Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Spolupráce → Se ZŠ a SŠ → Pro studenty ZŠ a SŠ → Fotosoutěž Svět (je) chemie
iduzel: 5193
idvazba: 14188
šablona: stranka_galerie
čas: 16.4.2024 00:52:47
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 5193
idvazba: 14188
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/spoluprace/skoly/pro-zaky/fotosoutez'
iduzel: 5193
path: 1/4111/942/994/1015/1313/1318/5193
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fotosoutěž Svět (je) chemie

VŠCHT Praha vyhlašuje jubilejní 15. ročník fotografické soutěže
Svět (je) chemie!

Chemie je jazyk, kterým popisujeme vše, co okolo vidíme, slyšíme, chutnáme nebo cítíme. Světa bez chemie není. Chemie tvoří vše, od hvězd a galaxií až po zrnka písku. Chemické procesy neustále probíhají a stojí za vším, co jen je možné v čase – růst, život, proměna. Podívejte se na svět kolem sebe hledáčkem chemie a pokuste se její specifický kus zvěčnit fotografií!

Téma obou dvou kol je široké, ale jasné: vyber si jev, reakci, sloučeninu či kterýkoliv z nespočtu důmyslných chemických systémů, ať už ze světa přírody nebo civilizace.

Plakát pro tisk a vyvěšení na nástěnku

Pozn.:
Doporučujeme nelpět na těch nejjasnějších a nejevidentnějších, jako je voda, mráz... Každý rok podobných námětů chodí desítky, odliš se od ostatních!

Partnery soutěže jsou: ZONER software, a.s.,  Zoner Press

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: 

(Pozor – NEMUSÍŠ BÝT STUDENTEM střední nebo vysoké školy, aby ses mohl(a) fotosoutěže zúčastnit!)

1. Kategorie do 18 let     
2. Kategorie 18+ let

Soutěž je rozdělena do dvou kol:

1. kolo – přihlášky a fotografie přijímáme do 15. 6. 2024
2. kolo – přihlášky a fotografie přijímáme do 15. 10. 2024

Průběh fotosoutěže: 

Do každého kola pošli max. 3 fotografie v minimálním rozlišení 300 DPI (5315x3543 - může být na šířku i na výšku) v poměru stran 2:3 prostřednictvím elektronické přihlášky. Jednotlivá kola fotosoutěže jsou časově omezena a jsou na sobě nezávislá. Ze zaslaných fotografií z prvního i druhého kola vybereme vždy tři (maximálně čtyři) fotografie z obou kategorií (celkem max 16 fotografií). Následuje vyhlášení na začátku roku, na které budou pozváni všichni zúčastnění. Vyhlášení doprovází originální bohatý program! Sledujte prosím své e-mailové schránky.

Na celkového vítěze a vítěze obou kategorií čekají hodnotné ceny!
Vybrané fotografie budou vystaveny v Respiriu VŠCHT Praha.

VŠCHT Praha opět vydá kalendář s fotkami ze soutěže. Fotografie do kalendáře vybírá porota složená ze zaměstnanců Oddělení komunikace VŠCHT Praha.

Podmínky fotosoutěže:

Rozlišení fotografie
300 DPI (5315x3543)
poměru stran 2:3

velikost fotografií (originál)

Pojmenování fotografie
kolo_kategorie_Příjmení Jméno_Název díla*
př. 1. kolo_do 18_Černobílá Fotografie_Jing a Jang
*kolo (1. kolo/2.kolo/FK), kategorie (do 18/18+)

1. a 2. kolo
Fotografie musí být správně pojmenovány sloučeninou nebo jevem, který znázorňují, a musí být doplněny vyplněnou elektronickou přihláškou. K fotografiím přidej informace o díle (Popis fotografie): vzorec, reakční schéma, technický náčrt, či jakékoliv technické znázornění daného jevu (poraď se se svým pedagogem, kamarádem,...). 

Hlasování na Facebooku
Všechny fotografie z 1. a 2. kola budou zveřejněny na Facebooku VŠCHT Praha. Fotografie, která bude mít na konci hlasování nejvíc "To se mi líbí", vyhrává. 

Při nedodržení stanovených podmínek nebudou fotografie do soutěže přijaty!

 

Přihlásit své fotografie

 

Pravidla fotosoutěže

1.1 
Soutěžící je autorem soutěžních fotografií, v případě autora mladšího 18 let může jeho jménem přihlášku do soutěže podat i jeho jeho zákonný zástupce.

1.2 
Odesláním vyplněné přihlášky prostřednictvím formuláře, uděluje soutěžící VŠCHT Praha bezúplatnou výhradní licenci zaslanou soutěžní práci užít, a to ke všem způsobům užití a v neomezeném časovém i teritoriálním rozsahu ve smyslu § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a toto právo udělit i třetí osobě nebo na třetí osobu převést. Na VŠCHT Praha současně soutěžící okamžikem předání práce bez nároku na jakoukoli odměnu převádí vlastnické právo k věci, prostřednictvím které je práce vyjádřena. Zároveň autor fotografie souhlasí s možností jejího využití pro účely spolku Wikimedia pod svobodnou licencí Creative Commons BY-SA 4.0.

1.3
Fotografie použité do nástěnného kalendáře pro následující rok můžou být mírně upraveny (oříznuty, otočeny).

1.4 
Osobní údaje (v rozsahu jména, příjmení, e-mailu, telefonu a adresy soutěžícího, názvu, adresy a kraje školy/instituce a jméni i e-mailu na vyučujícího) poskytnuté VŠCHT Praha budou VŠCHT Praha zpracovány výhradně pro plnění propozic této soutěže, a to po dobu jejího trvání. Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pravidla VŠCHT Praha jsou publikována na https://www.vscht.cz/uredni-deska/zpracovani-a-ochrana-osobnich-udaju a to za podmínek stanovených na Internetové stránce soutěže.

 

Výsledky předchozích ročníků

 

Výsledky 13. ročníku fotosoutěže (2022)

Cena veřejnosti

VITEZ_VEREJNOSTI__bartonec-tomas_polarni-zare-v-kadince (jpg) → (ořez 215*215px)

Polární záře v kádince – Tomáš Bartonec

Slavnostní vyhlášení výsledků 13. ročníku fotosoutěže Svět (je) chemie se tentokrát uskutečnilo 2. 2. 2023 v prostorách Uhelny na VŠCHT Praha. Malou obměnou bylo letos vyhlášení nově založené kategorie analogové fotografie, jejímž tématem bylo Chemické sklo.

Dřívější ročníky

Výsledky 12. ročníku fotosoutěže (2021)

 

Cena veřejnosti

 ferencik-jakub_cryri-kruhy-pekla

Čtyři kruhy pekla - Jakub Ferenčík

Slavnostní vyhlašování vítězů a předávání cen se v prezenční formě po roční pauze uskutečnilo 24. 3. 2022 v Respiriu VŠCHT Praha. Kromě hodnotných cen pro první tři umístěné v každé kategorii se výherci měli možnost zúčastnit také dvou ojedinělých workshopů. V laboratořích VŠCHT Praha si tak mohli s odborným vedením vyzkoušet kyanotypii nebo focení pod polarizačním filtrem. A protože rok 2022 Organizace spojených národů oficiálně prohlásila mezinárodním rokem skla, na workshopu navazujícím účastníky pak čekaly mimo jiné tipy pro fotografování skleněných objektů (v našem případě asi nepříliš překvapivě - chemického laboratorního skla).

Výsledky 11. ročníku fotosoutěže (2020)

 

Vítězné fotografie v celé fotosoutěži

 ◳ 1. místo 1. kolo_18+_Machová Pavla_Souboj vody a teflonu (jpg) → (ořez 215*215px) "Souboj vody a teflonu"
Pavla Machová 

 ◳ 1. místo 1. kolo_do 18_Hlavatá_Štěpánka_Emulgátor (jpg) → (ořez 215*215px)"Emulgátor"
Štěpánka Hlavatá

 ◳ 1. místo 2. kolo_18+_Kejla Lukáš_Pečený chlorid železitý (jpg) → (ořez 215*215px)"Pečený chlorid železitý"
Lukáš Kejla

 ◳ 1. místo 2. kolo_do 18_Hlavatá Eliška_ Ultramarin (jpg) → (ořez 215*215px)"Ultramarin"
Eliška Hlavatá

Výsledky 10. ročníku fotosoutěže (2019)

1. kolo
2. kolo

Vítězná fotografie

1. místo FK_18+_Mazánek Vlastimil_Jeloustoun v ampuli (výška 215px)
"Jeloustoun v ampuli"
Vlastimil Mazánek

Vyhlášení výsledků finálového kola 10. ročníku fotosoutěže proběhlo 6. 2. 2020 v respiriu (Technická 3, praha 6) na VŠCHT Praha.

Výsledky 9. ročníku fotosoutěže (2018)

1. kolo
2. kolo

Vítězná fotografie

1. místo FK_18+_Bašusová Markéta_Kulička ke kuličce (ořez 215*215px)"Kulička ke kuličce"
Bašusová Markéta

Vyhlášení výsledků finálového kola 9. ročníku fotosoutěže proběhlo 7. 2. 2019 v respiriu (Technická 3, praha 6) na VŠCHT Praha. 

Výsledky 8. ročníku fotosoutěže (2017)

Vítězná fotografie

1. místo FK_18+_Starkbaumová Kamila_Laboratoř v plamenech (originál)"Laboratoř v plamenech"
  Starkbaumová Kamila

 

Výsledky ročníků 2010 - 2015

13. ročník fotosoutěže (2022)

1.kolo_18+_Stara František_Okamžik vzniku
1.kolo_18+_Stara František_Vhled do světa krystalků
1.kolo_18-_Hlavatá Eliška_Olovnaté sklo
1.kolo_18-_Hlavatá Štěpánka_Kyselina citronová
1.kolo_18-_Hlavatá Štěpánka_Oxid uhličitý
1.kolo_18-_Hlavatá Štěpánka_Suchý led
1.kolo_18-_Ježek Jiří_Výbuch třpytek
1.kolo_18-_Kafková Kateřina_Prchající bublinky vosku
1.kolo_18-_Tesarčík Adam_Au Rum
1.kolo_18-_Tesarčíková Karin_Ledový ježek
1.kolo_18-_Vosátková Eliška_Galenit a pyrit
10_Lukas_Kejla_jodova_brana_do_pekel
11_konickova_luminiscence-jasanu
12_Barbora_Branska_Pokojovka pod mikroskopem
13_bartonec-tomas_polarni-zare-v-kadince
1_Tesarčík Adam_Bula sicilská
2-kolo_do_18_Adam_Tesarcik_Mlhovina
2-kolo_do_18_Adam_Tesarcik_kakaova-buchta
2. kolo_do 18_ Karin_Tesarcikova_Oči, nos a pusa
2. kolo_do 18_ Karin_Tesarcikova_V_pekle
2. kolo_do 18_ Karin_Tesarcikova_Vybuch
2. kolo_do 18_ Kopačková Bára_The Reaction of Adam
2. kolo_do 18_Kopačková Bára_Myšlení Je Též Chemie
2. kolo_do 18_Skopalíková Linda_Chemický měsíc
2. kolo_do 18_kucerova-andrea_50-odtinu-fialove
2.kolo do 18 let Hlavatá Eliška JABLEČNÝ SIRUP
2.kolo do 18 let Hlavatá Eliška PRYSKYŘICE
2.kolo do 18 let Hlavatá Eliška ZKAPALNĚNÝ METHAN
2.kolo do 18 let Hlavatá Štěpánka KOSTNÍ TKÁŇ
2.kolo do 18 let Hlavatá Štěpánka VELKÝ TŘESK
2.kolo_do_18_Adela_Pincova_souboj_barev
2.kolo_do_18_Anezka_Bromova_Krystalky pevného jodu
2.kolo_do_18_hoblikova-katerina_modra_skalice
2.kolo_do_18_jiri_kortan_Zelený_drak
2.kolo_nad 18_Iveta_Hrda_Alchymie
2.kolo_nad_18_Eliska_Svecova_Bubliny
2.kolo_nad_18_Eva_Dvorakova_Kvetoucí plíseň
2.kolo_nad_18_Olej a voda_Eliska_Svecova
2_Hlavatá _Eliška_Hořčík
2kolo_18_gabosova_lucia_hexanitrokobaltitan_sodny
2kolo_18_gabosova_lucia_n-4-bromfenylacetamid
2kolo_18_gabosova_lucia_n-fenylacetamid
2kolo_18_tomas-pribyl_universe-of-cells
2kolo_do-18_flajsar-jan_blizenci
2kolo_do-18_flajsar-jan_magie
2kolo_do-18_flajsar-jan_symbioza
2kolo_do-18_zaruba-vaclav_plamen-kahanu
2kolo_do18_solinovamarie_dabluvcesnek
2kolo_do18_solinovamarie_firefox
2kolo_nad-18-_tesarcikova-ivana_labyrint-chemie-a-raj-prirody2
3_Pavlát _Tomáš_Krátery na Marsu
4_Stara František_Tenzidové nebe
5_Karapetjan Nona_Plesnivá koule
6_Floreková Jana_Membránový mikrosvět
7_solinovamarie_mlznehory
8_Andrea_Kucerova_krystaly-v-dymu
9_Hlavatá Štěpánka DIFRAKCE SVĚTLA
chmelikova-terezie_meduza_1
terezie_chmelikova_meduza_02
1_Analog2022
2_Analog2022
3_Analog2022
4_Analog2022
5_Analog2022
8_Analog
9_Analog
10_Analog
11_Analog
12_Analog

12. ročník fotosoutěže (2021)

1kolo_do-18_david-horak_cin
1kolo_do-18_adam_soucek_plamen3
1.kolo_do-18 let_Hlavatá Eliška_Acetaldehyd
1.kolo_do-18 let_Hlavatá Eliška_formaldehyd
1.kolo_do-18 let_Hlavatá Eliška_kyselina-flurovodikova-i
1.kolo_do-18 let_Hlavatá Štěpánka_Ethylenglykol
1.kolo_do-18 let_Hlavatá Štěpánka_xanthoria
1.kolo_do-18 let_Hlavatá Štěpánka_kyanit
1-kolo_do-18_adrian-smarda_velky-tresk
1-kolo_do-18_machova-michaela_stribro-ve-stribre
1-kolo_do-18_machova-michaela_desublimovana-neha
1-kolo_do-18_machova-michaela_hvezdna-zelen
1-kolo_do-18_linhartova-zuzana_trpytive-jezero
1-kolo_do-18_linhartova-zuzana_makove-pole
1-kolo_do_18_linhart-jan_utek-pulcu
1-kolo_do_18_linhart-jan_polstarky
2kolo_18_ferencik-jakub_tancici-plameny
2kolo_18_ferencik-jakub_chemikova-svacina
2kolo_18_ferencik-jakub_ocean-lavy
2kolo_do-18_Tesarčík Adam_plynove-mechyre
2kolo_do-18_Tesarčík Adam_semafor
2kolo_do-18_Tesarčík Adam_Pěnová potopa
2kolo_do-18_solinova-marie_zapad-slunce-na-marsu
2kolo_do-18_solinova-marie_neon-party
2kolo_nad 18_Dvořáková Eva_prukaz-patogenu
2kolo_nad 18_Dvořáková Kateřina_krvinky-ve-svalovine
2. kolo_do 18_Šolínová Marie_Západ slunce na Marsu - kopie
2.kolo do 18 let Hlavatá Eliška LUTEIN - kopie
2.kolo do 18 let Hlavatá Eliška TENZID - SAPONÁT - kopie
2.kolo do 18 let Hlavatá Eliška VINNÝ KÁMEN - kopie
2.kolo do 18 let Hlavatá Štěpánka SNĚHOVÁ VLOČKA - kopie
2.kolo do 18 let Hlavatá Štěpánka SORBITOL - kopie
2.kolo do 18 let Hlavatá Štěpánka ZLATO - kopie
2-kolo_do-18_linhartova-zuzana_podzim-v-barvach
2-kolo_do-18_linhartova-zuzana_bublinkovy-svet - kopie
2-kolo_18_molcanova-alexandra_energia-farieb_2
2-kolo_18_molcanova-alexandra_energia-farieb_1
1.kolo_nad-18 let_marketa husakova_plisnova-kvetina
1-kolo_-18_machova-pavla_vrasneni
1-kolo_18_ferencik-jakub_ruzova-soustrovi-jodu
1-kolo_18_ferencik-jakub_cryri-kruhy-pekla
1-kolo_18_kahan-petr_zare-ve-tme

Aktualizováno: 11.2.2024 10:19, Autor: Oddělení komunikace

Obecné informace

Kontakt: fotosoutez@vscht.cz

Uzávěrka 1. kola:  
15. 6. 2024

Uzávěrka 2. kola:  
15. 10. 2024

Vyhlášení fotosoutěže:
začátek roku 2025

 

PŘIHLÁŠKA

 

×KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi