Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Spolupráce → Spolupráce se ZŠ a SŠ → Pro studenty ZŠ a SŠ → Fotosoutěž Svět (je) chemie
iduzel: 5193
idvazba: 14188
šablona: stranka_galerie
čas: 23.10.2021 00:58:04
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fotosoutěž Svět (je) chemie

VŠCHT Praha vyhlašuje  12. ročník fotografické soutěže
Svět (je) chemie!

Chemie je jazyk, kterým popisujeme vše, co okolo vidíme, slyšíme, chutnáme nebo cítíme. Světa bez chemie není. Chemie tvoří vše, od hvězd a galaxií až po zrnka písku. Chemické procesy neustále probíhají a stojí za vším, co jen je možné v čase – růst, život, proměna. Podívejte se na svět kolem sebe hledáčkem chemie a pokuste se její specifický kus zvěčnit fotografií!


Téma obou dvou kol je široké, ale jasné: vyber si jev, reakci, sloučeninu či kterýkoliv z nespočtu důmyslných chemických systémů, ať už ze světa přírody nebo civilizace.

Letos se finálové kolo konat nebude!

Plakát pro tisk a vyvěšení na nástěnku

Pozn.:
Doporučujeme nelpět na těch nejjasnějších a nejevidentnějších, jako je voda, mráz... Každý rok podobných námětů chodí desítky, odliš se od ostatních!

Partnery soutěže jsou: ZONER software, a.s.,  Zoner Press

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: 

(Pozor – NEMUSÍŠ BÝT STUDENTEM střední nebo vysoké školy, aby ses mohl(a) fotosoutěže zúčastnit!)

1. Kategorie do 18 let     
2. Kategorie 18+ let

Soutěž je rozdělena do dvou kol:

1. kolo – od vyhlášení do 15. 6. 2021
2. kolo od 16. 6. 2021 do 31. 10. 2021
Internetové hlasování na Facebooku - listopad 2021
- hlasuj ZDE
Vyhlášení – leden 2022 (budova B VŠCHT Praha, Respirium, Technická 3) PROGRAM 

Průběh fotosoutěže: 

Do každého kola pošli max. 3 fotografie v minimálním rozlišení 300 DPI (5315x3543 - může být na šířku i na výšku) v poměru stran 2:3 prostřednictvím PŘIHLAŠOVADLA. Jednotlivá kola fotosoutěže jsou časově omezena a jsou na sobě nezávislá. Ze zaslaných fotografií z prvního i druhého kola vybereme vždy tři (maximálně čtyři) fotografie z obou kategorií (celkem max 16 fotografií). Ze všech fotografií vybere porota celkového vítěze. Následuje vyhlášení v lednu, na které budou pozváni všichni zúčastnění. Vyhlášení doprovází bohatý program Dne otevřených dveří! Sledujte prosím své e-mailové schránky.

Na celkového vítěze a vítěze obou kategorií čekají hodnotné ceny!
Vybrané fotografie budou vystaveny v Respiriu VŠCHT Praha a v Národní technické knihovně.

Kdo se chce se svými snímky ucházet o místo v kalendáři na rok 2022, který ze soutěže VŠCHT Praha opět vydá, musí fotografie poslat nejpozději do 15. října 2020 kvůli přípravě do tiskárny. Fotografie do kalendáře vybírá porota složená ze zaměstnanců Oddělení komunikace VŠCHT Praha.

Podmínky fotosoutěže:

Rozlišení fotografie
300 DPI (5315x3543)
poměru stran 2:3

velikost fotografií (originál)

Pojmenování fotografie
kolo_kategorie_Příjmení Jméno_Název díla*
př. 1. kolo_do 18_Černobílá Fotografie_Jing a Jang
*kolo (1. kolo/2.kolo/FK), kategorie (do 18/18+)

1. a 2. kolo
Fotografie musí být správně pojmenovány sloučeninou nebo jevem, který znázorňují, a musí být doplněny vyplněnou přihláškouK fotografiím přidej informace o díle (Popis fotografie): vzorec, reakční schéma, technický náčrt, či jakékoliv technické znázornění daného jevu (poraď se se svým pedagogem, kamarádem,...). 

Hlasování na Facebooku
Všechny fotografie z 1. a 2. kola budou zveřejněny na Facebooku VŠCHT Praha. Fotografie, která bude mít na konci hlasování nejvíc "To se mi líbí", vyhrává. 

Při nedodržení stanovených podmínek nebudou fotografie do soutěže přijaty!

Pravidla fotosoutěže

1.1 
Odesláním vyplněné přihlášky prostřednictvím formuláře, uděluje soutěžící VŠCHT Praha bezúplatnou výhradní licenci zaslanou soutěžní práci užít, a to ke všem způsobům užití a v neomezeném časovém i teritoriálním rozsahu ve smyslu § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a toto právo udělit i třetí osobě nebo na třetí osobu převést. Na VŠCHT Praha současně soutěžící okamžikem předání práce bez nároku na jakoukoli odměnu převádí vlastnické právo k věci, prostřednictvím které je práce vyjádřena. Zároveň autor fotografie souhlasí s možností jejího využití pro účely spolku Wikimedia pod svobodnou licencí Creative Commons BY-SA 4.0.

1.2
Fotografie použité do nástěnného kalendáře pro následující rok můžou být mírně upraveny (oříznuty, otočeny).

1.3 
Osobní údaje (v rozsahu jména, příjmení, e-mailu, telefonu a adresy soutěžícího, názvu, adresy a kraje školy/instituce a jméni i e-mailu na vyučujícího) poskytnuté VŠCHT Praha budou VŠCHT Praha zpracovány výhradně pro plnění propozic této soutěže, a to po dobu jejího trvání. Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pravidla VŠCHT Praha jsou publikována na https://www.vscht.cz/uredni-deska/zpracovani-a-ochrana-osobnich-udaju a to za podmínek stanovených na Internetové stránce soutěže.

Výsledky 11. ročníku fotosoutěže (2020)

1. + 2. kolo

Vítězné fotografie

 ◳ 1. místo 1. kolo_18+_Machová Pavla_Souboj vody a teflonu (jpg) → (originál)

"Souboj vody a teflonu" - Pavla Machová 

 ◳ 1. místo 1. kolo_do 18_Hlavatá_Štěpánka_Emulgátor (jpg) → (originál)

"Emulgátor" - Štěpánka Hlavatá

 ◳ 1. místo 2. kolo_18+_Kejla Lukáš_Pečený chlorid železitý (jpg) → (originál) 

"Pečený chlorid železitý" - Lukáš Kejla

 ◳ 1. místo 2. kolo_do 18_Hlavatá Eliška_ Ultramarin (jpg) → (originál)

"Ultramarin" - Eliška Hlavatá

Výsledky 10. ročníku fotosoutěže (2019)

1. kolo
2. kolo

Vítězná fotografie

1. místo FK_18+_Mazánek Vlastimil_Jeloustoun v ampuli (výška 215px)
"Jeloustoun v ampuli"
  Vlastimil Mazánek

Vyhlášení výsledků finálového kola 10. ročníku fotosoutěže proběhlo 6. 2. 2020 v respiriu (Technická 3, praha 6) na VŠCHT Praha. Účastníci 1. a 2. kola 2019 se mohli přihlásit na e-mailu fotosoutez@vscht.cz do 21. 1. 2020. Do předmětu e-mailu uváděli Fotosoutěž - vyhlášení. A do těla e-mailu uváděli seznam zájemců, jejich věk, školu a jestli se chtějí účastnit fotografického kurzu nebo doprovodného programu. 

Předchozí ročníky

9. ročník (2018)

1. kolo
2. kolo
Vítězná fotografie

1. místo FK_18+_Bašusová Markéta_Kulička ke kuličce (ořez 215*215px)"Kulička ke kuličce"
  Bašusová Markéta

Vyhlášení výsledků finálového kola 9. ročníku fotosoutěže proběhlo 7. 2. 2019 v respiriu (Technická 3, praha 6) na VŠCHT Praha. Účastníci 1. a 2. kola 2018 hlaste se na e-mailu fotosoutez@vscht.cz do 25. 1. 2019. Do předmětu e-mailu uveďte Fotosoutěž - vyhlášení. A do těla e-mailu uveďte seznam zájemců, jejich věk, školu a jestli se chtějí účastnit fotografického kurzu nebo doprovodného programu. 

 

8. ročník (2017)

Vítězné fotografie 1. kola

Vítězné fotografie 2. kola

Vítězná fotografie

1. místo FK_18+_Starkbaumová Kamila_Laboratoř v plamenech (originál)"Laboratoř v plamenech"
  Starkbaumová Kamila

Vítězné fotografie předchozích ročníků

Výsledky ročníků 2010 - 2015

Galerie z předešlých let:

11. ročník fotosoutěže (2020)

1. kolo_do 18_Dvořáková Kateřina_Světélkující výboje
2. kolo_do 18_Hřebík Matyáš_I plíseň může být krásná
2. kolo_do 18_Hřebík Matyáš_Tančící jiskry ohně
2. kolo_18+_Kejla Lukáš_Pečený chlorid železitý
2. kolo_18+_Otta Jaroslav_Tetris
2. kolo_18+_Otta Jaroslav_Poklad
2. kolo_18+_Otta Jaroslav_Edison
2. kolo_18+_Siberová Natálie_Graffiti
2. kolo_18+_Siberová Natálie_závislost
2. kolo_18+_Siberová Natálie_Strangerthings
2. kolo_18+_Prejza Tomáš_Růžový svět
2. kolo_18+_Prejza Tomáš_Sto očí
2. kolo_18+_Prejza Tomáš_Barevný elixír
2. kolo_18+_Štěpánek Jakub_Tanec mangananu
2. kolo_18+_Štěpánek Jakub_Bouřka ve skleničce
2. kolo_18+_Štěpánek Jakub_Ferrum in vitro
2. kolo_18+_Ferenčík Jakub_Síra na tři způsoby
2. kolo_18+_Ferenčík Jakub_Vražda v lese
2. kolo_18+_Ferenčík Jakub_Bludiště
2. kolo_18+_Dvořáková Eva_Tělo v plamenech
2. kolo_18+_Dvořáková Eva_Duhový přechod
2. kolo_18+_Dvořáková Eva_Bílkovinné vlny
2. kolo_do 18_Pastorková Lucie_Modrá sklaice
2. kolo_do 18_Tes Ivana_Sklenice s kaňkou barvy
2. kolo_do 18_Šolínová Marie_Pohádková víla
2. kolo_do 18_Šolínová Marie_Soutok řek barev
2. kolo_do 18_Šolínová Marie_Cirkus pavučinek
2. kolo_do 18_Šištík Karel_Led
2. kolo_do 18_Štefánek Samuel_Magické listí
2. kolo_do 18_Štefánek Samuel_Procházka parkem
2. kolo_do 18_Štefánek Samuel_Růže
2. kolo_do 18_Dvořáková Kateřina_Prachové mikročástice
2. kolo_do 18_Dvořáková Kateřina_Jablečná fantazie
2. kolo_do 18_Flajšar Jan_Modrá brána
2. kolo_do 18_Flajšar Jan_Kontinent exoplanety
2. kolo_do 18_Flajšar Jan_Řeka z karamelu
2. kolo_do 18_Jurečka Robin_Kondenzovaná voda
2. kolo_do 18_Hřebík Matyáš_Žula ve svitu měsíce
2. kolo_do 18_Machová Michaela_Zelený PET stín
2. kolo_do 18_Machová Michaela_Zrcadlení
2. kolo_do 18_Hlavatá Eliška_ Mazut
2. kolo_do 18_Hlavatá Eliška_ Kerosin
2. kolo_do 18_Hlavatá Eliška_ Ultramarin
2. kolo_do 18_Hlavatá Štěpánka_Kalafuna
2. kolo_do 18_Hlavatá Štěpánka_Kaolinit
2. kolo_do 18_Hlavatá Štěpánka_Kyselina dusičná
1. kolo_18+_Machová Pavla_Fluorescence kurkuminu
1. kolo_18+_Machová Pavla_Souboj vody a teflonu
1. kolo_18+_Machová Pavla_Zářivá čistota
1. kolo_18+_Ferenčík Jakub_Zelený záblesk v baňce
1. kolo_18+_Ferenčík Jakub_Převrácený barevný strom
1. kolo_18+_Ferenčík Jakub_Ostrůvek v chemickém moři
1. kolo_18+_Dvořáková Eva_Pohár osudu
1. kolo_18+_Dvořáková Eva_Modrofialový sen
1. kolo_do 18_Přibylová Helena_Skleněná propast
1. kolo_do 18_Přibylová Helena_Chia údolí
1. kolo_do 18_Přibylová Helena_Odraz dvou tváří
1. kolo_do 18_Pastorková Pavla_Zlatý déšť aneb světlo ve tmě
1. kolo_do 18_Pastorková Pavla_Skalice
1. kolo_do 18_Pastorková Pavla_Žár
1. kolo_do 18_Pastorková Lucie_Zlatý déšť
1. kolo_do 18_Pastorková Lucie_Krystal
1. kolo_do 18_Dvořáková Kateřina_Průhledný zázrak
1. kolo_do 18_Dvořáková Kateřina_Tajemná kapalina
1. kolo_do 18_Machová Michaela_Vzduch uvězněný v zimním čase
1. kolo_do 18_Machová Michaela_Ledové království na rodonendronu
1. kolo_do 18_Machová Michaela_Květ ve vápencovém moři
1. kolo_do 18_Hlavatá_Štěpánka_Mýdlo
1. kolo_do 18_Hlavatá_Štěpánka_Glycerolfosfolipidy
1. kolo_do 18_Hlavatá_Štěpánka_Emulgátor
1. kolo_do 18_Hlavatá Eliška_Hydrogenuhličitan sodny
1. kolo_do 18_Hlavatá Eliška_Cholesterol
1. kolo_do 18_Hlavatá Eliška_Penicilin
1. kolo_do 18_Linhartová Zuzana_Divoká řeka
1. kolo_do 18_Linhartová Zuzana_Galaxie
1. kolo_do 18_Linhartová Zuzana_Pěnová pavučina
2. kolo_do 18_Dvořáková Kateřina_Alcianová modř v mukopolysacharidech

10. ročník fotosoutěže (2019)

2. místo 2.kolo_18+_Skleničková Kateřina_Pavučináři mikrosvěta
2. místo 2. Kolo_do 18_Hlavatá Eliška_Beryllium
2. místo 1.kolo_do 18 let_Hlavatá Štěpánka_Chalkantit - Síran mědnatý
2. místo 1. kolo_18+_Ješ Dominik_Chalkopyrit
2. místo FK_do 18_Nováková_Martina_Jódový mikrokosmos
1. místo 2.kolo_18+_Nováková Martina_Zuhelnatělý zbytek pod drobnohledem
1. místo 2. Kolo_do 18_Přibylová Helena_Kamenná lávka - zmenšeno
1. místo 1. kolo_18+_Mazánek Vlastimil_Uhlíková psycho pěna
1. místo 1. kolo_do 18_Hlavatá Eliška_Galvanizace skla
1. místo FK_18+_Mazánek Vlastimil_Jeloustoun v ampuli
3. místo 2.kolo_18+_Ješ Dominik_Chemikův poklad 2
3. místo 2. Kolo_do 18_Vaněk Kryštof_Difuze manganistanu draselného ve vodě
3. místo 1. kolo_18+_Spejchalová Lucie_Stříbrný les
3. místo 1. kolo_do 18_Balšánová Štěpánka_Krystalizace - Sluneční květ
3. místo FK_18+_Ješ Dominik_Prvky života
FB_FK_do18_Vaněk Kryštof_Modrá záře v baňce

9. ročník fotosoutěže (2018)

FK_do 18_Vejdovský Samuel_Pohled na svět nemusí být vždy růžový
FK_18+_Starkbaumová Kamila_Magie ve VIS
FK_18+_Skleničková Kateřina_Tekutý hranol
FK_18+_Bašusová Markéta_Kulička ke kuličce
FK_18+_Jelínková Karolína_Perlivé barvy
FK_18+_Horáčková Tereza_Spektrum barev
FK_18+_Konupková Anežka_Spektrum televizních tekutých krystalů
FK_do 18_Jašková Eliška_Flureskující graf aneb spojení jaderného a elektronového spektra
FK_do 18_Hlavatá Eliška_Záře v oku
FK_do 18_Přibylová Helena_Duhový úprk
3. místo 1. kolo_18+_Skleničková Kateřina_Uvězněné sklo ZMENŠENÉ
2. místo 1. kolo_18+_Jelínková Karolína_Souboj doby kamenné s dobou plastovou ZMENŠENÉ
1. místo 1. kolo_18+_Horáčková Tereza_Olejové bubliny
2. místo 1. kolo_do 18_Vejdovský Samuel_Penicillium parazitující na meruňce
1. místo 1. kolo_do 18_Jašková Eliška_Základní elementy - prapůvod všeho
3. místo 1. kolo_do 18_Přibylová Helena_Rozpad vápence
2. místo 2. kolo_18+_Konupková Anežka_Celulozový domeček
1. místo 2. kolo_18+_Starkbaumová Kamila_Oheň a voda
3. místo 2. kolo_18+_Bašusová Markéta_Bombardování MoS2
2. místo 2. kolo_do 18_Přibylová Helena_Bavlněný život
1. místo 2. kolo_do 18_Hlavatá Eliška_Fluorescence ve skle
3. místo 2. kolo_do 18_Slabukho Anastasia_Cd červeň a Co modř

8. ročník fotosoutěže (2017)

1. kolo_18+_Bubeníček Petr_Voltovy vykulene voci
1. kolo_18+_Skleničková Kateřina_Argentitové cévy
1. kolo_18+_Dalecký Jan_Barvy
1. kolo_do 18_Bartoníčková Vlasta_Nikotin
1. kolo_do 18_Bartoníčková Vlasta_Vzduch uvězněný v ledu
1. kolo_do 18_Smrčková Adéla_Plameny Eskuletinu
1. kolo_do 18_Kalašová Hana_Mýdlová bublina 1
1. kolo_18+_Ješ Dominik_Vybuzení excitovaného stavu elektronů pomocí UV záření_S3
1. místo 2. kolo_18+_Bartošová Eva_Chemické oko
1. místo 2. kolo_18+_Bartošová Eva_Krystalické cestičky
2. místo 2. kolo_18+_Starkbaumová Kamila_Rozpouštění KMnO4
3. místo 2. kolo_18+_Jaromír Háša - Světlo - Základ fotografie (Ohyb světla na hranolu)
Cena poroty 2. kolo_18+_Vedrová Tereza_Usazenina
1. místo 2. kolo_do 18_ Zimmermann Vojtěch_Antimon kreslíř 2
2. místo 2. kolo_do 18_Nevřelová Tereza_Krásy chlorofilu v nati cibule
3. místo 2. kolo_do 18_Přibylová Tereza_Difuze manganistanu
Cena poroty 2. kolo_do 18_Merčáková Kateřina_Píseň ledu
2. místo FK_do 18_Kalašová Hana_Oko manganistanu
2. kolo_18+_Konupková Anežka_Mezi řádky vinylu, gramofonová deska, PVC
1. kolo_18+_Skleničková Kateřina_Mikromycetové květy
1. kolo_18+_Bažantová Kateřina_Krystaliky vody na růži
1. kolo_do 18_Kuchejdová Klára_Chemické šampaňské v kádince
3. místo FK_18+_Skleničková Kateřina_Titrace Laboratoře
FK_18+_Starkbaumová Kamila_Laboratoř v plamenech

7. ročník fotosoutěže (2016)

1. kolo_SŠ_postup_Dalecký Jan_foto2
1. kolo_SŠ_postup_Ješ Dominik_fluorescein2
1. kolo_SŠ_cena poroty_Starkbaumová Kamila_Spirálový chladič
1. kolo_SŠ_Kunešová Lucie_Sacharóza v tvarech
1. kolo_SŠ_Nováková Eliška_Suchý led kouzelníkem
1. kolo_SŠ_Bartoníčková Vlasta_SiO2
1. kolo_VŠ_Kratochvíl Martin Dominik_Dýmy chloridu amonného
1. kolo_VŠ_Kratochvíl Martin Dominik_Octan sodný
1. kolo_VŠ_postup_Kratochvíl Martin Dominik_Sublimace naftalenu
1. kolo_VŠ_postup_Konupková Anežka_Sirupus simplex - sacharosa
2. kolo_SŠ_Bartoníčková Vlasta_Coffea arabica
2. kolo_SŠ_vítěz FB hlasování_Macháček Mikoláš_Busking (2)
2. kolo_SŠ_postup_Bartoníčková Vlasta_Halit
2. kolo_SŠ_postup_Vedrová Tereza_Mýdlové bubliny - interference I.
2. kolo_VŠ_Ničová Eva_Thermus aquaticus 2
2. kolo_VŠ_Zehnálková Martina_Hoření ocelové vaty 1
2. kolo_VŠ_postup_Skleničková Kateřina_Rozptyl částic
2. kolo_VŠ_postup_Kratochvíl Martin Dominik_Stříbrný Strom
2. kolo VŠ_divoká karta_Papík Jakub_zlatyrez
Finálové kolo_SŠ_Bartoníková Vlasta_2KClO3 → 3O2 + 2 KCl
Finálové kolo_SŠ_Ješ Dominik_Reakce kyslíku s butanem, který je ve formě pěny
Finálové kolo_SŠ_Vedrová Tereza_Koroze
Finálové kolo_SŠ_vítěz_Dalecký Jan_Rybička
Finálové kolo_VŠ_Skleničková Kateřina_Kyslíková fontána
Finálové kolo_VŠ_Papík Jakub_Fotosyntéza 6CO2 + 6H2O + hv = C6H12O6 + 6O2
Finálové kolo_VŠ_Konupková Anežka_Co to leze po železe
Finálové kolo_VŠ_vítěz_Kratochvíl Martin Dominik_Hořící železná vlna

Aktualizováno: 15.2.2021 10:09, Autor: Oddělení komunikace

Obecné informace

Kontakt: fotosoutez@vscht.cz

Uzávěrka 1. kola:  
15. 6. 2021
Uzávěrka 2. kola:  
31. 10. 2021

Uzávěrka kalendáře:
15. 10. 2021

Vyhlášení fotosoutěže:
leden 2022

PŘIHLÁŠKA

×VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi