Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Studijní programy → Magisterské studijní programy → Studijní plán
iduzel: 61396
idvazba: 72820
šablona: stranka
čas: 1.7.2022 22:48:21
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/studium/studijni-programy/studijni-plany-mgr
branch: trunk
Obnovit | RAW

Anorganické nekovové materiály

Specializace:

Šedě jsou uvedeny společné předměty programu – stejné ve všech specializacích.

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M107002 Chemie anorganických materiálů I 2 / 1 / - Z+Zk 4
M107012 Laboratoř specializace - anorganické nekovové materiály - / - / 10 KZ 7
Povinné předměty
M107008 Přenosové jevy v materiálovém inženýrství 2 / 2 / - Z+Zk 5
M108001 Chemie a fyzika pevných látek 3 / - / - Zk 5
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
M107014 Mikrostruktura a vlastnosti heterogenních materiálů 3 / - / - Zk 5
M112002 Fyzikální chemie polymerů 2 / 2 / - Z+Zk 5
M126002 Termodynamika materiálů 2 / 1 / - Z+Zk 4

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M107003 Chemie anorganických materiálů II 2 / 2 / - Z+Zk 5
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
M101001 Krystalochemie 2 / 1 / - Z+Zk 4
M107006 Procesy a zařízení v keramickém průmyslu 2 / 1 / - Z+Zk 4
M107007 Procesy a zařízení ve sklářském průmyslu 2 / 1 / - Z+Zk 4
M107016 Optické a elektrické vlastnosti skla a keramiky 3 / - / - Zk 5
Povinné předměty
M143001 Pokročilá chemická informatika - / 3 / - KZ 3
M150001 Odborná praxe - / - / - Z 3
M150002 Laboratorní projekt chemie a technologie materiálů I - / - / 10 KZ 7

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M107001 Mechanika materiálů 3 / - / - Zk 5
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
M101002 Technologie speciálních anorganických materiálů 2 / - / - Zk 3
M107009 Technologie anorganických pojiv 4 / 1 / - Z+Zk 7
M107010 Technologie keramiky 4 / 1 / - Z+Zk 7
M107011 Technologie skla 4 / 1 / - Z+Zk 7
M108005 Technologie pěstování krystalů 2 / 1 / - Z+Zk 4
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
M107004 Modelování chemických procesů 1 / 2 / - KZ 3
M107005 Koroze a aplikace vysokoteplotních materiálů a anorganických pojiv 2 / 1 / - Z+Zk 4
Povinné předměty
M150003 Laboratorní projekt chemie a technologie materiálů II - / - / 12 KZ 8
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
M106012 Analýza materiálů 3 / - / - Zk 5
M107013 Charakterizace částic a mikrostruktur 3 / - / - Zk 5
M107017 Spektroskopická a mikroskopická charakterizace materiálů 3 / - / - Zk 5
M108002 RTG fázová analýza I 2 / 1 / - Z+Zk 4
M112017 Forenzní analýza polymerních materiálů 2 / - / - Zk 3
M126007 Speciální metody studia a charakterizace materiálů 2 / - / - Zk 3

Letní semestr

Povinné předměty
M963001 Diplomová práce - / - / 30 Z 30
Aktualizováno: 27.10.2021 18:16, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi