
iduzel: 76407
path: 1/4111/942/994/5161/17259/74601/76407
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Prošlapáváme cestu k ekologičtější a bezpečnější výrobě léků

Michal Přibyl

Profesor Michal Přibyl je děkanem Fakulty chemického inženýrství a dlouhá léta byl vedoucím Ústavu chemického inženýrství. Ve své výzkumné činnosti se zabývá zejména experimentálním a teoretickým výzkumem reakčních a transportních procesů na menších prostorových měřítkách. A nyní jako hlavní řešitel získal 3letý standardní grant Grantové agentury ČR (GAČR) na téma: Modulární mikrofluidní a milifluidní systémy pro kontinuální syntézu a separaci chirálních látek.

Co je hlavním cílem vašeho výzkumu financovaného GAČR?

Náš projekt je zaměřen na studium procesů enzymatické syntézy a následné separace farmaceuticky významných enantiomerních prekurzorů. Naším cílem je získávat opticky aktivní látky v kontinuálních zařízeních, zejména milifluidních čipech, což je v souladu se současnou strategií „chiral switch“, která se uplatňuje ve farmaceutickém průmyslu. Projekt je založen na originálních inženýrských myšlenkách slibujících získat chirální léky nebo jejich prekurzory udržitelným, snadno prototypovatelným a reprodukovatelným způsobem. Pro separaci chirálních alkoholů například využijeme extraktory s hluboce eutektickými rozpouštědly. Kontinuální výroba enantiomerů a jejich separace bude probíhat také v modulárních systémech sestávajících z milireaktorů s imobilizovanými enzymy a ortogonálních separátorů řízených elektrickými a/nebo magnetickými poli.

Co pro vás bude největší výzva?

Největší výzvu nepochybně představuje dosažení vysokého stupně čistoty připravovaných enantiomerů. Toho může být dosaženo buď vhodnou volbou enzymového katalyzátoru nebo využitím chirálních selektorů v následné separaci.

Jaký vliv bude mít váš výzkum na oblast, jíž se věnujete?

Náš výzkum by měl poukázat na možnosti milifluidních systémů jako ideálních nástrojů pro přípravu hodnotných chemických produktů s minimální zátěží na životní prostředí. Nebudeme používat toxická organická rozpouštědla a budeme pracovat při běžných teplotách. Navíc snadná prototypovatelnost milifluidních zařízení nesmírně zkracuje dobu potřebnou pro vyladění designu celého výrobního procesu.

Jaké jsou vaše plány ohledně dalšího vývoje a uplatnění výsledků vašeho výzkumu v budoucnu i po skončení podpory ze strany GAČR?

Naše poznatky plánujeme publikovat v předních chemicko-inženýrských časopisech. Pokud se naskytne vhodná příležitost, budeme rádi spolupracovat s firemní sférou při přenosu našich znalostí do reálného výrobního procesu.

Co pro vás a vaši výzkumnou skupinu zisk GAČR znamená?

Zisk projektu GAČR znamená nezbytné finanční zajištění plánovaného výzkumu a možnost ocenění vědecké práce studentů na projektu. Bez jejich zapojení a nadšení by nebylo možné projekt vůbec řešit.

Budete na projektu spolupracovat s jinými výzkumnými skupinami, ať už z VŠCHT, nebo odjinud?

Do řešení projektu jsou zapojeni pracovníci a studenti z Ústavu chemického inženýrství a Ústavu analytické chemie. Obě části týmu budou využívat komplementárních znalostí potřebných k dosažení vytknutých cílů.

Jakým dalším výzkumem se vaše výzkumná skupina zabývá?

Naše výzkumná skupina se zabývá zejména experimentálním a teoretickým výzkumem reakčních a transportních procesů na menších prostorových měřítkách. Zajímají nás systémy nejen chemické a biochemické, ale i biologické. Zajímají nás interakce molekul, tekutin a částic s vloženými silovými poli (například tlakovými, elektrickými, magnetickými) s možností jejich využití v chemických reaktorech a separátorech.

Aktualizováno: 2.3.2024 02:40, Autor: Jana Sommerová

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi