Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Studuji → Prodlužování studia a poplatky
iduzel: 71849
idvazba: 87620
šablona: stranka_ikona
čas: 25.6.2024 04:59:42
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 71849
idvazba: 87620
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/studuji/prodluzovani-studia-a-poplatky'
iduzel: 71849
path: 1/4111/942/994/71788/71795/71849
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Prodlužování studia a poplatky

Standardní doba bakalářského studia je 3 roky (u některých stud. programů 4 roky), magisterského 2
roky. 

Maximální doba studia bakalářského i magisterského programu je standardní doba studia 
prodloužená o dva roky, do doby studia se nezapočítává doba přerušení studia. 

Celková doba studia se počítá ode dne zápisu, započítáván je každý jednotlivý den aktivního studia 
(tj. i dny, ve kterých není realizována výuka, ale student je zapsán ke studiu). Do celkové doby studia 
se započítávají i všechna předchozí studia, pokud nebyla řádně ukončena.

Studuji o 1 rok déle.

Každý student má ze zákona nárok na bezplatné studium ve standardní době studia, prodloužené 
maximálně o jeden rok (tj. bakalářské studium lze bezplatně studovat 4 roky, magisterské studium 3 
roky). 

Studuji o více než 1 rok déle.

Jakmile celková doba studia přesáhne standardní dobu studia navýšenou o 1 rok, dojde k vyměření 
poplatku za delší studium a student musí za své delší studium platit.

Podrobné informace o poplatcích za studium obsahují Pravidla pro vyměření poplatků a Pravidla pro zadávání poplatků a postup při odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku, uvedené 
v dokumentech níže. S dotazy se prosím obracejte na Pedagogické oddělení.

Jaká je výše poplatku?

Výše poplatku je každoročně vypočítávána v závislosti na náročnosti studijního programu a dalších faktorech; různé studijní programy tedy mají různou výši poplatku. 

Je také rozdíl, zda student studuje déle o 1 rok (tj. u bakalářského studia 5. rok, u magisterského 4. rok), nebo o více let (zde je poplatek vyšší).

Aktuální výši poplatku udává každoročně aktualizovaný výnos Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok, viz dokumenty níže.

Kdy a jak se poplatek platí?

Poplatek se platí za každých započatých 6 měsíců studia, vyměřuje se ale zpravidla jednorázově na celý akademický rok dopředu. O vyměření poplatku se student dozví ze SISu a obdrží rozhodnutí o vyměření poplatku, společně s detaily platby a datem splatnosti.

Lze poplatek prominout či snížit?

Rektor může v určitých případech poplatek za delší studium odpustit nebo snížit.

Rektor o prominutí, snížení nebo odložení termínu splatnosti poplatku rozhoduje na základě písemného odvolání studenta (formulář níže) podaného do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí děkana o vyměření poplatku spojeného se studiem, jehož přílohu tvoří doklady odůvodňující odvolání.

K žádosti o prominutí poplatku nebo jeho snížení se jako první vyjadřuje děkan fakulty, na základě tohoto vyjádření ji následně posuzuje rektor. Žádost se tedy podává na děkanátu vaší fakulty.

Dokumenty

Aktualizováno: 27.6.2023 10:41, Autor: Jana Fialová

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
A/V/961/7/2023Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2023/202411.09.202308.09.2024
A/V/961/6/2024Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2024/202509.09.202407.09.2025
A/S/961/7/2022Pravidla pro zadávání poplatků a postup při odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku22.12.2022
FORMULÁŘ - Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za prodloužení doby studia

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi