Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Studijní programy → Magisterské studijní programy → Studijní plán
iduzel: 61396
idvazba: 72820
šablona: stranka
čas: 1.7.2022 22:40:16
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/studium/studijni-programy/studijni-plany-mgr
branch: trunk
Obnovit | RAW

Analytická chemie a jakostní inženýrství

Specializace:

Šedě jsou uvedeny společné předměty programu – stejné ve všech specializacích.

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M402007 Teoretické základy analytické chemie 2 / 1 / - Zk 4
M402019 Semestrální práce - analytická chemie a jakostní inženýrství I - / 4 / - KZ 4
M402042 Laboratoř separačních metod - / - / 2 KZ 2
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 3
M402001 Atomová spektrometrie 2 / - / - Zk 3
M402010 Techniky měření a interpretace hmotnostních spekter 1 / - / - Zk 2
M402011 Techniky měření a interpretace IČ a Ramanových spekter 1 / - / - Zk 2
M402012 Techniky měření a interpretace NMR spekter 1 / - / - Zk 2
M402037 Laboratoř atomové spektrometrie - / - / 2 KZ 2
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
M402033 Pokročilé metody zpracování signálů 2 / 2 / - Z+Zk 5
M413001 Fourierova transformace 2 / 2 / - Z+Zk 5
M413002 Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic 2 / 2 / - Z+Zk 5
Povinné předměty
M402002 Pokročilé separační metody 2 / 1 / - Z+Zk 4
M402018 Analytická chemometrika 2 / 1 / - Z+Zk 4

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M402017 Systémy managementu jakosti 2 / - / - Zk 3
M402040 Laboratoř molekulové spektrometrie - / - / 2 KZ 2
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
M143014 Databáze v chemické a forenzní analýze 1 / 1 / - Z+Zk 3
M402008 Radioanalytické metody 2 / - / - Zk 3
M402023 Pokročilé bioanalytické metody 2 / - / - Zk 3
M402027 Metody stopové a ultrastopové analýzy 2 / 1 / - Z+Zk 4
M402041 Laboratoř radioanalytických metod - / - / 2 KZ 2
Povinné předměty
M402005 Molekulová spektroskopie 2 / 1 / - Zk 4
M402016 Vícerozměrné statistické metody 2 / 2 / - Z+Zk 5
M402043 Semestrální projekt - rešerše k DP - / 5 / - KZ 5

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M402021 Metrologie v chemii - / 1 / - Zk 2
M402038 Laboratoř elektroanalytických metod - / - / 2 KZ 2
M402047 Semestrální práce - analytická chemie a jakostní inženýrství II - / - / 4 KZ 4
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
M108001 Chemie a fyzika pevných látek 3 / - / - Zk 5
M402004 Metody strukturní a povrchové analýzy 2 / - / - Zk 3
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
M402015 Úvod do molekulární fyzikální chemie a symetrie 2 / 1 / - Z+Zk 4
M402034 Chiroptické metody a analýza chirálních léčiv 2 / - / - Zk 3
Povinné předměty
M402003 Elektroanalytické metody 2 / - / - Z+Zk 3
M402036 Laboratorní projekt - / - / 10 KZ 7

Letní semestr

Povinné předměty
M963001 Diplomová práce - / - / 30 Z 30
Aktualizováno: 27.10.2021 18:16, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi