Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Studijní programy → Magisterské studijní programy → Studijní plán
iduzel: 61396
idvazba: 72820
šablona: stranka
čas: 1.7.2022 23:01:05
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/studium/studijni-programy/studijni-plany-mgr
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fyzikální chemie

Předměty programu

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M403001 Kvantová chemie 2 / 1 / - Z+Zk 4
M403008 Stavové chování a termodynamické vlastnosti tekutin 3 / 2 / - Z+Zk 7
M403009 Laboratoř speciálních metod fyzikální chemie I - / - / 4 KZ 3
M403016 Matematické metody pro fyzikální chemii 2 / 1 / - Zk 3
M403017 Praktikum z kvantové chemie - / 1 / - Z 1
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
M112002 Fyzikální chemie polymerů 2 / 2 / - Z+Zk 5
M320001 Biofyzikální chemie 2 / 1 / - Zk 4
M402034 Chiroptické metody a analýza chirálních léčiv 2 / - / - Zk 3
M403011 Fyzikální chemie vodných roztoků 2 / 1 / - Z+Zk 4
M403022 Struktura a vlastnosti molekul a nízkodimenzionálních materiálů 2 / 1 / - Zk 4
M444002 Programové prostředky pro měření a řízení 1 / 2 / - KZ 3

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M402005 Molekulová spektroskopie 2 / 1 / - Zk 4
M403002 Statistická termodynamika, molekulové modelování a simulace 3 / 1 / - Z+Zk 6
M403010 Fázové rovnováhy a chování heterogenních soustav 3 / 2 / - Z+Zk 7
M403013 Semestrální práce - fyzikální chemie I - / 4 / - KZ 4
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
M126005 Fyzikální chemie nanomateriálů 2 / 1 / - Z+Zk 4
M402016 Vícerozměrné statistické metody 2 / 2 / - Z+Zk 5
M402022 Pokročilá strukturní analýza farmaceutických látek 2 / - / - Zk 3
M402031 Moderní metody chemické fyziky I 2 / - / - Zk 3
M403004 Fyzikálně chemické principy membránových procesů 2 / 1 / - Z+Zk 4
M403005 Kinetika chemických a fotofyzikálních dějů 2 / 1 / - Z+Zk 4
M403007 Odhadové metody pro fyzikálně-chemické vlastnosti látek a směsí 2 / - / - Z+Zk 4

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M403003 Fyzikální chemie dějů na fázových rozhraních 2 / 1 / - Z+Zk 4
M403006 Elektrochemie 2 / 1 / - Z+Zk 4
M403014 Semestrální práce - fyzikální chemie II - / 4 / - KZ 4
M403015 Laboratoř speciálních metod fyzikální chemie II - / - / 5 KZ 5
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
M402004 Metody strukturní a povrchové analýzy 2 / - / - Zk 3
M402032 Moderní metody chemické fyziky II 2 / - / - Zk 3
M403012 Chemické rovnováhy 1 / 1 / - Zk 2
M403019 Úvod do moderní teorie fázových přechodů 3 / - / - Zk 4
M403020 Kvantová mechanika v chemii: Pokročilý kurz 2 / 1 / - Z+Zk 5
M403021 Klasické experimenty fyzikální chemie z pohledu počítačových simulací - / 3 / - KZ 3

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M963001 Diplomová práce - / - / 30 Z 30
Aktualizováno: 27.10.2021 18:16, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi