Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Spolupráce → Spolupráce se ZŠ a SŠ → Pro studenty ZŠ a SŠ → Fotosoutěž Svět (je) chemie
iduzel: 5193
idvazba: 14188
šablona: stranka_galerie
čas: 23.1.2019 09:35:16
verze: 4545
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fotosoutěž Svět (je) chemie

VŠCHT Praha vyhlašuje  9. ročník fotografické soutěže
Svět (je) chemie!

Chemie je jazyk, kterým popisujeme vše, co okolo vidíme, slyšíme, chutnáme nebo cítíme. Světa bez chemie není. Chemie tvoří vše, od hvězd a galaxií až po zrnka písku. Chemické procesy neustále probíhají a stojí za vším, co jen je možné v čase – růst, život, proměna. Podívejte se na svět kolem sebe hledáčkem chemie a pokuste se její specifický kus zvěčnit fotografií!


Téma prvních dvou kol je široké, ale jasné: vyber si jev, reakci, sloučeninu či kterýkoliv z nespočtu důmyslných chemických systémů, ať už ze světa přírody nebo civilizace.

Téma finálové určíme na podzim 2018

Plakát pro tisk a vyvěšení na nástěnku

Pozn.:
Doporučujeme nelpět na těch nejjasnějších a nejevidentnějších, jako je voda, mráz... Každý rok podobných námětů chodí desítky, odliš se od ostatních!

Partnery soutěže jsou: OlympusZONER software, a.s.,  Zoner Press a FujiFilm

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: 

(Pozor změna – NEMUSÍŠ BÝT STUDENTEM střední nebo vysoké školy, aby ses mohl(a) fotosoutěže zúčastnit!)

1. Kategorie do 18 let     
2. Kategorie 18+ let

Soutěž je rozdělena do dvou kol a finále:

1. kolo – od vyhlášení do 15. 6. 2018
2. kolo od 16. 6. 2018 do 31. 10. 2018
Internetové hlasování na Facebooku - 18. 1. 2019 - 24. 1. 2019 10:00 
hlasuj ZDE
Finále – leden 2019 (fotografie je nutné poslat do 15. 1. 2019) - téma SPEKTRA
Vyhlášení – 7. 2. 2019 (budova B VŠCHT Praha, Respirium, Technická 3) PROGRAM

Průběh fotosoutěže: 

Do každého kola pošli max. 3 fotografie v minimálním rozlišení 8 Mpx (3264x2448) na adresu fotosoutez@vscht.cz. Jednotlivá kola fotosoutěže jsou časově omezena a jsou na sobě nezávislá. Ze zaslaných fotografií z prvního i druhého kola vybereme vždy tři (maximálně čtyři) fotografie z obou kategorií (celkem max 16 fotografií), které postoupí do finále. Ve finále bude celkem max 16 fotografií (max 16 autorů), kteří budou soutěžit mezi sebou zasláním dalšího, finálového snímku, na určené téma. Následuje vyhlášení na začátku února, na které budou pozváni všichni zúčastnění. Vyhlášení doprovází bohatý program!

Na celkové vítěze obou kategorií čekají hodnotné ceny!

Kdo chce mít své snímky v kalendáři na rok 2019, který ze soutěže VŠCHT Praha opět vydá, musí fotografie poslat nejpozději do konce října 2018 kvůli přípravě do tiskárny. Fotografie do kalendáře vybírá porota složená ze zaměstnanců Oddělení komunikace VŠCHT Praha.

Přijímání fotografií do 1. kola Fotosoutěže 2017 bylo otevřeno!
Své fotografie zasílej do 15. 6. 2018 na adresu fotosoutez@vscht.cz.

Podmínky fotosoutěže:

1. a 2. kolo
Fotografie musí být pojmenovány sloučeninou nebo jevem, který znázorňují, a musí být doplněny vyplněnou přihláškou. K fotografiím přidej vzorec
, reakční schéma, technický náčrt, či jakékoliv technické znázornění daného jevu (poraď se se svým pedagogem, kamarádem,...) 

Finálové kolo
Každý finalista oděšle 1 fotografii. Fotografie musí být pojmenována a doplněna vyplněnou přihláškou. 

Hlasování na Facebooku
Všechny fotografie z 1. a 2. kola jsou zveřejněny na Facebooku VŠCHT Praha. Fotografie, která bude mít na konci hlasování nejvíc "To se mi líbí", vyhrává.
(Fotografie pro hlasování na Facebooku 2017 si můžeš prohlédnout ZDE)

Při nedodržení stanovených podmínek nebudou fotografie do soutěže přijaty!

Pravidla fotosoutěže

1.1 
Odesláním vyplněné Přihlášky na fotosoutez@vscht.cz nebo na adresu VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha, heslo fotosoutěž, uděluje soutěžící VŠCHT Praha bezúplatnou výhradní licenci zaslanou soutěžní práci užít, a to ke všem způsobům užití a v neomezeném časovém i teritoriálním rozsahu ve smyslu § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a toto právo udělit i třetí osobě nebo na třetí osobu převést. Na VŠCHT Praha současně soutěžící okamžikem předání práce bez nároku na jakoukoli odměnu převádí vlastnické právo k věci, prostřednictvím které je práce vyjádřena. Zároveň autor fotografie souhlasí s možností jejího využití pro účely spolku Wikimedia pod svobodnou licencí Creative Commons BY-SA 4.0.

1.2 
Osobní údaje poskytnuté VŠCHT Praha nebudou VŠCHT Praha zpracovány pro jiné účely než pro plnění propozic této soutěže, a to po dobu jejího trvání. Pokud subjekt údajů požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je VŠCHT Praha povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Ochrana osobních údajů poskytnutých na základě přihlášení do soutěže a jejich zpracování bude realizováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínek stanovených na Internetové stránce soutěže.

Výsledky 9. ročníku fotosoutěže

1. kolo
2. kolo

Vyhlášení finálového kola 9. ročníku fotosoutěže proběhne 7. 2. 2019 v respiriu (Technická 3, praha 6) na VŠCHT Praha. Účastníci 1. a 2. kola 2018 hlaste se na e-mailu fotosoutez@vscht.cz do 25. 1. 2019. Do předmětu e-mailu uveďte Fotosoutěž - vyhlášení. A do těla e-mailu uveďte seznam zájemců, jejich věk, školu a jestli se chtějí účastnit fotografického kurzu nebo doprovodného programu. 
Program

Výsledky loňského ročníku fotosoutěže

Výsledky 2017 - 1. kolo a 2. kolo
Výsledky finálového kola na téma LABORATOŘ

Vítězná fotografie 8. ročníku

1. místo FK_18+_Starkbaumová Kamila_Laboratoř v plamenech (originál)"Laboratoř v plamenech"
  Starkbaumová Kamila

Výsledky předchozích ročníků

Galerie z předešlých let:

 

8. ročník fotosoutěže (2017)

1. kolo_18+_Bubeníček Petr_Voltovy vykulene voci
1. kolo_18+_Skleničková Kateřina_Argentitové cévy
1. kolo_18+_Dalecký Jan_Barvy
1. kolo_do 18_Bartoníčková Vlasta_Nikotin
1. kolo_do 18_Bartoníčková Vlasta_Vzduch uvězněný v ledu
1. kolo_do 18_Smrčková Adéla_Plameny Eskuletinu
1. kolo_do 18_Kalašová Hana_Mýdlová bublina 1
1. kolo_18+_Ješ Dominik_Vybuzení excitovaného stavu elektronů pomocí UV záření_S3
1. místo 2. kolo_18+_Bartošová Eva_Chemické oko
1. místo 2. kolo_18+_Bartošová Eva_Krystalické cestičky
2. místo 2. kolo_18+_Starkbaumová Kamila_Rozpouštění KMnO4
3. místo 2. kolo_18+_Jaromír Háša - Světlo - Základ fotografie (Ohyb světla na hranolu)
Cena poroty 2. kolo_18+_Vedrová Tereza_Usazenina
1. místo 2. kolo_do 18_ Zimmermann Vojtěch_Antimon kreslíř 2
2. místo 2. kolo_do 18_Nevřelová Tereza_Krásy chlorofilu v nati cibule
3. místo 2. kolo_do 18_Přibylová Tereza_Difuze manganistanu
Cena poroty 2. kolo_do 18_Merčáková Kateřina_Píseň ledu
2. místo FK_do 18_Kalašová Hana_Oko manganistanu
2. kolo_18+_Konupková Anežka_Mezi řádky vinylu, gramofonová deska, PVC
1. kolo_18+_Skleničková Kateřina_Mikromycetové květy
1. kolo_18+_Bažantová Kateřina_Krystaliky vody na růži
1. kolo_do 18_Kuchejdová Klára_Chemické šampaňské v kádince
3. místo FK_18+_Skleničková Kateřina_Titrace Laboratoře
FK_18+_Starkbaumová Kamila_Laboratoř v plamenech

7. ročník fotosoutěže (2016)

1. kolo_SŠ_postup_Dalecký Jan_foto2
1. kolo_SŠ_postup_Ješ Dominik_fluorescein2
1. kolo_SŠ_cena poroty_Starkbaumová Kamila_Spirálový chladič
1. kolo_SŠ_Kunešová Lucie_Sacharóza v tvarech
1. kolo_SŠ_Nováková Eliška_Suchý led kouzelníkem
1. kolo_SŠ_Bartoníčková Vlasta_SiO2
1. kolo_VŠ_Kratochvíl Martin Dominik_Dýmy chloridu amonného
1. kolo_VŠ_Kratochvíl Martin Dominik_Octan sodný
1. kolo_VŠ_postup_Kratochvíl Martin Dominik_Sublimace naftalenu
1. kolo_VŠ_postup_Konupková Anežka_Sirupus simplex - sacharosa
2. kolo_SŠ_Bartoníčková Vlasta_Coffea arabica
2. kolo_SŠ_vítěz FB hlasování_Macháček Mikoláš_Busking (2)
2. kolo_SŠ_postup_Bartoníčková Vlasta_Halit
2. kolo_SŠ_postup_Vedrová Tereza_Mýdlové bubliny - interference I.
2. kolo_VŠ_Ničová Eva_Thermus aquaticus 2
2. kolo_VŠ_Zehnálková Martina_Hoření ocelové vaty 1
2. kolo_VŠ_postup_Skleničková Kateřina_Rozptyl částic
2. kolo_VŠ_postup_Kratochvíl Martin Dominik_Stříbrný Strom
2. kolo VŠ_divoká karta_Papík Jakub_zlatyrez
Finálové kolo_SŠ_Bartoníková Vlasta_2KClO3 → 3O2 + 2 KCl
Finálové kolo_SŠ_Ješ Dominik_Reakce kyslíku s butanem, který je ve formě pěny
Finálové kolo_SŠ_Vedrová Tereza_Koroze
Finálové kolo_SŠ_vítěz_Dalecký Jan_Rybička
Finálové kolo_VŠ_Skleničková Kateřina_Kyslíková fontána
Finálové kolo_VŠ_Papík Jakub_Fotosyntéza 6CO2 + 6H2O + hv = C6H12O6 + 6O2
Finálové kolo_VŠ_Konupková Anežka_Co to leze po železe
Finálové kolo_VŠ_vítěz_Kratochvíl Martin Dominik_Hořící železná vlna

Aktualizováno: 21.1.2019 09:38, Autor: Oddělení komunikace

Obecné informace

Kontakt: fotosoutez@vscht.cz

Uzávěrka 1. kola:  
15. 6. 2018
Uzávěrka 2. kola:  
31. 10. 2018
Finále
leden 2019
(uzávěrka 15. 1. 2019, 23:59)

Uzávěrka kalendáře:
31. 10. 2018

Vyhlášení fotosoutěže:
únor 2019

Přihláška 2018

×VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi